חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפיזיולוגיה של התא
  Introduction to Cell Physiology  
0104-1407
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
רפואה | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה
קבוצה 01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1000-1200100 רפואה-סאקלרשיעור ות ד"ר ויס שרון
סמ'  ב'0900-1200100 רפואה-סאקלרשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

רפואה | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה
0104-1407-01 מבוא לפיזיולוגיה של התא
Introduction to Cell Physiology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ויס שרון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת