נמנה עם האבות המייסדים של תקופת היישובסגור חלון | הדפסה

פפר אליעזר Paper Elyezer (1861-1926)

מספר קטלוגי: 123.3.6
מורה, מנהל בית ספר ושחקן חובב. נולד באוקראינה. למד בחדרים ובישיבות. השתלם בשפה ובספרות רוסית ובהשכלה כללית. היה מראשוני המורים ברוסיה שהנהיגו את שיטת ההוראה – עברית בעברית. הוזמן לנהל את בית הספר לבנות שייסד הוועד של חובבי ציון ביפו. עלה לארץ ישראל עם משפחתו ב- 1904. נמנה עם מייסדי הסתדרות המורים, מיד עם עלותו ארצה, נודע בפעילות ענפה בחיים הציבוריים-תרבותיים בארץ ישראל בקרב היישוב החדש ביפו; שיחק יחד עם בניו ובנותיו (שלמה ורבקה) בהצגות הראשונות של חובבי הבמה הדרמטית ביפו (1904), וב-1906 נמנה עם מייסדי אגודת חובבי הבמה העברית. בעת הגירוש מיפו, במלחמת העולם הראשונה עבר לטבריה ואחר כך לצפת, שם כיהן במשך שלוש שנים כמנהל בית הספר, וגם בצפת התמסר לפעילות ציבורית-תרבותית. אליעזר פפר נמנה גם עם מייסדי בית הכנסת הגדול בתל אביב, והיה אחד הגבאים, עסק בפעילות סוציאלית בעיקר באגודת העזרה ליתומים ובקרב עולים חדשים. נפטר בן 65. הניח אחריו רעיה – שרה, וצאצאים. שלוש בנות: בלומה, רבקה ורחל. ושלושה בנים: שלמה, נחום ואברהם.

מתוך: מדריך מאה שנה לתאטרון העברי
מאת שמעון לב-ארי
כל הזכויות שמורות למחבר
אתר אינטרנט של המילא"ה