סמסטר א', תשע"ו
 
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 8/4/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2016 מועד א':
בדיקת תוכנה 0368-3069
09:00 שעה: 1/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2016 מועד א':
גיאומטריה חישובית 0368-4211
09:00 שעה: 4/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2016 מועד א':
גנומיקה חישובית 0368-3102
09:00 שעה: 23/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 22/1/2016 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי) 0368-2002
09:00 שעה: 21/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 20/1/2016 מועד א':
יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה 0368-4486
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 26/1/2016 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 4/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 25/1/2016 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 8/4/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 26/1/2016 מועד א':
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית 0368-3049
09:00 שעה: 18/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 18/1/2016 מועד א':
מבוא לתורת הקודים לתיקון שגיאות 0368-4506
09:00 שעה: 11/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2016 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 18/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2016 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 11/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2016 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 25/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2016 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 19/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 20/1/2016 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 25/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2016 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 11/3/2016 מועד ב': 14:00 שעה: 7/2/2016 מועד א':
ניהול נתונים באינטרנט 0368-3062
09:00 שעה: 25/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 24/1/2016 מועד א':
ניתוח אלגוריתמים 0368-4222
09:00 שעה: 18/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2016 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 19/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 21/1/2016 מועד א':
עיבוד ספרתי של אותות 0368-3464
09:00 שעה: 16/2/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 19/1/2016 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 10/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2016 מועד א':
קודים, פונקציות בולאניות וסיבוכיות של אלגוריתמי קירוב 0368-3171
09:00 שעה: 28/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 27/1/2016 מועד א':
קומפילציה 0368-3133
09:00 שעה: 18/3/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2016 מועד א':
רשתות תקשורת מחשבים 0368-3030
09:00 שעה: 8/4/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2016 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 9/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2016 מועד א':
 
סמסטר ב', תשע"ו
 
אבטחת מערכות וישומים ברשת 0368-3250
09:00 שעה: 12/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2016 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 19/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2016 מועד א':
אלגוריתמים בפעולה 0368-3169
09:00 שעה: 4/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 15/6/2016 מועד א':
אלגוריתמים דינמיים 0368-4493
09:00 שעה: 10/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 8/7/2016 מועד א':
אלגוריתמים מקוונים ומקורבים 0368-4041
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 19/6/2016 מועד א':
ביולוגיה מבנית חישובית 0368-3105
09:00 שעה: 17/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 15/7/2016 מועד א':
גרפים מרחיבים פסאודו-אקראיות ודרנדומיזציה 0368-3170
09:00 שעה: 8/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 20/6/2016 מועד א':
יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה 0368-3236
09:00 שעה: 15/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 26/6/2016 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 20/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 13/6/2016 מועד א':
מבוא לאבטחת מידע 0368-3065
09:00 שעה: 17/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 16/6/2016 מועד א':
מבוא למדעי המידע 0368-3319
09:00 שעה: 29/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 23/6/2016 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 18/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 15/7/2016 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 18/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2016 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 2/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 11/7/2016 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 31/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 17/6/2016 מועד א':
מערכות בסיסי נתונים 0368-3458
09:00 שעה: 16/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 22/6/2016 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 27/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 26/6/2016 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 20/7/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 17/6/2016 מועד א':
נושאים מתקדמים בגיאומטריה חישובית וקומבינטורית 0368-4310
09:00 שעה: 18/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 17/7/2016 מועד א':
נושאים מתקדמים בתכנות 0368-3058
09:00 שעה: 12/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 11/7/2016 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 3/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 19/6/2016 מועד א':
סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה 0368-4491
09:00 שעה: 4/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2016 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 10/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2016 מועד א':
שפות תכנות 0368-3241
09:00 שעה: 22/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2016 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 9/9/2016 מועד ב': 14:00 שעה: 4/7/2016 מועד א':
תכנון אלגוריתמי לרשתות 0368-3172
09:00 שעה: 18/9/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 28/6/2016 מועד א':
תכנות מעבדים רבי ליבות 0368-3469
09:00 שעה: 8/8/2016 מועד ב': 09:00 שעה: 14/6/2016 מועד א':