שחקן-במאיסגור חלון | הדפסה

צ'מרינסקי ברוך Tchemerinski Barukh (1889-1946)

מספר קטלוגי: 86.1.1

שחקן ובמאי בתאטרון הבימה. חבר הנהלת התאטרון. נולד ברוסיה, בחבל פודוליה, במוראפה. נתקבל להבימה במוסקבה, וצורף לקולקטיב ב-1920. לפני התקבלותו להבימה, שיחק בלהקות חובבים, והיה יושב ראש אגודת השחקנים היהודיים בעיירה וויניצה (1918-1920). עלה לארץ ישראל ב-1928. כתב בעתון - דבר, בפסבדונים - בן בית. כתב ב-כתובים ובעתונות היידית. צ'מרינסקי נפטר ערירי בגיל 57. הניח אחריו רעיה - דבורה.

בהבימה גילם כ-28 תפקידים ושיחק בהצגות: הדיבוק, הגולם, היהודי הנצחי, המבול, כתר דוד, האוצר, עמך, האנוסים, רביזור, עלי כנור, הלילה השנים עשר, החולה המדומה, מסעות בנימין השלישי, בנים לגבולם ועוד.

ביים בהבימה 20 הצגות: כבלים (1921), עמך (1932), יום השישי הקצר, רחב (1933), אותו ואת בנו, מעשה כשפים (1934), עלי כנור (1935), אהבה שבקצבה, החשבון האחרון (1936), מסעות בנימין השלישי (1937), המגפה הלבנה (1938), כתריאלים, מי האיש (1939), אדם ושטן (1940), מיכל בת שאול, הסוחר מורשה (1941), שני עולמות, האדמה הזאת (1942), בת יפתח, טוביה החולב (1943).

כך מתאר הסופר והמחזאי - אהרון אשמן את ה''אני מאמין'' הבמויי של ברוך צ'מרינסקי:

 

''...להציג, אבל לא לסנוור - מימרה זו הייתה שגורה בפיו. לא לנקר את עיני הצופה, לא להסתער עליו, אלא לעורר בו עניין ונהיית-לב כלפי הנעשה על הבמה עד שיהא נמשך והולך ומתמכר מרצונו הטוב.''

ביבליוגרפיה

ספר צ'מרינסקי - דרך היצירה של במאי עברי. 1947, הוצאת לעם, תל אביב. כרך א'.

שנהוד, שלמה (עורך), 1967, ספר צ'מרינסקי - פעילותו של איש הבימה. הוצאת ''המנורה'', תל אביב. כרך ב'.


מתוך: מדריך מאה שנה לתאטרון העברי
מאת שמעון לב-ארי
כל הזכויות שמורות למחבר
אתר אינטרנט של המילא"ה