אם הסדנה בה אתם מעוניינים רשומה בתאריכים אחדים, נא סמנו את כל התאריכים האפשריים לכם,
שכן סדנה עם מספר קטן מדי של נרשמים תבוטל.
אין תאורים עדכוניים במערכת כעת

שם משפחה*

שם פרטי*

מעמד אקדמי*

תואר*

פקולטה / בית ספר*

יחידה אקדמית בפקולטה / בביה"ס

סוג קורס עיקרי

דואר אלקטרוני**

*נא לרשום כתובת דוא"ל פעילה. מידע עדכני על הסדנאות יישלח אליך לכתובת זו.

טלפון

טלפון נייד


*=שדה חובה