סמסטר א',
 
אבטחת מוצרים ושירותים דיגיטאליים 0368-3079
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2020 מועד א':
אופטימיזציה לינארית 0365-4117
09:00 שעה: 24/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
אוקיונוגרפיה פיזיקלית 0341-3021
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
אזורי אקלים 0349-2544
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 4/2/2020 מועד א':
אלגברה ב 1 0366-2132
09:00 שעה: 11/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 1א 0366-1111
09:00 שעה: 25/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 1ב 0366-1119
09:00 שעה: 25/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 1ג 0366-1130
09:00 שעה: 15/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 2א 0366-1112
09:00 שעה: 15/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
אלקטרומגנטיות אנליטית 0321-3109
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2020 מועד א':
אנליזה נומרית 1 0366-2105
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/1/2020 מועד א':
בחינת גמר בע"פ ללא תזה 0349-9996
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 23/1/2020 מועד א':
גאודינמיקה 0341-3207
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה 0349-2929
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
גיאוגרפיה כלכלית 0349-2118
09:00 שעה: 26/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2020 מועד א':
גיאוגרפיה רפואית וסביבה 0349-2477
09:00 שעה: 26/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
גיאוגרפיה של תיירות ופנאי 0349-2287
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2020 מועד א':
גיאומטריה דיפרנציאלית 0366-2219
09:00 שעה: 5/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 25/2/2020 מועד א':
גלים אור ואופטיקה 0321-2102
09:00 שעה: 24/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2020 מועד א':
גנומיקה חישובית 0368-3102
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2020 מועד א':
דינמיקה של מערכות סינופטיות 0341-3211
09:00 שעה: 24/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה 0368-3123
09:00 שעה: 24/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
הידרוגיאולוגיה,כלים כימיים ואיזוטופיים 0349-2913
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי) 0368-2002
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2020 מועד א':
הסתברות לדו-חוגי 0365-2816
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
הסתברות למדעים 0365-2100
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2020 מועד א':
חופי הים התיכון של ישראל 0349-2178
09:00 שעה: 12/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2020 מועד א':
חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים 0349-4522
09:00 שעה: 26/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
חישה מרחוק 0349-2918
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2020 מועד א':
חישה מרחוק למתקדמים 0349-4434
09:00 שעה: 2/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/3/2020 מועד א':
חקר ביצועים 1 0365-2302
09:00 שעה: 22/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א 0366-1101
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 4/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים 0366-1100
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב 0366-1121
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 4/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג 0366-1124
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א 0366-1102
09:00 שעה: 5/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 0366-2141
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 18/2/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 0366-2180
10:00 שעה: 30/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית 0351-3308
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2020 מועד א':
יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה 0368-4486
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2020 מועד א':
יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה 0368-3236
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית 0351-3311
09:00 שעה: 2/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
יסודות התהודה המגנטית 0351-3207
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/3/2020 מועד א':
כימיה אורגנו-מתכתית 0351-4310
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2020 מועד א':
כימיה אורגנית 1 0351-2304
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2020 מועד א':
כימיה הטרוציקלית 0351-4203
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 4/2/2020 מועד א':
כימיה כללית 1 0351-1105
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
כימיה כללית 2 0351-1110
09:00 שעה: 24/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
כלכלה מתמטית א 0365-3120
09:00 שעה: 1/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2020 מועד א':
לוגיקה 0366-2194
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 26/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2020 מועד א':
מבוא לאנליזה הרמונית 0366-3025
09:00 שעה: 4/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2020 מועד א':
מבוא לאנליזה פונקציונלית 0366-3022
09:00 שעה: 22/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/2/2020 מועד א':
מבוא לביולוגיה לכימאים 0300-5031
09:00 שעה: 5/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק 0349-1606
09:00 שעה: 24/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
מבוא לגיאומטריה אלגברית 0366-3291
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
מבוא לגלים 0351-2510
09:00 שעה: 25/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס 0341-3014
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
מבוא להסתברות 0366-2010
09:00 שעה: 24/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים 0365-1101
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 12/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2020 מועד א':
מבוא ללמידה סטטיסטית 0365-3130
09:00 שעה: 7/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
מבוא למדעי כדור הארץ 0341-1201
09:00 שעה: 27/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים 0365-1800
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
מבוא למצב מוצק 0321-3103
09:00 שעה: 19/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים 0366-3021
09:00 שעה: 1/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה 0349-1407
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
מבוא לספקטרוסקופיה 0351-3208
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
09:00 שעה: 12/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית 0368-3049
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2020 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
09:00 שעה: 29/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2020 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 0321-1838
09:00 שעה: 12/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2020 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 26/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 22/5/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 11/2/2020 מועד א':
מבני נתונים ואלגוריתמים 0365-2303
09:00 שעה: 19/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/2/2020 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 5/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
מחשבים לפיזיקאים (באנגלית) 0321-1121
09:00 שעה: 1/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/3/2020 מועד א':
מטאורולוגיה סינופטית 0349-2670
09:00 שעה: 25/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
מכניקה אנליטית 0321-2105
09:00 שעה: 26/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2020 מועד א':
מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים 0341-2009
09:00 שעה: 13/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2020 מועד א':
מערכות בסיסי נתונים 0368-3458
09:00 שעה: 6/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2020 מועד א':
מערכות דינמיות וכאוס 0321-4858
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/4/2020 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2020 מועד א':
מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי 0368-3073
09:00 שעה: 3/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 18/2/2020 מועד א':
מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') 0349-2002
09:00 שעה: 6/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 18/2/2020 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 0366-2103
09:00 שעה: 5/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2020 מועד א':
משחקים על גרפים 0368-4201
09:00 שעה: 13/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2020 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 5/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
נושאים מתקדמים במד"ר 0372-4553
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': --    שעה: 3/2/2020 מועד א':
נושאים נבחרים במתמטיקה לסטטיסטיקאים 0365-4062
14:00 שעה: 22/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2020 מועד א':
סטטיסטיקה לגיאוגרפים 0349-1817
14:00 שעה: 15/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2020 מועד א':
סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365-2301
09:00 שעה: 27/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2020 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 20/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
סימטריה 0351-3108
09:00 שעה: 14/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/3/2020 מועד א':
עיבוד אותות גיאופיזיים 0341-3214
09:00 שעה: 7/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/2/2020 מועד א':
עיבוד וניתוח תמונות 0366-3096
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 18/2/2020 מועד א':
עיבוד ספרתי של אותות 0368-3464
09:00 שעה: 24/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2020 מועד א':
עיור, ערים, עירוניות 0349-2264
09:00 שעה: 23/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/1/2020 מועד א':
עקרונות סינתזה אורגנית 0351-3111
09:00 שעה: 12/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2020 מועד א':
פונקציות ממשיות 0366-2106
09:00 שעה: 6/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2020 מועד א':
פיזיקה קוונטית מתקדמת 0321-4115
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
פיזיקה קלאסית 1 0321-1118
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2020 מועד א':
פיזיקה קלאסית 1 0321-1118
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 11/8/2020 מועד א':
פיזיקה של האטמוספירה 0341-2005
09:00 שעה: 20/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
פיסיקה כללית א1' 0351-1810
09:00 שעה: 31/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/3/2020 מועד א':
פיסיקה כללית ב'1 0351-2803
09:00 שעה: 25/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
פרדוכסים של תורת הקוונטים 0321-3157
09:00 שעה: 1/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2020 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/1/2020 מועד א':
קוונטים 1 0321-2103
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
קוונטים 2 0321-3101
09:00 שעה: 12/6/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 11/2/2020 מועד א':
קומפילציה 0368-3133
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
רגרסיה 0365-3247
09:00 שעה: 15/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2020 מועד א':
רשתות תקשורת מחשבים 0368-3030
09:00 שעה: 6/4/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2020 מועד א':
שיטות בפיזיקה עיונית 1 0321-2130
09:00 שעה: 15/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2020 מועד א':
שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ 0341-2300
09:00 שעה: 1/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/4/2020 מועד א':
שיטות מחקר כמותיות 0349-2409
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
שיטות מתמטיות בכימיה 0351-2512
09:00 שעה: 22/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 18/2/2020 מועד א':
שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351-3402
09:00 שעה: 24/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
שיטות נומריות בפזיקה 0321-2117
09:00 שעה: 6/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2020 מועד א':
תווך בין כוכבי 0321-4327
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/1/2020 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
תורת הגרפים 0366-3267
09:00 שעה: 5/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2020 מועד א':
תורת החומר המעובה 1 0321-4409
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2020 מועד א':
תורת היחסות הכללית 0321-4020
09:00 שעה: 15/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/4/2020 מועד א':
תורת המספרים 0366-2140
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
תורת הפונקציות המרוכבות 1 0366-2123
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2020 מועד א':
תורת הקבוצות 0366-3126
09:00 שעה: 29/7/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2020 מועד א':
תורת הקריפטוגרפיה 0368-4162
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/2/2020 מועד א':
תורת הרצף 0321-3119
09:00 שעה: 22/5/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/2/2020 מועד א':
תורת השדות 1 0321-4201
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2020 מועד א':
תכנון עירוני 0349-2527
09:00 שעה: 3/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2020 מועד א':
תכנון תואם אקלים וסביבה 0349-4625
09:00 שעה: 4/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2020 מועד א':
תרמודינמיקה 0351-2202
09:00 שעה: 21/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/1/2020 מועד א':
תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 0321-4110
09:00 שעה: 27/2/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2020 מועד א':
תרמודינמיקה סטטיסטית 0351-3209
09:00 שעה: 1/3/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2020 מועד א':
 
סמסטר ב',
 
אלגברה ב 1 0366-2132
09:00 שעה: 14/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2020 מועד א':
אלגברה ב 2 0366-2133
09:00 שעה: 25/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 1א 0366-1111
09:00 שעה: 6/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 2א 0366-1112
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 6/7/2020 מועד א':
אלגברה לינארית 2ב 0366-1120
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/7/2020 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 24/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 17/7/2020 מועד א':
אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות 0368-3076
09:00 שעה: 9/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 6/7/2020 מועד א':
אלגוריתמים מקוונים ומקורבים 0368-4041
09:00 שעה: 14/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/8/2020 מועד א':
אלקטרומגנטיות מתקדמת 0321-4117
09:00 שעה: 5/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2020 מועד א':
אנליזה נומרית 1 0366-2105
09:00 שעה: 6/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/7/2020 מועד א':
בחינת גמר בע"פ ללא תזה 0349-9996
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 25/6/2020 מועד א':
ביוכימיה לכימאים 0351-2809
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
ביופיזיקה 0321-4859
09:00 שעה: 30/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 18/8/2020 מועד א':
בריאות, מקום וחברה 0349-2134
09:00 שעה: 3/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2020 מועד א':
גיאומטריה חישובית 0368-3173
09:00 שעה: 14/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2020 מועד א':
היסטוריה עירונית בראי התכנון 0349-4255
09:00 שעה: 27/7/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/6/2020 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה 0321-1836
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2020 מועד א':
הצגות של חבורות סופיות 0366-3117
09:00 שעה: 10/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 15/7/2020 מועד א':
חישה מרחוק היפרספקטרלית 0349-4312
09:00 שעה: 6/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2020 מועד א':
חישוב סטטיסטי 0365-2101
09:00 שעה: 5/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/6/2020 מועד א':
חקר ביצועים 2 0365-3531
09:00 שעה: 16/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א 0366-1101
09:00 שעה: 15/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/8/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א 0366-1102
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 12/7/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב 0366-1122
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/7/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג 0366-1125
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 0366-2141
09:00 שעה: 18/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2020 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 0366-2180
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/7/2020 מועד א':
טופולוגיה 0366-2115
09:00 שעה: 1/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2020 מועד א':
טקטוניקה ואנליזה גאודטית 0341-2206
09:00 שעה: 20/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2020 מועד א':
יחסות פרטית 0321-1201
09:00 שעה: 3/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
יסודות הלמידה העמוקה 0368-3080
09:00 שעה: 13/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 12/7/2020 מועד א':
כימיה אורגנית 2 0351-2305
09:00 שעה: 19/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 8/7/2020 מועד א':
כימיה אורגנית מתקדמת 0351-3302
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2020 מועד א':
כימיה אורגנית פיסיקלית 0351-3203
09:00 שעה: 19/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
כימיה אי-אורגנית מתקדמת 0351-3408
09:00 שעה: 5/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2020 מועד א':
כימיה כללית 1 0351-1105
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2020 מועד א':
כימיה של סוכרים 0351-3819
09:00 שעה: 10/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2020 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 4/9/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 26/7/2020 מועד א':
למידה ממוחשבת מחיזוקים 0368-3075
09:00 שעה: 31/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/7/2020 מועד א':
מבוא לאבטחת מידע 0368-3065
09:00 שעה: 17/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2020 מועד א':
מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית 0365-2304
09:00 שעה: 2/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 8/7/2020 מועד א':
מבוא לאנליזה נומרית 0341-2008
09:00 שעה: 17/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
מבוא לאסטרופיזיקה 0321-3108
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 22/7/2020 מועד א':
מבוא לאקלים ובעיות הסובב 0349-1503
09:00 שעה: 6/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2020 מועד א':
מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות 0349-1608
09:00 שעה: 3/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2020 מועד א':
מבוא להסתברות 0366-2010
09:00 שעה: 7/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/6/2020 מועד א':
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 0351-1115
09:00 שעה: 17/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2020 מועד א':
מבוא לחישוב קוונטי 0321-3817
09:00 שעה: 17/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/8/2020 מועד א':
מבוא לחלקיקים וגרעין 0321-3804
09:00 שעה: 4/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/7/2020 מועד א':
מבוא לכימיה אורגנית 0351-1109
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2020 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 15/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2020 מועד א':
מבוא למדעי האטמוספירה 0341-1200
09:00 שעה: 14/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 2/8/2020 מועד א':
מבוא למדעי המידע 0368-3319
09:00 שעה: 22/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2020 מועד א':
מבוא למדעי הנתונים 0300-0300
09:00 שעה: 12/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2020 מועד א':
מבוא לסטטיסטיקה 0365-1813
09:00 שעה: 5/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/6/2020 מועד א':
מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר 0321-3816
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
09:00 שעה: 9/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
מבוא לתהליכים סטוכסטים 0365-2111
09:00 שעה: 30/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2020 מועד א':
מבוא לתורת המצב המוצק 0351-3217
09:00 שעה: 12/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2020 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
09:00 שעה: 18/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2020 מועד א':
מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה 0321-1104
09:00 שעה: 10/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2020 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 4/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2020 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 0321-1839
09:00 שעה: 23/9/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 29/7/2020 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב 0321-1840
09:00 שעה: 23/9/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 29/7/2020 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 1/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2020 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 13/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2020 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 4/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2020 מועד א':
מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל 0321-4111
09:00 שעה: 3/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
מכניקת הרצף גאופיזית - מוצקים 0341-3105
09:00 שעה: 15/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2020 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 10/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2020 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1 0366-3020
09:00 שעה: 23/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2020 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 0366-2103
09:00 שעה: 13/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
משחקים לא שיתופיים 0365-3118
09:00 שעה: 9/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2020 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
נושאים בהנדסת תוכנה 0368-3175
09:00 שעה: 7/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/6/2020 מועד א':
נושאים בכימיה סביבתית 0351-3114
09:00 שעה: 6/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 27/7/2020 מועד א':
ניהול נתונים באינטרנט 0368-3062
09:00 שעה: 6/8/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 19/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 22/7/2020 מועד א':
סייסמולוגיה של רעידות אדמה 0341-3258
09:00 שעה: 20/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 20/7/2020 מועד א':
סכנות טבע 0341-3018
09:00 שעה: 4/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2020 מועד א':
פיזיקה קלאסית 2 0321-1119
09:00 שעה: 17/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/8/2020 מועד א':
פיזיקה תרמית 0321-2111
09:00 שעה: 7/8/2020 מועד ב': 14:00 שעה: 5/7/2020 מועד א':
פיסיקה כללית א2' 0351-1812
09:00 שעה: 10/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 5/8/2020 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2020 מועד א':
פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית 0351-4312
09:00 שעה: 10/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 22/7/2020 מועד א':
קוונטים 1 0321-2103
09:00 שעה: 14/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2020 מועד א':
קוונטים וקשר כימי 0351-2206
09:00 שעה: 6/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2020 מועד א':
קינטיקה 0351-1825
09:00 שעה: 4/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 22/7/2020 מועד א':
קרקעות ישראל 0349-2870
09:00 שעה: 4/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 8/7/2020 מועד א':
שיטות בפיזיקה עיונית 2 0321-2131
09:00 שעה: 31/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2020 מועד א':
שינויי אקלים 0349-2748
09:00 שעה: 26/7/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/6/2020 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 8/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/7/2020 מועד א':
תורת החומר המעובה 2 0321-4410
09:00 שעה: 14/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2020 מועד א':
תורת היקום (קוסמולוגיה) 0321-4120
09:00 שעה: 16/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2020 מועד א':
תורת המספרים 0366-2140
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2020 מועד א':
תורת המשחקים האלגוריתמית 0368-4483
09:00 שעה: 30/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2020 מועד א':
תורת הפונקציות המרוכבות 1 0366-2123
09:00 שעה: 9/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 1/7/2020 מועד א':
תורת השדות 2 0321-4215
09:00 שעה: 24/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2020 מועד א':
תיאוריה סטטיסטית 0365-2103
09:00 שעה: 7/9/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 23/7/2020 מועד א':
תכנון ניסויים וניתוח שונות 0365-2112
09:00 שעה: 11/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2020 מועד א':
תכנות 0351-1100
09:00 שעה: 21/8/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 29/7/2020 מועד א':
 
סמסטר קיץ,
 
טופולוגיה 0366-2115
--    שעה: 16/10/2020 מועד ב': --    שעה: 14/9/2020 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
--    שעה: 23/10/2020 מועד ב': --    שעה: 22/9/2020 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
--    שעה: 16/10/2020 מועד ב': 09:00 שעה: 14/9/2020 מועד א':