חברי הסגל המעוניינים להשתתף בסדנאות מתבקשים להירשם מראש.         
הסדנאות הן ללא תשלום לכלל חברי הסגל של אוניברסיטת תל–אביב.

נושא תאור מנחה מועד הערות

תיבול הוראה אקדמית ביישומים טכנולוגיים

יוצגו למרצים יישומים טכנולוגים עדכניים אשר ניתנים לשילוב בקורסים קיימים בקלות וביעילות. הנרשמים לסדנה מוזמנים  להביא איתם נושא או רעיון לפעילות משולבת טכנולוגיה אשר היו רוצים ליישם בקורס אותו הם מלמדים. בחלקה האחרון של הסדנה ניתן יהיה לעבוד אופן פרטני.

ד"ר נטע גרין

יום א' 19/1/20
10:30-09:00
הסדנאות תתקיימנה בבניין ברגלס לכלכה או בבניין שאפל לעבודה סוציאלית. הודעה על המיקום המדויק תישלח לנרשמים.