סמסטר א',
 
אלגברה ב 1 0366-2132
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
אלגברה ב 3 0366-3292
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 15/2/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 1א 0366-1111
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 1ב 0366-1119
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 1ג 0366-1130
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 2א 0366-1112
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/2/2017 מועד א':
אלגוריתמים מתקדמים 0368-4485
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
אלקטרומגנטיות אנליטית 0321-3109
09:00 שעה: 2/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
אנליזה נומרית 1 0366-2105
09:00 שעה: 3/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2017 מועד א':
גאודינמיקה 0341-3207
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/3/2017 מועד א':
גופים קמורים במימדים גבוהים 0366-3338
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
גיאומטריה דיפרנציאלית 0366-2219
09:00 שעה: 8/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
גיאומטריה חישובית 0368-3173
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
גלים אור ואופטיקה 0321-2102
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
גנומיקה חישובית 0368-3102
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי) 0368-2002
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
הסתברות לדו-חוגי 0365-2816
09:00 שעה: 7/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
הסתברות למדעים 0365-2100
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
הצגות של חבורות סופיות 0366-3117
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
חיזוי רב ממדי וישומיו 0366-3333
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 27/2/2017 מועד א':
חקר ביצועים 1 0365-2302
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א 0366-1101
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים 0366-1100
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב 0366-1121
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג 0366-1124
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א 0366-1102
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 0366-2141
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 0366-2180
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2017 מועד א':
טופולוגיה 0366-2115
09:00 שעה: 4/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2017 מועד א':
יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית 0351-3308
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית 0351-3311
09:00 שעה: 14/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/3/2017 מועד א':
כימיה אורגנית 1 0351-2304
09:00 שעה: 3/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
כימיה כללית 1 0351-1105
09:00 שעה: 6/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
כימיה כללית 2 0351-1110
09:00 שעה: 1/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2017 מועד א':
לוגיקה 0366-2194
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2017 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 7/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
מבוא לגיאולוגיה 0341-1201
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
מבוא לגלים ואופטיקה 0351-2510
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
מבוא להסתברות 0366-2010
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים 0365-1101
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
מבוא ללמידה חישובית 0368-3235
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים 0365-1800
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
מבוא למצב מוצק 0321-3103
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2017 מועד א':
מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים 0366-3021
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/3/2017 מועד א':
מבוא לספקטרוסקופיה 0351-3208
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2017 מועד א':
מבוא לעיבוד אותות סייסמיים 0341-3214
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
מבוא לפיזיקת הפלסמה 0341-2224
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית 0368-3049
09:00 שעה: 27/2/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2017 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2017 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 0321-1838
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
מהלכים אקראיים בכימיה ובביולוגיה 0351-3113
09:00 שעה: 7/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/3/2017 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 1/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
מחשבים לפיזיקאים 0321-1121
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
מטאורולוגיה דינמית 0341-3209
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2017 מועד א':
מכניקה אנליטית 0321-2105
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
מכניקה קלאסית מתקדמת 0321-4829
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
מכניקת הרצף - זורמים 0341-2009
09:00 שעה: 21/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/3/2017 מועד א':
מעבדה במטאורולוגיה סינופטית 0341-3211
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
מערכות בסיסי נתונים 0368-3458
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2017 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1 0366-3020
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 0366-2103
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/2/2017 מועד א':
משחקים לא שיתופיים 0365-3118
09:00 שעה: 6/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2017 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 24/3/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365-2301
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 3/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
סימטריה 0351-3108
--    שעה: --        מועד ב': 14:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
עיבוד ספרתי של אותות 0368-3464
09:00 שעה: 9/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2017 מועד א':
עקרונות סינתזה אורגנית 0351-3111
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
פונקציות ממשיות 0366-2106
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
פיזיקה קוונטית מתקדמת 0321-4115
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
פיזיקה קלאסית 1 0321-1118
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2017 מועד א':
פיזיקה של האטמוספירה 0341-2005
09:00 שעה: 16/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
פיזיקה של כוכבים 0341-3245
09:00 שעה: 30/6/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
פיסיקה כללית א1' 0351-1810
09:00 שעה: 30/7/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/2/2017 מועד א':
פיסיקה כללית ב'1 0351-2803
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
פיתוח מערכות זמן אמת בגישה פורמלית 0368-3177
09:00 שעה: 2/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/1/2017 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
פרקים בביולוגיה של התא 0300-5030
09:00 שעה: 7/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/2/2017 מועד א':
קוונטים 1 0321-2103
09:00 שעה: 5/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
קוונטים 2 0321-3101
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
קומפילציה 0368-3133
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
רגרסיה 0365-3247
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/2/2017 מועד א':
רשתות תקשורת מחשבים 0368-3030
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה 0368-4492
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
שיטות אלגורתימיות 0368-4139
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
שיטות במתמטיקה שימושית 1 0372-4553
09:00 שעה: 7/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/2/2017 מועד א':
שיטות בפיזיקה עיונית 1 0321-2130
09:00 שעה: 7/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה 0368-3174
09:00 שעה: 28/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 15/2/2017 מועד א':
שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ 0341-2300
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
שיטות חישוביות לגאופיזיקאים 0341-3015
09:00 שעה: 6/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 22/2/2017 מועד א':
שיטות מתמטיות בכימיה 0351-2512
09:00 שעה: 28/7/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית 0351-3402
09:00 שעה: 27/2/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 1/2/2017 מועד א':
שיטות נומריות בפזיקה 0321-2117
09:00 שעה: 7/4/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2017 מועד א':
שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה 0341-2215
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/2/2017 מועד א':
שיטות תצפיתיות 0321-4320
09:00 שעה: 20/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/2/2017 מועד א':
שפות תכנות 0368-3241
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2017 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 13/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
תורת הגרפים 0366-3267
09:00 שעה: 14/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/2/2017 מועד א':
תורת החומר המעובה 1 0321-4409
09:00 שעה: 22/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 17/2/2017 מועד א':
תורת החלקיקים 2 0321-4846
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/3/2017 מועד א':
תורת המספרים 0366-2140
09:00 שעה: 12/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 12/2/2017 מועד א':
תורת הפונקציות המרוכבות 1 0366-2123
09:00 שעה: 10/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
תורת הקבוצות 0366-3126
09:00 שעה: 6/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/2/2017 מועד א':
תורת הקריפטוגרפיה 0368-4162
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 28/2/2017 מועד א':
תורת השדות 1 0321-4201
09:00 שעה: 20/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/2/2017 מועד א':
תורת התורים 0365-4436
09:00 שעה: 10/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/2/2017 מועד א':
תיאוריה סטטיסטית מתקדמת 0365-4133
09:00 שעה: 8/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/2/2017 מועד א':
תכנות דינמי 0365-4432
09:00 שעה: 31/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 27/2/2017 מועד א':
תרמודינמיקה 0351-2202
09:00 שעה: 27/2/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/1/2017 מועד א':
תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 0321-4110
09:00 שעה: 6/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/2/2017 מועד א':
תרמודינמיקה סטטיסטית 0351-3209
09:00 שעה: 17/3/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/2/2017 מועד א':
 
סמסטר ב',
 
אבטחת מערכות וישומים ברשת 0368-3250
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2017 מועד א':
אלגברה ב 1 0366-2132
09:00 שעה: 3/10/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2017 מועד א':
אלגברה ב 2 0366-2133
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/7/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 1א 0366-1111
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 2א 0366-1112
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
אלגברה לינארית 2ב 0366-1120
09:00 שעה: 17/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים 0368-2160
14:00 שעה: 1/10/2017 מועד ב': 14:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים בפעולה 0368-3169
09:00 שעה: 16/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/7/2017 מועד א':
אלגוריתמים דינמיים 0368-4493
09:00 שעה: 10/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
אלקטרומגנטיות מתקדמת 0321-4117
09:00 שעה: 11/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
אנליזה נומרית 1 0366-2105
09:00 שעה: 6/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
אסטרופיזיקה כוכבית 0321-4318
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
ביוכימיה לכימאים 0351-2809
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
ביולוגיה מבנית חישובית 0368-3105
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2017 מועד א':
גיאולוגיה סטרוקטורלית 0341-2206
09:00 שעה: 11/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 8/8/2017 מועד א':
הסתברות וסטטיסטיקה 0321-1836
09:00 שעה: 20/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
הסתברות למתמטיקאים 0366-3098
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
חומרי טבע 0351-4038
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2017 מועד א':
חישוב סטטיסטי 0365-2101
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א 0366-1101
09:00 שעה: 13/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א 0366-1102
09:00 שעה: 25/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב 0366-1122
09:00 שעה: 25/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג 0366-1125
09:00 שעה: 7/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 0366-2141
09:00 שעה: 20/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2017 מועד א':
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 0366-2180
09:00 שעה: 25/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/7/2017 מועד א':
יחסות פרטית 0321-1201
09:00 שעה: 26/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/8/2017 מועד א':
יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה 0368-3236
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
יסודות האנליזה המודרנית 0372-4841
09:00 שעה: 13/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2017 מועד א':
יסודות התהודה המגנטית 0351-3207
09:00 שעה: 9/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
יסודות תורת הקירובים 0372-4987
09:00 שעה: 15/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
כדור הארץ כפלנטה 0341-1203
09:00 שעה: 3/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2017 מועד א':
כימיה אורגנית 2 0351-2305
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
כימיה אורגנית מתקדמת 0351-3302
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2017 מועד א':
כימיה אורגנית פיסיקלית 0351-3203
09:00 שעה: 25/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
כימיה אי-אורגנית מתקדמת 0351-3408
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
כימיה כללית 1 0351-1105
--    שעה: --        מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2017 מועד א':
כימיה לפיזיקאים 0321-3811
09:00 שעה: 24/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2017 מועד א':
כימיה פיזיקלית של פולימרים 0351-4201
09:00 שעה: 23/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
כימיה של סוכרים 0351-3819
09:00 שעה: 22/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2017 מועד א':
לוגיקה למדעי המחשב 0368-2170
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2017 מועד א':
מבוא כללי למדעי המחשב 0366-1106
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
מבוא לאבטחת מידע 0368-3065
09:00 שעה: 6/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
מבוא לאינטראקציה בין אור לחומר 0321-4849
09:00 שעה: 28/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
מבוא לאנליזה הרמונית 0366-3025
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2017 מועד א':
מבוא לאנליזה נומרית 0341-2008
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
מבוא לאסטרופיזיקה 0321-3108
09:00 שעה: 6/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
מבוא לגיאופיזיקה 0341-1206
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/8/2017 מועד א':
מבוא להסתברות 0366-2010
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/7/2017 מועד א':
מבוא לחלקיקים וגרעין 0321-3804
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2017 מועד א':
מבוא לכימיה 0341-2221
09:00 שעה: 22/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2017 מועד א':
מבוא לכימיה אורגנית 0351-1109
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
מבוא ללמידה סטטיסטית 0365-3130
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/7/2017 מועד א':
מבוא למדעי האטמוספירה 0341-1200
09:00 שעה: 19/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 27/7/2017 מועד א':
מבוא למדעי המידע 0368-3319
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/8/2017 מועד א':
מבוא למטאורולוגיה דינמית 0341-3229
09:00 שעה: 14/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
מבוא לסטטיסטיקה 0365-1813
09:00 שעה: 8/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 30/6/2017 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
09:00 שעה: 6/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2017 מועד א':
מבוא לתהליכים סטוכסטים 0365-2111
09:00 שעה: 27/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
מבוא לתורת המצב המוצק 0351-3217
09:00 שעה: 7/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/7/2017 מועד א':
מבוא מורחב למדעי המחשב 0368-1105
09:00 שעה: 7/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 0321-1839
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/8/2017 מועד א':
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב 0321-1840
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/8/2017 מועד א':
מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מיבנית 0351-3104
09:00 שעה: 17/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
מבנה מחשבים 0368-2159
09:00 שעה: 7/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/8/2017 מועד א':
מבני נתונים 0368-2158
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
מודלים חישוביים 0368-2200
09:00 שעה: 9/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2017 מועד א':
מזג אויר חללי 0341-2225
09:00 שעה: 19/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
מכניקה מסלולית א' 0341-3262
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/8/2017 מועד א':
מכניקה מסלולית בסיסית 0341-2301
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 2/8/2017 מועד א':
מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל 0321-4111
09:00 שעה: 16/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
מכניקת הרצף - מוצקים 0341-3105
09:00 שעה: 25/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
מעבדה במדעי כדור הארץ 0341-2007
09:00 שעה: 4/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2017 מועד א':
מערכות הפעלה 0368-2162
09:00 שעה: 13/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2017 מועד א':
מערכת השמש 0341-3251
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 11/8/2017 מועד א':
מצב מוצק ב 0321-3113
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 0366-2103
09:00 שעה: 15/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 17/7/2017 מועד א':
מתמטיקה בדידה 0368-1118
09:00 שעה: 2/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 4/7/2017 מועד א':
נושאים בגיאומטריה מכניקה ודינמיקה 0366-3339
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
נושאים בהנדסת תוכנה 0368-3175
09:00 שעה: 24/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
נושאים בכימיה סביבתית 0351-3114
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 16/7/2017 מועד א':
נושאים מתקדמים במד"ח 0372-4850
09:00 שעה: 13/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
נושאים מתקדמים בתורת השדות הקוונטית לחומר מעובה 0321-4838
09:00 שעה: 3/10/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/8/2017 מועד א':
נושאים מתקדמים בתכנות 0368-3058
09:00 שעה: 26/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 31/7/2017 מועד א':
ניהול נתונים באינטרנט 0368-3062
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
סיבוכיות 0368-3168
09:00 שעה: 19/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 27/7/2017 מועד א':
סייסמולוגיה של רעידות אדמה 0341-3258
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
ספקטרוסקופיה מתקדמת 0351-4821
09:00 שעה: 11/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/8/2017 מועד א':
פיזיקה קלאסית 2 0321-1119
09:00 שעה: 11/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
פיזיקה של ביופולימרים 0321-4824
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
פיזיקה תרמית 0321-2111
09:00 שעה: 6/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 7/7/2017 מועד א':
פיסיקה כללית א2' 0351-1812
09:00 שעה: 16/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
פרויקט תוכנה 0368-2161
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2017 מועד א':
פרקים בפיזיקה קלאסית 0321-1104
09:00 שעה: 5/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 19/7/2017 מועד א':
קוונטים 1 0321-2103
09:00 שעה: 14/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
קוונטים וקשר כימי 0351-2206
09:00 שעה: 11/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
קורס הכנה בפיזיקה 0366-1823
09:00 שעה: 19/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/7/2017 מועד א':
קינטיקה 0351-1825
09:00 שעה: 24/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 25/7/2017 מועד א':
שיטות בפיזיקה עיונית 2 0321-2131
09:00 שעה: 21/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 20/7/2017 מועד א':
שיטות סייסמיות 0341-3205
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2017 מועד א':
תוכנה 1 0368-2157
09:00 שעה: 13/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 24/7/2017 מועד א':
תורת האקלים 0341-3013
09:00 שעה: 18/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
תורת החומר המעובה 2 0321-4410
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 26/7/2017 מועד א':
תורת החלקיקים 1 0321-4842
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 21/7/2017 מועד א':
תורת היקום 2 (קוסמולוגיה) 0321-4839
09:00 שעה: 25/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/8/2017 מועד א':
תורת המספרים 0366-2140
09:00 שעה: 12/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 25/7/2017 מועד א':
תורת המספרים האלגברית 0366-5064
09:00 שעה: 22/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 10/7/2017 מועד א':
תורת הפונקציות המרוכבות 1 0366-2123
09:00 שעה: 10/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 3/7/2017 מועד א':
תורת השדות 2 0321-4215
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 14/7/2017 מועד א':
תיאוריה סטטיסטית 0365-2103
09:00 שעה: 17/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 6/7/2017 מועד א':
תכנון אלגוריתמי לרשתות 0368-3172
09:00 שעה: 23/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 5/7/2017 מועד א':
תכנון ניסויים וניתוח שונות 0365-2112
09:00 שעה: 10/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 13/7/2017 מועד א':
תכנות 0351-1100
09:00 שעה: 3/8/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 9/7/2017 מועד א':
תכנות לינארי 0365-3117
09:00 שעה: 17/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 23/7/2017 מועד א':
תכנות מעבדים רבי ליבות 0368-3469
09:00 שעה: 14/9/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 28/7/2017 מועד א':
 
סמסטר קיץ,
 
טופולוגיה 0366-2115
09:00 שעה: 27/10/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/9/2017 מועד א':
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים 0366-1123
09:00 שעה: 3/11/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 25/9/2017 מועד א':
מבוא לתורת הקבוצות 0366-1105
09:00 שעה: 27/10/2017 מועד ב': 09:00 שעה: 18/9/2017 מועד א':