שנה"ל תשע"ז

1221-1106  יסודות המשפט העסקי
 Introduction to Business Law 

 קורס אשר מפגיש את הסטודנטים לראשונה בצורה סדורה עם עולם המשפט. בקורס תוצג לסטודנטים מערכת המשפט ומערכת בתי המשפט, ומטרתו המרכזית תהיה הקניית ידע בסיסי בתחומי יסוד של עולם המשפט- משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני נזיקין , דיני חוזים, דיני עבודה, דיני קניין, הגבלים עסקיים ודיני תאגידים. במהלך הקורס נדון בהסדרים החקיקתיים- כלומר סעיפי החוק הרלוונטיים, וכן הלכות מרכזיות בכל תחום, כלומר פסקי דין עקרוניים.

נדון גם בעקרונות יסוד של השיטה המשפטית ובדוקטרינות משפטיות שונות. יינתן דגש על ניתוח כלכלי של המשפט .

 
1221-1111  מבוא לטכנולוגיות מידע
 Introduction to Information Technology 
הקורס מבוא לטכנולוגיות מידע בונה את הבסיס להבנתם של שימושי טכנולוגיית מידע בארגון ומתמקד בשימוש האישי המושכל בטכנולוגיות המידע (ט"מ) העכשוויות לצורך תמיכה בקבלת החלטות עסקיות. הקורס נפתח בהצגה קצרה של מושגי היסוד של טכנולוגיות אלה בהקשר העסקי שלהן. החלק העיקרי בקורס מוקדש לתרגול הבנייה של מודלים (כמותיים) לתמיכה בהחלטות עסקיות, כלומר עיצוב של גיליונות חישוב אלקטרוניים ומימושם בעזרת תוכנת היישום EXCEL, כולל הצגת נתונים וחקירתם באופן אנליטי וגראפי.
 
 
1221-1112  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית- חוג לניהול
 Participation in Experimentation At the Faculty of Managemen 

 תלמידי שנה א' בחוג לניהול , מחוייבים להשתתף ב- 4 שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורסי שנה ב'- יסודות השווק ושיטות מחקר אמפירי.

הרישום לקורס ייעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.


ההרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים -http://recanati-tau.sona-systems.com/

במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בחוג לניהול. בתחילת שנת הלימודים יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריות כל תלמיד שלא קיבל מייל לפנות לאחראי המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמא.

 על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול.

 בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" הינו קוד רנדומאלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.


באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו על שמו במערכת ניהול המחקרים. תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו לו במערכת, יפנה לנסיין האחראי לאותו מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית.

לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com/,

או לפנות לאחראית המעבדה דקלה פרץ בדוא"ל: diklaperez@post.tau.ac.il

 

 
1221-2202  יסודות מערכות מידע
 Principles of Management Information Systems for Management 

דרישות קדם: מבוא לטכנולוגיות מידע, התנהגות ארגונית מיקרו

דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו

 הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. תלמיד שנה א' מנוע מללמוד קורס זה גם אם הוא עונה על דרישת הקדם לקורס.

הקורס מציג את המאפיינים העיקריים ומשאבי מערכות המידע בארגון ומתמקד בניהול נתונים בסביבה הארגונית/מקצועית. במהלך הקורס ייסקרו מושגים עיקריים בתחום השימוש במערכת המידע והשילוב שלה בתהליכים והטמעתה בארגון. יוצגו השלבים השונים בפיתוח מערכות וייסקרו כלים ושיטות לפיתוח יישומי מחשב ארגוניים. המחשת תהליכי הפיתוח תיעשה בעזרת עיצוב והקמה של בסיס נתונים, כולל ניסוח מודל הנתונים, הגדרת הסכמה, שאילתות ודוחות. בקורס משולבים חומר עיוני והתנסות מעשית תואמת במעבדה.

 התוכנה שבאמצעותה מומחשים המושגים בקורס היא Access לחלונות.

 
1221-2203  יסודות תורת ההחלטות
 Principles of Decision Theory 

 דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

החלטות רציונליות ולהקנות לתלמיד כלים העשויים לסייע לו בתהליכי החלטה. הקורס כולל חומר בסיסי בתורת ההחלטות הסטטיסטית, מודלים להערכת אינפורמציה, ניתוח העדפות, תורת התועלת והיחס לסיכונים, אי וודאות והסתברות סובייקטיבית.
 
1221-2222  הדרכה בספריה" :שימוש במאגרי מידע" בניהול
 Instruction for the Use of Datadbases in Management 

מידע כללי:

 • הדרכה בנושא: "שימוש במאגרי מידע" בניהול  הינה חד פעמית וחלה על כל תלמידי ניהול  בסמסטר הראשון ללימודיו ומהווה דרישת קדם לקורסי שנה ב': "יסודות השיווק"/"חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים"/"מודלים שימושיים בחקר ביצועים".
 • ההדרכה נועדה לספק כלים בסיסיים לאיתור מידע ולהתמצאות במשאבי הספרייה לצרכי לימוד ומחקר. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת וספרים אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם.
 • ההדרכה הינה  וירטואלית ותיעשה באמצעות לומדה דרך הכניסה לאתר  http://moodle.tau.ac.il    MOODLE  
 • קבלת ציון עובר בהדרכה הוא תנאי הכרחי להמשך לימודיו של התלמיד בקורסים אלה.
 • תלמידי החוג לניהול  נדרשים להדרכה אחת  בלבד  - במסגרת החוג לניהול -כמפורט בהמשך . 

ההדרכה הוירטואלית תפתח בסמסטר א' בלבד - החל מתאריך 13 בנובמבר 2016

   ותיסגר בתאריך 1 בינואר 2017

הליך הרישום:

 • הרישום להדרכה ייעשה באמצעות  מזכירות החוג לניהול  ( אין צורך ברישום בבידינג).
 • הנכם מתבקשים לבדוק שהרישום נקלט במערכת  מידע אישי לתלמיד להלן:
   
  • תלמידי חשבונאות- ניהול יבצעו  רישום  להדרכה  במסגרת החוג לחשבונאות  מספר:   1211.2222.01
  • תלמידי ניהול בשילוב  פסיכולוגיה - יבצעו  רישום  להדרכה  במסגרת ניהול   מספר:  1221.2223.01
  • יתר תלמידי ניהול - יבצעו  רישום  להדרכה  במסגרת ניהול   : 1221.2222.01 

ביצוע המטלה:

 • ההדרכה הינה וירטואלית  ומתבצעת  מכל מחשב  המחובר לאינטרנט : יש להיכנס לאתר  MOODLE http://moodle.tau.ac.il 
   
 • ההדרכה כוללת מספר סרטונים ושאלון שיש להשיב עליהם. התנאי לקבלת ציון עובר הוא צפייה בסרטונים ומילוי השאלון כמתבקש.
   

   הזנת ציונים:

  ציון עובר / לא עובר יוזן בתם הסמסטר הראשון ללימודים.

 

 
1221-2223  הדרכה בספרייה : "שימוש במאגרי מידע" בניהול - לתלמידי פסיכולו
 Instruction for the Use of Databases in Management 

מידע כללי:

 • הדרכה בנושא: "שימוש במאגרי מידע" בניהול  הינה חד פעמית וחלה על כל תלמידי ניהול  בסמסטר הראשון ללימודיו ומהווה דרישת קדם לקורסי שנה ב': "יסודות השיווק"/"חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים"/"מודלים שימושיים בחקר ביצועים".
 • ההדרכה נועדה לספק כלים בסיסיים לאיתור מידע ולהתמצאות במשאבי הספרייה לצרכי לימוד ומחקר. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת וספרים אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם.
 • ההדרכה הינה  וירטואלית ותיעשה באמצעות לומדה דרך הכניסה לאתר  http://moodle.tau.ac.il    MOODLE  
 • קבלת ציון עובר בהדרכה הוא תנאי הכרחי להמשך לימודיו של התלמיד בקורסים אלה.
 • תלמידי החוג לניהול  נדרשים להדרכה אחת  בלבד  - במסגרת החוג לניהול -כמפורט בהמשך . 

ההדרכה הוירטואלית תפתח בסמסטר א' בלבד - החל מתאריך 13 בנובמבר 2016

   ותיסגר בתאריך 1 בינואר 2017

הליך הרישום:

 • הרישום להדרכה ייעשה באמצעות  מזכירות החוג לניהול  ( אין צורך ברישום בבידינג).
 • הנכם מתבקשים לבדוק שהרישום נקלט במערכת  מידע אישי לתלמיד להלן:
   
  • תלמידי ניהול בשילוב  פסיכולוגיה - יבצעו  רישום  להדרכה  במסגרת ניהול   מספר:  1221.2223.01

ביצוע המטלה:

 • ההדרכה הינה וירטואלית  ומתבצעת  מכל מחשב  המחובר לאינטרנט : יש להיכנס לאתר  MOODLE http://moodle.tau.ac.il 
   
 • ההדרכה כוללת מספר סרטונים ושאלון שיש להשיב עליהם. התנאי לקבלת ציון עובר הוא צפייה בסרטונים ומילוי השאלון כמתבקש.
   

   הזנת ציונים:


  ציון עובר / לא עובר יוזן בתם הסמסטר הראשון ללימודים.

 

 
1221-2301  יסודות החשבונאות
 Principles of Accounting 

החשבונאות היא מערכת המספקת מידע זמין ורלוונטי למקבל החלטות מחוץ לפירמה ובתוכה. יסוקרו הגישות השונות למדידת הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות.

כמו כן יפורטו שיטות הרישום והדיווח הכספי, המוסכמות והעקרונות החשבונאיים, וכן יושם דגש על הכנת הדוחות הכספיים.
 
 
1221-3102  התנהגות ארגונית-מאקרו
 Organizational Behavior-Macro 

קורס מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיסו של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל. נושאים מרכזיים שיידונו בקורס כוללים את התפתחות התיאוריה ה ניהולית, מבנים ארגוניים, יחסי ארגון וסביבתו המקומית והגלובלית, קבלת החלטות, תרבות ארגונית, פוליטיקה, כוח ושינוי ארגוני. הקורס בנוי מהרצאות פרונטאליות ומתרגיל שבו ידונו התלמידים במקרי-בוחן.
 

 
1221-3103  התנהגות ארגונית - מיקרו
 Organizational Behavior - Micro 

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הקורס מתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בהתנהגות ארגונית מיקרו וביישומיהם ה ניהול יים. הקורס מתמקד במספר נושאים אשר מיצגים (אך לא ממצים) את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה. הדגש הוא על האופן בו תפיסת הפרט, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

 

 
1221-3105  שיטות מחקר אמפירי
 Empirical Research Methods 

דרישות קדם:  סטטיסטיקה לניהול, השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
דרישה במקביל לתלמידי ניהול- כלכלה: מבוא לאקונומטריקה

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.  

 • הקורס יעסוק בלימוד עקרונות הייסוד של מחקר בתחום הניהול.
 • ניסוח של שאלות מחקר והשערות, כתיבת הצעת מחקר ודו"ח במתכונת מאמר מדעי.
 • במערכי מחקר מסוגים שונים והבעיות האפשריות בהם: סקרים, שיטות תצפיתניות, מערכי מחקר ניסויים.
 • סוגיות במדידת משתנים במדעי הניהול: מהימנות ותוקף של מדידה, ניסוח שאלונים ושאלות, מדידת מושגים רבי מימדים (כולל טכניקות סטטיסטיות רלבנטיות כגון ניתוח גורמים וניתוח קלסתרים).
 • בעיות דגימה: שיטות דגימה וקביעת גודל המדגם.
 • משתנים מדכאים, ממתנים ומתווכים: היבטים מתודודלוגיים וסטטיסטיים.
 • בדיקות א-פרמטריות בסיסיות.
 • יילמד השימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS לצורך ניתוח ממצאי מחקר.

 

 
1221-3201  חקר ביצועים: תאוריה ויישומים
 Operations Research: Theory and Applications 

דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב', הדרכה בספרייה: "שימוש במאגרי מידע בניהול"
דרישת קדם/ במקביל לתלמידי ניהול-כלכלה בלבד: השלמה פרונטלית באלגברה לינארית,
הקורס אלגברה לינארית מוצע אחת לשנה בסמסטר א בלבד.

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

הקורס יכיל שלושה חלקים: מודלים סטוכסטיים, מודלים דטרמיניסטיים ומשחקים שיתופיים. במודלים סטוכסטיים נלמד על שרשראות מרקוב, תהליכי לידה-מיתה, מדדי יעילות במערכות שרות (תורים) וסימולציה. במודלים דטרמיניסטיים נתמקד בנושא של תכנון לינארי: ניסוח בעיות,  פתרון בעיות באמצעות  תכנת ה-LINDO  , הבנת  הפלט כולל ניתוח רגישות, הבעיה הדואלית, פתרון בעיות באמצעות שיטת הסימפלקס וביצוע ניתוח רגישות באמצעות שיטת הסימפלקס. נציג ניסוח של מגוון בעיות על רשת. במשחקים שיתופיים נלמד על משחק שיתופי (קואליציוני) מהו, מתי מתקבל שיתוף פעולה מלא בין כל השחקנים, כיצד להקצות את סך העלויות/רווחים בין השחקנים  בצורה הוגנת עפ"י הליבה של המשחק ועפ"י ערך שפלי .

 
1221-3203  השלמה פרונטלית באלגברה לינארית
 Extra Class in Linear Algebra 

דרישות קדם: מתמטיקה לכלכלנים ב'

ההשלמה מיועדת לתלמידי ניהול כלכלה בלבד. מידע מפורט בתכנית הלימודים, לפי שנים. 
ההשלמה מוצעת אחת לשנה בסמ' א בלבד ומהווה דרישת קדם/במקביל לקורס חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים(לשעבר מבוא לחקר ביצועים ).

בקורס יילמדו הנושאים הבאים: מושגי יסוד באלגברה לינארית: וקטורים: המרחב האוקלידי ומושג התת-מרחב; תלות ליניארית וקומבינציה ליניארית. מטריצות: פעולות מטריציאליות; מטריצת הופכית; דטרמיננטות; פתרון מערכת משוואות ליניאריות.

 

 
1221-3301  יסודות המימון -תואר I
 Principles of Finance 
דרישות קדם: יסודות החשבונאות; סטטיסטיקה לניהול  
דרישות במקביל לתלמידי ניהול- כלכלה: מבוא לאקונומטריקה
 
הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בשטח המימון, להציג בפניהם את הבעיות המרכזיות ולפתח כלים אנליטיים לניתוח בעיות אלה. הנושאים הנכללים בקורס: הערכת נכסים פיננסיים, בדיקת כדאיות השקעה בפרוייקטים, סיכון והקשר בין תשואה לסיכון, בניית תיק הנכסים של המשקיע, ההחלטות המימוניות של הפירמה והערכת אופציות.
 
 
1221-3304  יסודות האסטרטגיה
 Fundamentals of Strategy 

דרישות קדם: החל משנה ג'

הערה: הקורס ניתן באנגלית.

מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים, לפי שנים.

In this course you will learn to analyze a company’s business environment, select a strategy, and construct the organization necessary to put it into action. We will build on insights developed in other course, explore and apply tools to arrive at understandings that are both applicable in the business world and deeply rooted in a thorough academic understanding. The emphasis throughout is on the development and application of conceptual models which clarify the interactions between industry, competition, firm resources, and the structure and development of firm capabilities.

 

 

 
1221-3401  מבוא לדיני מיסים
 Introduction to Tax Law 
דרישות קדם: החל משנה ב'
 
קורס בחירה:
 
מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד הבנה בנושאי מס בישראל. הדגש בקורס הוא על כלים ורקע מוסדי כאחד, במיוחד בנושאי מס הכנסה, רווחי הון, מיסוי חברות, עידוד התעשייה ומס ערך מוסף.
 
 
1221-4108  מנהיגות
 Leadership 
דרישות קדם:  התנהגות ארגונית מיקרו,  התנהגות ארגונית מאקרו
 
קורס בחירה:
הקורס מתמקד בהתפתחות החשיבה המדעית על תיאוריות המנהיגות, ומתמקד בתיאוריות מנהיגות חדשות: מנהיגות מתמירה ומנהיגות רישתית. הקורס, שהינו בעל רכיב חוויתי, עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: תיאוריות תכונות, מצביות ותיאוריות תלות של מנהיגות, כוח והשפעה, מנהיגות ורשתות, מנהיגות מתמירה פיתוח חזון, צמיחת מנהיגות, מנהיגות ותקשורת ופיתוח מנהיגות.
 
1221-4117  ניהול משא ומתן
 Negotiating 
דרישות קדם: החל משנה ב'
 
קורס בחירה:
 

 משא ומתן הוא כלי חשוב בחיי כולנו, בין אם בחיים הפרטיים ובין אם בחיים המקצועיים.

אמנם אין נוסחת קסם אחת שמסבירה איך לנהל משא ומתן מוצלח בכל מצב ומול כל אחד, אך בהחלט יש תיאוריות וכלים שיכולים לסייע בניהולו. נלמד איך להתכונן למשא ומתן, להבין איך הוא יכול להתנהל, אסטרטגיות וטקטיקות אפשריות להביא לתוצאות הרצויות, כיצד להימנע מסוגי כישלונות נפוצים, ולבחון היבטים גלויים וחבויים במו"מ.
 
הקורס אינו סדנה אך כולל גם התנסות.

 

 
1221-4120  אתיקה ועסקים
 Ethics and Business 
 דרישות קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו 
 
קורס בחירה:
 
קורס בנושא אתיקה ועסקים כולל שני ממדים עיקריים, האחד, אתיקה והשני הקשר של האתיקה לעסקים. בחלקו הראשון של הקורס ידונו שתי גישות מרכזיות של מוסר, הגישה התכליתנית והדאונטולוגית. בכל גישה יש תפיסות משנה, אבל בעיקר ידונו התפיסה התועלתנית ותפיסת המוסר של קאנט. כיון שבקונטקסט הכלכלי יש נטייה לאינדיבידואליזם תידון האפשרות של אגואיזם מוגבל שיש הרואים בו את המיטב של הגישה הכלכלית הרווחת. נושאים אחרים שיש להתייחס אליהם כוללים את נושא הצדק בכלל, על פי שתי גרסאות של נוז'יק ורולס. אי אפשר גם שלא להתייחס לתפיסות שיש בהם הבנה של פעילות כפועל יוצא של המידות הטובות. התפיסה על יחסיותו של המוסר וקשריו עם חוק ומשפט. בחלקו השני של הקורס יימצאו נושאים הקשורים להיותו של הארגון ישות שיש להכליל עליו עקרונות המוסר, או מוסר וארגונים. ונושאים הכוללים בעלות, רווחים וצדק. זכויות וחובות של עובדים. עסקים בינלאומיים וחשיבותה של תרבות. יחסי ארגון סביבה טבעית.
 
 
 
1221-4301  יסודות השיווק
 Principles of Marketing 

דרישות קדם: כלכלת עסקים, הדרכה בספרייה: "שימוש במאגרי מידע בניהול".  
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית.

 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים. 

 הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. הנושאים בהם יעסוק הקורס יכללו את מהות השיווק והתפיסה השיווקית, מערכת השיווק וסביבתה, התנהגות קונים מערכת המידע ומחקרי שיווק, שיווק מטרה (פילוח ומיצוב) תמהיל השיווק ומרכיביו. מושגים ותפיסות אלו מהווים בסיס אפשרי להרחבות וניתוחים בקורסים מתקדמים יותר בתחום. המעבר על המושגים יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית, ובפרט קבלת החלטות הקשורות ליצירת "תכנית שיווק".

 
1221-4305  התנהגות צרכנים
 Consumer Behavior 

דרישות קדם:  יסודות השיווק

קורס בחירה:

קורס התנהגות צרכנים עוסק בניתוח מכלול התהליכים התפיסתיים וההתנהגותיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים אשר מקורם במדעי ההתנהגות ובשיווק ומתמקד בנושאים כמו פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, מעורבות הצרכן, זיכרון, למידה, שכנוע עמדות והעדפות וקבלת החלטות. הכלים הנרכשים בקורס מספקים למנהל הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ונועדו לסייע לו בעיצוב מאמצי השיווק באופן יעיל ומותאם להתנהגותם הצרכנית של קהלי המטרה.

 
1221-4311  שווק קמעונאי
 Retail Marketing 

דרישות קדם: סטטיסטיקה לניהול , יסודות השיווק.

 הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את עולם השיווק בקמעונאות הפיסית. הקורס עוסק באסטרטגיות ובטקטיקות בהן קמעונאים משתמשים במטרה להשפיע על קונים בנקודת המכירה. חנויות פיסיות תורמות ליותר מ 90% מהמכר הקמעונאי בארה"ב. על אף שהמכירות מקמעונאות און ליין גדלות, חלק משמעותי מהגידול שלהן מיוחס להתרחבות של הקמעונאות הפיסית לכמה ערוצי מכירה ושילוב בין אוף ליין לאון ליין.

במסגרת הקורס נלמד מושגים עיקריים בקמעונאות, נסקור את נקודות המגע של הקמעונאים עם הלקוחות ונלמד מהם הכלים בהם יכולים הקמעונאים להשפיע על החלטות הרכישה של הקונים ובהם הסביבה הפיסית של החנות, תקשורת ומסרים, מוצרים וסידורם, תמחור ומבצעים  וכן הבנת תהליכים פסיכולוגים שחווה הקונה בתהליך הקניה. 

בקורס ישולבו הרצאות אורח מחברות מובילות. במידת האפשר נשלב גם סיור בנקודת מכירה ונצפה בהתנהגות קונים בזמן התרחשותה.

 להלן עיקרי הנושאים בהם נעסוק:

 • הגדרות של קמעונאות, סוגים, ואסטרטגיה
 • הבנת הפסיכולוגיה מאחורי התנהגות הקניה, תובנות ממחקרי קונים
 • מסחור חזותי, סידור, תקשורת והעברת מסרים
 • החלטה על מגוון ותמהיל מוצרים
 • ניהול קטגוריה וסידור מדף
 • תמחור ומבצעים
 
1221-4325  כלכלה התנהגותית לניהול
 Behavioral Economics for Management 
 דרישות קדם:  כלכלת עסקים ב'
קורס משותף עם תלמידי התכנית למצטיינים פכ"מ .
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.  
 
כלכלה התנהגותית עוסקת בהחלטות שסוטות באופן שיטתי מהמודל הכלכלי הקלאסי של האדם הרציונלי. בקורס זה נדון בעדויות אמפיריות על השפעת גורמים פסיכולוגיים על התנהגות כלכלית וננתח מודלים פורמליים שמביאים בחשבון התנהגות שאינה רציונלית. להלן מספר דוגמאות לנושאים שנסקור: חשבונאות מנטלית, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, העדפות חברתיות, השפעת תמריצים כספיים, רציונליות מוגבלת בחשיבה אסטרטגית והשפעת הטיות צרכנים על תחרות בין פירמות. בכל נושא, נציג את המודל ה"התנהגותי" מול המודל הרציונלי ונבחן כיצד הטיות התנהגותיות שונות משפיעות על שווקים כלכליים, ניהול ומדיניות ציבורית.
 
1221-4536  נושאים נבחרים במצוינות תפעולית
 Topics in Operational Excellence 

הערה חשובה: תלמיד שלמד את הקורס לוגיסטיקה תפעולית, מנוע מללמוד את קורס הבחירה.

דרישות קדם: סטטיסטיקה לניהול                                                                                           

דרישות במקביל:  הקורסים מודלים שימושיים בחקר ביצועים ( לשעבר חקר ביצועים והחלטות) או

חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים (לשעבר מבוא לחקר ביצועים)

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים. 

הקורס עוסק בישום האסטרטגיה הארגונית באמצעות התמקדות בכלים המובילים למצוינות תפעולית. מצוינות תפעולית מתמקדת בתכנון, מדידה וניהול תהליכים, הן במערכות ייצור והן במערכות שרות. החשיבה התפעולית המובילה למצוינות היא קריטית עבור ארגון הפועל בסביבה תחרותית,מכיוון שהיא מהווה "מצפן" המאפשר לזהות חריגות וסטיות בפעילות הארגון למול מטרותיו ובכך להוביל לשיפור מתמיד.

במסגרת הקורס נלמדאת הבסיס התיאורטי ונכיר עקרונות חשובים מתחום ניהול התפעול וכן נרכוש כלים ותובנות אותם נלמד ליישם, תוך זיהוי הזדמנויות לשיפור המערכת התפעולית, כאמצעי להשבחת ערך הארגון והשגת יתרון תחרותי.

 
1221-4567  חדשנות עסקית פיננסית- חברתית
 Innovative Social Finacial Buisness 

קורס בחירה שנתי.

 דרישות קדם: החל משנה ב'.

  במסגרת הקורס:

 • תלמדו על מודלים כלכליים אלטרנטיביים למודל מקסום הרווח (social economy)
 • תיחשפו למגמות חברתיות-טכנולוגיות המתפתחות בארץ ובעולם (social-tech)
 • תרכשו את הכלים הנחוצים לקידום ופיתוח של עסקים חברתיים ((social business
 • תיישמו את הכלים והמודלים במסגרת מיזמים ופרויקטים חברתיים אותם תלוו לאורך השנה
 • תקבלו ליווי צמוד של מנטורים ומנחים מקצועיים בתחומי שיווק, מימון ויזמות 
 • תתנסו בעבודת צוות, בעבודה מול יזמים ורגולטורים ובגיוס השקעות
 • תציגו את הפרויקטים בסוף השנה מול קהל

 הסטודנטים בקורס ילמדו על מחקרים עדכניים בתחום, וייחשפו לכלים יישומיים (אפליקציות חברתיות, ייעוץ משפטי, ייעוץ עסקי, גיוס השקעות, אימון בתחום הפיצ’ינג ועמידה מול קהל, קמפיינים למימון המונים, בניית תכניות עבודה, שיווק ויחסי ציבור). במקביל יזכו הסטודנטים למנטורינג קבוצתי ממנטורים המכהנים בתפקידים שונים במגוון תחומי התמחות: טכנולוגיה, עסקים, משפט, מגזר שלישי, קרנות השקעות, שיווק ועוד.

 *במסגרת הקורס תתקיים אפשרות לליווי פרויקט חברתי-עסקי בינלאומי, אשר אלו שיימצאו כמתאימים ללוותו יזכו לצאת למשלחת בארץ המוצא בשאיפה להציג את הפרויקט בכנס בינלאומי לפרויקטים של סטודנטים בארה"ב  

 **במהלך הקורס יתקיים שיתוף פעולה עם המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, התוכנית החברתית של עמותת 8200  ומכון אלכא למנהיגות וממשל של ג'וינט ישראל   

  למידע, התייעצות וקורות חיים ניתן לפנות אל:; chen.goldstein14@gmail.com   yifat@tauex.tau.ac.il

 
1221-5111  יסודות המתמטיקה לניהול
 Intorduction to Mathematics for Management 

מושגי יסוד בחשבון אינפיניטסימלי: פונקציות של משתנה אחד: תחום ותמונה; פונקציה ליניארית, פולינומים, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציות מורכבות, פונקציות הופכיות. גבולות ורציפות: סדרות, גבול של פונקציה; חישובי גבולות; רציפות של פונקציה. נגזרות: מושג הנגזרת ומשמעותה; כללי גזירה; נקודות קיצון של פונקציה; אסימפטוטות. אינטגרלים: אינטגרל לא מסוים; כללי אינטגרציה; האינטגרל המסוים ומשמעותו; חישובי שטחים. פונקציות רבות משתנים: תחום ותמונה; עקומות שוות ערך; נגזרות חלקיות; פונקציות סתומות; נקודות קיצון עם אילוצי שוויון; קמירות וקעירות.

מושגי יסוד באלגברה לינארית: וקטורים: המרחב האוקלידי ומושג התת-מרחב; תלות ליניארית וקומבינציה ליניארית. מטריצות: פעולות מטריציאליות; מטריצת הופכית; דטרמיננטות; פתרון מערכת משוואות ליניאריות. 

 
1221-5112  מבוא לסטטיסטיקה
 Introduction to Statistics 
דרישות במקביל: יסודות המתמטיקה לניהול  
 
סטטיסטיקה תיאורית. הסתברות: מרחב המדגם; אקסיומות ותכונות; קומבינטוריקה. הסתברות מותנה: הגדרות ותכונות, משפט בייס; אי-תלות. משתנה מקרי חד ממדי בדיד: פונקצית הסתברות; תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גיאומטרי, אחידה , היפרגיאומטרית , בינומי שלילי ופואסוני. משתנה מקרי חד ממדי רציף: פונקצית התפלגות מצטברת ופונקצית צפיפות; תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: התפלגות אחידה; התפלגות מעריכית; התפלגות נורמלית. משתנה מקרי רב ממדי: התפלגות מותנית ושולית; שונות משותפת ומקדם המתאם; סכום משתנים מקריים בלתי תלויים.
 
 
1221-5114  סטטיסטיקה לניהול
 Statistics for Management 
 דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה  
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
משתנה יחיד.
התפלגויות הממוצע והשונות. אומד נקודתי בלתי מוטה: תוחלת, פרופורציה ושונות. רווח בר סמך: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות. בדיקת השערות סטטיסטיות: סוגי הטעויות ועצמה. מבחנים: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות, יחס שונויות.
רגרסיה ליניארית.
רגרסיה פשוטה: הנחות המודל, אומדי ריבועים פחותים ותכונותיהם, רווחי בר סמך, בדיקת השערות חיזוי. רגרסיה מרובה: הרחבת המודל הפשוט, ניתוח שונות, משתנים לא-לינאריים, משתני דמי, חריגות מהמודל.
הקורס יודגם ויתורגל ב-Excel.
 
הסקה סטטיסטית מהי: אוכלוסייה ומדגם; מדגם מיקרי פשוט.
 
1221-5116  מודלים שימושיים בחקר ביצועים
 Practical Models in Operations Research 
דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה; "הדרכה בספרייה: "שימוש במאגרי מידע בניהול", בחינת מעבר בהשלמת הנושא "אלגברה לינארית", (לתלמידים שקיבלו פטור חלקי מהקורס מתמטיקה לניהול)- ראה בהרחבה הערה בתכנית הלימודים.  
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
הקורס עוסק במודלים מרכזיים בחקר ביצועים: מודלים דטרמיניסטים (תכנון לינארי), מודלים סטוכסטיים
(שרשראות מרקוב ותורת התורים) וכן ביסודות תורת המשחקים השיתופיים.
תוך הצגת בעיות מעשיות מגוונות, נלמד על חשיבותם של המודלים המתמטיים לשם ניתוח ופתרון בעיות החלטה שונות.
 
 
1221-5118  מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 Macro-Economics and the Israeli Economy 
 דרישות קדם:  כלכלת עסקים ב'
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא - מאקרו-כלכלה, המשק הישראלי, הקשר בין מאקרו כלכלה וקבלת החלטות ניהולית, השחקנים העיקריים במשק: צרכנים, פירמות, ממשלה, מבנה השוק; הגדרת ומדידת התוצר; התפתחות האגרגטים העיקריים של המשק הישראלי על פני זמן; הכנסה לאומית, דוח הווי הון; מודל קינסיאני פשוט; מודל קינסיאני כולל ממשלה ומסחר בינלאומי, מדיניות פיסקלית והשלכותיה על ניהול חברות; היצוא, היבוא, שע"ח והחוב החיצוני של ישראל; מדיניות כלכלית ומשמעותה עבור המשק בכלל והמנהל בפרט; ישראל והמזרח התיכון - השוואה ומשמעויותיה; שוק הכסף; הבנקים בישראל, נכסים פיננסיים בישראל; שיווי משקל בשוק הכסף ושוק המוצרים; מדיניות פיסקלית ומוניטרית בישראל; צד הייצור: פונקצית הייצור, אבטלה, תעסוקה מלאה בטווח הארוך, שכר ומחירים; שיווי משקל כללי במשק; אינפלציה ואבטלה; מדיניות ממשלתית וחיזוי של משתנים עיקריים במשק הישראלי - והמשמעות למנהל. 
 
1221-5119  כלכלת עסקים א'
 Business Economics A 
דרישות קדם: יסודות המתמטיקה לניהול 
 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
 
בקורס זה ננתח את התנהגות היצרנים והצרכנים בשוק בו מתקיימת תחרות משוכללת ובשוק מונופוליסטי.    
 
להלן נושאי הקורס:
 
 1 . הקדמה לקורס.
 2 . תורת הצרכן- מבוא, העדפות ומגבלות התקציב
 3 . פונקציית הביקוש, עודף צרכן וגמישויות הביקוש .
 4 . תורת היצרן- מבוא, פונקציית ייצור
 5 . עלויות ייצור
 .6. פונקציית הרווח והיצע פירמה תחרותית
 7. שווי משקל תחרותי - טווח קצר וארוך, רווחה.
 .8 התערבות ממשלה בשוק תחרותי.
 9. מונופול
 
 
 
1221-5120  כלכלת עסקים ב'
 Business Economics B 
דרישות קדם: כלכלת עסקים א' 
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.
 
הקורס יתמקד בהתנהגות הפירמה בתחרות לא משוכללת. להלן הנושאים:  
 
1. חזרה על מונופול
2. אפליית מחירים, מונופול מפלה
3. מחירים לא לינארים ומכירה בחבילות
4.. תחרות בין מעטים (אוליגופול)
5. קרטל.
6. פירמה מנהיגת מחירים. ג. מודל קורנו-נאש, מודל סטקלברג ומודל ברטרנד.
7. תחרות מונופוליסטית- מחירים כמשתני החלטה.
 
 
1221-6105  סמינר-נושאים נבחרים בכלכלת שירותים ותפעול
 Selected Topics In Economics of Operations Management 
דרישות קדם: שיטות מחקר אמפירי
 
מטרתו של סמינר אנליטי זה הינה לחשוף את הסטודנט/ית לתיאוריה המחקרית העדכנית בתחום של כלכלת שירותים ותפעול. במסגרת סמינר זה נדון בכל שבוע בנושאים נבחרים תוך קריאה מעמיקה וביקורתית של מאמרים בתחום. נעשה שימוש בכלים כלכליים לבחינת פעילויות תפעוליות בחברה. פעילויות תפעוליות כוללות עיצוב ותיכנון תהליכי פיתוח בחברה, עיצוב שרשראות-אספקה, מערכות חוזיות בין חברות בשרשראות-אספקה, השקעה בקיבולות ייצור, ניהול מדיניות מלאי, ניהול איכות וכו'.
 
1221-6204  סמינר- היבטים ארגוניים במערכות מידע ואינטרנט
 Seminar Organizational aspects of information systems and in 
דרישת קדם: יסודות מערכות מידע, שיטות מחקר אמפירי

חקירת נושאים רלוונטיים הקשורים לנושאים "הבוערים" ולחזית הידע בהיבטים ארגוניים של מערכות מידע (מ"מ) ואינטרנט. הנושאים יבחרו מתוך שטחי המחקר והפיתוח העדכניים ביותר במערכות מידע: כגון הצלחת מערכות ניהול ידע, שיטות פיתוח והטמעה של מערכות כלל ארגוניות, האפקטיביות של מסחר אלקטרוני, האפקטיביות של ממשקים חכמים, תהליכי עבודה ב- VIRTUAL ORGANIZATIONS SOCIAL COMPUTING ועוד.
 
לסמינר מטרה נוספת: ללמוד כיצד לפתח שאלת מחקר ולעצב מחקר אמפירי בתחום.
מפגשים 1-5 של הסמינר יכללו הרצאות פרונטאליות ע"י המרצה, ניתוח מאמרים ע"י הסטודנטים ודיונים ביקורתיים במאמרים העוסקים בהבטים ארגוניים של מ"מ ואינטרנט.
מפגשים 6-10 יתבצעו במתכונת פגישות אישיות של המרצה עם הקבוצות לגיבוש ואישור תכנית המחקר.
מפגשים 11-13 יתמקדו בהצגות המחקרים - כל קבוצה תציג את המחקר המתוכנן וניתוחים ראשוניים לקבלת משוב ממשתתפי הסמינר.
 
1221-6305  סמינר- תהליכים פסיכולוגיים והטיות התנהגותיות בקבלת החלטות
 Seminar - Psychological Processes and Behavioral Biases in D 
דרישת קדם:  יסודות השווק, שיטות מחקר אמפירי
 
 הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים   ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים

הקורס מתמקד ביסודות הפסיכולוגיים הרלוונטיים להתנהגות צרכנים תוך מתן דגש לשיפוט והטיות בתהליך קבלת
ההחלטות. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בזוגות על פיתוח, הרצה, ניתוח וכתיבת עבודת מחקר מקורית בתחום התוכן של תהליכים פסיכולוגיים של צרכנים. במפגשים הראשונים נלמד להכיר את התחום תוך התמקדות בהשפעה של רגשות, דוגמת חרטה, על קבלת החלטות, ובלמידת העקרונות הכלליים של הקונספט "כלכלה התנהגותית".
 
 
1221-6415  סמינר- יצירתיות וחדשנות בארגונים
 Seminar in Creativity and Innovation in Organizations 

דרישת קדם: התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו , שיטות מחקר אמפירי

הערה:   לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים

כעמודי התווך של כושר תחרותי בר-קיימא, יצירתיות וחדשנות הינן גורמים הכרחיים להצלחת הארגון. בקורס זה ילמדו הסטודנטים כיצד מאפשרים ומעודדים יצירתיות וחדשנות בארגונים. הקורס נלמד במתכונת סמינר בו יערכו התלמידים מחקרי שדה שיאפשרו להם להתמקד בשאלה ספציפית בנושא ניהול ליצירתיות וחדשנות בארגונים. העבודה תעשה בהנחייה של מרצה הקורס. הקורס ניתן בשפה העברית ויתקיימו בו מספר מפגשים פרונטליים לצד מפגשי הנחייה שבועיים.

 
1221-6417  סמינר- כח והיררכיה בארגונים
 Seminar-Power and Hierarchy in Organizations 
דרישות קדם: שיטות מחקר אמפירי, התנהגות ארגונית מיקרו + התנהגות ארגונית מאקרו
 
הערה:   לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים
 
הסמינר מתמקד בהיבטים פסיכולוגיים של כוח (power) והיררכיה בארגונים. במפגשים הראשונים נדון בפונקציונאליות של היררכיות ויוצגו התיאוריות העיקריות בתחום. בנוסף נדון בהשפעות של כוח והיררכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בחלקו השני של הסמינר, המשתתפים יעבדו בזוגות על פיתוח ויישום שאלת מחקר מקורית בתחום הכוח וההיררכיה בארגונים, משלב גיבוש התיאוריה ודרך התנסות מעשית במתודולוגיה ניסויית.
 
 

 

 
 
1221-7001  יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים- פרויקט נובה
 Business and Management Consulting in Social Ventures 

דרישות קדם: החל משנה ב'.

קורס בחירה שנתי. 

קורס פרקטי המועבר בשיתוף "עמותת נובה".
 
נוב"ה (ניהול ועסקים בשירות הקהילה) היא עמותה המסייעת למגזר השלישי לאמץ שיטות וכלי פעולה מהמגזר העסקי באמצעות מודל יעוץ (נובה היא מעין "מקינזי לעמותות").
 
במהלך סמסטר א' יועברו סדנאות מעשיות והרצאות על ידי בכירי העולם העסקי, חברות גלובליות מובילות (דוגמת פרוקטר אנד גמבל ו- KPMG) ומרצים אקדמאים מובילים.
 
העבודה המעשית תתבצע לאורך כל השנה במתכונת של צוותי ייעוץ הכוללים 4 סטודנטים, ראש צוות מאחת הפירמות המובילות בתחום הייעוץ (McKinsey, TASC, KPMG, שלדור ועוד) ומנחה מקצועי מעולם העסקים (מנכ"לים, שותפים ודירקטורים מחברות כגון מכתשים-אגן, בנק הפועלים, אקסלנס נשואה, ערוץ 10, לאומי קארד).
 
הצוותים יתמחו במתן שירותי ייעוץ עסקי ופיתוח אסטרטגי לארגונים חברתיים, תוך שילוב החומר הנלמד והניסיון המעשי הרב של המנחים העסקיים. בסמסטר א' יתבצע אבחון של הארגון והאתגרים העומדים בפניו ובסמסטר ב' תתבצע בנייה של תוכנית עבודה קונקרטית להמשך פעילות הארגון.
 
הפעילות המקצועית של עמותת נובה סבה סביב בניית חזון ואסטרטגיה, ייעוץ תפעולי וארגוני, מדידה והערכה, ייעוץ שיווקי, בניית תכניות עסקיות לפעילויות מניבות הכנסה ועוד. לנובה ניסיון מצטבר של למעלה מ- 100 פרויקטים בעשרות עמותות וארגונים חברתיים בישראל כגון איל”ן, ויצ”ו, בית איזי שפירא, אור ירוק, עלם, כנפים של קרמבו, לתת, אלו"ט, אל-סם, ג'וינט ישראל ועוד. נובה חברה בשולחן העגול הבין מגזרי בהובלת משרד ראש הממשלה כנציגת המגזר השלישי והיא חלק מברית ארגוני התשתית בישראל.
 
בתחילת סמסטר א' יחולקו התלמידים לצוותי הייעוץ שישובצו בעמותות ובארגונים השונים. הרישום לקורס נעשה מראש. קבלה לקורס מבוססת על ראיון אישי בן כחצי שעה במהלכו הסטודנטים יתבקשו לנתח "case study". קורס בחירה שנתי.
 
 
מידע נוסף מתפרסם באתר החוג ובאתר של עמותת נובה: http://www.novaproject.org
 
 
1221-7010  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול
 Investment Theory and Security Analysis 
דרישות קדם:  יסודות המימון בציון 78 לפחות 
 
הקורס מספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע פרטי בשוק ההון לצורך החלטות השקעה ובנית תיקי השקעה תחת תנאי אי ודאות וגם כשהשוק אינו נזיל לחלוטין. הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: איגרות חוב, מניות, אופציות וחוזים עתידיים.  תיבחן יעילות השוק ואיך ניתן לנצל אי יעילויות מסוימות כדי להשיג תשואות עודפות. הקורס דן גם בהערכת ביצועי השקעות מנוהלות.
 
1221-7020  מבוא לאנליטיקה עסקית
 Intoduction to Business Analytics 

קורס בחירה בהקבץ Big Data- ניהול נתוני עתק ובינה עסקים.

דרישת קדם: 
1. החל משנה ב'. 
2. סטטיסטיקה לניהול בציון 78.  (תלמידי החוגים מדעי המחשב וסטטיסטיקה - פטורים מדרישה זו.)

 

הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

 התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה"  מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הBusiness Data Analytics. ההתמקדות בקורס היא של בהסבר של עקרונות, שיטות, יכולות ומגבלות של Business Data Analytics. וכן במתודולוגיות "המרת" בעיות עסקיות לבעיות גנריות שניתן לפתור בכלי Data Science. בנוסף ללימוד התיאורטי הסטודנטים יתנסו בעבודה עם תוכנת כריית מידע בסיסית (WEKA).

 
1221-7021  טיפול יישומי בנתונים
 Data Handling for Business Data Analytics 

קורס בחירה בהקבץ Big Data(ניהול נתוני עתק ובינה עסקית)- תלמידי מדעי המחשב פטורים מקורס זה

דרישת קדם: 
1. החל משנה ב'. 
2. סטטיסטיקה לניהול בציון 78.(תלמידי סטטיסטיקה- פטורים מדרישה זו)

הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

תחומי הData Science-  ו Business Data Analytics  כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים שלב הכרחי בתהליכי Data Science הינו שלב הData Processing,  שכולל השגת נתונים גולמיים ממקורות פנימיים וחיצוניים, עיבוד וארגון הנתוניםהמרתם לפורמטים המתאימים לניתוח, וניהול הנתונים. נתונים גולמיים אלו יכולים להמצא במסגרת הארגון, באינטרנט, במאגרי מידע, או בידי גופים אחריםהנתונים יכולים להופיע בצורה מאורגנת או בלתי מאורגנת (unstructured data), בפורמטים שונים, חלקם סטנדרטיים וחלקם יחודיים. קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת הנתונים ממקורות שונים, לימוד כלים בסיסיים בתכנות (שפת (Python הכרות עם פורמטים וAPI-  מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL  לצורך ניהול נתונים.

 
1221-7022  טכנלוגיות ביג דאטה
 Big Data Technologies 

קורס בחירה.

דרישות קדם: טיפול יישומי בנתונים . (תלמידי מדעי המחשב פטורים מדרישה זו)

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד. על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית.  במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce),  יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים  (structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.

 

 
1221-8000   Z ot A morf pihsruenerpertnE
 Entrepreneurship from A to Z 

דרישות קדם: החל משנה ב'

 • קורס בחירה באנגלית. 

 • קורס  ייחודי במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו- TAU International

 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים. 

  Everything around us - starting with the computer screen that you are looking at, the chair you are sitting on, your car and your cellular phone, were once only an idea. An idea that someone turned into a reality.

 

There are people that divide the world into two: people who establish companies and people who work for them. Entrepreneurship may in fact not be for everyone - but the understanding of the challenges inherent in establishing a business will help you integrate better into existing businesses as well as grasp the challenges that face the entrepreneurs of those organizations.

 

This course will teach you, through intensive and exciting activities, how to transform an idea into a company by putting into action what you have learned in your degree (e.g. marketing, sales, and management) and what you are yet to learn during the course.

 

Through case studies and the course material, you will gain understanding of the most cutting edge theories and models, as well as the industry best-practices. Furthermore, you will practice and improve skills which are vital to each entrepreneur, such as presentation skills, group speaking, negotiation and more. Finally, you will implement what you have learned in your own entrepreneurial project

 
1221-8003   pihsruenerpertnE fo snoitadnuoF
 Foundations of Entrepreneurship 

דרישות קדם: החל משנה ב'

 • קורס בחירה באנגלית. 

 • קורס  ייחודי במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו- TAU International   

 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים. 

   

   

The course will include some fundamentals regarding the entrepreneurial process and how to establish new business, business plan – purpose and structure, financial aspects of start-ups, entrepreneurship within organizations, social entrepreneurship, design thinking, presentation skillset, reasons for success and failures of entrepreneurs

 
1221-8004   ecitcarP dna yroehT -noitavonnI
 Innovation- Theory and Practice 
 דרישות קדם: החל משנה ב' 
 • קורס בחירה באנגלית. 
 • קורס  ייחודי במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו- TAU International 
 • מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים. 
   
   
  What is innovation and are we using this term too often?  In the course we will address innovation and its management in organizations, mostly business orientated but not only. We will review key events and cases, as well as theories and academic studies related to the sources of innovation, the enabling and stifling of innovation, and key success innovation factors.  We will review the key terms used to describe innovation and analyze it, the leading schools, and the thought leaders in this domain.   The students will analyze current innovations along the principle presented in the course, learn to identify innovations around them and will be prompted to suggest innovations in their work or social environmen

.