סמסטר א',
 
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/2/2017 מועד א':
אלגוריתמים מתקדמים 0368-4485
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
גיאומטריה חישובית 0368-3173
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
גנומיקה חישובית 0368-3102
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי) 0368-2002
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 7/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית 0368-3049
09:00 שעה: 27/2/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2017 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 1/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
מערכות בסיסי נתונים 0368-3458
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2017 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 3/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
עיבוד ספרתי של אותות 0368-3464
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2017 מועד א':
פיתוח מערכות זמן אמת בגישה פורמלית 0368-3177
09:00 שעה: 2/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2017 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
קומפילציה 0368-3133
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
רשתות תקשורת מחשבים 0368-3030
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה 0368-4492
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
שיטות אלגורתימיות 0368-4139
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה 0368-3174
09:00 שעה: 28/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 15/2/2017 מועד א':
שפות תכנות 0368-3241
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2017 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 13/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
תורת הקריפטוגרפיה 0368-4162
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 28/2/2017 מועד א':
 
סמסטר ב',
 
אבטחת מערכות וישומים ברשת 0368-3250
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
14:00 שעה: 1/10/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים בפעולה 0368-3169
09:00 שעה: 16/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים דינמיים 0368-4493
09:00 שעה: 10/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
ביולוגיה מבנית חישובית 0368-3105
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2017 מועד א':
יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה 0368-3236
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2017 מועד א':
מבוא לאבטחת מידע 0368-3065
09:00 שעה: 6/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
מבוא למדעי המידע 0368-3319
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2017 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 7/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 7/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/8/2017 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 9/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2017 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 13/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2017 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2017 מועד א':
נושאים בהנדסת תוכנה 0368-3175
09:00 שעה: 24/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
נושאים מתקדמים בתכנות 0368-3058
09:00 שעה: 26/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
ניהול נתונים באינטרנט 0368-3062
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 19/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 27/7/2017 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2017 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 13/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2017 מועד א':
תכנון אלגוריתמי לרשתות 0368-3172
09:00 שעה: 23/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2017 מועד א':
תכנות מעבדים רבי ליבות 0368-3469
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':