שנה"ל תשע"ז

1221-9000  יסודות היזמות
 Foundations of Entrepreneurship 
 
הקורס אינו מיועד לתלמידים הלומדים בחוג לניהול.
 
בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית עסקית – מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון,הערכת שווי למיזמים חדשים. יזמות פנים ארגונית – התהליכים הטבעיים, הארגון המשולב ותהליכי החדשנות הפנים ארגונית. יידונו גם מאפיינים פסיכולוגים של יזמים. ננתח קווי דמיון ושוני בין יזמות עסקית ליזמות חברתית. נתחקה אחר סוגי יזמות וגורמים להצלחות וכישלונות יזמיים. נדון בגישות ייחודיות לסטרטאפים טכנולוגיים בעולם הווב והמובייל.
 
1221-9001  עקרונות השיווק ? מה גורם לרעיון עסקי לעבוד?
 Being a marketer in 6 weeks ? The guide book 

 

הקורס אינו מיועד לתלמידים הלומדים בחוג לניהול.

הקורס יקנה לאנשים שאינם עוסקים בשיווק את ההבנה הכללית בנושאי מפתח בתחום. הכוונה להתמקד במונחי מפתח מתורת השיווק ולהדגים את המתודולוגיות, הגישות והכלים ההופכים רעיון למוצר שיש לו לקוחות שמעדיפים אותו על פני התחרות לאורך זמן (בניית מותג).

נעסוק בנושאים קריטיים בחיי מנהל שיווק – השלבים בבניית תוכנית עסקית,  הגדרת קהלי יעד וכלים ליצירת פרופיל לקוחות, פרקטיקות בזיהוי מוטיבציות. מה הופך מוצר למותג? נדון במהלך חיי לקוח – רכישה, שימור ושיחזור לקוחות. הבדלים בין יצירת תדמית למכירה והפרקטיקה המשתנה של כלים אלו בעולם האון ליין והאוף ליין.    

 
1221-9002  ניהול צוותים בפרויקטים
 Management Project Team 

 הקורס אינו  מיועד לתלמידים הלומדים בחוג לניהול.

תקציר הקורס בעברית:
מטרת הקורס הינה להכיר, לבחון וליישם את הגישות, הטכניקות והכלים המשמשים לניהול
פקטיבי של צוותים בפרויקטים. הקורס יכלול היכרות עם מושגי יסוד בניהול, לימוד שלבי
חזור החיים בפיתוח מוצר או מערכת ותחומי הידע של פרויקטים, ויתמקד בהבנה של תהליכי
ניהול אפקטיבי של צוותים וקבוצות עבודה להשגת יעדים בסביבה דינאמית ותחרותית.
 
תקציר הקורס באנגלית:
The course aims to introduce, analyze and implement the approaches, techniques and tools that are used for effective project team management. The course includes introduction to the essential background of project management, understanding the product or system development life cycle and the project management knowledge areas. The course focuses on the effective team and group management processes to achieve business objectives in a dynamic and competitive environment.