ד' תמוז תשע"ז
28   יוני   2017
תפוצה
עובדים ואנשי סגל
מזכירויות אגפים/יחידות/פקולטות/חוגים/מכונים

שלום רב,
הנדון: צימצום שעות בתיחה שערי הקמפוס בתקופת הפגרה
 
החל מיום 2.7.17 ועד ליום ששי 20.10.17(כולל) יהיו שערי הקמפוס פתוחים כדלקמן:1.
ימי שבת/חג ימי שישי - ערב חג ימי א' - ה' שער  מס'
  עד שעה ההל משעה עד שעה החל משעה שם  סד'
 סגור  14:30  07:00  19:30  07:30 אוסטריה - 1 * 1.
 09:00  14:30  07:30  19:30  06:30 מתתיה - 2 * 2.
פתוח ברציפות 24 שעות ביממה רמניסיאנו - 4 3.
 סגור  12:00  07:30  18:30  07:30 פרנקל - 7 4.
 סגור  13:00  07:30  22:00  06:30 דן בוכנר - 8 5.
 סגור  15:00  07:00  21:00  07:00 רפואת שיניים - 10 6.
 סגור  סגור  סגור  16:00  06:00 לימודי חוץ - 14 7.
 סגור  סגור  סגור  16:30  07:30 עבודה סוציאלית - 16 8.
 סגור  12:00  07:30  18:30  07:30 כיתות חשמל - 17 9.
 
*  שער 1 - יהיה פתוח בימי חמישי עד לשעה 22:30
*  שער 2 - יהיה פתוח בימי חמישי עד לשעה 22:30
קרוסלה ליציאה חופשית בכל שעות היממה, קיימת בכל שערי הקמפוס .2.
מחני ם את רכבם בחניון ביה"ס לכלכלה או ביה"ס לע.סוציאלית, מתבקשים להיערך להוציאה רכבם בתקופת הפגרה עד לשעה
16:30.
3.
לקראת פתיחת סמסטר ב' יפורסם מסמך בדבר מועדי פתיחה שערי הקמפוס במהלך הסמסטר.4.
הנכם מתבקשים לפרסם מסמך זה בלוחות המודעות שבבניינים.
      בברכה        
עדי ליטמן
מנהל יחידת הביטחון