סמסטר א',
 
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 15/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2019 מועד א':
גנומיקה חישובית 0368-3102
09:00 שעה: 18/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 20/1/2019 מועד א':
היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה 0368-3123
09:00 שעה: 17/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 18/1/2019 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי) 0368-2002
09:00 שעה: 20/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 18/1/2019 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 18/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 17/1/2019 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 19/2/2019 מועד ב': 14:00 שעה: 16/1/2019 מועד א':
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית 0368-3049
09:00 שעה: 5/4/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2019 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 1/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 27/1/2019 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 8/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 4/2/2019 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 29/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2019 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 24/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 16/1/2019 מועד א':
מערכות בסיסי נתונים 0368-3458
09:00 שעה: 26/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2019 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 25/2/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2019 מועד א':
מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי 0368-3073
09:00 שעה: 12/4/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 14/1/2019 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 8/3/2019 מועד ב': 14:00 שעה: 3/2/2019 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 21/2/2019 מועד ב': 14:00 שעה: 21/1/2019 מועד א':
עיבוד ספרתי של אותות 0368-3464
09:00 שעה: 8/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 8/2/2019 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 5/4/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 24/1/2019 מועד א':
קומפילציה 0368-3133
09:00 שעה: 15/3/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2019 מועד א':
שיטות אלגורתימיות 0368-4139
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 21/1/2019 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 12/4/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2019 מועד א':
 
סמסטר ב',
 
אבטחת מערכות וישומים ברשת 0368-3250
09:00 שעה: 24/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 29/7/2019 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 12/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2019 מועד א':
אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות 0368-3076
09:00 שעה: 11/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2019 מועד א':
ביולוגיה מבנית חישובית 0368-3105
09:00 שעה: 31/7/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2019 מועד א':
גיאומטריה חישובית 0368-3173
09:00 שעה: 13/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 22/7/2019 מועד א':
התאוריה שמאחורי בלוקצ'יינס 0368-3311
09:00 שעה: 26/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 28/6/2019 מועד א':
יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה 0368-3236
09:00 שעה: 18/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2019 מועד א':
יסודות התוכנה בשפת Coq 0368-3131
09:00 שעה: 9/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2019 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 21/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2019 מועד א':
למידה ממוחשבת מחיזוקים 0368-3075
09:00 שעה: 1/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2019 מועד א':
מבוא לאבטחת מידע 0368-3065
09:00 שעה: 23/8/2019 מועד ב': 14:00 שעה: 3/7/2019 מועד א':
מבוא למדעי המידע 0368-3319
09:00 שעה: 20/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 1/8/2019 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 1/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2019 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 23/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 17/7/2019 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 8/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 12/7/2019 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 15/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 23/6/2019 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 5/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 12/7/2019 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 21/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 8/7/2019 מועד א':
נושאים בהנדסת תוכנה 0368-3175
09:00 שעה: 4/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 20/6/2019 מועד א':
נושאים מתקדמים בתכנות 0368-3058
09:00 שעה: 19/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2019 מועד א':
ניהול נתונים באינטרנט 0368-3062
09:00 שעה: 7/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 17/6/2019 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 5/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2019 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 23/7/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 16/6/2019 מועד א':
רשתות קונבולוציה עמוקות 0368-3312
09:00 שעה: 16/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 2/8/2019 מועד א':
רשתות תקשורת מחשבים 0368-3030
09:00 שעה: 15/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 25/6/2019 מועד א':
שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה 0368-3174
09:00 שעה: 3/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 2/7/2019 מועד א':
שפות תכנות 0368-3241
09:00 שעה: 22/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2019 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 16/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2019 מועד א':
תורת המשחקים האלגוריתמית 0368-4483
09:00 שעה: 8/8/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2019 מועד א':
תורת הקריפטוגרפיה 0368-4162
09:00 שעה: 8/9/2019 מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2019 מועד א':