הסתיימו סדנאות הסמסטר.

מועדי סבב הסדנאות החדש יפורסמו לקראת תחילת הסמסטר הבא.