1110-1100-01  שיטות בעבודה סוציאלית-א
 SOCIAL WORK METHODS - A 
מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים
בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי
העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות
המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים – אישיים, בינאישיים,
חברתיים ותרבותיים.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות
פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה
והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1110-1100-02  שיטות בעבודה סוציאלית-א
 SOCIAL WORK METHODS - A 
מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים
בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי
העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות
המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים – אישיים, בינאישיים,
חברתיים ותרבותיים.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות
פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה
והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.
1110-1100-03  שיטות בעבודה סוציאלית-א
 SOCIAL WORK METHODS - A 
מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים
בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי
העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות
המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים – אישיים, בינאישיים,
חברתיים ותרבותיים.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות
פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה
והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.
1110-1100-05  שיטות בעבודה סוציאלית-א
 SOCIAL WORK METHODS - A 
מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים
בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי
העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות
המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים – אישיים, בינאישיים,
חברתיים ותרבותיים.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות
פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה
והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.
1110-1104-01  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-02  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-03  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-04  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-05  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-06  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-07  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-08  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-09  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-10  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1104-11  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 

מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.

 

1110-1104-12  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-1106-01  פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים
 DEVELOPMENT PSYCHOLOGY THROUGH THE LIFE SPAN 
הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית כגון, משקלם של גורמים
תורשתיים וסביבתיים בהתפתחות, בשילה ולמידה, ועוד; בהכרת תהליכי
ההתפתחות לאורך מעגל החיים מינקות, דרך ילדות, התבגרות, בגרות, ועד אמצע
החיים וזקנה, בתחומים שונים: התפתחות קוגניטיבית, מוסרית, רגשית, חברתית,
התפתחות הזהות, ועוד; ובהכרת התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים
התפתחותיים אלו והבנת הביקורות עליהן והיישומים שלהן.
דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה / מושגי יסוד בפסיכולוגיה.
1110-1112-01  מבוא לרווחה חברתית
 INTRODUCTION TO SOCIAL WELFARE 
מטרתו של קורס זה היא להגביר את ההיכרות של התלמידים עם מושגים בסיסיים
מתחום המדיניות החברתית ועם סוגיות מרכזיות הנדונות במסגרתו. הקורס בנוי
משני אשכולות מרכזיים. האשכול הראשון מוקדש ל"מדינת הרווחה". בחלק זה
יוגדר המושג "מדינת רווחה", יוצגו מאפייניה ומהותה בעולם המערבי כמו גם
תפקידיה, מטרותיה ודרכי פעולה המרכזיות. בנוסף, תסקר התפתחותה של מדינת
1110-1118-01  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש
יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר
השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי
הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי
העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות
מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.
הוראת השדה מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו
ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.
השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.
1110-1118-02  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש
יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר
השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי
הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי
העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות
מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.
הוראת השדה מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו
ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.
השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.
1110-1118-03  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש
יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר
השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי
הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי
העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות
מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.
הוראת השדה מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו
ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.
השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.
1110-1118-05  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
המטרה: הכרה שיטתית של מקצוע העבודה הסוציאלית. בסמסטר הראשון מוקדש
יום בשבוע לביקורים בשירותי רווחה ומפגש עם עובדים סוציאליים. בסמסטר
השני, יום בשבוע, התלמידים מוצמדים לשירותי רווחה, לומדים להכיר את שירותי
הרווחה הניתנים לפונה, את הקהילות בהן פועלים שירותי הרווחה ואת תפקידי
העובד הסוציאלי. התלמידים מתנסים ביצירת קשר עם פונה תוך הקניית מיומנויות
מקצועיות ראשוניות ופיתוח מודעות עצמית.
הוראת השדה מלווה בהדרכת עובדים סוציאליים מקצועיים הפועלים בסוכנויות אלו
ובתאום וליווי של מורי קורס השיטות.
השיבוץ לשירותים בסמסטר ב' מותנה בהגשת כל המטלות של סמסטר א'.
1110-1119-01  מצוקה ומעורבות חברתית
 SOCIAL DISTRESS AND SOCIAL INVOLVEMENT 
הקורס הינו עיוני-יישומי באופיו, ומטרתו הכרת מהותן וטיבן של בעיות חברתיות,
הכרת סוכנויות רווחה והתנסות במתן עזרה על מנת להביא לשינוי חברתי אצל
יחידים ו/או קבוצות. הקורס כולל קורס והתנסות בשדה.
התלמידים יהיו מעורבים אישית בפעילות חברתית לאורך כל סמסטר ב', כ- 4-5
שעות שבועיות. סדנת הכנה למעורבות החברתית בת 3 שעות, תתקיים בסוף
סמסטר א'.
הקורס אינו מיועד לתלמידי בית-הספר לעבודה סוציאלית.
1110-1120-01  מבוא למשפט
 INTRODUCTON TO LAW 
הקורס יעסוק במהות המשפט ובעיקריה של השיטה המשפטית במדינת ישראל.
במסגרת הקורס יובהרו מקורות המשפט: החקיקה, התקדים המחייב, המנהג
ומקורות המשפט המשלימים. במסגרת הקורס יובהרו מעמדן של רשויות המדינה,
יחסי הגומלין ביניהן והפיקוח השיפוטי על פעולותיהן. יידונו חירויות היסוד של
האזרח ומעמדו של בית-המשפט הגבוה לצדק בהקשר זה.
1110-1121-01  מושגי יסוד בכלכלה
 BASIC SUBJECTS OF ECONOMICS 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים היכרות אם תורת הכלכלה ואופן התפתחותה.
לימוד כלי עבודה בסיסיים לניתוח תופעות כלכליות ורכישת שליטה במושגי היסוד
של התחום. סקירת קשרי הגומלין בין המבנה הכלכלי והחברתי. כמו כן, היכרות
עם עולם המושגים של החיים המאקרו-כלכליים בישראל והבנת תופעות מרכזיות
בניהול מדיניות כלכלית כגון קביעת שער הריבית, סוגיות מיסוי ותשלומי העברה,
קביעת גירעון הממשלה ועוד.
1110-1127-01  כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
 SIENTIFIC WRITING AND BIBLIOGRAPHY 
מטרות הקורס להקנות לתלמידים מיומנויות להתמצאות בספריות האוניברסיטה
ושימוש יעיל בהן, להכרת סוגי מידע שונים ושליטה בדרכים שונות ומגוונות להשגת
מידע וספרות רלוונטית ברמה אקדמית, ולהקניית ידע על אודות עקרונותיה של
הכתיבה המדעית: עקרונות של הכתיבה המקצועית והמדעית, תהליך כתיבת
עבודה, מבנה עבודה אקדמית, כללי כתיבה וציטוט.
מטלות: השתתפות בכל השיעורים, הדרכות בספריה, תרגילים ועבודה מסכמת.
חלק מהשיעורים יתקיימו בקבוצות במועדים נוספים שיפורסמו בתחילת הקורס.
1110-1128-01  התיאוריה של הפרקטיקה
 PRACTICE THEORY IN SOCIAL WORK 
הקורס ייבחן את מקומן של תיאוריות בהנחיית ההתערבות בעבודה
הסוציאלית: כבסיס רעיוני וערכי ומדריכות ביצוע המשימות הנדרשות. הגישות
שיבחנו יכללו את האקולוגית, המערכתית, הפמיניסטית, העצמה וסנגור
ותיאוריה של מצבי לחץ ומשבר.
1110-1129-01  מדינת הרווחה בישראל
 THE ISRAELI WELFARE STATE 
קורס זה מתמקד במדינת הרווחה הישראלית. באופן ספציפי יותר, מתחלק הקורס
לשלושה אשכולות מרכזיים: האשכול הראשון עוסק בהתפתחות מדינת הרווחה
בישראל, בגורמים אשר עיצבו את התפתחותה ובמאפייניה כיום. האשכול השני
עוסק בבעיית העוני והאי-שוויון בישראל. אשכול זה ידון בגורמים לעוני, הגדרת
העוני ומדידתו, מגמות מרכזיות בשיעורי העוני, קבוצות בסיכון גבוה לחיים בעוני
והדרכים באמצעותן מתמודדת מדינת ישראל עם בעיית העוני ואי שוויון. במסגרת
האשכול השלישי נבחנות סוגיות מרכזיות במדינת הרווחה בישראל- הפרטת
שירותים חברתיים, היבטים של מגדר והדרה. מטרתו של קורס זה היא להגביר
את הידע וההבנה של התלמידים לגבי מאפייניה של מדינת הרווחה בישראל.
תשתית ידע זו היא הכרחית על מנת להבין את ההקשר בו מבוצעת פעולתם
המקצועית של עובדים סוציאליים וכבסיס להתערבות בזירת המדיניות החברתית.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית.
1110-1130-01  מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
 INTERVENTION SKILLS(A) INTERWEING METHODS & DESYNING THE 
מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של
הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי – כפי שנלמד בקורס השיטות –
להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.
הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר
המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול
מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה;
והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף
מידע). הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח
אירועים.
1110-1130-02  מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
 INTERVENTION SKILLS(A) INTERWEING METHODS & DESYNING THE 
מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של
הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי – כפי שנלמד בקורס השיטות –
להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.
הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר
המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול
מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה;
והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף
מידע). הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח
אירועים.
1110-1130-03  מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
 INTERVENTION SKILLS(A) INTERWEING METHODS & DESYNING THE 
מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של
הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי – כפי שנלמד בקורס השיטות –
להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.
הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר
המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול
מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה;
והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף
מידע). הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח
אירועים.
1110-1130-05  מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
 INTERVENTION SKILLS(A) INTERWEING METHODS & DESYNING THE 
מטרת הקורס: רכישת מיומנויות להתערבות ישירה. הקורס עוסק בתרגום של
הבסיס הפילוסופי, הערכי והקונספטואלי – כפי שנלמד בקורס השיטות –
להתנהגויות מקצועיות ומיומנויות התערבות.
הדגש בשנה א' הוא על הבנה והתמודדות עם מושגים העומדים בבסיס הקשר
המסייע (קבלה, אמפטיה, שיפוטיות ודעות קדומות, התנגדות וכו'); תרגול
מיומנויות תקשורת כגון הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה;
והתנסות ראשונית במיומנויות התערבות ישירה (עריכת חוזה ראשוני, איסוף
מידע). הלמידה תתבצע באמצעות קריאת חומר תיאורטי, סימולציות וניתוח
אירועים.
1110-1131-01  תיאוריות של אישיות
 PERSONALITY THEORIES 
תיאוריות האישיות השונות מהוות נדבך מרכזי בפסיכולוגיה. בקורס זה ילמדו
התיאוריות המרכזיות, אשר חלקן מוצאות יישום מעשי בטיפול במצוקותיהם של
אנשים. מדובר בפסיכואנליזה הפרוידיאנית, גישות פסיכואנליטיות שלאחר פרויד,
בתיאוריות אשר יצאו מן האנאליזה ופנו לתחומים אחרים (אדלר, יונג, רייך),
הביהביוריזם, האקזיסטנציאליזם והגישות ההומניסטיות.
דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה / מושגי יסוד בפסיכולוגיה.
1110-1132-01  פנים רבות לעוני-שנה א'
  

קורס זה השייך למקבץ  הקורסים העוסקים בשיטות התערבות במצבי עוני, אבטלה ומצוקה חברתית,יתמקד בתופעת העוני בקרב אוכלוסיות אשר חיות בעוני מתמשך.  התמודדות עם בעיית העוני ונגזרותיה בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית עומדת בבסיס הגדרתו ומטרותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית. מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנה ,ניתוח ופיתוח שיטות התערבות עם אוכלוסיות הסובלות מעוני וממצוקה חברתית.  בקורס שני צירים השזורים זה בזה: האחד יעסוק בגישות תיאורטיות המנחות זיהוי והבנה של עוני והדרה , והשני יכלול חקר תרבותי וחברתי של עוני בחברה הישראלית.  באופן ספציפי יותר יכלול הקורס שלושה חלקים מרכזיים: הראשון יעסוק בגישות שונות לניתוח והבנת העוני והדרה חברתית ויבחן את הקשר בין ממדים תרבותיים וחברתיים לבין היווצרות העוני.  החלק השני, יתמקד בראיה תרבותית ומגדרית של מאפייני קבוצות שונות הסובלות מעוני (משפחות רב בעייתיות, נשים, מחוסרי עבודה, דרי רחוב, המגזר החרדי). בחלק השלישי יינתן מקום לדיון באופן בו מתמודדים עובדים סוציאליים בפרקטיקה עם נושא זה ויבחנו גישות ותוכניות התערבות להתמודדות עם עוני בקרב אוכלוסיות עניות.

 

1110-1802-01  מושגי יסוד בפסיכולוגיה
 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 
הקורס יציג וידון במושגים המרכזיים בפסיכולוגיה. במהלך הקורס התלמידים
אמורים להכיר את עיקרי התחומים בהם עוסקת הפסיכולוגיה, את התיאוריות
המרכזיות, ואת ההיבטים המרכזיים של תחומי העיסוק והמחקר.
1110-1805-01  היבטים אנתרופולגיים בעבודה סוציאלית
 INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY 
הקורס מיועד לאפשר לתלמידים הכרות עם מגוון נושאים ומושגי יסוד בהם עוסקת
הדיסציפלינה האנתרופולוגית. יידונו נושאים כגון: טקסים וסמלים בתרבויות שונות
ומקומם בהבניית המציאות התרבותית, משפחה ותפקידי המינים, משמעות כאב
וחולי, גישות תיאורטיות: אבולוציוניזם, פונקציונליזם, סטרוקטורליזם וכד'. יידונו
מושגי יסוד בשיטת המחקר האנתרופולוגית ותפקיד האנתרופולוג.
1110-1806-01  היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית
 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 
מטרתו של הקורס הנה לתת בידי סטודנטים לעבודה סוציאלית כלים להבנת
החברה ולניתוח תהליכים חברתיים. דגש מיוחד יינתן לאותם תחומי עיסוק
סוציולוגיים שהם בעלי רלוונטיות מיוחדת לעבודה הסוציאלית. בקורס נכיר ארבע
פרדיגמות לניתוח והבנת החברה: נלמד את מושגי היסוד, נכיר את ההוגים
המרכזיים והטענות המרכזיות של כל פרדיגמה, כמו גם את נקודות הכוח והחולשה
שלהן.
במשך הקורס ננתח באמצעות פרדיגמות אלה מושגים מרכזיים כמו חברות, ריבוד
חברתי ואי שוויון, סטייה ותיוג, תרבות, ארגונים, כוח. בחלקו האחרון של הקורס
נבחן כיצד סוציולוגים שונים מתארים את תפקידה ותפקודה החברתי של העבודה
הסוציאלית ושל שירותי הרווחה בכלל.
1110-1807-01  החברה בישראל - תמורות ובעיות
 THE ISRAELI SOCIETY 
בקורס זה נבחנים היבטים חברתיים ותרבותיים של החברה בישראל, כגון פוליטיקה וחברה, מולטיקולטורליזם מול פוליקולטורליזם, מסורתיות מול מודרניות, גלובליזציה ועימותים מקומיים ואזוריים. היבטים אלו יידונו באמצעות שילוב בין פרספקטיבה היסטורית, שיח סוציולוגי עדכני וגישות פילוסופיות שונות.
דרישה מוקדמת: מבוא לסוציולוגיה / היבטים סוציולוגיים של ע"ס.
1110-2100-01  שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
 SOCIAL WORK METHODS - B 
הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך
זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.
ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר
תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח
חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון
בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.
1110-2100-02  שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
 SOCIAL WORK METHODS - B 
הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך
זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.
ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר
תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח
חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון
בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.
1110-2100-03  שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
 SOCIAL WORK METHODS - B 
הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך
זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.
ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר
תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח
חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון
בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.
1110-2100-04  שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
 SOCIAL WORK METHODS - B 
הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך
זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.
ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר
תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח
חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון
בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.
1110-2100-05  שיטות בעבודה סוציאלת-ב.
 SOCIAL WORK METHODS - B 
הקורס נועד לעסוק ביישום הפרקטי של מודלים להתערבות בעבודה סוציאלית תוך
זיקה ישירה לקורס במיומנויות התערבות והכשרת השדה.
ההוראה תתקיים בקבוצות קטנות, באמצעות דיונים קבוצתיים וקריאת חומר
תיאורטי. יועלו דילמות מהכשרת השדה של התלמידים, יושם דגש על פיתוח
חשיבה ביקורתית ופיתוח הזהות המקצועית של התלמיד. בקורס יינתן מקום לדיון
בשאלות כלליות המתייחסות למהות ההתערבות.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית; שיטות בע"ס א'; מיומנויות התערבות א'.
1110-2102-01  המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים
 THE LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF SOCIAL SERVICES 
הקורס יעסוק בשני מוקדים: הכרתו של המשפט בישראל בפרופסיה של העבודה
הסוציאלית כמקצוע טיפולי ובייחודם של העובדים הסוציאליים – זכויותיהם
וחובותיהם; מקומם של העובדים הסוציאליים במערך שירותי הרווחה הממסדיים
בישראל. במהלך הקורס יוצגו הבעיות המורכבות של סודיות וחיסיון, האחריות
המקצועית והאישית מול חובת הציות והנאמנות לבתי המשפט ולגופים
סטאטוטוריים אחרים.
דרישה מוקדמת: מבוא למשפט.
1110-2103-01  המערכות להבטחת הכנסה
 INCOME MAINTENANCE SERVICES 
המערכות להבטחת הכנסה מהוות גרעין מרכזי במדינת הרווחה והן בעלות
השפעה רבה על רמת הכנסתן של קבוצות חברתיות שונות ודרך כך גם על איכות
חייהן. מטרותיו של קורס זה, אשר שייך לאשכול לימודי המדיניות החברתית
בתכנית הבוגר, הן להגביר את הידע וההבנה אודות המערכות להבטחת הכנסה
במדינת ישראל ולצייד את המשתתפים בכלים לניתוח ביקורתי של מערכות אלו.
בסיום הקורס מצופה מהמשתתפים להכיר את המטרות ותנאי הזכאות של
התכניות השונות, להבין את עקרונות הפעולה של המערכות להבטחת הכנסה,
להכיר את הדילמות המאפיינות את פעולתן ולהבין את השפעותיהן, יתרונותיהן
ומגבלותיהן.
דרישות מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל
1110-2104-01  יחסים בינאישיים בקבוצה
 INTERPERSONAL RELATIONSHIP GROUPS 
מטרת הקורס: פיתוח מודעות עצמית, רגישות והבנת הזולת. שיפור דרכי
קומוניקציה, הבנת תהליכים קבוצתיים. הלמידה בקורס מבוססת על התנסות
אישית בתהליך קבוצתי והמשגתה בעבודה מסכמת.
1110-2108-01  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
הוראת השדה משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב'
עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות
והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. העבודה המעשית היא תחת
הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.
דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.
1110-2108-02  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
הוראת השדה משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב'
עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות
והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. העבודה המעשית היא תחת
הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.
דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.
1110-2108-03  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
הוראת השדה משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב'
עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות
והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. העבודה המעשית היא תחת
הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.
דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.
1110-2108-04  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
הוראת השדה משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב'
עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות
והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. העבודה המעשית היא תחת
הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.
דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.
1110-2108-05  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD INSTRUCTION 
הוראת השדה משולבת בקורס שיטות העבודה הסוציאלית. התלמידים בשנה ב'
עובדים יומיים בשבוע בשירות הסוציאלי ובו הם לומדים ומיישמים את הידיעות
והמיומנויות של שיטות ההתערבות המקצועית. העבודה המעשית היא תחת
הדרכתם של צוות מורי שדה של ביה"ס בתיאום עם המורה בקורס שיטות.
דרישה מוקדמת: שיטות בעבודה סוציאלית א'.
1110-2109-01  סטייה חברתית
 INTRODUCTION TO SOCIAL DEVIANCE 
ניתוח הסטייה החברתית, יחסיותה והשיפוט הערכי. ההתייחסות תהיה לסוטה,
לקרבן ולמנגנוני הפיקוח. תכני הקורס: הגדרות של סטייה חברתית, מדידת
הסטייה - הגלוי והנסתר, הסברים לסטייה חברתית (הסברים פיזיולוגיים-
ביולוגיים, הסברים פסיכולוגיים, הסברים חברתיים, הסברים אקולוגיים וכלכליים).
תיאוריות מרכזיות על סטייה - ניתוח השוואתי (התפוררות חברתית ואנומיה, גישת
קונפליקט, תורת ההתחברות הדיפרנציאלית, התיאוריה של תת- תרבויות, תורת
הפיקוח, גישת התיוג). קבוצות סוטות ואפיוניהן, תגובות חברתיות לסטייה, סטייה
חברתית ועבודה סוציאלית - היבטים טיפוליים.
דרישות מוקדמות: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה.
1110-2116-01  מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
 INTERVENTION SKILLS(B) PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2116-02  מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
 INTERVENTION SKILLS(B) PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2116-03  מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
 INTERVENTION SKILLS(B) PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2116-04  מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
 INTERVENTION SKILLS(B) PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2116-05  מיומנויות התערבות ב: אבחון פסיכוסוציאלי
 INTERVENTION SKILLS(B) PSYCHOSOCIAL ANALYSIS 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2125-01  יסודות הפסיכולוגיה החברתית
 PRINCIPLES OF SOCIAL PSYCHOLOGY 
הקורס יעסוק בהבנת התנהגותו של האדם בסביבתו החברתית – תפיסת העצמי
והזולת, עמדות ושכנוע, השפעה קבוצתית, סטריאוטיפים ודעות קדומות, משיכה
בין-אישית, עזרה לזולת, תוקפנות ועוד – וביישום הידע הזה להבנה טובה יותר של
המציאות החברתית של התלמידים.
דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה.
1110-2127-01  שיטות מחקר
 RESEARCH METHODS IN THE SOCIAL SCIENCES 
מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע בסיסי בשיטות המחקר המקובלות במדעי
החברה במטרה לשפר את יכולתם בתחומים הבאים: קריאת ספרות מדעית
והבנתה; הערכת איכותו של מחקר על כל מרכיביו; תכנון מחקר מצומצם: יכולת
לבחור במערכי מחקר מתאימים לבדיקת שאלות מחקריות, כולל שיטות מתאימות
לאיסוף נתונים, עיבודם וניתוחם, ביצוע מחקר וכתיבת דו"ח מחקרי.
1110-2129-01  המשפחה כמערכת
 THE FAMILY AS A SYSTEM 
מטרת הקורס להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים להבנת הדינמיקה במשפחה;
ראיית המשפחה כמערכת, חולי ובריאות, מבוא לשיטות הטיפול הנפוצות.
1110-2135-01  הקבוצה הקטנה בעס
 THE SMALL GROUP IN SOCIAL WORK 
בקורס זה נעמוד על אפיונה של "הקבוצה הקטנה". נלמד בסיסי ידע בעבודה
סוציאלית קבוצתית, נסקור סוגי קבוצות שונות וסוגים שונים של עבודה סוציאלית
באמצעות קבוצות
1110-2236-01  ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית
 THE COMMUNITY APPROACH IN SOCIAL WORK 
מפגשי הקורס יאפשרו לסטודנטים לחקור ולהתבונן במרכיבים,מערכות, דינמיקות
והשתנויות המתקיימות בסביבות חייהם של אנשים. המפגשים יחדדו את התובנות
של המשתפים על ההשפעות ההדדיות שיש לכל אלה על ההתרחשויות בקהילות
כולל על מקבלי השירותים החברתיים ועל אנשי המקצוע ובעלי העניין בקהילות.
הסטודנטים יוזמנו לעמת את תפיסותיהם ומיומנויותיהם המקצועיות בתחום
העבודה הסוציאלית, עם ידע ומידע הממוקד בהתערבויות ודרכי טיפול בגישות
המשלבות עבודה סוציאלית קהילתית.
1110-2237-01  שרותי רווחה אישיים בעולם משתנה
 PERSONAL SOCIAL SERVICES IN CHANGING WORLD 
מרבית העובדים הסוציאליים בישראל מועסקים במה שמכונה "מערכת שירותי
הרווחה האישיים". מטרת הקורס היא להקנות את הידע הבסיסי הנדרש על מנת
לדון במערכת זו, ובפרט לקדם את הבנת המונחים המרכיבים את השיח סביבה,
הצרכים עליהם היא אמורה לתת מענה והסוגיות והדילמות המרכזיות המאפיינות
אותה מרמת ההתערבות הפרטנית ועד לרמת המדיניות החברתית.
דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית ומדינת הרווחה בישראל
1110-2801-01  פסיכופתולוגיה
 PSYCHOPATHOLOGY 
קורס זה יקנה ידע בסיסי בהפרעות נפשיות. הסטודנטים ילמדו את שיטת הסיווג
של הפרעות נפשיות המקובלת בפסיכיאטריה המודרנית ואת עקרונות האבחון של
ההפרעות הנפשיות. בקורס יידונו גורמים ביולוגיים, משפחתיים, חברתיים
ותרבותיים התורמים להתפתחותן ושימורן של הפרעות נפשיות. במשך הקורס
הסטודנטים יבינו את החוויות הסובייקטיביות של האנשים הסובלים מהפרעות
נפשיות ודרכי התמודדותם עם המחלה במישור הבין-אישי והחברתי דרך הצגות
מקרה ודיונים סביבם. כמו כן, נסקור שיטות טיפול בהפרעות הנפשיות השונות.
דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה.
1110-2804-01  מבוא לסטטיסטיקה
 INTRODUCTION TO STATISTIC 
הקורס יעסוק בסטטיסטיקה תיאורית - לוחות, הצגות גרפיות, ערכים מרכזיים,
מדדי פיזור, ציוני תקן, שימוש בלוחות ההתפלגות הנורמלית, מקדם המתאם וקווי
רגרסיה. הסקה סטטיסטית – משפט הגבול המרכזי לממוצע ולפרופורציה, רווח
סמך ובדיקת השערות סטטיסטיות לפי מדגם מקרי על הממוצע (שונות ידועה
לאי תלות. ושונות לא ידועה) ועל פרופורציה ומבחןx 2 לאי תלות

1110-2804-02  מבוא לסטטיסטיקה
 INTRODUCTION TO STATISTIC 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2804-03  מבוא לסטטיסטיקה
 INTRODUCTION TO STATISTIC 
הקורס נועד להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתהליך ההתערבות המקצועית
מהשלב של איסוף המידע והגדרת הבעיה, תוך התמקדות בהערכה
הפסיכוסוציאלית. יושם דגש על הקשר בין הידע התיאורטי למיומנויות ההתערבות
בנושא של אבחנה פסיכוסוציאלית. ההוראה תשלב הרצאות, דיונים קבוצתיים
וניסיון של התלמידים מההכשרה המעשית.
קורס זה הינו חלק אינטגרלי מקורס שיטות ב' ומהכשרת השדה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית א'; שיטות בעבודה סוציאלית א';
מיומנויות התערבות א'.
1110-2818-01  התיאוריה של הפרקטיקה ב'
 THE THEORY OF PRACTICE B 
מטרת הקורס: הרחבת הידע התיאורטי המונח בבסיס ההתערבות הפרטנית
בעבודה סוציאלית. הלמידה תיעשה באמצעות הצגה ודיון במושגי (casework)
יסוד כגון: ערכים, עקרונות, הנחות והשערות המצויות בבסיס כל אחת מהתיאוריות
והמודלים.לצורך הגברת ההבנה של יישום התיאוריות לעבודה סוציאלית יידון
תהליך ההתערבות ותיבחן הייחודיות תוך כדי עיון בהדגשים השונים של הגדרת
הבעיה אבחנה או הערכה, קביעת מטרות טיפוליות, יחסים טיפוליים והאסטרטגיה
הטיפולית. בנוסף ייבחן הבסיס המחקרי.
דרישה מוקדמת: התיאוריה של הפרקטיקה א'.
1110-3016-01  מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
 INTERVENTION SKILLS (C)-INTERVENTION & ITS EVALUATION 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן
התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור
evidence-) אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח
כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות .(based
ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל
מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.
הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות
והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.
1110-3016-02  מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
 INTERVENTION SKILLS (C)-INTERVENTION & ITS EVALUATION 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן
התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור
evidence-) אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח
כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות .(based
ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל
מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.
הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות
והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.
1110-3016-03  מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
 INTERVENTION SKILLS (C)-INTERVENTION & ITS EVALUATION 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן
התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור
evidence-) אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח
כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות .(based
ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל
מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.
הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות
והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.
1110-3016-04  מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
 INTERVENTION SKILLS (C)-INTERVENTION & ITS EVALUATION 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן
התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור
evidence-) אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח
כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות .(based
ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל
מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.
הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות
והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.
1110-3016-05  מיומנויות התערבות ג: התערבות והערכתה
 INTERVENTION SKILLS (C)-INTERVENTION & ITS EVALUATION 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות מקצועיות הכוללות את היכולת לתכנן
התערבות שיטתית, לבצעה ולהעריכה – לאבחן את מערכת הפונה, לבחור
evidence-) אסטרטגיות התערבות הנשענות על ידע אמפירי מצטבר ומוכח
כל זאת, בהתאם לתחומי הבעיה הייחודיים של כל התרכזות (בריאות .(based
ושיקום, חברה רב-תרבותית, משפחה, קשישים, שלום הילד ותקון). דגש יושם אל
מיומנויות ושיטות התערבות ועל הערכת תהליך ההתערבות ותוצאותיו.
הקורס יהיה בנוי משילוב של לימוד תיאורטי של המושגים, העקרונות, השיטות
והכלים לתכנון התערבות ולהערכתה, ועל התנסות בפועל.
1110-3017-01  התמודדות עם מצבי אובדנות
 COPING WITH LOSS 
הקורס יעסוק בהבנת מניעי ההתאבדות בהיבטים אישיותיים, משפחתיים,
חברתיים ותרבותיים. יינתן דגש פילוסופי על תפיסת ערך החיים. יושם דגש על
קבוצות סיכון מיוחדות, על הקשרים בין תקשורת והתאבדות. ייערך דיון בשימוש
אבחנתי והתערבותי במכתבי מתאבדים. תעשה אבחנה בין מחשבות התאבדות,
ניסיונות התאבדות, והתאבדות סופנית. יינתנו גישות כלים וטכניקות טיפוליות
ברמות פרטניות ומשפחתיות. תהיה התמקדות ברמות שונות של מניעה הסברה
וחינוך. יידונו בהרחבה גישות שונות בפסיכותרפיה למניעת ניסיונות חוזרים
ולעבודה עם משפחת מתאבד.
1110-3020-01  עיצוב מדיניות - היבטים יישומיים
 SOCIAL POLICY FORMATION - PRACTICAL ASPECTS 
מטרתו של הקורס המוצע היא להגביר את ההבנה של עובדים סוציאליים לגבי
פרקטיקה של מדיניות בעבודה סוציאלית, כמו גם את יכולתם המעשית לפעול
בזירת המדיניות החברתית של ארגונים, קהילות, רשויות מקומיות ומדיניות
חברתית לאומית. באופן ספציפי יותר, קורס זה מבקש להמשיג את תחום
הפרקטיקה של מדיניות ולהגביר את הבנת המשתתפים ביחס למהותה, באמצעות
דיון בהגדרותיה השונות, המודלים השונים הנכללים בתוכה, אסטרטגיות הפעולה
המרכיבות אותה, הכישורים הנדרשים כדי לעסוק בה, חשיבותה וההסברים
העיקריים להזנחתה.
תהליך ההמשגה יעשה תוך ניתוח דוגמאות לפרקטיקה של מדיניות המבוצעות על
ידי עובדים סוציאליים בישראל ובעולם. קורס זה אשר ידרוש מהתלמידים להיות
מעורבים בתכנון התערבויות שונות בזירת המדיניות של ארגונים או קהילות או
בזירת המדיניות במישור הלאומי ויספק להם מסגרת מושגית למעורבות זו, יוכל
לתרום להגברת מעורבותם של עובדים סוציאליים בזירת המדיניות החברתית
ולאנטגרציה טובה יותר בין עבודה ישירה לעבודה והשפעה על מדיניות חברתית
ועיצובה.
דרישות מוקדמות: מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל, המערכות
להבטחת הכנסה
1110-3022-01  סוגיות בעבודה עם בני נוער
 PROFESSIONAL ISSUES IN WORKING WITH ADOLESCENTS 
מטרת הקורס להקנות ידע על אספקטים התפתחותיים והמשימות העיקריות של
גיל ההתבגרות מנקודת מבט אישית, משפחתית ומערכתית. יוצגו סוגיות מרכזיות
הקשורות בהתערבות עם אוכלוסיות יעד ייחודיות מקרב בני הנוער.
ינתן מקום לדיון בנושאים המעסיקים בני נוער ומטפלים בנוער כגון תוקפים
וקרבנות של תקיפה מינית, הומוסקסואליות, חזרה בתשובה/שאלה. תיבחן
השאלה האם נושאים אלה מהווים בעיות חברתיות.
1110-3027-01  התיאוריה של הפרקטיקה ג'
 THEORIES OF SOCIAL WORK PRACTICE - PART THREE 
קורס זה מבקש להפגיש את המשתתפים עם תיאוריות ביקורתיות בעבודה
סוציאלית. באופן ספציפי יותר, הקורס יעסוק בביקורות שהופנו כלפי מקצוע
העבודה הסוציאלית על ידי העבודה הסוציאלית הרדיקלית, מבקרים עכשוויים
"ניאו-רדיקליים", גישות פמיניסטיות והמחשבה הפוסט-מודרנית. בהתאם לכך,
הקורס בנוי מארבעה חלקים מרכזיים אשר כל אחד מהם מוקדש לדיון בביקורות
שהופנו על ידי כל אחת מהגישות שהוזכרו. בפתח כל חלק, תוצג בקצרה מהותה
של הגישה ולאחר מכן, תסקרנה הביקורות הבולטות שהופנו על ידה כלפי מקצוע
העבודה הסוציאלית. לסיום, יוצג "המודל האידיאלי" של העבודה הסוציאלית על פי
כל גישה או הצעותיה של כל גישה לגבי מאפייניה הרצויים של העבודה הסוציאלית.
דרישות מוקדמות: תיאוריה של הפרקטיקה א'; תיאוריה של הפרקטיקה ב';
1110-3028-01  סמינר אמפירי
 EMPIRICAL SEMINAR 
הסמינר האמפירי מהווה המשך ישיר של קורס שיטות מחקר בשנה ב' ונועד
להקנות לתלמידים התנסות מעשית ביישום חומר הלימוד התיאורטי בשיטות
מחקר. במסגרת הסמינר האמפירי, התלמידים יעבדו בקבוצות מחקר, שכל אחת
מהן תלמד את הספרות המקצועית בנושא המחקר, תתכנן מחקר על בסיס ספרות
זו, תבצע את המחקר, תנתח את הנתונים ותכתוב דו"ח סופי במתכונת של מאמר
מדעי.
נושאי הסמינר האמפירי בשנה"ל תשע"א:
קבוצה 01 – ד"ר השאם אבו-ריא: "דתיות, רוחניות ורווחת הפרט"
קבוצה 02 – ד"ר יבגני טרטקובסקי: " השפעתם של תכונות אישיות, ערכים
ואמונות חברתיות על עמדות טיפוליות ושחיקה של ע''ס "
קבוצה 03 – ד"ר רונית ליכטנטריט: "התאבדות רציונאלית"
קבוצה 04 – ד"ר גיא שילה: " נטייה מינית – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים"
המטלה הסופית בסמינר מהווה עבודה סמינריונית
1110-3028-02  סמינר אמפירי
 EMPIRICAL SEMINAR 
הסמינר האמפירי מהווה המשך ישיר של קורס שיטות מחקר בשנה ב' ונועד
להקנות לתלמידים התנסות מעשית ביישום חומר הלימוד התיאורטי בשיטות
מחקר. במסגרת הסמינר האמפירי, התלמידים יעבדו בקבוצות מחקר, שכל אחת
מהן תלמד את הספרות המקצועית בנושא המחקר, תתכנן מחקר על בסיס ספרות
זו, תבצע את המחקר, תנתח את הנתונים ותכתוב דו"ח סופי במתכונת של מאמר
מדעי.
נושאי הסמינר האמפירי בשנה"ל תשע"א:
קבוצה 01 – ד"ר השאם אבו-ריא: "דתיות, רוחניות ורווחת הפרט"
קבוצה 02 – ד"ר יבגני טרטקובסקי: " השפעתם של תכונות אישיות, ערכים
ואמונות חברתיות על עמדות טיפוליות ושחיקה של ע''ס "
קבוצה 03 – ד"ר רונית ליכטנטריט: "התאבדות רציונאלית"
קבוצה 04 – ד"ר גיא שילה: " נטייה מינית – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים"
המטלה הסופית בסמינר מהווה עבודה סמינריונית
1110-3028-03  סמינר אמפירי
 EMPIRICAL SEMINAR 
הסמינר האמפירי מהווה המשך ישיר של קורס שיטות מחקר בשנה ב' ונועד
להקנות לתלמידים התנסות מעשית ביישום חומר הלימוד התיאורטי בשיטות
מחקר. במסגרת הסמינר האמפירי, התלמידים יעבדו בקבוצות מחקר, שכל אחת
מהן תלמד את הספרות המקצועית בנושא המחקר, תתכנן מחקר על בסיס ספרות
זו, תבצע את המחקר, תנתח את הנתונים ותכתוב דו"ח סופי במתכונת של מאמר
מדעי.
נושאי הסמינר האמפירי בשנה"ל תשע"א:
קבוצה 01 – ד"ר השאם אבו-ריא: "דתיות, רוחניות ורווחת הפרט"
קבוצה 02 – ד"ר יבגני טרטקובסקי: " השפעתם של תכונות אישיות, ערכים
ואמונות חברתיות על עמדות טיפוליות ושחיקה של ע''ס "
קבוצה 03 – ד"ר רונית ליכטנטריט: "התאבדות רציונאלית"
קבוצה 04 – ד"ר גיא שילה: " נטייה מינית – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים"
המטלה הסופית בסמינר מהווה עבודה סמינריונית
1110-3028-04  סמינר אמפירי
 EMPIRICAL SEMINAR 
הסמינר האמפירי מהווה המשך ישיר של קורס שיטות מחקר בשנה ב' ונועד
להקנות לתלמידים התנסות מעשית ביישום חומר הלימוד התיאורטי בשיטות
מחקר. במסגרת הסמינר האמפירי, התלמידים יעבדו בקבוצות מחקר, שכל אחת
מהן תלמד את הספרות המקצועית בנושא המחקר, תתכנן מחקר על בסיס ספרות
זו, תבצע את המחקר, תנתח את הנתונים ותכתוב דו"ח סופי במתכונת של מאמר
מדעי.
נושאי הסמינר האמפירי בשנה"ל תשע"א:
קבוצה 01 – ד"ר השאם אבו-ריא: "דתיות, רוחניות ורווחת הפרט"
קבוצה 02 – ד"ר יבגני טרטקובסקי: " השפעתם של תכונות אישיות, ערכים
ואמונות חברתיות על עמדות טיפוליות ושחיקה של ע''ס "
קבוצה 03 – ד"ר רונית ליכטנטריט: "התאבדות רציונאלית"
קבוצה 04 – ד"ר גיא שילה: " נטייה מינית – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים"
המטלה הסופית בסמינר מהווה עבודה סמינריונית
1110-3187-01  ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית
 SOCIAL WORK IN THE FIELS OF MULTICULTURAL SOCIETY 
סמינר ההתרכזות יעסוק במציאות הרב תרבותית המאפיינת את מדינת ישראל,
ויתמקד בשתי אוכלוסיות: אוכלוסיות העוברות מארץ לארץ ומתרבות ותרבות
ואוכלוסיות החיות כמיעוט הישראלית. הסמינר יקנה ידע, הבנה וכושר הבחנה
ביחס לצרכים הפסיכו-סוציאליים של כל אחת מהאוכלוסיות וירחיב ויעמיק את הידע
בשיטות התערבות ייחודיות, במכלול מישורי ההתערבות.
1110-3190-01  אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית
 ETHICS IN SOCIAL WORK 
עובדים סוציאליים עומדים בעשייתם היום-יומית במצבים המחייבים אותם לקבל
החלטות אתיות. קבלת ההחלטות כרוכה בקושי, עקב הקונפליקטים והדילמות
המוסריות ובעיקר משום שאין תשובות חד-משמעיות, וכל סיטואציה היא חד
פעמית במהותה. בקורס ננסה לתרגם את המרכיבים של ערכים ומודעות להיבטים
אתיים שנלמדים בלימודי המקצוע לרמה של התנהגות אתית ופיתוח עקרונות
להתמודדות עם מצבי קונפליקט.
1110-3190-02  אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית
 ETHICS IN SOCIAL WORK 
עובדים סוציאליים עומדים בעשייתם היום-יומית במצבים המחייבים אותם לקבל
החלטות אתיות. קבלת ההחלטות כרוכה בקושי, עקב הקונפליקטים והדילמות
המוסריות ובעיקר משום שאין תשובות חד-משמעיות, וכל סיטואציה היא חד
פעמית במהותה. בקורס ננסה לתרגם את המרכיבים של ערכים ומודעות להיבטים
אתיים שנלמדים בלימודי המקצוע לרמה של התנהגות אתית ופיתוח עקרונות
להתמודדות עם מצבי קונפליקט.
1110-3190-03  אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית
 ETHICS IN SOCIAL WORK 
עובדים סוציאליים עומדים בעשייתם היום-יומית במצבים המחייבים אותם לקבל
החלטות אתיות. קבלת ההחלטות כרוכה בקושי, עקב הקונפליקטים והדילמות
המוסריות ובעיקר משום שאין תשובות חד-משמעיות, וכל סיטואציה היא חד
פעמית במהותה. בקורס ננסה לתרגם את המרכיבים של ערכים ומודעות להיבטים
אתיים שנלמדים בלימודי המקצוע לרמה של התנהגות אתית ופיתוח עקרונות
להתמודדות עם מצבי קונפליקט.
1110-3192-01  אלימות במשפחה
 VIOLENCE IN THE FAMILY 
קורס זה יבחן את התיאוריה, המחקר ודרכי ההתערבות ביחס לנשים מוכות וגברים
מכים, תוך התמקדות בסוגיות הכרוכות בהגנה על הקורבנות, הפסקת האלימות
ושיקום נזקיה ארוכי הטווח.
דרישה מוקדמת: המשפחה כמערכת.
1110-3208-01  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD WORK IN SOCIAL WELFARE AGENCIES 
ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'.
ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי
התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה
המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית
בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל,
מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר
לסוג המטופלים.
1110-3208-02  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD WORK IN SOCIAL WELFARE AGENCIES 
ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'.
ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי
התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה
המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית
בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל,
מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר
לסוג המטופלים.
1110-3208-03  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD WORK IN SOCIAL WELFARE AGENCIES 
ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'.
ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי
התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה
המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית
בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל,
מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר
לסוג המטופלים.
1110-3208-04  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD WORK IN SOCIAL WELFARE AGENCIES 
ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'.
ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי
התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה
המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית
בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל,
מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר
לסוג המטופלים.
1110-3208-05  הכשרה מקצועית מודרכת בשירותי הרווחה
 SUPERVISED FIELD WORK IN SOCIAL WELFARE AGENCIES 
ההכשרה בנויה על הניסיון הנלמד על-ידי התלמידים בשדה, בשנה א' וב'.
ההכשרה ניתנת במסגרות ספציפיות הקשורות בתחומי ההתרכזות שנבחרו על-ידי
התלמידים. תכליתם של הניסיונות הלימודיים והמטלות במסגרת ההכשרה
המקצועית היא להכין את התלמיד לעצמאות התחלתית ואחריות מקצועית
בתחומים הבאים: ניתוח אנליטי של השירות, מעורבות פעילה בעבודת הסגל,
מעורבות חוץ סוכנותית; תכנון וטיפול במישור פרטני, קבוצתי וקהילתי בהקשר
לסוג המטופלים.
1110-3240-01  ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו
 SOCIAL WORK WITH OLDER POPULATION 
בסמינר יידונו אספקטים שונים של תהליכי הזדקנות, תופעת הזקנה, וצרכי
קשישים ומשפחותיהם. יושם דגש על היבטים פתולוגיים ונורמטיביים, ועל
התפקידים הרבים ומגוונים של העובד הסוציאלי המקצועי המטפל באוכלוסייה זו.
הסמינר מתנהל על רקע הרצאות פרונטליות, רפרטים של התלמידים, סדנאות
בשדה, ועל-ידי ניתוח קבוצתי של מחקרים, ספרות וניסיונות קליניים של התלמידים
במקומות הכשרתם.
1110-3264-01  ע"ס בתחום בריאות הנפש
 SOCIAL WORK IN MENTAL HEALTH 
ההתרכזות תעסוק בנסיון להבין את הביטויים וההשלכות של מחלות הנפש על
נפגע הנפש ועל סביבתו הקרובה. יושם דגש על לימוד תפקידי העבודה הסוציאלית
מול נפגעי הנפש ומשפחותיהם תוך נסיון לסייע להם למצות את מירב היכולות
והתפקודים שקיימים בהם לשם חיים החברה.
1110-3266-01  התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה
 COPING WITH THE STRESSES OF IMMIGRATION 
הקורס ידון בתהליכים הסוציו-פסיכולוגיים בהגירה וקליטת מהגרים, בדגש על
התהליכים המאפיינים את העלייה לישראל בעשרים השנים האחרונות. הנושאים
העיקריים של הקורס יהיו מוטיבציה להגירה, יחס של החברה הקולטת כלפי
המהגרים, מדיניות הקליטה, והסתגלות פסיכולוגית, תרבותית וחברתית של
המהגרים. בחלקו הראשון של הקורס ידונו המושגים המרכזיים והתהליכים
הפסיכו-סוציאליים הקשורים להגירה, ובחלקו השני נדון על שיטות העבודה עם
המהגרים בהקשר פרטני, משפחתי וקהילתי. הקורס יקנה ידע תיאורטי ויספק כלים
מעשיים אשר יאפשרו לסטודנטים להבין טוב יותר את המהגרים ולעזור להם
להתמודד עם הלחצים הכרוכים במעבר הבין-תרבותי.
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות ע"ס בתחום החברה הרב-תרבותית
1110-3268-01  פנים רבות לעוני: תפיסות ודרכי התערבות עם אנשים החיים בעוני
 THE MANY FACES OF POVERTY: PERCEPTIONS & INTERVENTIONS WITH 
קורס זה השייך למקבץ  הקורסים העוסקים בשיטות התערבות במצבי עוני, אבטלה ומצוקה חברתית,יתמקד בתופעת העוני בקרב אוכלוסיות אשר חיות בעוני מתמשך.  התמודדות עם בעיית העוני ונגזרותיה בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית עומדת בבסיס הגדרתו ומטרותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית.
מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים בהבנה ,ניתוח ופיתוח שיטות התערבות עם אוכלוסיות הסובלות מעוני וממצוקה חברתית.  בקורס שני צירים השזורים זה בזה: האחד יעסוק בגישות תיאורטיות המנחות זיהוי והבנה של עוני והדרה , והשני יכלול חקר תרבותי וחברתי של עוני בחברה הישראלית. 
באופן ספציפי יותר יכלול הקורס שלושה חלקים מרכזיים: הראשון יעסוק בגישות שונות לניתוח והבנת העוני והדרה חברתית ויבחן את הקשר בין ממדים תרבותיים וחברתיים לבין היווצרות העוני.  החלק השני, יתמקד בראיה תרבותית ומגדרית של מאפייני קבוצות שונות הסובלות מעוני (משפחות רב בעייתיות, נשים, מחוסרי עבודה, דרי רחוב, המגזר החרדי). בחלק השלישי יינתן מקום לדיון באופן בו מתמודדים עובדים סוציאליים בפרקטיקה עם נושא זה ויבחנו גישות ותוכניות התערבות להתמודדות עם עוני בקרב אוכלוסיות עניות.
1110-3280-01  ע"ס בתחום הבריאות
 SOCIAL WORK IN HEALTH FIELD 
ההתרכזות תעסוק בהבנת ההיבטים השונים של חולי פיזי והשלכותיים על תפקידי העבודה הסוציאלית בקרב האדם החולה ומשפחתו במערכת הבריאות. יושם דגש על היכרות עם גישות תיאורטיות מרכזיות ומחקרים המסבירים את תהליכי התמודדות והסתגלות של האדם והמשפחה למצבי חולי פיזי לאורך מעגל החיים תוך דגש על היבטים חברתיים, תרבותיים ומגדריים; היכרות עם דרכי העבודה הייחודיות לתחום: גישות להערכה ביו- פסיכו- סוציאלית, התערבויות קצרות מועד, תכנון שחרור מאשפוז, התערבויות ארוכות טווח בקרב חולים במחלות ממושכות והתערבויות במצבי סוף החיים; הקניית מיומנויות להתערבות בשעת דחק ומשבר; היכרות ובחינה ביקורתית של תפקידי העבודה הסוציאלית במערכות בריאות באשפוז ובקהילה בדגש על מקומו הייחודי של העובד הסוציאלי בצוות רב מקצועי; הקניית ידע אודות פרקטיקה פרטנית, קבוצתית, קהילתית והיבטים של מדיניות בתחום הבריאות.
1110-3281-01  ע"ס עם משפחות
 SOCIAL WORK IN FAMILY FIELD 

במסגרת הסמינר הסטודנטים יעמיקו את הבנתם ביחס לעבודה סוציאלית עם משפחות במצבי חיים ייחודיים, תוך שימת דגש על משפחות במצבי משבר, אלימות במשפחה ומשפחות אשר חיות בעוני. בתוך כל אחד ממצבי חיים אלה ילמדו המשתתפים את הדינאמיקה הייחודית, ההשלכות, הכוחות והגורמים המסכנים, וכן דרכי אבחון, הערכה והתערבויות מתאימות. ההכשרה המעשית תיעשה במחלקה לשירותים חברתיים מתוך חזון להכין את המשתתפים לתפקיד עובדת סוציאלית משפחתית, בהתאם לרפורמה של משרד הרווחה. לצד דגש על עשייה מתוכננת והערכת תוצאות שיטתית, יחשפו המשתתפים, בין היתר, להתערבויות קצרות מועד, התערבויות במשבר, עבודה עם הורים וילדים, עבודה עם משפחות בצל החוק, סנגור ומיצוי זכויות.

 

1110-3294-01  ארגז הכלים היצירתי
 THE CREATIVE TOOLBOX 
הכלים האומנותיים והיצירתיים בטיפול משמשים כשפת ביטוי והבעה באמצעים בלתי מילוליים, אך מוחשיים וקונקרטיים. זוהי שפה אוניברסאלית המשמשת  גשר בין תרבותי, בין אישי ותוך אישי.
מטרות הקורס: 1. הבנת הקשר בין תהליך היצירה לבין תהליך הטיפול במשפחה ובפרט. 2. הבנת המטרות והשימושים הדיפרנציאלים בכלים היצירתיים/ אומנותיים לצורך הערכה ואבחון, וכמקדמי שינוי בתהליך הטיפול המשפחתי. 3. היכרות תיאורטית ומעשית עם מגוון כלים אומנותיים/ יצירתיים  ולימוד דרכי שילובם הייחודי בתהליך ההתערבות הטיפולית. הלמידה בקורס תשלב התנסות חוויתית במגוון כלים יצירתיים, הרצאות תיאורטיות והתבוננות רפלקטיבית אישית וקבוצתית. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לכתוב יומן אישי רפלקטיבי שילווה את  התנסותם, ובסיומו יידרשו הסטודנטים  להגיש עבודה מסכמת על התערבות טיפולית בפרט או במשפחה בה שולבו כלים יצירתיים.
1110-3295-01  סוגיות בעבודה טיפולית עם ילדים הגדלים במשפחות אלטנטיביות
  
מטרת הקורס היא לעקוב אחר סוגיות טיפוליות העולות במפגש עם ילדים למשפחות אלטרנטיביות (משפחות הומו-לסביות, הורות יחידנית, משפחות מאמצות). במהלך הקורס נבחן  את אופני  ההתמודדות איתן מנקודות מבט מסורתיות ופוסט-מבניות/מודרניות. כמו כן, נתמקד בהיבטים הקליניים של המפגש הטיפולי עם הילד ועם משפחתו.
1110-3296-01  התערבות עם נשים בדחק ומשבר
 INTERVENTION WITH WOMEN IN STRESS AND CRISIS 

התערבות רגישת מגדר, מייחסת חשיבות ומשמעות להקשר המגדרי בחברה ולתפקידו בהווצרות העולם התוך נפשי, לכינון חוויות ולתהליכים המאפיינים נשים לעומת גברים (וכל מי שביניהם). הגדרת מצב כמשברי ומתן פתרונות טיפוליים למצב זה, יהיו תמיד תלויי הקשר ואידיאולוגיה, וכך גם הגדרתם של מצבים כמשבריים עבור נשים. על מנת להבין את המשמעות היחודית של משברים בחיי נשים הקורס יורכב משלוש יחידות: ביחידה הראשונה, נלמד את התאוריות המרכזיות העוסקות בהבנת עולמן הנפשי הייחודי של נשים בהשוואה לגישות הפסיכולוגיות הקלאסיות מתוך התבוננות מנתחת וביקורתית. בחלק זה נבחן את סוגי ההגדרות הקיימות למשבר ואת הרלוונטיות של ההמשגות הקיימות לעבודה טיפולית עם נשים. ביחידה השניה נעסוק בעקרונות המרכזיים של התערבות עם נשים במצבי דחק ומשבר ונבין כיצד הם נשאבים ומתבססים על הגישות התאורטיות שנלמדו. נבחן את האופנים בהם ניתן להבין משברים  בחיי נשים (הן משברים "נורמטיביים" והן משברים נסיבתיים), להקשיב באופן חדש ואחר לנשים במשבר, ולהציע דרכי התערבות מתאימות ורלוונטיות. בחלק השלישי והאחרון נדגים את העקרונות שנלמדו על מספר תחומים המוגדרים ו/או נחווים כמשבריים עבור נשים: גיל ההתבגרות (גיבוש זהות, גילוי המיניות, השתנות הגוף וכו'), דכאון ודכאון אחרי לידה, אלימות במשפחה – ונתרגל וניישם את דרכי ההתערבות שהוצעו.

 

1110-3297-01  פרקטיקה קהילתית בע"ס
  

קורס זה יתעמק בעקרונות, באסטרטגיות ובמיומנויות של עבודה קהילתית. הדיון ילווה במתן דוגמאות והמחשות מתוך פרקטיקה קהילתית של עובדים סוציאליים ויאפשר להתנסות בתכנון וביישום של מיומנויות קהילתיות.

 

1110-3298-01  התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום
 COMMUNITY-BASED INTERVENTIONS DURING CRISIS AND 

מצבי דחק, משבר ואסון הינם אירועים שכיחים במאה בעולם בכלל ובישראל בפרט. הדרך שבה אנו כחברה מתמודדים עם אירועים אלו, לא כל שכן עם אירועי אסון רבי יותר נפגעים (מלחמה, טרור או רעידת אדמה), תקבע האם הקהילה שלנו תפגע בצורה משמעותית או תסתגל ותצמח. מודל ההתמודדות הסיסטמי אקולוגי (Belsky, 1980; Berger, 2002) גורס כי ניצול מיומנויות התמודדות ברמת הפרט, המשפחה והקבוצה וגיוס משאבים קהילתיים ולאומיים יחרצו את רווחת הפרט והישרדות הקהילה. תפקידם של עובדים סוציאליים הוא להעצים תהליכי החלמה בעתות משבר ואסון ובפיתוח חוסן אישי וקהילתי בטרם האירועים מתרחשים. קורס זה יתמקד בתיאור ההשפעות הפסיכו-חברתיות של אירועי משבר ואסון על האוכלוסייה בכלל ועל  אוכלוסיות מוחלשות בפרט, בהקניית מושגים תיאורטיים בתחום ובמתן כלים בסיסים לאיתור נפגעי טראומה והתערבויות מניעתיות ומידיות. יוצג המודל האקולוגי להתמודדות עם מצבי משבר ואסון (Berger, 2002) ויינתנו מושגים בסיסיים המסבירים את הפנומנולוגיה והדיאגנוסטיקה של נפגעי טראומה. כמו כן, יתנסו  הסטודנטים בכלים לתיחזוק עצמי (self-maintenance) וילמדו כיצד לתחזק צוותי חרום.  הקורס ישלב הרצאות ותיאורי אירועים משהשטח, כמו גם התנסויות חווייתיות, סימולציות ומשחקי תפקיד בהם יתרגלו הסטודנטים את המיומנויות שילמדו.

 

1110-3444-01  הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית
 THE GROUP AS AN INTERVENTION METHODIN SOCIAL WORK 
מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני עיוני
ומעשי לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה
ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית
בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית.
הקבוצה כשלם, מיומנויות תצפית ומיומנויות ,setting : יידונו מושגי יסוד, כגון
הנחיה בסיטואציות נבחרות, תהליכים בקבוצה.
הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.
דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.
1110-3444-02  הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית
 THE GROUP AS AN INTERVENTION METHODIN SOCIAL WORK 
מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני עיוני
ומעשי לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה
ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית
בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית.
הקבוצה כשלם, מיומנויות תצפית ומיומנויות ,setting : יידונו מושגי יסוד, כגון
הנחיה בסיטואציות נבחרות, תהליכים בקבוצה.
הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.
דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.
1110-3444-03  הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית
 THE GROUP AS AN INTERVENTION METHODIN SOCIAL WORK 
מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני עיוני
ומעשי לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה
ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית
בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית.
הקבוצה כשלם, מיומנויות תצפית ומיומנויות ,setting : יידונו מושגי יסוד, כגון
הנחיה בסיטואציות נבחרות, תהליכים בקבוצה.
הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.
דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.
1110-3444-04  הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית
 THE GROUP AS AN INTERVENTION METHODIN SOCIAL WORK 
מטרת הקורס: להקנות מושגי יסוד במישור הקבוצה שיתנו בסיס ראשוני עיוני
ומעשי לבחירת קבוצה כשיטת התערבות, להקמת הקבוצה, לבניית יחידת ההנחיה
ולהכרת תפקיד המנחה. בין הנושאים שיידונו: הרציונל להתערבות קבוצתית
בעבודה סוציאלית, היסטוריה של עבודה קבוצתית.
הקבוצה כשלם, מיומנויות תצפית ומיומנויות ,setting : יידונו מושגי יסוד, כגון
הנחיה בסיטואציות נבחרות, תהליכים בקבוצה.
הלמידה תכלול תיאוריה והתנסות בכתה בהשתתפות פעילה של התלמידים.
דרישות מוקדמות: הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית, יחסים בין-אישיים בקבוצה.
1110-3489-01  התנהגויות ןמצבי סיכון
  
המושג סיכון מתייחס לסיטואציה כוללת המקיפה מגוון של גורמים הקשורים לא רק
ליחיד אלא גם לגורמים חיצוניים. מטרתו של קורס זה הינה לזהות הבניות
חברתיות ופאניקות מוסריות המשפיעות על הגדרתם של סוגים שונים של
התנהגויות (כמו שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והימורים) או מרחבים מסוימים
(מרחב האינטרנט) כמסוכנים. בנוסף ידונו בקורס נושאים כמו מדיניות חברתית
ביחס להתנהגויות בסיכון, הערכת מסוכנות, הקשר בין שלבים התפתחותיים שונים
לבין מצבי סיכון ואף יוצגו מודלים להתערבות.
1110-3490-01  דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים
 RELIGION AND SPIRITUALITY AS COPING RESOURCES WITH LIFE CRIS 
האבות המייסדים של הפסיכולוגיה (פרויד, סקנר) נטו להתייחס לדת כגורם בעל
השפעה שלילית על חייו של הפרט. המחקר האמפירי של השנים האחרונות קורא
תגר רציני על הנחה זו. מחקר ענף מראה שעל פי רוב דתיות ורוחניות מהוות
משאבים רבי עוצמה לאנשים רבים המתמודדים עם משברי חיים. קורס זה יסקור
את מושגי היסוד של הפסיכולוגיה של הדת (קידוש וחילול הקודש, דתיות פנימית
וחיצונית, קנאות, רוחניות) ויתמקד במחקר האמפירי סביב דרכי ההתמודדות
הדתיים עם משברי חיים, החיוביים והשליליים שבהם. בסוף הקורס נדון באיך
אפשר לתרגם את התובנות המחקריות ליישומים קליניים פרקטיים בעבודה עם
יחידים וקבוצות.
1110-3495-01  נערות צעירות מרקע של מצוקה-איפיונים צרכים ודרכי התערבות
  

הקורס מציע התבוננות על אפיונים ודרכי התערבות עם נערות וצעירות מרקע של מצוקה כסוגיה חברתית בולטת בחברה הישראלית. ניתוח סוגיה זו תדון דרך היבטים פסיכולוגיים וחברתיים המובילים לבולטות של נערות וצעירות מרקע של מצוקה כבעיה חברתית: תהליכי התפתחות של נערות, מקומן של נערות וצעירות בחברה, מימדי הניתוק  של נערות מרקע של מצוקה, תהליכים של אי- שוויון ושינוי חברתי, עבריינות ואלימות. לצד זה נעסוק באספקטים של מניעה, ודרכי התערבות בטיפול ושיקום של נערות וצעירות. בנוסף נבחן היבטים בהכשרתם של עובדים סוציאליים ותפקידם בצוות רב-מקצועי בקהילה ובארגוני הטיפול בנערות המגיעות מרקע של מצבי מצוקה.

 

1110-3498-01  עובדים סוציאליים ותקשורת
 SOCIAL WORKERS AND MEDIA 
עבודה עם התקשורת הופכת להיות חשובה במיוחד על רקע כוחה להשפיע על דעת הקהל ומעצבי המדיניות ובכך להוביל לשינויים קהילתיים וחברתיים. מטרה הקורס היא להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה עם אמצעי התקשורת וזאת על מנת לאפשר להם להכיר אסטרטגיה נוספת העומדת לרשותם כדי להשפיע על שיח חברתי ומדיניות חברתית. במסגרת הקורס ירכשו התלמידים מיומנויות של שימוש באמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית עם דגש על הופעה בפני מצלמות, הכנת חומרי הסברה ותקשורת כתובים והכנת תכנית לקמפיין תקשורתי בנושא הנוגע להם ולעבודתם
1110-3499-01  מיומנויות עבודה עם ילדים בסיכון בהקשר המשפטי
 WORK SKILLS WITH CHILDREN AT RISK IN LAW 

מדי שנה עשרות אלפי ילדים ומתבגרים (גילאי 3 עד 18) נמצאים במגע עם המערכת המשפטית; אם כנפגעי התעללות, כעדים למעשי אלימות או רצח, כפוגעים צעירים, או במקרים של גירושי הורים, ילדים רבים נאלצים להיות חלק מתהליך משפטי אשר מטרתו להוביל את עשיית הצדק ו/או למצוא פתרון שיגן עליהם ויקדם את רווחתם. על עובדים סוציאליים רבים מוטלת החובה (והזכות) ללוות ילדים אלה ולהיות גורם משפיע ומכריע בתהליך, כדוגמת חוקרי ילדים, עובדים סוציאליים לחוק הנוער, עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין, עובדים סוציאליים ביחידות הסיוע של בתי המשפט. במהלך הקורס יקבלו המשתתפים ידע תאורטי ויישומי אשר יצייד אותם בהבנה ובכלים בעבודתם העתידית למען ילדים במערכת המשפטית. המשתתפים ייחשפו במהלך הקורס לשלוש גישות תאורטיות מרכזיות: התאוריות ההתפתחותיות, תאוריית ההתקשרות והפסיכולוגיה החיובית. בהתבסס על תאוריות אלה המשתתפים ילמדו ויתרגלו אסטרטגיות עבודה מגוונות (שביניהם שימוש בסיפורים, כרטיסי זיכרון, ציורים) תוך חשיפה לחומרים מהשטח (עדויות ילדים נפגעי עבירה, סיפורי ילדים במקרה של סכסוך הורי, ציורי ילדים, חוות דעת של עובדים סוציאליים, תסקירים מבית משפט ועוד). מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים הכשרה בסיסית בעבודה מול המערכת המשפטית, כאשר מטרת העל היא קידום רווחתם של ילדים אשר מעורבים במערכת המשפטית וזאת לצד שמירה על תהליך עשיית הצדק.

1110-3566-01  התערבות רגישת תרבות
 CULTURE SENSITIVE UNTERVENTION 
הקורס יעסוק במציאות הרב-תרבותית המאפיינת את מדינת ישראל ויתמקד
במטרות הבאות: (א) פיתוח תובנה באשר לחשיבותה של פרקטיקה רגישה
להבדלי תרבות; (ב) פיתוח מודעות לעמדות אישיות כלפי האחר – השונה;
(ג) הקניית ידע על קבוצות תרבותיות בעלות מאפיינים ייחודיים ועל צורכיהן;
(ד) הרחבת הידע באשר לשיטות התערבות אפקטיביות עם קבוצות תרבות
ייחודיות.
במסגרת הקורס תתקיים סדנה שמטרתה הגברת המודעות העצמית לשוֹנוּת
באמצעות התחברות למטען התרבותי האישי, ובחינה של עמדות אישיות כלפי
קבוצות תרבות שונות.
הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות ע"ס בתחום החברה הרב-תרבותית
1110-4105-01  סטטיסטיקה
 ADVANCED STATISTICS 
1110-4144-01  הדרכה בספריה
 LIBRARY SUPERVISION 
קורס חובה לתלמידי שנה א'. על התלמיד לסיים את הקורס עד תום סמסטר א'.
מטרת ההדרכה להקנות לתלמידים מידע על הספרייה למדעי החברה וניהול בכלל
וספריית בית-הספר בפרט. את השימוש במערכת אלף (תוכנת חיפוש בספרייה),
רשימות קריאה, הספרייה הוירטואלית, מאגרי מידע, הכרת ספריות נוספות
(בקמפוס וספריית אוניברסיטאיות ברחבי הארץ). כמו גם מידע על השירותים
השונים הניתנים לסטודנטים.
1110-4146-01  הערכת תכניות התערבות:תיאוריה ופרקטיקה
 PROGRAM EVALUATION: THEORY AND PRACTICE 
מטרת הקורס לסקור בקצרה את ההתפתחויות התיאורטיות והמתודולוגיות שחלו
בתחום ההערכה מאז שנות השישים. מוקד הלמידה יהיה על גישתו של
Evaluability : ויעסוק בעיקר בשלב ההערכה הראשון אותו הוא מציע J. Wholey
ההערכה זו נעשית, לעתים קרובות, קודם לביצוע מחקר ההערכה .Assessment
1110-4146-03  הערכת תכניות התערבות:תיאוריה ופרקטיקה
 PROGRAM EVALUATION: THEORY AND PRACTICE 
מטרת הקורס לסקור בקצרה את ההתפתחויות התיאורטיות והמתודולוגיות שחלו
בתחום ההערכה מאז שנות השישים. מוקד הלמידה יהיה על גישתו של
Evaluability : ויעסוק בעיקר בשלב ההערכה הראשון אותו הוא מציע J. Wholey
ההערכה זו נעשית, לעתים קרובות, קודם לביצוע מחקר ההערכה .Assessment
1110-4146-04  הערכת תכניות התערבות:תיאוריה ופרקטיקה
 PROGRAM EVALUATION: THEORY AND PRACTICE 
מטרת הקורס לסקור בקצרה את ההתפתחויות התיאורטיות והמתודולוגיות שחלו בתחום ההערכה מאז שנות השישים. מוקד הלמידה יהיה על גישתו של             J. Wholey ויעסוק בעיקר בשלב ההערכה הראשון אותו הוא מציע: Evaluability Assessment. ההערכה זו נעשית, לעתים קרובות, קודם לביצוע מחקר ההערכה בפועל. הטכניקה שהוא מציע טובה במיוחד לזיהוי בעלי עניין, לחשיפת תיאוריה של תוכנית ולהערכת מידת המוכנות שלה ליישום ולהערכה.
1110-4148-01  מבוא למחקר איכותני
 QUALITATIVE RESEARCH 
מטרת הקורס היא היכרות עם השיטות הבסיסיות לאיסוף וניתוח נתונים איכותניים, ומערכי המחקר האיכותניים. בקורס ילמדו ויתורגלו עקרונות ומיומנויות באיסוף וניתוח נתונים איכותיים. הקורס יחייב קריאה שוטפת לאורך הסמסטר.
1110-4163-01  פסיכולוגיה חיובית
 POSITIVE PSYCHOLOGY 
הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את מה שטוב באנשים
במקום את מה שלא טוב ולא מתפקד. מטרתה להבין ולטפח כוחות אנושיים
שמאפשרים לאנשים ולקהילות לצמוח ולתפקד בצורה מיטבית. צורת חשיבה זו
אינה זרה לעבודה הסוציאלית אך ההתפתחויות המהירות בתחום זה בעשור
האחרון, הניבו ידע תיאורטי, אמפירי ופרקטי רב ומטרת הקורס הינה להכיר ידע
זה. מוקד הקורס הינו בבסיס התיאורטי: נסקור תחומים שונים המזוהים כיום עם
הפסיכולוגיה החיובית ונכיר תיאוריות שונות בכל תחום ויישומים שלהן.
1110-4169-01  מחקר מהו? פילוסופיה תיאוריה ויישום
 WHAT IS A RESEARCH 
בקורס זה יוצגו פרדיגמות וגישות (איכותניות, כמותיות ומשולבות), שמציעות
דרכים ללמוד על תופעות חברתיות.
1110-4185-01  בריאות נשים: היבטים נפשיים התנהגותיים וחברתיים
 WOMEN & HEALTH: PSYCHOLOGICAL, BEHAVIORAL & SOCIAL ASPECTS 
הקורס יעסוק בהיבטים הנפשיים, ההתנהגותיים והחברתיים של בעיות בריאות
אצל נשים, כאשר המוקד הוא בבעיות בריאות פיזית, ההתמודדות איתן והפעולות
למניעתן. הבסיס לקורס זה הוא הידע המצטבר לא רק על בעיות ייחודיות לנשים
אלא גם על בעיות בריאות המתבטאות באופן שונה אצל נשים או שההתמודדות
עם מניעת המחלה ו/או עם הבעיה עצמה שונה אצל נשים וגברים.
מטרת הקורס להקנות דרכי חשיבה וכלים לאבחון וניתוח בעיות ודרכי פתרון.
1110-4204-01  אימהות: היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 MOTHERHOOD: THEORETICAL AND CRITICAL ASPECTS 
הקורס יבחן את מושג האימהות כהבניה חברתית וכתפקיד חברתי מנקודות מבט
ביקורתיות פמיניסטיות. ידונו האופנים באמצעותם מעוצב המושג במהלך
ההתערבות הסוציאלית ומעצב אותה. תהליך הלמידה יחייב קריאה שוטפת במהלך
הקורס והגשת עבודה מסכמת בסוף הקורס.
1110-4206-01  כלים ומדדים דיפרנציאליים לאבחון ילדים ומשפחות
 DIFFERENTIA MEASURES FOR THE ASSESSMENT OF CHILDREN & FAMILI 
הקורס בסוגיות דיפרנציאליות של אבחון ילדים ומשפחה ומכאן גם יידונו המדדים
והאמצעים הדיפרנציאליים להערכת המשפחה ותפקודה מול תופעות הייחודיות
לילדים. הקורס יעסוק בגישה רב ממדית להבנת ההקשרים בין תפקוד ההורים
והבעייתיות המסתמנת אצל ילדים. יערך דיון בהבנת ההקשרים האטיולוגיים
הדיאלקטיים שבין התפקוד ההורי והמשפחתי ובין הביטוי הסימפטומאטי אצל הילד
ולחילופין סימפטומים אופייניים של ילדים ודרכי התמודדות ההורים והמשפחה
עימם. יינתן הדגש לכלים הבאים להעריך את הסוגיות האמורות.
1110-4219-01  סוגיות בעבודה קבוצתית
 ISSUES OF GROUP WORK 
קורס מתקדם בעבודה קבוצתית שיעסוק בסוגיות נבחרות מתחום העבודה והטיפול
מול מושג המסגרת; קו-הנחייה, התנגדות, SETTING - הקבוצתי כמו מושג ה
סוגיות אתיות ועוד. יישומים שונים של עבודה קבוצתית באוכלוסיות ספציפיות ידונו
מנקודת מבט תיאורטית ומעשית.
1110-4225-01  התבגרות סוערת:סוגיות טיפוליות בגיל ההתבגרות
  
הקורס עוסק בהבנת ההתפתחות הנורמאלית והפתולוגית בגיל ההתבגרות. הקורס
יתמקד בשני היבטים: האחד, גישות תיאורטיות-טיפוליות (דינאמיות
והתפתחותיות) להבנת התהליכים הרגשיים וגיבוש הזהות המתבגרת; השני, יישום
הבנת התהליכים ההתפתחותיים במסגרת התהליך הטיפולי בסוגיות כגון: הקשר
עם ההורים והדרכת הורים, מיניות, גיבוש הזהות והנטייה המינית, עולם האינטרנט
וקשרים ווירטואליים ועוד. בנוסף לקריאת החומר הביבליוגראפי והדיונים בכיתה,
תתבצע הלמידה על ידי תיאורי מקרים ווינייטות מעבודתם הטיפולית של הלומדים
עם מתבגרים.
1110-4238-01  המעבר לאמהות
  
הקורס יעסוק בהיבטים הפסיכולוגים והחברתיים הכרוכים במעבר לאמהות, החל מפנטזיות אודות האמהות בילדות ובבגרות, ההיריון, הלידה, וההסתגלות לתפקיד האימהי לאחריה. הקורס יתמקד בתהליך בניית הזהות האימהית האישית תוך התייחסות לגורמי סיכון וחוסן, על פי מודלים תיאורטיים שונים.
1110-4247-01  פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה
 DEVELOPMENT OF GROUP FACILITATING SKILLS AND LEADERSHIP STYL 
מטרות הקורס: הקנית ידע עיוני ומעשי בהתערבויות הנחיה. יושם דגש על תפקיד
המנחה והקו-המנחה, הקניית מיומנויות הנחיה ופתוח סגנון אישי. הקורס ישלב
הוראה עם התנסויות מובנות. התלמידים יהוו קבוצת למידה התנסותית בה יושם
דגש על ניתוח התהליך הקבוצתי ועל תכנון והפעלת התערבויות הנחיה מותאמות
למצבי הקבוצה. הרישום לקורס מותנה ברישום לקורס "הנחיית קבוצות: ניתוח
התהליך הקבוצתי " 1071.4369 בסמסטר ב'.
קורס זה וקורס "הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי" מסתכמים יחד ל 8-
ש"ס שהינם כל/רוב מכסת השעות לתת אשכול זה. נא להיערך בהתאם בתכנון
הרישום לקורסים כבר בשנה א'.
1110-4282-01  טראומטיזציה משנית של מטפלים
  
טראומטיזציה משנית הינה תופעה בה אנשים הבאים במגע עם נפגע טראומה, בין
אם הם בני משפחה, חברים או מטפלים, "נדבקים" ממנו והופכים להיות בעצמם
מדובר ברצף של קרבה .(Figley, 1986) נפגעים עקיפים של הטראומה
במשמעות של מידת הקרבה לזירת האירוע ומידת הקרבה לנפגע PROXIMITY
הראשי. בקורס ידונו השלכות על חברי משפחה וכן על מטפלים. יידונו סוגיות
מערכתיות לזיע לבני משפחה ו"מי יציל את המציל" שיטות התערבות עם אנשי
טיפול בתחום מצבי דחק טראומטיים.
1110-4283-01  הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי
  
הטיפול בילדים עשוי או עלול לעורר אצל העובד/ת הסוציאלי/ת מגוון של רגשות
ומחשבות. רגשות ומחשבות הקשורים הן בזיכרונות, בחוויות ובהתנסויות
מתקופת הילדות של המטפל/ת והן בחוויות והתנסויות הקשורות למילוי התפקיד
ההורי (הממשי או הפוטנציאלי). לכל זה השלכות על אופי התהליך הטיפולי והשגת
התוצאות הרצויות. הקורס יאפשר לסטודנטים לנצל את המרחב הקבוצתי לחקירת
הנושא ברמה התוך אישית ולמידה של סוגיות תיאורטיות הקשורות בנושא.
1110-4284-01  תאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 REVIEW OF THEORIES OF PSYCHOTHERAPY AND THEIR APPLICATION IN 
קורס זה יקנה לסטודנטים ידע במגוון שיטות בפסיכותרפיה. הקורס יתרכז בשני
הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכותרפיה – הזרם הפסיכודינאמי והזרם
ההתנהגותי-קוגניטיבי. בנוסף, הקורס ידון בשיטת הגשטלט, פסיכותרפיה
אקזיסטנציאלית והטיפולים המתייחסים לקשר בין הגוף לנפש. לגבי כל שיטה
טיפולית הקורס יסקור את מטרות הטיפול, תוכן ותהליך הטיפולי וטכניקות
טיפוליות. כמו כן, הקורס יסקור את הנחות של כל השיטה לגבי טבע האדם,
התפתחות הפרט ופסיכופתולוגיה. הקורס יתרכז במצב העכשווי של השיטות
בפסיכותרפיה ובבסיס האמפירי שלהן. הקורס ידון בשאלת ההתאמה של שיטה
טיפולית לפונה ובאינטגרציה בין שיטות שונות בטיפול.
1110-4340-01  מיניות האדם: היבטים חברתיים וטיפוליים
 HUMAN SEXUALITY 
הקורס יעסוק בהתפתחות ובהתנהגות המינית של האדם לאורך ציר החיים.
בהיבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים ופסיכו-סוציאליים וכן ההתייחסות למיניות
תיאור קורסים תואר שני
122
בתרבויות שונות. יערך דיון בדמיון ושוני בין המדרגים גבר ואישה. ניתוח גורמים
מקדמי מיניות וגורמים מעכבי מיניות. דפוסים שונים בהעדפות ובהתנהגות מינית.
מיניות ותקשורת ביו-אישית ומינית, התפתחותם של בעיות בתפקוד המיני
ועקרונות הטיפול המיני.
1110-4349-01  פסיכולוגיה רב-תרבותית
 MULTICULTURAL PSYCHOLOGY 
הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של פסיכולוגיה רב-תרבותית. שלושה
נושאים עיקריים יידונו בקורס: תיאוריות של ערכים אשר מהוות בסיס לחקר
פסיכולוגי של תרבות, תהליכי סוציאליזציה במשפחה ובמערכת החינוך בתרבויות
שונות, והתהליכים המתרחשים במפגש הבין-תרבותי. בין השאר ידון הקורס ביחס
לנשיות\גבריות בתרבויות שונות, בהבדלים בהתקשרות הבין-אישית, ובהבדלים
בין-תרבותיים בתחום הבריאות הפיזית והנפשית. ינותחו תהליכים פסיכולוגיים
המתרחשים תוך כדי עלייה ובמגע בין קבוצות מיעוט ורוב בחברה רב-תרבותית.
הקורס יעשה סקירה רחבה של תרבויות בעולם ויבדוק את מקומה של ישראל
בהקשר העולמי. הקורס יעמיק את הבנת הסטודנטים של העצמי ושל האחר
בהקשר התרבותי.
1110-4359-01  מין מגדר ומיניות: מבט חברתי על תאוריות מגדריות
 SEX, GENDER & SEXUALITY-A SOCIETAL PERSPECTIVE OF GENDER THE 
הקורס יבחן את יחסן של תיאוריות מודרניות לנושא המגדר (נשיות; גבריות; נטייה
מינית הומו-לסבית, טרנסג'נדריות) תוך התייחסות להיבטים חברתיים הנמצאים
בבסיס העבודה הסוציאלית: שוויון ואי שוויון מגדרי; שונות מגדרית; העצמה;
קבוצות מיעוט מגדריות ומחויבות העבודה הסוציאלית אליהן. בקורס נידון
בתיאוריות מגדר מקרו חברתיות ומיקרו חברתיות; זרמים בתיאוריה הפמיניסטית;
התיאוריה הקווירית; תיאורית השדה של בורדייה; תיאוריות מגדר פסיכואנליטיות,
תוך קריאת טקסטים קאנונים ועדכניים והבאת דוגמאות מהשדה החברתי,
התרבותי-פופולארי והיומיומי.
1110-4363-01  סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הבריאות
 SELECTED ISSUES IN HEALTH PSYCHOLOGY 
הפסיכולוגיה של הבריאות הנו תחום אינטרדיסציפלינרי, המשלב בין התחומים הפיזיולוגיים, קליניים קוגניטיביים, חברתיים והתפתחותיים העוסקים בבריאות. תחום זה מוקדש להבנת ההיבטים הנפשיים ההתנהגותיים והחברתיים המרכזיים הכרוכים במצבי בריאות וחולי ובמעברים ביניהם, תוך מתן דגש ליחסי הגומלין בין מערכות גופניות ונפשיות. התיאוריה והמחקר בתחום מצויים בקשר הדוק עם השדה, והשלכותיהם הקליניות והיישומיות מרובות מטרת הקורס להקנות ידע במודלים התיאורטיים ושדות המחקר המרכזיים בתחום.
1110-4391-01  עוני והאנשים החיים בו
 POVERTY AND THE PEOPLE WHO LIVE IN IT 

במדינת ישראל בה כל אזרח חמישי חי מתחת לקו העוני, נחווה העוני באופן שונה על ידי מגוון רחב של אוכלוסיות. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע בנושא עוני ואנשים החיים בו, תוך בחינה ביקורתית של תיאוריות שונות המסבירות את משמעות העוני וסקירת סוגיות הרלוונטיות לחיים בעוני ולעבודה עם אנשים החיים בו, כגון: עוני ושוק העבודה, עוני מגדר והורות, מקומה של המקומיות בהתמודדות עם עוני, חווית העוני בשלבים התפתחותיים שונים, עבודה סוציאלית מודעת עוני ודרכי התערבות ייחודיים.

 

1110-4392-01  מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות
  
מטרת הקורס הינה להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בטיפול במכורים. הקורס יתמקד בהכרת סוגי התמכרויות שונים (התמכרות לחומרים ולהתנהגויות), בתיאוריות העוסקות בהבנת תופעת ההתמכרות, בהתמכרויות בקרב קבוצות ייחודיות כמו בני נוער, נשים וקשישים, וכן במודלים ודרכי התערבות כגון: הראיון המוטיבציוני, מעגל השינוי, תוכנית 12 הצעדים, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, קהילות טיפוליות, מודלים קבוצתיים לטיפול במכורים ועוד.
1110-4395-30  תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינאמי בילדים
  
בקורס נערוך סקירה תאורטית מלווה בדוגמאות קליניות (גם של המשתתפים) של
הגישות השונות של הטיפול הפסיכודינמי עם ילדים. נדון בגישותיהם של אנה
פרויד, מלאני קליין, ויניקוט, פרנקל, פרו ואחרים תוך התייחסות לדומה והשונה בין
הרעיונות התיאורטיים המוצעים, והיישום הטכני שלהם בחדר הטיפולים. נתייחס
בעיקר למשחק כאמצעי הבעה וערוץ טיפולי מרכזי בעבודה עם ילדים ותפיסת
המשחק הטיפולי בתיאוריות השונות
1110-4396-30  תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי-קונסטרקטיבי
  
הטיפול ההתנהגותי- קוגניטיבי-קונסטרקטיביסטי( Cognitive Behavior CBT - )
מבוסס על גישות תיאורטיות מוכחות, והנו דרך להתייחסות אל האדם, Therapy
חייו ותפקידו, לאור הגישה של פסיכולוגיה חיובית, תוך התבססות על כוחות
האדם, במקום על פתולוגיה, כבסיס לשינוי ולקידום.
בכלל, ומודלים יישומיים לטפול כמו CBT הגישה המודרנית האינטגרטיבית של
מודל שליטה עצמית ותושייה נלמדת המיועדים להעצמת האדם בפרט, עוסקים
בפיתוח מיומנויות המאפשרות לאדם להתמודד עם מצבי לחץ, רגשות מכאיבים
ומחשבות מפריעות. הקורס יעסוק בהכרת התיאוריה ודרכי ההתערבות ויישומן
בעבודה ישירה עם ילדים, בני נוער ומשפחותיהם.
1110-4397-01  טכניקות בטיפול זוגי ומשפחתי
  
הקורס עוסק ברקע העיוני והפרקטי של הטיפול הזוגי. מטרת הקורס להכיר את
המרכיבים הייחודיים של הזוג כמערכת, התיאוריות המרכזיות המסבירות את
מערכת היחסים הזוגית, ההתפתחות הזוגית, והקונפליקטים הזוגיים. כמו כן נבחן
באמצעות התיאוריות בעיות שכיחות בתחום הזוגיות הדורשות התערבות טיפולית.
כמו כן יתורגלו שיטות התערבות זוגית בקישור בין תיאוריה ופרקטיקה.
1110-4398-01  מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 BASIC CONCEPTS IN JUNGIAN PSYCHOLOGY 
קארל גוסטב יונג הוא מייסדה של הפסיכולוגיה האנליטית ונחשב לאחד
מהפסיכולוגים רבי ההשפעה של המאה העשרים. קורס זה יתחיל בסקירה קצרה
על קורות חייו של יונג והקשר המיוחד שהיה לו עם פרויד ואיך אלה השפיעו על
מחשבתו. אחר כך נסקור את מושגי היסוד של התיאוריה של יונג. נדון במושגים
כמו לא מודע קולקטיבי, ארכיטיפים, מימוש עצמי, צל, אנימה ואנימוס, טיפוסי
אישיות ועוד. בנוסף נדון בקצרה בשיטת הטיפול היונגיאני ודרכו המיוחדת לניתוח
חלומות.
1110-4399-01  הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות
  
התנועה האנטי- פסיכיאטרית נולדה באמצע המאה העשרים כתגובה לביסוסה של
הפסיכיאטריה כגוף מוביל בטיפול בבעיות נפשיות. גישה זו מטילה ספק רב
במדעיותה ויעילותה של הפסכיאטריה. חסידי גישה זו טוענים בתוקף שנזקיו של
הטיפול הפסכיאטרי גדולים הרבה יותר מתועלתו. הקורס יסקור את רעיונותיהם
של חלק מהאבות המייסדים של התנועה האנטי- פסיכיאטרית (ליינג, סאז, פוקו)
וידון בחלק מהפגמים והקשיים הפוטנציאליים של הממסד הפסיכיאטרי (רווח כספי,
שליטה חברתית, מדעיות, נורמליות ושגעון, תיוג).
1110-4400-01  הפסיכותרפיה הקיומית
 EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY 
הפסיכותרפיה הקיומית הינה גישת טיפול דינמית הפועלת מהאמונה שהונפליקטים
הפנימיים של האדם נובעים מהעימות שלו עם נתוני הקיום (חוסר משמעות מובנה,
חירות והאחריות הנלווית אליה, בדידות קיומית ומוות בלתי נמנע). גישה זו נחשבת
לאחת מהגישות הטיפוליות החשובות והמעניינות ביותר והיא תהווה את המוקד
של קורס זה. הקורס יתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון יסקור בקצרה את
המקורות והסטטוס העכשווי של הפסיכותרפיה הקיומית, יתייחס להנחות ומושגי
יסוד שלה וישווה בינה לבין גישות פסיכותרפויתיות אחרות. החלק השני של הקורס
יסקור את שלושת השיטות הטיפוליות הקיומיות הנפוצות ביותר: הלוגותרפיה של
פרנקל, הגשטלט של פרלס ו "הכאן ועכשיו" של יאלום. בחלק השלישי של הקורס
1110-4401-33  מבוא למצבי לחץ וטראומה:זיהוי ואבחון תגובות נורמטיביות
 INTRODUCTION TO STRESS AND TRAUMA 
הקורס יעסוק בפנומולוגיה של תגובות דחק אקוטיות וכרוניות במהלך ההפרעות הפוסטטראומטיות, ראקטיבציה ותגובות מושהות, סוגיות באיבחון וזיהוי תגובות דחק.
1110-4402-33  הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומתיים
 THEORITICAL BASIS FOR TRAUMATIC SITUATION INTERVENTIONS 
עם התפתחות הידע אודות מגוון התגובות האנושיות לחשיפה למצבי לחץ טראומטיים, פותחו תאוריות שונות להסבר תגובות אלו. בקורס נעסוק בסקירה שיטתית של התאוריות המרכזיות, תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד שלהן והבסיס האמפירי עליו הן מושתתות.
1110-4403-01  ילדים במצבי טראומה
 CHILDREN IN TRAUMATIC SITUATIONS 

הקורס מכוון להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בהתערבות במצבים שעלולים לחולל טראומות בילדים. אלו כוללים בין השאר הפרעות התפתחותיות, חולי ונכות (טראומה רפואית), הזנחה והתעללות ומתח בטחוני.

בקורס יוצגו גישות תיאורטיות שונות המתייחסות לנושא הטראומה בילדים, לצד דיון בקשיים באבחון וטיפול במצבים שמחוללים טראומה, ובתפקידם/מקומם של ההורים וסביבת הילד בהתמודדות והטיפול בילד שחווה טראומה.

בחלק הפרקטי יתוארו דרכי התערבות אפשריות (כלים וטכניקות) ברוח הגישה ההתנהגותית- קוגניטיבית הקונסטרוקטיבסיטית.

1110-4404-01  פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה:אבחון וטיפול
 COMPLEX TRAUMATIC STRESS DISORDER - ASSESSMENT AND TREATMENT 
הפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת ((Complex PTSD הינה פורמולציה קוהרנטית של התוצאות של טראומה חוזרת ומתמשכת. הקורס ייתן מסגרת פרקטית למגוון הגישות ביחס להמשגה והגדרה של טראומות מורכבות, הערכה ואבחון, וגישות טיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת.
1110-4405-01  להתבגר לתוך גבולות
  
בדיקת הגבולות ע"י המתבגר היא חלק מהמשימה המרכזית של גיבוש הזהות האישית הייחודית. הצורך בהצבת גבולות בגיל ההתבגרות לעתים קרובות יוצר דילמה הגורמת לעימותים, לבלבול ולמתח בקרב הורים ומתבגרים כאחד. הן ההורים והן המתבגרים חווים את תקופת גיל ההתבגרות כתקופה של מתחים – בין קירבה לריחוק, בין תלות לעצמאות ובין התכנסות להתפרצות. הקורס יבחן ביטויים שונים של בדיקת הגבולות ע"י מתבגרים: גבולות הגוף (העור כגבול, אנורקסיה, התנהגויות סיכון), גבולות במשפחה (המאבק להחזרת הסמכות ההורית, מה קורה כשמתבגר חולה ותלוי בהוריו וכד'), גבולות חברתיים (עוברי חוק). בהמשך יידונו היבטים טיפוליים הנוגעים לנושא הגבולות: המטפל כמייצג גבול מול המתבגר המאתגר את הגבולות ; אלמנטים טיפוליים שמציבים גבולות בטיפול (setting, חוזה) ; קרבה – מרחק ביחסי מטפל-מתבגר ; מתי צריך לפרוץ את גבולות הטיפול (מתבגרים בסכנת אובדנות, התמכרויות) ; מסגרות פנימייתיות: האם הגבול החיצוני מסייע בבניית גבולות פנימיים ; טיפול כפוי (פרטני וקבוצתי) ; חוקים ואתיקה.
1110-4406-01  הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו בפרקטיקה
 WOMAN PSYCHOLOGY 
קורס זה יתמקד בהבט התאורטי של הפסיכולוגיה של האישה והשפעתו על הפרקטיקה. הסטודנטים יחשפו להבטים רגשיים התנהגותיים וחברתיים פוליטים הקשורים לסוגית המיגדר . יודגשו הבטים יחודיים לנשים,סוגיות מרכזיות עימן מתמודדות ודרכי התערבות יחודיות.
1110-4407-01  הדרכת הורים
 PARENT TRAINING 
הדרכת הורים הנה חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול בילד והיא בעלת פוטנציאל להשפעה חיובית משמעותית על התהליך הטיפולי עמו. נקודת המוצא של הקורס היא כי הדרכת הורים הנה מצע אשר מטרתו לקדם ולטפח את תהליכי הצמיחה והשינוי של הילד. הקורס יעסוק במאפיינים הייחודיים של הדרכת הורים, באבחון, יישום שיטות הדרכה שונות והערכתן. שיטות ההדרכה השונות יגזרו מתוך תאוריות מגוונות (שביניהן התאוריה הקוגניטיבית, התנהגותית, התפתחותית, התקשרות, פסיכולוגיה חיובית). בקורס תהיה התייחסות להדרכת הורים אשר רוצים לשפר את שגרת חייהם, הדרכת הורים במצבי שינוי נורמטיביים בחיים (מעבר דירה, לידת אח), במצבי משבר (גירושין, טראומה ואובדן), במצבים של הפרעות התנהגות או פסיכופתולוגיה אצל ילדים וכן הדרכת הורים אשר שרויים במצבים מסכנים (אלימות במשפחה, התמכרויות, פסיכופתולוגיה). במהלך הקורס יקבלו המשתתפים ידע תאורטי ויישומי כאשר הדיונים ישלבו תאוריה, שיטות הדרכה והערכה לצד תיאורי מקרה.
1110-4408-01  משפט, מחאה ושינוי חברתי
 LAW, PROTEST AND SOCIAL CHANGE 

מטרת הקורס הנה לחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות לעולם השינוי חברתי. עולם מקצועי הפועל מתוך אמונה כי ניתן לעשות שימוש בידע המקצועי בנצבר בפרופסיות שונות (משפטים, בריאות, חינוך, אמנות וכיוצ"ב) למען קידום תיקון חברתי. במסגרת הקורס נידרש לשאלות: מהי תופעת הארגונים לשינוי חברתי? מה הבסיס האידיאולוגי לצמיחתם? מה ההבדל בין מחאה למהפכה? מהו המגזר הרביעי שהחל להיווצר לאחרונה לצד המגזר השלישי? ומה מבין הכלים הללו הוא האפקטיבי ביותר, אם בכלל, ואכן הביא לתיקון החברתי הנשאף?  מקרה הבוחן יהיה השימוש במשפט ככלי לתיקון חברתי. במסגרת הקורס נידרש לשאלות: מהי תופעת המשפט? האם היא בחזקת "מדע" אובייקטיבי או שמא היא תופעה חברתית מהתחום הערכי סובייקטיבי? האם המשפט הוא שירות (והמשפטן ספק שירות ותו לא) או שמא הוא בגדר שליחות?  נתאר אסטרטגיות שונות אותם מאמצים ארגונים ועורכי דין פרטיים העוסקים בתחום. בין האסטרטגיות עליהם נדון בכיתה יהיו: עריכת דין קהילתית, impact litigation, הנגשת המשפט, שימוש בכלים משפטיים שונים לשינוי חברתי – כגון תובענות ייצוגיות, דיני הנזיקין ודיני הקניין, פיתוח כלכלי ועוד. על בסיס התשובות לשאלות אלה ניגש לבחון את השאלה: האם המשפט באמת יכול להביא לשינוי חברתי ואם כן – האם הדבר ראוי או שמא מדובר ב"מעקף אנטי דמוקרטי" של רצון הבוחרים?

 

תשובות נוספות לשאלות אלה נקבל מניתוח ההיסטוריה של המאבקים המשפטיים לשינוי חברתי ולקידום תרבות של זכויות אדם בעולם שלאחר המהפכה הצרפתית ובעיקר את אלו של אחרי מלחמת העולם השנייה. ייסקרו במיוחד תנועות המחאה בעולם (המאבק לביטול ההפרדה הגזעית בארה"ב; המאבק לביטול משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ומאבקים לשוויון בתת היבשת ההודית) ובישראל (מהפנתרים השחורים, תנועת האוהלים, המאבק בתוכנית ההתנתקות  ועד למחאת קיץ 2011); עוד נעמוד על הקשר שבין משפט ומחאה, ונתאר אסטרטגיות שונות אותם מאמצים ארגונים ועורכי דין פרטיים העוסקים בתחום.

 

מטלה סופית בקורס: עבודה.

 

1110-4515-01  התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה
 THE THEORY & PRACTICE OF THE SMALL GROUP 
הקורס יתמקד בהבנה התיאורטית והפרקטית העומדת בבסיס ההבנה של התהליכים הקבוצתיים וההנחיה בקבוצה הקטנה. יוצגו שלושה זרמים תיאורטיים מרכזיים בעבודה עם קבוצות ורבליות.
1110-4523-01  התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית
 CRITICAL REFLECTION 
גישת ההתבוננות הפנימית הביקורתית (The Critical Reflective Approach) מספקת מסגרת מועילה לבחינת התערבויות שמיושמות בתנאים של השתנות וחוסר ודאות. היא מציגה דרך חשיבה, שבאמצעותה אנשי מקצוע יכולים: (א) לנתח אירועים מתוך הפרקטיקה שלהם כדי ללמוד על האופן שבו הם פועלים ועל מערכת הערכים, אמונות והנחות שמכוונת את העשייה המקצועית שלהם; (ב) לזהות את דרכי ההתערבות החדשות שהם 'ממציאים' ומיישמים כאשר הם מגיבים למצב חדש ובלתי צפוי; ו- (ג) להמשיג התערבויות אלו לשם למידה הדדית והפצת ידע שמקורו בפרקטיקה.
1110-4523-02  התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית
 CRITICAL REFLECTION 
גישת ההתבוננות הפנימית הביקורתית (The Critical Reflective Approach) מספקת מסגרת מועילה לבחינת התערבויות שמיושמות בתנאים של השתנות וחוסר ודאות. היא מציגה דרך חשיבה, שבאמצעותה אנשי מקצוע יכולים: (א) לנתח אירועים מתוך הפרקטיקה שלהם כדי ללמוד על האופן שבו הם פועלים ועל מערכת הערכים, אמונות והנחות שמכוונת את העשייה המקצועית שלהם; (ב) לזהות את דרכי ההתערבות החדשות שהם 'ממציאים' ומיישמים כאשר הם מגיבים למצב חדש ובלתי צפוי; ו- (ג) להמשיג התערבויות אלו לשם למידה הדדית והפצת ידע שמקורו בפרקטיקה.
1110-4523-03  התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית
 CRITICAL REFLECTION 
גישת ההתבוננות הפנימית הביקורתית (The Critical Reflective Approach) מספקת מסגרת מועילה לבחינת התערבויות שמיושמות בתנאים של השתנות וחוסר ודאות. היא מציגה דרך חשיבה, שבאמצעותה אנשי מקצוע יכולים: (א) לנתח אירועים מתוך הפרקטיקה שלהם כדי ללמוד על האופן שבו הם פועלים ועל מערכת הערכים, אמונות והנחות שמכוונת את העשייה המקצועית שלהם; (ב) לזהות את דרכי ההתערבות החדשות שהם 'ממציאים' ומיישמים כאשר הם מגיבים למצב חדש ובלתי צפוי; ו- (ג) להמשיג התערבויות אלו לשם למידה הדדית והפצת ידע שמקורו בפרקטיקה.
1110-4523-04  התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית
 CRITICAL REFLECTION 
גישת ההתבוננות הפנימית הביקורתית (The Critical Reflective Approach) מספקת מסגרת מועילה לבחינת התערבויות שמיושמות בתנאים של השתנות וחוסר ודאות. היא מציגה דרך חשיבה, שבאמצעותה אנשי מקצוע יכולים: (א) לנתח אירועים מתוך הפרקטיקה שלהם כדי ללמוד על האופן שבו הם פועלים ועל מערכת הערכים, אמונות והנחות שמכוונת את העשייה המקצועית שלהם; (ב) לזהות את דרכי ההתערבות החדשות שהם 'ממציאים' ומיישמים כאשר הם מגיבים למצב חדש ובלתי צפוי; ו- (ג) להמשיג התערבויות אלו לשם למידה הדדית והפצת ידע שמקורו בפרקטיקה.
1110-4524-01  מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 SKILLS OF DIRECT INTERVENTION WITH CHILDREN 
הטיפול הישיר בילדים מורכב ודורש מהמטפל להתאים כלים טיפוליים ייחודיים,
בהתבסס על גיל הילד, סוג הבעיה, והמתודה הטיפולית. הקורס יעסוק במאפיינים
הייחודיים בהתערבות עם ילדים ויתמקד בהכרת היתרונות והחסרונות של שימוש
בטכניקות מילוליות (סיפור, מטאפורה, דמיון) ולא-מילוליות (ציור, משחק, קלפים,
וכו') עם ילדים, תוך שימוש בתיאורי מקרים.
1110-4526-01  שימוש בחוק ככלי טיפולי
 UTILYATION OF LAW AS A TREATMENT INSTRUMENT 
לעובדים סוציאליים נתנו סמכויות התערבות שונות באמצעות מנדט חוקי. בהקשר
לשימוש באותו מנדר נדרש איזון עדין בין הפעלת הסמכות החוקית והפעלת
הסמכות הטיפולית. הקורס יעסוק בשילוב שבין הסמכות החוקית והטיפולית,
האיזונים הרצויים והערכת האפקטיביות של ההתערבות הייחודית או המשולבת.
תינתן התייחסות למישורי ההתערבות ע"פ חוק הכשרות והאפוטרופסות, חוק
הנוער טיפול והשגחה, חוק האימוץ, חוק הסעד סדרי דין, חוק הנוער שפיטה
ענישה ודרכי טיפול, חוק הסעד טיפול במפגרים, חוק חסרי ישע ועוד חוקים
העוסקים באוכלוסיות שם נדרשת התערבות מגבילה ו/או הגנה ע"פ חוק. במהלך
הקורס ילמדו החוקים, שיטות ההתערבות ע"פ חוק וכן נדון בפסיקה רלוונטי. תינתן
התייחסות ייחודית לנושא השימוש בחוק בהקשרי שמירה על זכויות המטופלים.
1110-4527-01  הבטים מערכתיים בהתמודדות עם טראומה ופוסט טראומה
 SYSTEM ASPECTS IN COPING WITH TRAUMA AND POST-TRAUMA 
הקורס מתמקד בהיבט המערכתי הרחב, משפחה, חברה, סוציו-פוליטיקה, תקשורת. יינתן דגש לבנות, בני זוג של פוסט-טראומטיים, ילדי הנפגע מתוך תפיסת הטראומטיזציה המשנית והעברה בין דורית של טראומה. במישורי ההתערבות נדון במאפייני הפרעות בתפקוד זוגי, מיני הורי ומשפחתי אצל פוסט-טראומטיים. מכאן בטיפול זוגי מיני ומשפחתי וכן בכל הקשור ל -  PSYCHO – EDUCATION בהקשרי טראומה ופוסט- טראומה. במישור החברתי קהילתי, נתמקד בהשפעת הלך הרוח החברתי, והסוציו פוליטי על נפגעי טראומה וכן השפעת התקשורת על הנפגעים. כמו כן נעסוק בהשפעות הממסד המטפל המאבחן  והמאשר זכאויות של הנפגע בהקשרי סיכוני טראומטיזציה מוסדית וכן היבטים כלכליים של נכות ושיקום בהקשרי קיבוע לעומת שיפור תפקוד ואיכות חיים. במהלך הקורס יינתן דגש על תפיסות העוסקות בפגיעה באיכות חיים אצל נפגעי טראומה ופוסט טראומה. הקורס יכלול גישות תיאורטיות, מחקרים ושיטות התערבות במיקוד יעדי הקורס. קורס חובה 
1110-4528-01  לחץ ואובדנות - טיפול מניעה וחינוך
 STRESS AND SUICIDE - INTERVENTION PREVENTION AND EDUCATION 
הקורס יעסוק בהקשר של לחצי חיים, מצבי לחץ ומשבר כמוליכים למצבים של
התנהגויות הרסניות עד למצבי אובדנות. לעומת התמודדות עם מצבי לחץ בדרכים
של פתרון קונסטרוקטיבי , יערך דיון מה עושה את המעבר ל"פתרון" דסטרוקטיבי.
המונח אובדנות כולל בתוכו מחשבה אובדנית, פגיעה עצמית ניסיונות ואובדנות
סופנית. הקורס יתמקד באבחנה מבדלת בהקשרים מחקריים וקליניים. שימת דגש
על קבוצות סיכון מיוחדות וכן דרכי התערבות ראשוניות, משניות ושלישוניות
במישורי הטיפול, המניעה, החינוך וההדרכה ההורית. כמו כן נעסוק בהיבט
המודעות הלאומית ושימת סדרי העדיפויות ופיתוח המשאבים להתמודדות עם
הבעיה.
1110-4583-01  תאוריות פוסט מודרניסטיות בטיפול משפחתי
 POST-MODERNIST THEORIES IN FAMILY THERAPY 
תיאוריות פוסט-מודרניסטיות בטיפול משפחתי. לקורס שתי מטרות עיקריות:
א. הכרות עם גישות פוסט-מודרניסטיות בטיפול המשפחתי,
ב. בחינת התאמתן של גישות אלו להתערבות משפחתית בקונטקסט של החברה
הישראלית. לצורך השגת מטרות אלו ייסקרו בקורס ההנחות הפוסט-מודרניסטיות
והקשרם לטיפול, תוך התמקדות בשלושה מודלים טיפוליים המבוססים על תפיסת
שהינה גישה קצרת מועד de Shazer עולם פוסט-מודרניסטית: גישתו של
בטיפול משפחתי, וגישתם הנרטיבית Anderson ממוקדת בפתרון. גישתה של
מודלים אלו יהוו את הבסיס לבחינה ביקורתית של תפיסת White & Epston. של
עולם פוסט מודרניסטית בקונטקסט ישראלי.
1110-4590-01  תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תיאורטיים וקליניים
 HOPE AND RESILIENCE IN TRAUMA 
התקווה היא תופעה רציפה. היא מתרחשת לאורך כל החיים באופן מודע ובלתי
מודע ובאה לידי ביטוי בייחוד במעבר בין שלבים התפתחותיים. היא הכרחית
לגדילה ולשינוי והיא מתחוללת מרגע יציאתו של התינוק לאוויר העולם והיפרדותו
מרחם אמו (ספרציה) ונמשכת בתהליך גיבוש ייחודיותו (אינדיבידואציה). קיומה של
התקווה תלוי בגורמים רבים (דוגמת האם) והיא מקבלת משמעות ייחודית בתהליכי
החלמה. התקווה אם כן היא כלי משמעותי בהתמודדות עם מצבי משבר והינה
משמעותית לחיזוק חוסנו של הפרט. מעבר לכך התקווה הינה כלי משמעותי
בהתנהלותו היומיומית של הפרט שלעיתים לא מודע לקיומה ולמשמעותה בחייו.
על משמעותה של התקווה לחייו ולחוסנו של הפרט ועל תפקודה הייחודי בעת
משבר דוגמת חשיפה לאירוע טראומתי, נעסוק בקורס זה. בקורס יבחנו המושגים
תקווה, חוסן, טראומה ופוסט טראומה ותופעת התקווה על כל היבטיה.
1110-4591-01  טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה
 FOCUSED TREATMENT IN POST TRAUMATIC STRESS DISORDER - FIELD 
נפגעי פוסט טראומה כרונית מאופיינים בפגיעה ברצף ההתפתחותי לאור החשיפה
לאירוע הטראומטי. האירוע גורם להרגשת חלחול וכרסום באישיות. הטראומה
מחבלת במערכות קוגניטיביות ורגשיות המהוות הגנה בשירות האגו בחיי היומיום
של הפרט. על הרקע הזה מי שנחשף לאירוע טראומתי מרגיש ופועל כאילו מערכת
העצבים שלו נותקה מהווה. יתרה מזאת, האירוע הטראומתי עשוי להתפתח
למחלה כרונית אשר התסמינים העיקריים שלה – חודרנות, הימנעות ועוררות יתר
– מבטאים ליקויים תפקודיים בכל מישורי החיים של הנפגע: החברתי, התעסוקתי,
הזוגי והבריאותי. לכן לטיפול בחודשים הראשונים מפרוץ האירוע (עד שלושה
חודשים בהתאם לשלבי ההתפתחות של פוסט טראומה כרונית) עשויה להיות
משמעות בתהליכי המניעה השניונית והשלישונית של המחלה. בקורס זה יסקרו
שלבי ההתפתחות של תסמונת פוסט טראומתית כרונית החל משלב תגובת הדחק
ועד להתפתחות התסמונת הפוסט טראומתית (acute stress reaction) החריפה
ולאורם הטיפול בשלבים (chronic - post traumatic stress disorder) הכרונית
הראשונים מפרוץ האירוע - פרטני וקבוצתי, תוך נגיעה במעגלי המניעה השונים.
בקורס ישולבו 2 סימולציות.
1110-4593-33  גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומתיות
 APPROACHES IN THE TREATMENT OF POSTTRAUMATIC DISTURBANCE 
תסקרנה ותוצגנה הגישות העיקריות לטיפול בהפרעות פוסט טראומטיות אקוטיות וכרוניות. הבסיס התיאורטי של כל גישה יסקר וכל גישה טיפולית תודגם על ידי קלינאי בכיר העובד לפיה. הערכה ביקורתית של יעילות ומועילות הטיפולים תעשה לאור סקירת הספרות ובעיקר קווים מנחים ו-Evidence based practice.
1110-4594-01  היבטים חברתיים של טראומה
 SOCHIAL ASPECTS OF TRAUMA 

 בקורס יידונו וינותחו יחסי הגומלין המורכבים בין התנסויות טראומטיות, הפרעות פוסט טראומטיות ומשתנים חברתיים תרבותיים ופוליטיים.  ביתר פירוט נעסוק במעורבות משתני ריבוד חברתי מעמד חברתי ומשאבים בסיכון לחשיפה לאירועים טראומטיים , בעיצוב הסיכון לתחלואה וקשיי תפקוד בטיפול ובשיקום ופיצוי.  כמו כן נבחן את התגובות החברתיות הדיפרנציאליות של מגזרים באוכלוסייה ואנשי מקצועות העזרה כלפי ניצולי טראומה

 

1110-4600-20  סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית,בחירת נושא,סקירת ספרות,הצגת מודל
 A RESEARCH WORKSHOP(A): CRITICAL READING, SELECTING A TOPIC 
מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.
1110-4600-21  סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית,בחירת נושא,סקירת ספרות,הצגת מודל
 A RESEARCH WORKSHOP(A): CRITICAL READING, SELECTING A TOPIC 
מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.
1110-4600-24  סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית,בחירת נושא,סקירת ספרות,הצגת מודל
 A RESEARCH WORKSHOP(A): CRITICAL READING, SELECTING A TOPIC 
מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.
1110-4600-30  סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית,בחירת נושא,סקירת ספרות,הצגת מודל
 A RESEARCH WORKSHOP(A): CRITICAL READING, SELECTING A TOPIC 
מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.
1110-4600-33  סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית,בחירת נושא,סקירת ספרות,הצגת מודל
 A RESEARCH WORKSHOP(A): CRITICAL READING, SELECTING A TOPIC 

מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.

 

1110-4601-20  סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים
 RESEARCH WORKSHOP(B) RESEARCH PROPOSAL FORMATION & DATA COLL 
המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית
לאיסוף נתונים ולניתוחם.
1110-4601-21  סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים
 RESEARCH WORKSHOP(B) RESEARCH PROPOSAL FORMATION & DATA COLL 
המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית
לאיסוף נתונים ולניתוחם.
1110-4601-24  סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים
 RESEARCH WORKSHOP(B) RESEARCH PROPOSAL FORMATION & DATA COLL 
המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית
לאיסוף נתונים ולניתוחם.
1110-4601-30  סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים
 RESEARCH WORKSHOP(B) RESEARCH PROPOSAL FORMATION & DATA COLL 
המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית
לאיסוף נתונים ולניתוחם.
1110-4601-33  סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים
 RESEARCH WORKSHOP(B) RESEARCH PROPOSAL FORMATION & DATA COLL 
המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית לאיסוף נתונים ולניתוחם.
1110-4602-01  סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר
 RESW WORK`(C) DATA ANALYSIS & PREPERATION OF RESEARCH REPORT 
סדנא זו מיועדת לתלמידי תואר שני במסלול עם תזה, הנמצאים בשלב ב' בעבודת
המחקר שלהם, לאחר אישור הצעת התזה. מטרת הסדנא ללוות אתכם בתהליך
איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת עבודת התזה. במקביל לסדנא, תשתתפו במהלך
סמסטר א' בקורס סטטיסטיקה וניתוח נתונים. מטרת שני הקורסים יחד
לאפשר לכם לנתח את נתוני התיזה שלכם באופן עצמאי. קורס הסטטיסטיקה יקנה
לכם את הידע הנדרש להבנת השיטות המקובלות ביותר לעיבוד נתונים ולביצוען
באמצעות תוכנה סטטיסטית ואילו בסדנא יידונו סוגיות הקשורות לתכנון ניתוח
הנתונים, פירוש הממצאים ואופן כתיבת עבודת התיזה
1110-4602-02  סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר
 RESW WORK`(C) DATA ANALYSIS & PREPERATION OF RESEARCH REPORT 
סדנא זו מיועדת לתלמידי תואר שני במסלול עם תזה, הנמצאים בשלב ב' בעבודת
המחקר שלהם, לאחר אישור הצעת התזה. מטרת הסדנא ללוות אתכם בתהליך
איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת עבודת התזה. במקביל לסדנא, תשתתפו במהלך
סמסטר א' בקורס סטטיסטיקה וניתוח נתונים. מטרת שני הקורסים יחד
לאפשר לכם לנתח את נתוני התיזה שלכם באופן עצמאי. קורס הסטטיסטיקה יקנה
לכם את הידע הנדרש להבנת השיטות המקובלות ביותר לעיבוד נתונים ולביצוען
באמצעות תוכנה סטטיסטית ואילו בסדנא יידונו סוגיות הקשורות לתכנון ניתוח
הנתונים, פירוש הממצאים ואופן כתיבת עבודת התיזה
1110-4602-11  סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר
 RESW WORK`(C) DATA ANALYSIS & PREPERATION OF RESEARCH REPORT 

סדנא זו מיועדת לתלמידי תואר שני במסלול עם תזה, הנמצאים בשלב ב' בעבודת המחקר שלהם, לאחר אישור הצעת התזה. מטרת הסדנא ללוות אתכם בתהליך איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת עבודת התזה.  במקביל לסדנא, תשתתפו במהלך סמסטר א' בקורס סטטיסטיקה וניתוח נתונים. מטרת שני הקורסים יחד לאפשר לכם לנתח את נתוני התיזה שלכם באופן עצמאי. קורס הסטטיסטיקה יקנה לכם את הידע הנדרש להבנת השיטות המקובלות ביותר לעיבוד נתונים ולביצוען באמצעות תוכנה סטטיסטית ואילו בסדנא יידונו סוגיות הקשורות לתכנון ניתוח הנתונים, פירוש הממצאים ואופן כתיבת עבודת התיזה

 

1110-4602-12  סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דוח מחקר
 RESW WORK`(C) DATA ANALYSIS & PREPERATION OF RESEARCH REPORT 

סדנא זו מיועדת לתלמידי תואר שני במסלול עם תזה, הנמצאים בשלב ב' בעבודת המחקר שלהם, לאחר אישור הצעת התזה. מטרת הסדנא ללוות אתכם בתהליך איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת עבודת התזה.  במקביל לסדנא, תשתתפו במהלך סמסטר א' בקורס סטטיסטיקה וניתוח נתונים. מטרת שני הקורסים יחד לאפשר לכם לנתח את נתוני התיזה שלכם באופן עצמאי. קורס הסטטיסטיקה יקנה לכם את הידע הנדרש להבנת השיטות המקובלות ביותר לעיבוד נתונים ולביצוען באמצעות תוכנה סטטיסטית ואילו בסדנא יידונו סוגיות הקשורות לתכנון ניתוח הנתונים, פירוש הממצאים ואופן כתיבת עבודת התיזה

 

1110-4603-01  סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים איכותניים וכתיבה של דו"ח מחקר
 A RESEARCH WORKSHOP(C) ANALYSIS OF QUALITATIVE DATA 
הסדנה מיועדת לתלמידים העושים עבודת תזה איכותנית ושהשלימו את סדנאות
המחקר האיכותניות בשנה א'. מטרת הסדנה ללוות את תהליך אסוף, נתוח
וכתיבת הנתונים במחקר. בסופה של הסדנה יוגש דו"ח מחקר שיהווה טיוטא
מתקדמת של עבודת התזה.
1110-4613-01  סטטיסטיקה וניתוח נתונים
 STATISTICS AND DATA ANALYSES 

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בתחום היחסים בתום המשפחה.

תכני הקורס: היבט חברתי של משפחות בעידן המודרני והשלכות על המשפחות בחברה הישראלית. פתיחת צוהר למערכות יחסים בתוך המשפחה: זוגיות, הורות תוך מיקוד באבהות. נציג היבטים תיאורטיים, אמפיריים והשלכות על התערבות.

הקורס ילווה בעבודה על סרטים, תיאורי מקרה והצגות סטודנטים.
1110-4710-25  פרקטיקה א'-בחירת נושא,סקירת ספרות,גיבוש והצגת מודל התערבות
  

מטרת סדנת הפרקטיקה היא פיתוח הידע בעבודה סוציאלית באמצעות פיתוח התערבות ייחודית בתחום הנבחר. במסגרת הסמינר יתנסו המשתתפים בתכנון התערבות המבוסס על ידע תיאורטי ועל ממצאים אמפיריים הן על הבעיה והן על דרכי ההתערבות, בביצוע ההתערבות ובהערכתה השיטתית. הסמינר נמשך שלושה סמסטרים והוא מתבצע בקבוצה קטנה. בסיום כל סמסטר מתבקשים הסטודנטים להכין עבודה. סמסטר ראשון – ניתוח הבעיה ותכנון ההתערבות, סמסטר שני- תאור ההתערבות, בסמסטר השלישי- הערכת ההתערבות.

1110-4710-26  פרקטיקה א'-בחירת נושא,סקירת ספרות,גיבוש והצגת מודל התערבות
  
מטרת סדנת הפרקטיקה היא פיתוח הידע בעבודה סוציאלית באמצעות פיתוח התערבות ייחודית בתחום הנבחר. במסגרת הסמינר יתנסו המשתתפים בתכנון התערבות המבוסס על ידע תיאורטי ועל ממצאים אמפיריים הן על הבעיה והן על דרכי ההתערבות, בביצוע ההתערבות ובהערכתה השיטתית. הסמינר נמשך שלושה סמסטרים והוא מתבצע בקבוצה קטנה. בסיום כל סמסטר מתבקשים הסטודנטים להכין עבודה. סמסטר ראשון – ניתוח הבעיה ותכנון ההתערבות, סמסטר שני- תאור ההתערבות, בסמסטר השלישי- הערכת ההתערבות.
1110-4710-27  פרקטיקה א'-בחירת נושא,סקירת ספרות,גיבוש והצגת מודל התערבות
  
מטרת סדנת הפרקטיקה היא פיתוח הידע בעבודה סוציאלית באמצעות פיתוח התערבות ייחודית בתחום הנבחר. במסגרת הסמינר יתנסו המשתתפים בתכנון התערבות המבוסס על ידע תיאורטי ועל ממצאים אמפיריים הן על הבעיה והן על דרכי ההתערבות, בביצוע ההתערבות ובהערכתה השיטתית. הסמינר נמשך שלושה סמסטרים והוא מתבצע בקבוצה קטנה. בסיום כל סמסטר מתבקשים הסטודנטים להכין עבודה. סמסטר ראשון – ניתוח הבעיה ותכנון ההתערבות, סמסטר שני- תאור ההתערבות, בסמסטר השלישי- הערכת ההתערבות.
1110-4710-28  פרקטיקה א'-בחירת נושא,סקירת ספרות,גיבוש והצגת מודל התערבות
  
מטרת סדנת הפרקטיקה היא פיתוח הידע בעבודה סוציאלית באמצעות פיתוח התערבות ייחודית בתחום הנבחר. במסגרת הסמינר יתנסו המשתתפים בתכנון התערבות המבוסס על ידע תיאורטי ועל ממצאים אמפיריים הן על הבעיה והן על דרכי ההתערבות, בביצוע ההתערבות ובהערכתה השיטתית. הסמינר נמשך שלושה סמסטרים והוא מתבצע בקבוצה קטנה. בסיום כל סמסטר מתבקשים הסטודנטים להכין עבודה. סמסטר ראשון – ניתוח הבעיה ותכנון ההתערבות, סמסטר שני- תאור ההתערבות, בסמסטר השלישי- הערכת ההתערבות.
1110-4810-01  פרקטיקום ילד ונוער
 PRACTICUM CHILD AND ADOLESCENT 
הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתקש לבחור ילד או מתבגר אתו יעבוד במהלך השנה בהתאם לאחת משתי הגישות המרכזיות שנלמדו בתכנית: הגישה הדינאמית או הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית. מטרת הפרקטיקום היא לבצע התעברות ישירה מתוכננת על פי יעדים עם ילד או מתבגר. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה יציגו את הטיפול שביצעו במהלך השנה.
1110-4810-02  פרקטיקום ילד ונוער
 PRACTICUM CHILD AND ADOLESCENT 
הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתקש לבחור ילד או מתבגר אתו יעבוד במהלך השנה בהתאם לאחת משתי הגישות המרכזיות שנלמדו בתכנית: הגישה הדינאמית או הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית. מטרת הפרקטיקום היא לבצע התעברות ישירה מתוכננת על פי יעדים עם ילד או מתבגר. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה יציגו את הטיפול שביצעו במהלך השנה.
1110-4810-03  פרקטיקום ילד ונוער
 PRACTICUM CHILD AND ADOLESCENT 
הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתקש לבחור ילד או מתבגר אתו יעבוד במהלך השנה בהתאם לאחת משתי הגישות המרכזיות שנלמדו בתכנית: הגישה הדינאמית או הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית. מטרת הפרקטיקום היא לבצע התעברות ישירה מתוכננת על פי יעדים עם ילד או מתבגר. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה יציגו את הטיפול שביצעו במהלך השנה.
1110-4811-01  פרקטיקום לחץ וטראומה
 PRACTICUM STRESS AND TRAUMA 

מטרת הפרקטיקום היא לבצע התערבות ישירה מתוכננת עם פונה/פונים שעברו חוויה טראומטית. הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתבקש לבחור מקרה אתו יעבוד, ובו תתמקד ההדרכה בפרקטיקום. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה ינתחו את הטיפול שביצעו.

 

1110-4811-02  פרקטיקום לחץ וטראומה
 PRACTICUM STRESS AND TRAUMA 

מטרת הפרקטיקום היא לבצע התערבות ישירה מתוכננת עם פונה/פונים שעברו חוויה טראומטית. הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתבקש לבחור מקרה אתו יעבוד, ובו תתמקד ההדרכה בפרקטיקום. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה ינתחו את הטיפול שביצעו.

 

1110-4811-03  פרקטיקום לחץ וטראומה
 PRACTICUM STRESS AND TRAUMA 

מטרת הפרקטיקום היא לבצע התערבות ישירה מתוכננת עם פונה/פונים שעברו חוויה טראומטית. הפרקטיקום יתבצע בקבוצות קטנות במהלך השנה כולה. כל סטודנט יתבקש לבחור מקרה אתו יעבוד, ובו תתמקד ההדרכה בפרקטיקום. בסיום השנה יגישו הסטודנטים עבודה בה ינתחו את הטיפול שביצעו.

 

1110-5007-01  פילוסופיה של המדע
 THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 
שתי פילוסופיות המדע העיקריות שפותחו במחצית הראשונה של המאה -
הפוזיטיוויזם הלוגי והגותו של קארל פופר - התייחסו למדע כאל תחום מובחן של
פעילות אנושית, ולפעילות המדעית כדוגמא המובהקת לפעילות אנושית רציונאלית,
אך נחלקו ביניהן בניסיונותיהן להגדיר את מאפייניה ולהשתית אותה על יסודות
תיאורטיים מובהקים.
באמצעות דיון בשתי שיטות אלה נעמוד על המושגים המחלוקות והנושאים
העיקריים בתחום, בהם הקשר בין תיאוריה לתצפית, שאלת המתודה המדעית,
ריאליזם ואנטי-ריאליזם, רציונאליות, התפתחות הידע, עקרון הדמארקציה ועוד.
1110-5989-01  שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים
 ADVANCED METHODS OF DATA ANALYSIS 
מטרת הקורס הינה הכרות עם מושגים, בעיות סטטיסטיות ומתודולוגיות ודרכי
התמודדות עימן במידה שתאפשר לתלמידים ליישם זאת בכתיבת הצעת המחקר
שלהם, בפרק שיטת המחקר ושיטת עיבוד הנתונים המתוכננת. בקורס נעמיק את
ההיכרות עם שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים תוך קריאת וניתוח מאמרים
וקישור לסוגיות להן התלמידים נדרשים במסגרת כתיבת הצעת המחקר שלהם.
נכיר את המטרות להן נועדה כל שיטה, את מגבלותיה, את דרך הפירוש של
הנתונים המופקים ממנה ופירוש ממצאים המוצגים בספרות על בסיסה. ההיכרות
עם השיטות לא תהיה ברמה של המשוואות הסטטיסטיות/ מתמטיות שבבסיסן ולא
תכלול הדרכה טכנית לשימוש בהן אלא מיועדת להקנות הבנה "אינטואיטיבית" ככל
שניתן של השיטות השונות.
1110-5990-01  קריאה וכתיבה ביקורתית
 CRITICAL WRITING AND READING 
בקורס זה ננתח באופן ביקורתי מאמרים ונתרגל כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית,
שתעמוד לבחינה של קריאה ביקורתית של העמיתים בכיתה. תהליך העבודה יהיה
אינטנסיבי, כאשר התלמידים יתבקשו להכין מטלה לכל שיעור ולתת משוב אחד
לשני באופן שוטף.
1110-5997-01  שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים
 QUALITATIVE METHODS ANALYSIS FOR PH.D. STUDENTS 
הקורס מיועד לסטודנטים בתוכנית הדוקטוראט ומותאם לסטודנטים בעלי ידע קודם
בתחום המחקר האיכותני. מטרת הקורס הנה להרחיב את הידע העיוני והאמפירי
של הסטודנט אודות המחקר האיכותני באמצעות הכרות עם מספר גישות במחקר
האיכותני והשלכותיהן על המרכיבים השונים של המחקר כמו גם היתרונות
והחסרונות של כל אחת מהגישות בתהליך המחקרי ובידע המופק מהן. לסטודנטים
שצפויים לערוך מחקר איכותני בעבודת הדוקטוראט יספק הקורס הזדמנויות לסיוע
ותמיכה בבחירה מודעת של הסטודנט את הפרספקטיבה המחקרית שתנחה אותו
בתכנון, ביצוע, וכתיבת המחקר.
1110-5998-01  שיטות מחקר מתקדמות
 ADVANCED RESEARCH METHODS 
לקורס זה שתי מטרות מרכזיות. הראשונה הינה להבין כיצד מתכננים מחקר
איכותי, שניתן יהיה להפיק ממנו מסקנות תקפות הניתנות להכללה לאוכלוסייה
הרלוונטית. במסגרת זו יידונו ההשלכות של בחירות שונות לגבי מערך המחקר,
כלי המחקר, שיטת הדגימה ועוד, על תוקף המחקר והמסקנות ממנו. המטרה
השנייה הינה היכרות עם השיטות הנפוצות לעיבוד נתונים וכן היכרות ראשונית עם
מספר שיטות מתקדמות. ההיכרות מיועדת להקנות הבנה של שיטות אלו,
שתאפשר לתלמידים/ות להיות "צרכנים" מיודעים יותר שלהן. תוך כדי למידה זו
נתעמק בסוגיות מחקריות במטרה לשפר את יכולת החשיבה המדעית של
התלמידים/ות.
1110-5999-01  סדנת דוקטורנטים
 DOCTORAL WORKSHOP 
סדנת הדוקטורט היא במה של הדרכה קבוצתית במחקר מתקדם בעבודה
סוציאלית. קורס זה ילווה ויתמוך בכתיבת עבודת הדיסרטציה של תלמידי מחקר.
יידונו סוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת הצעת הדיסרטציה. הסטודנטים
יתנו ויקבלו משוב זה מזה בשלבים השונים של המשגת הדיסרטציה, תכנונה
וביצועה.
1110-5999-02  סדנת דוקטורנטים
 DOCTORAL WORKSHOP 
סדנת הדוקטורט היא במה של הדרכה קבוצתית במחקר מתקדם בעבודה
סוציאלית. קורס זה ילווה ויתמוך בכתיבת עבודת הדיסרטציה של תלמידי מחקר.
יידונו סוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת הצעת הדיסרטציה. הסטודנטים
יתנו ויקבלו משוב זה מזה בשלבים השונים של המשגת הדיסרטציה, תכנונה
וביצועה.
1110-5999-03  סדנת דוקטורנטים
 DOCTORAL WORKSHOP 
סדנת הדוקטורט היא במה של הדרכה קבוצתית במחקר מתקדם בעבודה
סוציאלית. קורס זה ילווה ויתמוך בכתיבת עבודת הדיסרטציה של תלמידי מחקר.
יידונו סוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת הצעת הדיסרטציה. הסטודנטים
יתנו ויקבלו משוב זה מזה בשלבים השונים של המשגת הדיסרטציה, תכנונה
וביצועה.
1110-5999-04  סדנת דוקטורנטים
 DOCTORAL WORKSHOP 
סדנת הדוקטורט היא במה של הדרכה קבוצתית במחקר מתקדם בעבודה
סוציאלית. קורס זה ילווה ויתמוך בכתיבת עבודת הדיסרטציה של תלמידי מחקר.
יידונו סוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת הצעת הדיסרטציה. הסטודנטים
יתנו ויקבלו משוב זה מזה בשלבים השונים של המשגת הדיסרטציה, תכנונה
וביצועה.
1110-9999-01  עבודת גמר
 FINAL THESIS 
סדנת הדוקטורט היא במה של הדרכה קבוצתית במחקר מתקדם בעבודה
סוציאלית. קורס זה ילווה ויתמוך בכתיבת עבודת הדיסרטציה של תלמידי מחקר.
יידונו סוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת הצעת הדיסרטציה. הסטודנטים
יתנו ויקבלו משוב זה מזה בשלבים השונים של המשגת הדיסרטציה, תכנונה
וביצועה.