שנה"ל תשע"ז

0821-1005-01  מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור מכסיקו 115 א' 1200- 1000 סמ'  א'

אמנות ותרבות יוונית נחשבו מאז ומעולם כמודלים לעתיד לבוא. כבר בעיני הרומאים נחשבו אלה כקלאסיים והם עשו מאמצים ניכרים כדי לרכוש עבודות אמנות יווניות מקוריות; וכאשר זה לא היה אפשרי - הם העתיקו אותן כדי לקשט את ארמונותיהם, מקומות ציבוריים כמו גם וילות פרטיות.

 

בקורס זה נלמד את ציוני הדרך העיקריים של האמנות היוונית, משחר התקופה ועד לעידן ההלניסטי, באמצעי "התקשורת" השונים - אדריכלות, פיסול וציור.
 
0821-1009-01  מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור מכסיקו 115 א' 1200- 1000 סמ'  ב'

מי הם האלים והגיבורים היווניים והרומיים, כיצד נערך פולחנם, מהו מיתוס, הקשר בין מיתוס לדת,

 

מקומם בחייהם של אנשי יוון ורומא, מה הם המיתוסים המלווים אותם על פי המקורות העתיקים - אלה מהווים היבט אחד בו יעסוק הקורס, התפתחות הדימויים עצמם, בחירת הנושאים בהתאם לשימוש שנועד להם, דרכי התיאור האמנותי שלהם, הזיקה בין האלים והגיבורים של יוון ורומא ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר כמו הרנסאנס, הבארוק והעת החדשה, הם ההיבט האחר שבו יעסוק הקורס.

 

 
0821-1131-01  מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית
ד"ר פישר מתתיהו שיעור מכסיקו 206א ב' 1800- 1600 סמ'  ב'

בשעור הליבה "מבוא לאמנות קלאסית: רומא ויהודה" נלמד על  הביטוי החזותי והאמנותי של המערכת האימפריאלית ההלניסטית והרומית במרכז ובשוליים. נלמד על ההתפתחויות האמנותיות בעולם ההלניסטי וברומא וכיצד התפתחויות אלו באו לידי ביטוי ופורשו בתחום הבניה, העיטור והאמנות בארץ ישראל. אגב כך נעמוד על ההתנגשות שנוצרה בין התרבות  ההלניסטית והרומית לזו היהודית ועל השלכותיה. במהלך השעור נציג גם כיצד מדיניות האימפריות כלפי הפרובינציות היתה של הפצת התרבות הרומית/הלניסטית ושימוש במשאבי הפרובינציות לטובת המרכז. יחד עם זאת, הפרובינציות מצידן גם הם השפיעו על המרכז ולעיתים התנגשו איתה.

 

 
0821-1306-01  מבוא לאמנות ימי הביניים: בין מסורת, שינוי ותחייה
ד"ר פישהוף גיל שיעור קיקואין 001 ד' 1200- 1000 סמ'  א'

תהליכי התפתחותה של אמנות ימי הביניים הינם מורכבים מאוד וביסודם הצורך של דת חדשה לנסח את שפתה האמנותית הן מבחינה אדריכלית והן מבחינת אופן תיאור דמות האל והאירועים הקדושים. שפה אמנותית זו צמחה מתוך מפגש בין מסורות שונות: אלו של האמנות הרומית, אמנות המזרח והאמנות היהודית, ותוך התפתחותה של שפת תיאור בעלת קודים ומסורות אשר יהיו בעלי השפעה עצומה על האמנות המערבית למשך מאות בשנים.

 

 

השיעור יבקש ללמד את תהליכי התפתחות אמנות ימי הביניים, למן ראשיתה באמנות הנוצרית הקדומה, במערב ובביזנטיון, דרך האמנות השיבטית והאינסולרית ועד לתחייה הקרולינגית במאה ה-9.  השיעור יבקש להקנות לתלמידים היכרות עם היצירות המרכזיות במרכזי היצירה החשובים במערב ובביזנטיון (רומא, קונסטנטינופול, ראוונה, מילאנו, ארל, ירושלים ועוד) ובמדיה השונים (אדריכלות, כתבי יד, פסיפס ואמנות זעירה) תוך הקניית כלי ניתוח ופרשנות להבנת התפתחות השפה החזותית בימי הביניים.

 
0821-1312-01  מבוא לאמנות ימה"ב בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
פרופ פינקוס אסף שיעור מכסיקו 206א ב' 1600- 1400 סמ'  ב'

לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף –  ישוחרר השטן מכלאו ותפתח המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות: האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.

 

 
0821-1314-01  מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות: טקסט ודימוי )
ד"ר ברטל כהן רננה שיעור מכסיקו 206א ב' 1200- 1000 סמ'  ב'

ההיסטוריה הקדושה הנוצרית, ובמרכזה התגשמותו של ישו בבשר, מותו ותחייתו, מהווה יסוד מרכזי של התרבות המערבית, ושל האמנות המערבית בתקופות השונות. אין ספור יצירות הוקדשו לתיאור רגעי המפתח של חייו של ישו, כמו גם של חייה של מריה ושל הקדושים השונים, ומסורות התיאור אשר נוצרו היוו מקור מרכזי להתייחסות גם עבור אמנים אשר תיארו נושאים אחרים, לאו דווקא מן ההיסטוריה הקדושה .

קורס זה יתמקד באופני תיאוריהם של פרקים מרכזיים מן הנרטיב הנוצרי באמנות, ויעמוד אחר הקשרים המורכבים בין המסורות הטקסטואליות – ובהן הברית הישנה והחדשה, האפוקריפה, וכתבי אבות הכנסייה והתיאולוגים הנוצרים – לבין הייצוג החזותי של עיקרי ההיסטוריה הקדושה הנוצרית. כל אלו יבחנו מתוך שורה של מתודות ובהן איקונוגרפיה, גישות נרטולוגיות, סמיוטיקה ועוד.

 

 

 
0821-1331-01  מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר קפיטיקין לב אריה שיעור מכסיקו 115 ג' 1600- 1400 סמ'  א'

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית : עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית-סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000 לערך.

 

 
0821-1341-01  מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
ד"ר קפיטיקין לב אריה שיעור מכסיקו 212 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב' – התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בתפארתם בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

 
0821-1430-01  מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי
ד"ר הנדלר יוסף שיעור קיקואין 001 ג' 1200- 1000 סמ'  ב'

השיעור יוקדש לשינויים הדרמטיים שעוברת האמנות באיטליה במאה השנים אותן נהוג לכנות הצ'ינקואה-צ'נטו (המאה ה-16). נקודת המוצא תהיה בפירנצה עם  מותו של לורנצו המפואר (1492) וגירושם של המדיצ'י מן העיר. אחרי מבט על עידן הזהב של האמנות בפירנצה מראשית המאה ה-16 יעבור מרכז הכובד לרומא של פועלים מיכלאנג'לו ורפאל בתקופה אותה נהוג לכנות עידן הזהב היוליאני והליאוניני (תחת האפיפיורים יוליוס השני וליאו העשירי). הפריחה הזו מגיעה לעצירה דרמטית עם ביזת רומא האיומה בשנת 1527 על ידי כוחות הקיסר קארל החמישי. עם החורבן שפוקד את העיר והשינויים הדתיים הדרמטיים נפתח עידן חדש ומקיץ הקץ על הרנסנס הגבוה.

 

במחצית השניה של המאה, אחרי נעילת הקונסליום של טרנט, חל שינוי שנהוג היה לתאר בעבר כמעבר מן הרנסנס הגבוה לבארוק הרומאי. במהלך השיעור ננסה להביט לעומק על התהליכים האמנותיים, הפוליטיים והדתיים שעוברים על רומא כמו גם על פירנצה ולבחון לאורם שורה של יצירות מרכזיות הן ארכיטקטוניות הן מצויירות והן מפוסלות. במקביל נעלה שאלות אודות סגנון, זהות אמנותית של אמן בודד ויכולתו להשפיע או לעצב את האמנות של תקופתו והדרכים בהם  הוא מפיץ את אמנותו. עיסוק מצומצם יותר, כפי שיאפשר הזמן, יוקדש לציור המאה ה-16 הונציאני מבליני וטיציאן ועד לטינטורטו וורונזה.

 

מעבר לציר הכרונולוגי ננסה להתמקד בשיעור במספר צירי התייחסות נוספים: שאלת המרכזים הגיאוגרפים השונים בהם עוצב סיפורו של "הרנסנס", שאלת הגדרת זרם אמנותי ותקפותה ההיסטורית והמחקרית כמו גם שאלת המקורות ההיסטוריים שמכתיבים עד היום את המבט שלנו על "הרנסנס". ככל שייתאפשר במסגרת הזמן ננסה לקרוא במספר מקורות באופן מודרך כדי לעמוד מכלי ראשון על שאלות היסטוריוגרפיות מהותיות להבנת התקופה לצד ההתבוננות ביצירות האמנות החזותיות.
 
0821-1431-01  מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה - משחק הריאליזם ב
ד"ר צולקמן תמר שיעור מכסיקו 115 א' 1600- 1400 סמ'  ב'

במקביל להתפתחות הרנסנס האיטלקי, בארצות שמעבר לאלפים החל הציור להתנתק מהדימויים והמסורות של ימי הביניים ולבסס הסתכלות חדשה על המציאות הגשמית.  סגנון ציור זה זכה עוד בזמנו לכינוי "אמנות חדשה" (Ars Nova) ומאופיין, ראשית וקודם כל, בריאליזם. אבל למרות שאחת המטרות של סגנון אמנותי זה היתה ללא ספק לעורר את התפעלות הצופה מיכולת החיקוי של האמן, אין מדובר בהעתקה פשוטה של המציאות הגשמית. מתחת למעטה החיקוי המדוקדק, נושאת בתוכה "האמנות החדשה" משמעויות נסתרות, והופכת להיות מציאות קסומה ומיסתורית.

 

בשיעור זה נבחן את ה"אמנות החדשה" מערש לידתה בארצות השפלה ואת התפתחותה והתפשטותה בהולנד, גרמניה וצרפת. נבחן את עבודתם של אמנים מובילים כמו יאן ואן אייק, רוג'ר ואן דר ויידן, גררד דויד, הירונימוס בוש, ואחרים על רקע ההתפתחויות ההיסטוריות של זמנם.

 

 

 

 
0821-1432-01  מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור - אמנות ותיאוריה ברנסנס
ד"ר צולקמן תמר שיעור מכסיקו 115 א' 1600- 1400 סמ'  א'

במהלך תקופה קצרה שלטה באמנות הסברה כי טעם ויופי הם נושאים לויכוח, לחקירה ולמדידה וכי התשובה לשאלתה של המכשפה הרעה של שלגיה, לו היתה נשאלת בחוגי ההומניסטים, היתה יכולה להיות נושא לגיטימי לדיון. בניגוד לדעתו של הורטיוס ש"אין קנה מידה ליופי", אנשי הרנסנס האמינו שניתן וצריך למדוד ולנסח את "היפה". אבל כבר במחצית המאה ה-16 השתנתה הגישה, והיפה היה לערך סובייקטיבי המצוי בעיני המתבונן.

 

בשיעור זה נעסוק במחשבה התיאורטית של הרנסנס כמשקפת ומעצבת את האמנות מהמאה ה-14 ועד מחצית המאה ה-16. נעסוק בסוגיות התיאורטיות של האסטטיקה על רקע האמנות וההתפתחויות ההיסטוריות והתרבותיות שהשפיעו עליה. נבחן את כתביהם של תיאורטיקנים כצ'נינו צ'ניני, אלברטי, וליאונרדו, ואת ההתפתחות והביטוי של הכתיבה התיאורטית על אמני התקופה החל מג'וטו ועד מנטניה, בוטיצ'לי ורפאל. 

 

 
0821-1509-01  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-91
ד"ר שוסטרמן רבקה שיעור קיקואין 001 ה' 1400- 1200 סמ'  א'

הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה-19 תוך התמקדות בזרמים בסגנונות ובאמנים\ות המרכזיים. נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעבר מהניאוקלאסיקה ,דרך הרומנטיקה, הריאליזם האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם לראשית המודרניזם. נתייחס לקונטקסט בו התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  

 

 
0821-1528-01  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-91 ועד מחצית המאה העש
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל שיעור מכסיקו 115 ה' 1200- 1000 סמ'  ב'

קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים. אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים את המעבר ממסורות הציור, הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב, הפרפורמנס והצילום. במהלך השיעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על ידי אמנים אלה. לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ומלביץ', דאדא וסוריאליזם, ועד האקספרסיוניזם המופשט, נדון בביקורת מעמדו של האובייקט, זהות ומגדר, האדם והטבע, משבר הרוח, המשיכה לאחר, והשפעתן המכרעת של מלחמות העולם על הייצוג הפלסטי.  

 

 
0821-1620-01  מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות הישראלית
ד"ר שבי אורלי שיעור מכסיקו 115 ב' 1600- 1400 סמ'  א'

השיעור הינו מבוא לתולדות האמנות הישראלית במאה שנים האחרונות במדיום הציור, הפיסול והצילום. בנוסף להכרות עם זרמים, תערוכות ואמנים מרכזיים, יושם דגש מיוחד על מאפייניו וייחודו של תחום מחקר זה המעלה שאלות ותובנות הקשורות להיסטוריה והגאו-פוליטיקה של המקום הספציפי, לעיצוב והבניה אידיאולוגית של זהויות שונות, ולדיאלוג עם מרכזי אמנות ותרבות בעולם. במהלך הסימסטר נערוך סקירה כרונולוגית מסוף המאה ה-19 ועד שנות השיבעים, שתצביע על התפתחותן של מגמות אמנותיות ושנויים המאפיינים את התגבשותה של האמנות המקומית. השיעורים האחרונים של הקורס יוקדשו למצב האמנות הישראלית העכשוית, תוך דיון בנושאי חתך מרכזיים שהתהוו במהלך שלושת העשורים האחרונים כגון הסיכסוך הישראלי פלסטיני, זיכרון השואה, פוליטיקה של זהויות, אקולוגיה וגלובליזציה. 

 

 
0821-1710-01  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה תרגיל מכסיקו 206ג ד' 2000- 1800 סמ'  א'

ניתוח יצירת אמנות עשוי להצטמצם ברמת הפשט להיבטים החזותיים, כהשתקפות ישירה של נרטיב היסטורי, מיתולוגי, דתי או אחר, או להתרחב ברמת הדרש למשמעויות סימבוליות ורעיוניות רחבות היקף ורבות הקשרים. בעוד שהשיח המסורתי אודות תולדות האמנות נטה לראות בקיומה של משמעות אחת ויחידה ליצירת אמנות, הרי שהשיח העכשווי מכיר בהיותה של יצירת האמנות מרובדת משמעות ונקודות מבט. יצויין בהקשר זה הטקסט המכונן של רולאן בארת (Roland Barthes)  "מות המחבר" משנת 1967, המכיר בלגיטימיות של הצופה לפרש את יצירת האמנות על פי הבנתו, גם אם לא בהקשר לכוונת המחבר. עם זאת, אין שדה הפרשנות פרוץ וחסר גבולות, ועל ניתוח היצירה להיות מעוגן בכלים הדיסציפלינריים הנכונים.

 

הקורס מציע כלי יסוד לניתוח יצירת אמנות וצפונותיה ברמות השונות – כלים אסתטיים וסגנוניים וכלים עיוניים והגותיים, כביטוי ישיר לניתוח ברמה האיקונוגרפית והאיקונולוגית. הקורס ילווה במאמרי מחקר העוסקים בשאלת ניתוח יצירת אמנות בעידן העכשווי.

 

 
0821-1710-02  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
ד"ר ארונוב איגור תרגיל מכסיקו 212 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'

פענוח של יצרות האמנות החזותית מתבסס על שלושה מרכיבים הקשורים זה לזה. ראשית, ניתוח של "הצורה" או מאפייניה הצורניים של היצירה, כגון: קומפוזיציה, קו, צבע, אור, תנועה, חלל, פרספקטיבה, חומר וטכניקה של המדיום (ציור, פסיפס, פיסול, אדריכלות). שנית, ניתוח של יחסי הגומלין בין "צורה" לבין "אופן" של ההבעה החזותית, לדוגמא, "ריאליזם", "אידיאליזציה", "הפשטה". שלישית, היכרות עם גישות מתודולוגיות המפרשות את תוכן היצירה, למשל, גישה איקונוגרפית, או גישות סוציולוגיות לאמנות. קורס זה מוקדש לפיכך לפיתוח מיומנויות ההתבוננות, הניתוח הצורני והדיון במשמעויות של הדימויים החזותיים.  

 

 
0821-1710-03  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה תרגיל מכסיקו 213 א' 1400- 1200 סמ'  ב'

פיענוח צפונותיה של יצירת אמנות כלשהי, יהיו סגנונה ותקופתה אשר יהיו, מחייב ראשית כל ניתוח מדויק והבנה מעמיקה של מאפייניה הצורניים. על אף הנטייה, הטבעית לעיתים, להפריד בין הדיון בצורה לבין העיסוק בתוכן ("סגנון" אל מול "איקונוגרפיה") הראה מחקר תולדות האמנות כי הצורה הנה מרכיב תוכני בעל משמעות מרכזית בכל יצירת אמנות, המגדירה לא רק את 'סגנון' היצירה אלא במידה רבה גם את משמעויותיה. בעיה מרכזית בעיסוק בניתוח צורני הינה כי על אף שמלאכת הראייה הינה אוטומטיתכולנו רואיםראייה כזו נוטה לפסוח על מידע רב אשר נחשף רק תוך התבוננות מתודית ושיטתית, ותוך ניתוח מסודר ומובנה של הצורות.

 

 

תרגיל זה מוקדש לפיכך ראשית כל לפיתוח מיומנויות ההתבוננות והניתוח הצורני. לאורכו ידונו באופן שיטתי המרכיבים הצורניים המרכזיים המבנים את היצירהקו, דגם, צבע, חלל, קומפוזיציה, פרספקטיבהבאופן השוואתי ועל תקופתיויבחנו השפעותיהם של אלו ביצירות מגוונות. בנוסף לכך ידונו נושאים כגון טכניקות והשפעתן על היצירה, מימזיס לעומת הפשטה, נטורליזם וריאליזם. נושא נוסף אשר ידון בקורס הינו ניתוח איקונוגרפימקורותיהם הטקסטואליים והצורניים של דימויים, והשוואה בין דימוי חזותי לטקסט.

 

 

התרגיל יכלול מפגש בלתי אמצעי עם יצירות אמנות השמורות באוניברסיטה.

 

 
0821-1711-01  יסודות הכתיבה האקדמית
ד"ר צולקמן תמר תרגיל מכסיקו 206ג א' 1400- 1200 סמ'  א'

"העט היא לשון המחשבה" כדבריו של סרוונטס, הסופר הספרדי הנודע, מבטא את חשיבות השליטה באמנות הכתיבה גם עבורנו, אנשי האקדמיה. מקוריים ככל שיהיו מחקרנו ורעיונותינו, אם לא נדע לכתוב אותם בצורה בהירה, קומוניקטיבית ותמציתית, היינו כאילמים. נלמד יחד כיצד להכין את הבסיס לכתיבה, לארגן את קו הדיון ולבסוף לכתוב אותו באופן שיהיה ברור לקוראינו מבלי לוותר על סגנון וגישה אישיים. נקדיש זמן גם לקריאה ביקורתית של מאמרים, שיהיו מורינו. במקביל נלמד גם את חוקי הציטוט הייחודיים לכתיבה האקדמית, שחשיבותם רבה לעצם קיום הדיאלוג האוניברסאלי האקדמי. מבנה השיעור יהיה כשל סדנא, שתכלול הגשה של עבודות ומטלות שונות.

 

 
0821-1711-02  יסודות הכתיבה האקדמית
ד"ר ברטל כהן רננה תרגיל מכסיקו 200 ב' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקורס יסודות הכתיבה האקדמית מבקש להקנות לתלמידי החוג לתולדות האמנות מיומנויות כתיבה בתחום מחקר זה. במהלך הקורס נכיר את כללי הכתיבה האקדמית בתחום, נתרגל שימוש במקורות ראשוניים ושניוניים ונלמד להשתמש במאגרי מידע. כמו כן ייבחנו כללי הציטוט המדעי וסוגות כתיבה שונות. דגש יושם על הבנית הטיעון המחקרי ומבנה המאמר המדעי.
הקורס כולל הגשת תרגילים משיעור לשיעור  אשר נועדו לשפר את יכולת הכתיבה
 
0821-1711-03  יסודות הכתיבה האקדמית
ד"ר מיכאלי טלילה תרגיל מכסיקו 200 ג' 1200- 1000 סמ'  ב'

מטרת התרגיל היא להקנות את הכלים הבסיסיים של כתיבה אקדמית, קריאת יצירה, קריאה אנליטית של טקסטים ממקורות ראשוניים כגון - מקורות ספרותיים עתיקים; התנ"ך או הברית חדשה; וקריאת ספרות מחקר לסוגיה.

 

 
0821-1720-01  מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
ד"ר זהר אילת שיעור מכסיקו 206א ד' 1600- 1400 סמ'  א'

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, ההגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית עכשווית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל אמנות נאנבן (Nanban Art); נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון בשאלות של הניסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך כמעצב של עמדות אלו; נבחן מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.

 

 
0821-1801-01  תרגיל קריאה / העת העתיקה
ד"ר שגיב חאיק עדית תרגיל מכסיקו 200 ג' 1200- 1000 סמ'  א'

התרגיל מלווה את המבוא הפנורמי העוסק באמנות העת העתיקה, ממצרים ועד סוף ימי-הביניים.

 בכל מפגש נדון בטקסטים מחקריים אשר ישלימו וירחיבו את הדיון העיוני במבוא.

 כמו כן, נקיים דיון ביקורתי בטקסטים. התרגיל הינו בעל שבע פגישות המתקיימות אחת לשבועיים.

 מטרת התרגיל הינה הכרות עם מושגי היסוד של כל תקופה והקניית כלים לקריאה ביקורתית וניתוח של ספרות המחקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0821-1801-02  תרגיל קריאה / העת העתיקה
ד"ר שגיב חאיק עדית תרגיל מכסיקו 200 ג' 1200- 1000 סמ'  א'

התרגיל מלווה את המבוא הפנורמי העוסק באמנות העת העתיקה, ממצרים ועד סוף ימי-הביניים.

בכל מפגש נדון בטקסטים מחקריים אשר ישלימו וירחיבו את הדיון העיוני במבוא.

כמו כן, נקיים דיון ביקורתי בטקסטים. התרגיל הינו בעל שבע פגישות המתקיימות אחת לשבועיים.  מטרת התרגיל הינה הכרות עם מושגי היסוד של כל תקופה והקניית כלים לקריאה ביקורתית וניתוח של ספרות המחקר.  
 
0821-1802-03  תרגיל קריאה העת החדשה
גב' גלעד איריס תרגיל מכסיקו 212 ה' 1400- 1200 סמ'  ב'

תרגיל הקריאה מלווה את קורס המבוא הפנורמי. לצד המבוא ההיסטורי, נתמקד בקורס זה במושאי המפתח של תולדות האמנות דרך קריאה ביקורתית של טקסטים מרכזיים. הקורס מתמקד בקריאה וניתוח של טקסטים מתקופת הרנסנס, הבארוק, האמנות המודרנית והעכשווית. נלמד לזהות את המבנה של מיני טיעונים שונים, סוגות של שאלות מחקר, ז'אנרים של כתיבה אקדמית ומתודות פרשניות שונות.

 

 
0821-1802-04  תרגיל קריאה העת החדשה
גב' גלעד איריס תרגיל מכסיקו 212 ה' 1400- 1200 סמ'  ב'

תרגיל הקריאה מלווה את קורס המבוא הפנורמי. לצד המבוא ההיסטורי, נתמקד בקורס זה במושאי המפתח של תולדות האמנות דרך קריאה ביקורתית של טקסטים מרכזיים. הקורס מתמקד בקריאה וניתוח של טקסטים מתקופת הרנסנס, הבארוק, האמנות המודרנית והעכשווית. נלמד לזהות את המבנה של מיני טיעונים שונים, סוגות של שאלות מחקר, ז'אנרים של כתיבה אקדמית ומתודות פרשניות שונות.

 

 
0821-1900-01  אמנות על ציר הזמן: העת העתיקה - ממצרים ועד סוף ימי הביניים
שיעור קיקואין 001 א' 1800- 1600 סמ'  א'

הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים, החל ממצרים העתיקה, דרך העולם היווני רומי, ימי -הביניים המוקדמים, המרחב הביזנטי והמוסלמי, ועד ימי הביניים בשיאם.

 

בהרצאות ידונו המונומנטים המרכזיים בתולדות האמנות בתחומי האדריכלות, הפיסול והציור, תוך דגש על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי.

כל אלו יקנו

 

לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים.

 

ההרצאות יועברו על ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

 

 
0821-1902-01  אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית
שיעור קיקואין 001 א' 1800- 1600 סמ'  ב'

הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, התקופה אותה נהוג לכנות ימי ה"מניירה מודרנה" (או "מנייריזם") ואמנות הרפורמה הקתולית המכונה לעיתים קרובות ה"בארוק" ועד למודרניות ולאמנות העכשיווית. נקודת המבט תהיה רחבה ככל האפשר ובמהלך הסמסטר יכללו מפגשים שיוקדשו לאמנות אסיה ואמנות האיסלם.

 

דגש יושם על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו  יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.

 

 

המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות יועברו על-ידי  מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.

 

 
0821-2187-01  אמנות ותיאוריה
ד"ר ברטל כהן רננה פרוסמינר מכסיקו 212 ה' 1400- 1000 סמ'  א'

האם יצירות אמנות מהוות מקור השראה להבניית מהלכים היסטוריים, תרבותיים, ופיתוחה של חשיבה ביקורתית או שמא יצירות אמנות אינן אלא תוצר וביטוי לרקעים אלה? קורס זה ידרוש אחר היסודות האינטלקטואליים ומתודות המחקר של הדיסיפלינה של תולדות האמנות. אנו נלמד ונחקור את מושגי הניתוח החזותי, נתמקד בבעיות של סגנון, איקונוגרפיה, אוספים ומוזיאולוגיה, וניישם גישות תיאורטיות שמקורן בפסיכואנליזה, סמיוטיקה, לימודי מגדר, סוציולוגיה, פילוסופיה, ועוד בפרקטיקה של ביקורת אמנות.

 

 
0821-2187-02  אמנות ותיאוריה
ד"ר שבי אורלי פרוסמינר מכסיקו 206ג ג' 2000- 1600 סמ'  א'

בקורס זה נעסוק בטקסטים מרכזיים שעיצבו או השפיעו עמוקות על בסיס העשייה והמחקר בשדה האמנות הויזואלית מהמאה ה 18- ועד ימינו. טקסטים אלו מספקים לדיסציפלינה של תולדות האמנות כלים אנליטיים לניתוח והבנת יצירות אמנות. בנוסף הללו מספקים תובנות על תפקידה של האמנות בחברה ותרבות המודרנית. בחלקו הראשון של השיעור נתמקד בטקסטים העוסקים במתודות המסורתיות לניתוח צורני ותוכני. בחלק השני נדון בטקסטים המעלים שאלות על תפקידו של האמן. ואלו החלק השלישי יוקדש לטקסטים תיאורטיים המנסחים את השנויים בתרבות ובחברה, זאת מתוך ניסיון להבין את המושגים הבסיסים המשפיעים על עשייה וביקורת האמנות בת זמננו. 

 

כל שבוע נתמקד בכיתה בניתוח מעמיק של טקסט (חובה) מרכזי, לאורו יבחנו עבודות אמנות וטקסטים רלוונטיים אחרים.

 

 
0821-2187-03  אמנות ותיאוריה
ד"ר ברטל כהן רננה פרוסמינר מכסיקו 213 ה' 1400- 1000 סמ'  ב'

האם יצירות אמנות מהוות מקור השראה להבניית מהלכים היסטוריים, תרבותיים, ופיתוחה של חשיבה ביקורתית או שמא יצירות אמנות אינן אלא תוצר וביטוי לרקעים אלה? 
קורס
זה ידרוש אחר היסודות האינטלקטואליים ומתודות המחקר של הדיסיפלינה של תולדות האמנות. אנו נלמד ונחקור את מושגי הניתוח החזותי, נתמקד בבעיות של סגנון, איקונוגרפיה, אוספים ומוזיאולוגיה, וניישם גישות תיאורטיות שמקורן בפסיכואנליזה, סמיוטיקה,

 

לימודי מגדר, סוציולוגיה, פילוסופיה, ועוד בפרקטיקה של ביקורת אמנות.

 

 
0821-3200-01  אספנות כפייתית - הסקרנות המלומדת במאות ה-61 וה-71 באירופה
ד"ר צולקמן תמר סמינר מכסיקו 200 ב' 2000- 1600 סמ'  א'

במאות ה-16 – 18 השתנה העולם הידוע: גילויים מסעירים, מהפיכות מדעיות, ומלחמות הדת ערערו את התפיסה המונוליטית של האדם (האירופאי) את עצמו ואת מקומו. לאירופה היה מעתה את המזרח התיכון משמאל ואת העולם החדש מימין - עבר בעולם קלאסי של מיתוסים מכוננים ועתיד שנפתח באופק חדש ובלתי ידוע. העולמות האפשריים של ימה"ב, שהיו במאות 13-14 רק תרגיל תיאולוגי מחשבתי הפכו עתה לממשות, והצורך לאגור ידע חדש היה לחלק מהגדרה חדשה של הכרה עצמית.

 

במציאות החדשה הזו נדמה שדמיון ומציאות התנקזו לתוך חדרי אוספים מוזרים שכונו "חדרי פלאות". אנשי אצולה, מלוכה ובורגנות שכאילו נתקפו בשגעון אספנות אגרו לתוכם כל שיכלו לשים ידם עליו: ככל שהפריט היה חריג ונדיר יותר, כך היה ערכו גבוה יותר. מגוון הפריטים שניתן היה למצוא בחדרים אלה היה כמעט אינסופי. היו בהם אובייקטים ממקור טבעי (Naturalia) שכללו חיות מיובשות, פוחלצים, צדפות וחרקים כולל חיות "נדירות" כמו קרניים של חדי-קרן או ראשי אדם מיובשים בעלי תכונות מיסטיות, וגם אובייקטים מעשה ידי אדם (Artificialia) שכללו כלי אופטיקה, עתיקות, אוטומטונים, חפצי אמנות, וגם מפות וספרים.

 

מתוך הערבוביה הזו צמח לבסוף מדע הטקסונומיה ומתוכו המוזיאונים לטבע, לאמנות, לארכאולוגיה ולאנתרופולוגיה המוכרים לנו היום. סמינר זה, בשיתוף עם אוספי הטבע של אוניברסיטת תל אביב, יבקש לחקור את חדרי הפלאות, לשחזר ולנתח אותם כמיקרוקוסמוס של תמונת הידע והמדע, הדמיון והפנטזיה המתהווים בעת החדשה המוקדמת ומהווים את היסודות לתפיסה שלנו את האדם והעולם היום.

 

 
0821-3201-01  "האחר" באמנות המודרנית
ד"ר ארונוב איגור סמינר מכסיקו 200 ד' 1600- 1200 סמ'  א'

הסמינר עוסק בעיצוב דמותו של "האחר" במודרניזם של המאה ה-19 וה-20 ובהשלכותיו של מושג זה בפוסט-מודרניזם ובאמנות עכשווית. מושג זה יבחן בפרספקטיבות של גישות פילוסופיות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות, פמיניסטיות ופוסט-קולוניאליסטיות. שאלת "האחרות" (otherness) כוללת סוגיות של זהות, תרבות לאומית, סטראוטיפים ומיתוסים חברתיים ותרבותיים, מגדר, מיניות, קשרים בין "השוליים" לבין "המרכז" במסגרת של אותה התרבות, ויחסי הגומלין בין המערב לבין התרבויות הלא מערביות. נדון בסוגיות אלו באמצעות ניתוח תפישות של המונחים "אמנות השוליים" (אמנות עממית, אמנות חולי נפש, אמנות ילדים), "אוריינטליזם", "יפניות" (Japonism), "פרימיטיביזם", "היברידיות תרבותית" (hybridity) והעולם "הרב-תרבותי".

 

 
0821-3210-01  "הרנסנס הטורקי": אמנות הסלג'וקים ויורשיהם במאות 11-31
ד"ר קפיטיקין לב אריה סמינר מכסיקו 206ג א' 1600- 1200 סמ'  ב'

שליטים ממוצא טורקי-סלג'וקי עולים לשלטון ברחבי האסלאם בשנת 1000 לערך, ומניעים "רנסנס" אמנותי ותרבותי באזורים נרחבים של אירן הגדולה, המזה"ת, טורקיה ומצרים. השליטים החדשים מפיצים שפה אמנותית "בינלאומית" חדשנית בפיסול, באומנויות החפץ, וציור כתבי-היד. במוקדה, מצויה דמותו של הנסיך-הלוחם הטורקי, מופת של יופי גשמי ורוחני כאחד, המגשים אידיאלים של אבירות (פורוסיה), רעות, אהבה, ועידון. עזר כנגד הנסיך היא הגבירה הטורקית, הח'אתון, שהכמיהה האירוטית אליה טעונה בממד מיסטי-אלוהי של ממש. ההוויה והאמנות של תקופת הסלג'וקים עוסקים באפוסים מן השאה-נאמה הפרסי; קרבות דרמטיים של אבירים ואבירות; רומנסות אוהבים טרגיות (גם הומוארוטיות); אובססיה מוחלטת עם מאגיה, אסטרולוגיה ומיסטיקה; ונושאי יומיום פופולאריים. בסמינר נשאל: כיצד שיקפו האמנויות את האידיאולוגיה השלטת ואת המציאות ההיסטורית? איך יכלה האמנות להוות כלי חתרנות וסאטירה בידי הנשלטים הערבים כנגד האליטה הטורקית השלטת? האם היו השפעות וזיקות בערכי האבירות והרומנטיקה וייצוגיהם האמנותיים בין הסלג'וקים המוסלמים והאבירים הנוצרים באירופה?

 

 
0821-3215-01  ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן
ד"ר זהר אילת סמינר מכסיקו 200 ד' 2000- 1600 סמ'  א'

הסמינר יעסוק בשאלות של דימוי גוף, היחס למיניות והבנייה מגדרית בחברה היפאנית וייצוגיהם החזותיים לפני ואחרי המפגש עם ערכי המערב. בין הסוגיות בהן נדון יעלו שאלות פסיכואנליטיות, רבוי וטמפוראליות מגדריים, היחס למיניות לאורך ההסטוריה של יפאן החל מתקופת היאן ועד לעת העכשווית, פרפורמטיביות של מגדר בתאטרון, באמנות מיצג, ובהקשרים חברתיים רחבים יותר, הומוארוטיות, זנות, וייצוגים של מיניות ומגדר בהדפס, ציור, קולנוע, מנגה, אנימה, ואמנות עכשווית.

 

 
0821-3220-01  טראגי-קומי-סטירי: המחזות הקלאסיים והאמנות החזותית
ד"ר פישר מתתיהו סמינר מכסיקו 119א ב' 1600- 1200 סמ'  א'
למחזות הקלאסיים ישנם היבטים חזותיים רבים שהינם חלק חיוני ממשמעותם. היבטים אלה באו לידי ביטוי הן במסגרת שבה הוצגו המחזות כמו מבנה התאטראות והפסטיבל העירוני, הן כחלק מהפקת המחזות כמו תפאורה, תלבושות והעמדה, והן כחלק מהפצת המחזות וההזדהות עם תכניהם באמנות החזותית: יצוג סצינות, מסיכות, שחקנים ומחוות גוף. אך הקשרים וההקבלות בין המחזות לאמנות החזותית אינם מוגבלים רק בתחום יצוג המחזות והפקתם אלא גם בגיבוש של צורות התייחסות ל"מצב האנושי" בז'אנרים של המחזות - הטראגי הקומי והסטירי – שהיו להם הקבלות באמנות החזותית ביצוג האתוס, הפאתוס, הכיעור והקריקטורה. בסמינר נלמד על יחסי הגומלין וההקבלות בין האמנות החזותית לתאטרון בתקופה הקלאסית.
 
0821-3225-01  גיאוגרפיה קדושה, מסורת וחידוש: האמנות הנוצרית בירושלים בימי
ד"ר פישהוף גיל סמינר מכסיקו 200 ה' 1800- 1400 סמ'  ב'

בעוד תקופות מרכזיות באמנות הנוצרית בירושלים בימי הביניים נלמדו בהרחבה בפני עצמן, וכך האמנות והאדריכלות הביזנטית המוקדמת, ואמנות ממלכת הצלבנית, קורס זה יבקש לעמוד על קווי המשכיות וייחוד של האמנות הנוצרית בעיר הקדושה מתוך מבט על-תקופתי. כך יידונו שאלות של המשכיות וטרנספורמציה של מסורות קדושות, ייחודה של האמנות באתרים הקדושים, אמנות ועולי רגל לעיר הקדושה, מעבר מסורות בין הדתות השונות בעיר, ואפשרות קיומה של תרבות ויזואלית ואדריכלית ייחודית לירושלים.

 

 

 
0821-3230-01  הגירה ואמנות בישראל ? סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצ
ד"ר דקל טל סמינר מכסיקו 208 ג' 2000- 1600 סמ'  ב'

הגירה היא רכיב מכונן בזהות המקומית בישראל עוד מהימים שלפני היווסדה כמדינה עצמאית, והוא אף ממשיך להוות מוטיב מרכזי בזהות האישית והמקומית של תושביה בימינו אנו. בקורס זה נבחן תהליכי גיבוש זהות של אנשים בתנועה כפי שאלו מוצאים ביטוי חזותי בראי האמנות. במפגשי הקורס ננתח את השפעת האידיאולוגיה הציונית על הגירת יהודים ועל מהלכי נדידה ועקירות של תושבים ילידים; נשלב תובנות מתהליכים עולמיים שהתרחשו באירופה של המחצית הראשונה של המאה ה- 20 ומלחמת העולם השנייה על הנעשה בהיבט הלוקאלי; נבחן את השפעתה של תופעת הגלובליזציה והטרנס לאומיות על תוצרי אמנות בישראל ונתעכב על השפעתן של תהפוכות עולמיות כגון נפילת הגוש הקומוניסטי על הנעשה בארץ. היבטים אלו יבחנו ביצירות אמנות מאת מהגרות ומהגרים, כמו גם מאת תושבים ותיקים, המגיבים לנושא של הגירה בישראל.

 

 

בקורס נעסוק בשאלות של ייצוג, פוליטיקת-זהויות, רב-תרבותיות ובסוגיות של שייכות לקולקטיב ונעמוד על תפקידה של האמנות לתווך שאלות בוערות של זהות בהגירה. במהלך הקורס נערוך מחקר משווה בין אמנים מהגרים בינלאומיים ובין אמנים ישראליים ונצביע על ההשפעות ההדדיות ועל המתח בין מקומי לגלובלי; נבצע קריאות בטקסטים משל הוגים והוגות בולטים שעוסקים בהגירה, בתיאוריות של חציית גבולות (border crossing) ובכתבים שעניינם תהליכי כינון זהות מרובדים וממוקפים. בין ההוגים שידונו הם בל הוקס, הומי ק. באבא, צ'נדרה טלפדה מוהנטי, גלוריה אנזלדואה, אדוארד סעיד, ועוד. במהלך הסמסטר גם נדון יחד בשאלות של הדרה והכלה במסגרת מדינת הלאום ונעסוק בסוגיות של סוכנות (agency) במצבי דיכוי מרובדים. במפגשים בכיתה נתעכב על שאלות כגון כיצד תפיסות של רב תרבותיות ופוליטיקה של זהויות מתורגמות אל תוך שדה האמנות החזותית בישראל? ביחד נקרא טקסטים של תיאורטיקנים ומבקרי אמנות מקומיים שחוקרים נושאים אלו, ביניהם גדעון עפרת, גליה בר אור, יגאל צלמונה, שרית שפירא, סמדר שפי, טל דקל ועוד. בין האמנים והאמניות הישראליים שעליהם נשוחח נמנים ראובן רובין, אנה טיכו, מירון סימה, חנה אורלוף, מאיר פיצחדזה, פיליפ רנצר, פמלה לוי וזויה צ'רקסקי.

 

 

במהלך הסמסטר יוזמן אמן או אמנית שנושאי עבודתם משיקים לנושאי השיעור, אשר יציגו את גוף יצירתם. לחלופין, ובמידת האפשר, יתקיים ביקור באחת התערוכות במתקיימות באיזור מרכז הארץ.

 

 
0821-3240-01  דימויים מפלילים
ד"ר אמיר מעין סמינר מכסיקו 200 ב' 1200- 0800 סמ'  ב'

הכוח של דימויים מצולמים להעיד היה נושא לויכוח במסגרת החוק והמשפט מאז סוף המאה ה-19 והתפשט ביתר שאת אל שדות שיח אחרים בעיקר מאז המחצית השנייה של המאה ה-20. שאלות כגון: האם צילומים דקומנטאריים יכולים לשמש כראיות, האם עבודות אמנות יכולות לייצג טראומה באופן נאמן למקור, האם הקולנוע יכול ללכוד פשעים חמורים בצורה הולמת, וכן הלאה: קיבלו תשובות סותרות. בזמן שהוגים מסוימים טענו שדימויים יכולים לתפקד רק כאילוסטרציה חזותית, אל מול תפישות אלו התייצבו תיאורטיקנים אשר ייחסו לדימויים מצולמים יכולת ייחודית ובלתי ניתנת להחלפה לשאת עדות. סמינר זה יחקור את הגבולות האפיסטמיים של ייצוגים חזותיים ואת הספקות ביחס לאמינותם של דימויים מצולמים. על ידי התבוננות במקרי מבחן מתחום המשפט והאמנות בהם לדימויים מצולמים הוקצה תפקיד רב-משמעות, הסמינר יקנה לסטודנטים היכרות עם הדיון אודות הכוח של דימויים מצולמים להפליל ותוך כך, יציע לנוע מעבר לתפישות בינאריות ששלטו בדיון במשך עשורים רבים. הסמינר יציג לסטודנטים המשגות מגוונות של היכולת של דימויים לשאת עדות, כפי שהתפתחו בתיאוריות קולונעיות ואמנותיות אבל גם כאלו שנוצרו במסגרת דיספלינות נוספות כגון: משפט, זכויות אדם, לימודי מדיה, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה מכוונת אובייקט.

 

 
0821-3800-01  מקתדרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר: סמינר יישומי בפריז
ד"ר הנדלר יוסף סמינר מכסיקו 120 ב' 2000- 1600 סמ'  ב'

פאריס איננה רק העיר המתויירת בעולם אלא גם אחד ממרכזי האמנות החשובים מזה מאות בשנים. מטרתו של הסמינר היישומי בהנחיית שניים ממרצי החוג היא לחשוף את המשתתפים לעושר האמנותי הזה כפי שהוא משתקף במספר אוספים ומונומנטים מרכזיים בבירת צרפת. תוך שימת דגש על שתי תקופות, ימי הביניים והרנסנס האיטלקי, יתבצע תהליך של למידה, התבוננות, ניתוח ומחקר מול כמה מיצירות המופת הגדולות של כל הזמנים, מהחזית המפוסלת של כנסיית נוטרדאם של פאריס ועד פסלי העבדים הגוועים של מיכלאנג'לו. לאחר עבודות הכנה בת מספר שבועות שתתקיים במהלך שנת הלימודים בישראל, יבצעו המשתתפים את המשך המחקר מול היצירות עצמן בהשתתפות פעולה של כל חברי הסמינר.

 

 
0821-3802-01  פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאונים
ד"ר שבי אורלי סמינר מכסיקו 213 ג' 1400- 1000 סמ'  ב'

בשיעור זה נערוך סיורים משותפים בחללי תצוגה מרכזיים הפועלים בישראל לצורך הכרות וניתוח תערוכות אמנות. הפגישות יערכו פעם בשבוע במשך ארבע שעות בחללי תצוגה שונים ברחבי הארץ (רשימה מפורטת תפורסם במפגש הראשון), זאת לצורך דיונים משותפים על משמעויות המפגש עם יצירת אמנות כחלק מתערוכה וניתוח המהלך האוצרותי של התערוכה בכללותה. דגש מיוחד יושם על הבנת התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שעצבו את אופני חווית הצפייה העכשוויים ופרקטיקות של אוצרות. כמו כן, ננסה לעמוד על האופן בו מוסדות אמנותיים אלו משפעים על הדיסציפלינה של תולדות האמנות.

 

 
0821-5010-01  עושה הניסים בשיש: הדיוקנאות של ברניני, מבטים מצטלבים
ד"ר הנדלר יוסף סמינר מכסיקו 200 ג' 1800- 1400 סמ'  א'

ג'יאן לורנצו ברניני (1680-1598) נחשב עוד בימי חייו לגדול האמנים שפעלו ברומא של המאה ה-17. ארכיטקט, פסל וגם צייר. הסמינר הנוכחי יתמקד בפן אחד של הקריירה של האמן הרומאי שעליו קמה (בין השאר) תהילתו: הדיוקנאות המפוסלים. את היצירות האלו מקובל לכנות "דיוקנאות מדברים" (באיטלקית parlanti Ritratti (בשל האופן בו נהג לעיתים קרובות להציג את הדמויות שפיסל. ברניני הסביר כי "הרגע היפה ביותר שאפשר לבחור (כדי לתאר את המודל) הוא מייד כשמתחילים לדבר או רגע לפני כן" – וכך אכן נהג לעיתים קרובות. אפיפיורים, קרדינלים, מלכים, נסיכים, רבות מהדמויות החשובות והמשפיעות באירופה בכלל וברומא בפרט זכו לדיוקן שיש מפוסל פרי איזמלו.

 

 

החומר התיעודי העשיר בנוגע לברניני ייאפשר למקם את היצירות בהקשר מדוייק ככל האפשר, ובעיקר להעלות את השאלה של היכולת לתאר דמות הן בכתובים והן בחומר. כל תהליך יצירת הדיוקן ייבדק מנקודת מבט כפולה (לפחות) האופו שבו ברניני תיאר בשיש את מי שפנו לשירותיו – והאופן בו תוארו אותן הדמויות על ידי ברניני והביוגרפים שלו בכתב. יחד עם חומר ארכיוני כתוב בן התקופה אודות הפורטרטים ננסה להבין באופן מושכל יותר עד כמה "עשיית הניסים" של ברניני הייתה מלאכה אמנותית וכמה מתוכה היה הליך היסטוריוגרפי מודע של האמן ופטרוניו, חרדים למקומם בהיסטוריה.

 

 

 
0821-5020-01  סקפיציזם ואמנות
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל סמינר מכסיקו 200 א' 1800- 1400 סמ'  ב'

אמנות תכופות מתארת מצבים הדומים במהותם לאלו המדומיינים על ידי הפילוסוף הסקפטי, בהם בלתי ניתן להשיג ראיות שתקבענה כי יש בכוחם של ייצוגים להיות נאמנים לדברים לכשעצמם (לעולם, לטבע, למטאפיסיקיה ועוד). האמנות הסקפטית מאתגרת את המערכות השגורות בדבר קיומן של ראיות היכולות לשמש כמבדילות בין העולם הממשי, המציאות, ועולם נגדי המופיע באופנים שונים כבעל זהות מוחלטת לעולם הממשי. יש הטוענים כי אנו כלואים "בעידן תמונת-העולם," Zeit des Weltbildes" כפי שהציגו זאת וויטגנשטיין והיידיגר. בהינתן כי אנו שבויים בתרבות המעצבת את מושגי היסוד הקובעים את תצורות יחסינו עם העולם, כאשר העולם עצמו אינו ניתן בשלמותו לשיח או לתנאי שיח קבועים, אזי, אי הוודאות המתכוננת ביחסים אלו פותחת צוהר לניסיונות לנסח את טבעו המוגבל ואולי אף הסופי של ידע אובייקטיבי ביחס לעולם. קורס זה יתמקד בצוהר זה הניתן לאמנות באורח מועדף על האפיסטימולוגיה, כאשר זו הראשונה נכשלת בניסיונותיה לנסח את כינונו של ידע אובייקטיבי ויחסו לעולם. במהלך הקורס נתמקד ביחסים שבין סקפטיציזם וסופיות ונשים דגש על יחסי התלות שבין סקפטיציזם ואמנות.

 

 
0821-5025-01  בגן נעול: נזירות כפטרוניות
ד"ר ברטל כהן רננה סמינר מכסיקו 206ג ג' 1400- 1000 סמ'  א'
לנזירות היתה השפעה מכרעת על תרבות ימי הביניים. הן נחשבו כמודל לדבקות דתית והיו בעלות מעמד יוצא דופן. התרבות הויזואלית של מנזרי נשים היתה בעלת מאפיינים ייחודיים וניכרים בה השיגים אמנותיים. קורס זה יתמקד בנזירות כפטרוניות ויוצרות של אמנות. נבדוק אם אכן היה לנזירות יחס מיוחד לדימוי הויזאולי על ידי התבוננות במבנה המנזר הנשי ועיטורו. נבחן תמות  בעלות עניין מיוחד לקהל זה ואת האמנות שיצרו נזירות כאמניות, בעלות חזיונות או מלומדות בפני עצמן
 
0821-5030-01  דבר אלי בתמונות: אמבלמות ליודעי סוד
ד"ר צולקמן תמר סמינר מכסיקו 200 ב' 2000- 1600 סמ'  ב'

אמבלמה, כך עפ"י אחד מחוקרי התחום הראשונים, היא חידה המורכבת משלושה חלקים: ציור, כותרת וחיבור קצר. למרות שלהגדרה זו קמו מתנגדים ומסייגים רבים, אין חולק על האופי החידתי של הג'אנר. במחצית השנייה של המאה ה-16 ועד למאה ה-18 הפך פיענוח האמבלמות לעיסוק פופולרי; לא רק בספרי אמבלמות, אלא גם כחלק מעיטורים ארכיטקטוניים, עיצוב פנים של בתים, ספרי תיעוד ועוד. אמבלמות הופיעו בכל רחבי אירופה: מאנגליה וגרמניה ועד איטליה, מצרפת, ארצות השפלה, ועד דנמרק, פולין ושוודיה, מספרד ופורטגל ועד העולם החדש. ספרי האמבלמות היו ל"רבי מכר" אוניברסלים, שתורגמו, הועתקו, או נערכו מחדש והוגשו לקורא המקומי – המשכיל - שיכול היה לפענח אותם. אנחנו יכולים לדמיין את המלומד האנגלי, הגרמני או האיטלקי, קרוב לודאי בחברת מלומדים נוספים בסטודיו או בחדר הספריה, רוכן על הספרים ומנסה לפענח את המשמעות הצפונה בהם, או לחילופין, את חברו הדני יושב בארוחה ב'אולם האדום' בטירת רוזנבורג שבקופנהגן ומשיח עם חבריו על משמעות האמבלמה שהם רואים מולם, מצויירת על התקרה. למרות המשמעות המורליסטית לרוב של אמבלמות אלה, נראה כי לא ניתן להבין אותם ככלי חינוכי בלבד, ולא ניתן להתעלם מהיותם, בראש וראשונה, "משחק חברתי" לחבורה מובחרת של יודעי סוד. בסמינר זה ננסה להבין את האמבלמות בהקשרן ובאופן בו נקראו, חוברו והועברו במעגל הסגור של "רפובליקת הספר" – שלשורותיה, אז כעתה, התקבלו רק המובחרים ביותר.

 

 
0821-5035-01  המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם
ד"ר קפיטיקין לב אריה סמינר מכסיקו 200 ה' 1600- 1200 סמ'  א'

שדים כלואים בבקבוקים, מפלצות ימיות, וציפורי-ענק המצילות ימאים הינם חלק מ"המופלא" באמנות ותרבות האסלאם – המכונה "עאג'איב " בערבית. תיאור פלאים שכאלה רווח החל מן המאה ה 9 בספרות המסעות הגיאוגרפית ובסיפורים עממיים של ימאים, שיתגבשו בהמשך להרפתקאות סינדבאד המלח ב"סיפורי אלף לילה ולילה". האיסלאם האימפריאלי פיתח גישה "פרוטו-אוריינטליסטית" הממקמת את המופלא והאקזוטי באזורים לימינאליים, כמו איי האוקיינוס ההודי, הודו וסין, אפריקה וארצות הצפון. אנו מוצאים דימויים חזותיים של "עאג'איב" בג'נר "ניפלאות הבריאה", שהיו אנציקלופדיות אוניברסאליות במאות 16-12 מלוות במחזורי דימויים עשירים וצבעוניים – משיאי הציור והדמיון האיסלאמי בכל התקופות. ואולם בשונה מן "הפנטסטי" המודרני, ל"מופלא" נועד באסלאם תפקיד ממשי ואינטגראלי ביקום, כמפגין את שליטתו המוחלטת של אללה בתוכו. מסיבה זו, האנציקלופדיסטים הפרסים, טוסי וקזוויני, קיטלגו  "עאג'איב" בשיטתיות מדעית והנגישו אותם לקורא באמצעות איורים מושכים. אך מעבר לצבירת ידע אינטלקטואלי, למבנים וחפצים פלאיים, כמו עיר הנחושת של שלמה המלך או המגדלור של אלכסנדר, גם יוחסו תכונות מאגיות וטליסמאניות של תיווך בין האדם לכוחות עליונים, האל, מלאכים ושדים; לפיכך דימויים של "עאג'איב" נפוצו גם על חפצים שימושיים ואקזוטיים שנסחרו ברחבי עולם האסלאם. הסמינר יבחן את מקומו של "המופלא" בתרבות, בספרות ובאמנות המוסלמית הימיביניימית, תוך שימוש ביחסי תמונה-טקסט-צופה וגישות תיאורטיות והשוואתיות של רצפציה.

 

 
0821-5040-01  משפחות באמנות הישראלית
ד"ר שוסטרמן רבקה סמינר מכסיקו 200 ד' 1400- 1000 סמ'  ב'

המשפחה הנו נושא  מרכזי המופיע באמנות  הישראלית מראשיתה ועד ימינו. לדימוי הקשרים אומנותיים (תולדות האומנות), תיאורטיים, תרבותיים, חברתיים ופוליטיים המבטאים את ריבוי ההיבטים  של ההיסטוריה והחברה בישראל והמעבר מהמודרניזם לפוסט-מודרניזם .

 

 
0821-5045-01  תיאורי בעלי חיים ותפקידם באמנות העולם העתיק
ד"ר מיכאלי טלילה סמינר מכסיקו 200 ג' 1600- 1200 סמ'  ב'

בעלי חיים מציאותיים כמו גם יצירי כלאיים מופיעים ביצירה האמנותית משחר ההיסטוריה, החל מהעולם הפרההיסטורי ועד בכלל, למעשה. בעולם המסופוטמי והמצרי מתוארים יצירי כלאיים לא פחות מאשר בעלי חיים מציאותיים ומקבלים תפקידים חשובים. אלה גם אלה מוצאים דרכם לעולם היווני והרומי למן המאה השביעית לפנה"ס, למעשה באותו השלב בו מתחילה אמנות פיגורטיבית. אך גם העולם האגאי – כרתים ומיקנה – אשר לא ניתן לקבוע תמיד בבירור את מידת השפעתו על העתיד להתקיים ביוון וברומא, מציע עושר בלתי נדלה של בעלי חיים – בעיקר, אך לא רק, מציאותיים.

 

מטרת הסמינר להכיר וללמוד לעומק את מקומם של בעלי החיים השונים בעת העתיקה לאור יצירות האמנות ובמקביל התיעוד במקורות הכתובים, בהיבטים שונים: כמבטאים אמנות 'מלכותית', ציבורית, פרטית, שימושית או אמנות קבורה. כן נשאל מה מבקשים בעלי החיים השונים לייצג, מה היחס אליהם בתקופות השונות, ומהם יחסי הגומלין בין בעלי חיים מציאותיים ליצורים ההיברידיים.

 

 
0821-5049-01  ההיסטוריה של מרחבי היומיום בצילום
ד"ר שבי אורלי סמינר מכסיקו 206ג ב' 1600- 1200 סמ'  ב'

בשנת 1863 פנה המשורר שארל בודלר אל אמנים בני תקופתו בדרישה לזנוח את העיסוק ביופי הקלאסי, ההרואי או הדתי ולהתמקד ביצרותייהם באסתטיקה של היומיומי: "יש בחיים הטריוויאליים, בשינויי היומיומי של החיים החיצוניים, תנועה מהירה שכופה על האמן מהירות ביצוע בהתאם". כך בחיבורו "הצייר של החיים המודרנים", מעצב בודלר את דמותו של האמן החדש שעניינו המרחבים של היומיומי. בשיעור זה נדון במסורת האמנותית אותה התווה בודלר במאה ה-19 ובאופן בו הפכה למרכזית באמנות המאה ה-20. דגש מיוחד יושם על תפקידו של הצילום והדימויים המצולמים בהתגבשותה של פרקטיקה זו. הניתוח יכלול דיון בצילומים משפחתיים יומיומיים (Vernacular photography)  והשפעתם על התיאוריה הביקורתית ועיצוב הזיכרון החברתי, בנוסף נדון באופן שבו העיסוק באמנות היומיומי היוותה זירה אלטרנטיבית עבור אמנים להתמודד עם ניסוח הידע והתמצאות במרחבים החדשים של החיים האורבניים בחברת הראווה. הניסיון בשיעור זה יהיה למפות את דרכי ההתייחסות באמנות למרחב היומיומיי מתוך מבט על ייצוגיו התרבותיים, התיאורטיים והפוליטיים.

 
0821-5050-01  המצאת ה"יפאניות": ציור, צילום, והדפס 0491-8681
ד"ר זהר אילת סמינר מכסיקו 200 ד' 2000- 1600 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בהתפתחותה של אמנות מודרנית ביפאן, במתח שבין השפעות תרבות אירופה בכל היבטי החיים, כולל אמנות אירופאית קלאסית (ציור שמן); התפיסה המאחדת בין ציור שמן וצילום כמדיומים המייצגים את המציאות; הרצון לבלום השפעה זו ולהשתמש בשיטות ייצוג מקומיות שהיו מוכרות, ידועות ונפוצות במשך מאות שנים (הדפס); והתפתחות סגנון הניהונגא כסינתזה בין ציור מקומי מאסכולת קאנו וציור מערבי, ותנועת מינגיי – החזרה למלאכות מסורתיות. נתמקד במיוחד בתקופת טאישו (1912-1925) תקופה שבה ישנה עלייה מטאורית של נרטיבים מודרניים מחד, ומגמות לאומניות קיצוניות וקולוניאליזם באסיה מאידך, ובתקופת המלחמה, והאמנות הלאומנית-מיליטריסטית.

 

במהלך הסמינר נעסוק במתח שבין תרבות ואמנות יפאנית מקומית, לבין הרצון ללמוד ולהשתמש בצורות אמנות מערביות – ננסה לעקוב אחר מקומו של ציור השמן ביפאן והשפעתו על האמנויות האחרות (הדפס, צילום, ניהונגא); נעקוב אחר השינויים הגדולים באמנות ההדפס, המדיום המקומי הנפוץ ביותר במחצית המאה ה19, עד להיעלמותו הכמעט מוחלטת בעשור הראשון של המאה ה20; נעקוב אחר התהליך של המצאת הניהונגא והטמעת ההשפעה ממקורות שונים במדיום החדש; נדון בהשפעתו של רוברט מוריס על ינאגי סואצו, חזת העניין במלאכות מקומיות, והקשר ללאומנות וקולוניאליזם. נקרא ונדון בכתבים תאורטיים ופילוסופיים אשר ליוו את התהליכי הפוליטיים והאמנותיים של אותה תקופה – כולל: פוקוזאווה יוקיצ'י; ארנסט פנלוסה; אוקאקורה קאקוזו; קוקי שוזו, ינאגי סואצו, ואחרים.

 

 
0821-5055-01  בדרך לסנטיאגו: מסעות ועולי רגל באמנות ימה"ב
פרופ פינקוס אסף סמינר מכסיקו 200 ה' 1400- 1000 סמ'  ב'

נתיבי עולי הרגל לרומא, לירושלים, ולסנטיאגו דה- קומפוסטלה חצו את אירופה של ימה"ב ועד היום. על דרכים אלו הוקמו כנסיות, בתי הארחה, מסבאות, ועוד; באלו נמכרו תגי עולי רגל, פסלונים, ומזכרות אחרות לקהל המשולהב. מה חלקה של האמנות בפולחן זה? מה מטרתו של המסע וכיצד כיוונה האמנות את עולה הרגל להגשמתו? כיצד הטרימה האמנות את ניסיונו של עולה הרגל בימה"ב? כיצד נחוותה האמנות באתרים אלו? מהו ניהול הגוף הטקסי של עולי הרגל אל מול יצירות האמנות? השיעור יתמקד באמנות וטקס באתרי עלייה לרגל בין המאות ה-12 וה-13, באובייקטים של פולחן (מזבחות, רליקויות, צלמים), ויבחן את תפקודם בתוך התרבות של ימה"ב.

 

 

 

 
0821-5059-01  פרצופיות: בין הפנים והדיוקן
ד"ר זהבי אהד סמינר קיקואין 002 ה' 2000- 1600 סמ'  ב'

הפרצוף הוא פוליטיקה, אומרים דלז וגואטרי, כלומר אתר מובהק של יחסי כוח. כדי לעמוד על טיבה של טענה זו ועל השלכותיה נבחן את הפנים ממגוון זוויות: נבדוק מה מספר לנו קלסתר הפנים ומה מסגירה הארשת; נראה איך פרצופים מייצרים זהויות, שמזמינות מיון, מעקב ובקרה; נבדוק איך מתגלם בפנים המתח בין שחור ללבן ואיך מתנהלת עליהן המיניות; נברר מהו כוחו של המבט, מה מחוללת הצעקה ולמה בעצם אנשים מחייכים; ובד בבד נעקוב אחר עוויתות בלתי רצוניות, מצמוצים מפתיעים ותווי פנים סוררים ונבדוק אם הם מאפשרים הימלטות מהסדר השליט. נבחן גם את חלקה של אמנות הדיוקן בפוליטיקה של הפרצוף, ונתמקד בזיקות המיוחדות של הצילום לדקדוק של הפנים – משיתוף הפעולה ההיסטורי שלו עם האנתרופולוגיה והקרימינולוגיה, דרך צילומי הפורטרט האמנותיים, שמדגישים את בעיית הייצוג ומחדדים את סוגיית האלימות הטבועה במפגש עם הפנים, ועד לפעולות צילום יומיומיות דוגמת הצילום התיירותי, האלבום המשפחתי והסלפי, שמבנות, כל אחת בדרכה, את היחס אל האחר ואל העצמי.

 

 
0821-5579-01  סוגיות ותיאוריות באמנות עכשווית
ד"ר מימון ורד סמינר מכסיקו 200 ה' 2000- 1600 סמ'  א'

סמינר זה מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית. במהלך הסמינר נערוך ניתוך מעמיק של יצירות אמנות וטקסטים מרכזיים על מנת לדון במגוון רחב של פרקטיקות אמנותיות כגון:site specificity, installation art, performance art, community based art, appropriation,  דרכם פועלת האמנות העכשווית. נבחן פרקטיקות אלה במסגרת הקשרים היסטוריים ותרבותיים ספציפיים ונתמקד בשינויים מהותיים באופניי היצור האמנותי ביחס למעמדו של האובייקט האמנותי וצורת הצגתו. הסמינר יעסוק בויכוחים המרכזיים בשדה האמנות העכשווית סביב חלל ואמנות ציבורית, פוליטיקת זהות, קולקטיביות ו.relational aesthetics – בהקשר זה הסמינר אף יבחן את השפעתה של הגלובליזציה ושל המהפכה הדיגיטלית על האמנות העכשווית.  

 

 
0821-5677-01  תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות
ד"ר מימון ורד סמינר מכסיקו 200 ב' 1600- 1200 סמ'  א'

סמינר זה מיועד לתלמידי מחקר בחוג לתולדות האמנות. מטרתו להקנות לסטודנטים כלים למחקר וכתיבה באמצעות לימוד מתודות המחקר ההיסטוריות (איקונולוגיה, איקונוגרפיה, פורמליזם) והעכשוויות (סמיוטיקה, מרקסיזם, פמיניזם, פוסטסטרוקטוראליזם ופוסטקולוניאליזם, קוויר) של הדיסיפלינה.

 

 
0821-6006-01  אמנות עכשיו! מבט על אמנות בישראל בשנות ה-08 ומהן לעבר ההוו
ד"ר גילעת יעל שיעור מכסיקו 211 א' 1800- 1600 סמ'  ב'

באמנות הבין-לאומית, שנות ה-80 היו שנים של "התפרצות אנרגטית" שבהן באה לידי ביטוי אכזבה עמוקה מן הפרדיגמות של המודרניזם הטהרני, בעוד הפוסט מודרניות עמדה כאופציה תרבותית של ריבוי, שפע, עודפות, פלורליזם ורלטיביזם. הפוסט מודרניות המקומית של שנות ה-80 התגלתה כגרסה ישראלית מתונה, שיותר מאשר אימצה תאוריה פוסט מודרנית, ביטאה את השפעת הזירה הבין-לאומית על המתרחש  בישראל בזמן אמת.  אולם, על רקע המציאות הישראלית  שהתפתחה לאחר מלחמת יום הכיפורים(1973), והמהפך הפוליטי(1977), מלחמת לבנון הראשונה(1982), האינתיפאדה הראשונה(1987)  ואירועים נוספים שפוררו את הנראטיב ההגמוני , האימוץ המהסס  והראשוני של הרטוריקה הפוסט מודרנית אפשר דיאלוג מסוג חדש עם מסורות העבר ועם המיתולוגיה המקומית.

 

שנות ה-80 בישראל מציגות תמונה מורכבת ומרתקת שמיעטו לעסוק בה עד לאחרונה, ואף נדחקה לשוליי השיח (ולתצוגה)  בייחוד בנוגע  לדור הצעיר  דאז ותרומתו  לצורות חדשות של התארגנות בשדה האמנות  ולקידום מפנים מדיומליים (בציור, צילום, פיסול ומיצג) תמטיים וסגנוניים שהשפעתם על השיח ועל שדה האמנות ניכרים עד היום. נדמה שקיים פער בין מה שהתרחש אז לבין המקום שעשור זה קיבל בהיסטוריוגרפיה הן המקומית והן הכללית  האמנותית, מעין דיסוננס תפיסתי שאף זכה לכינוי "The 80's Gap" על-ידי עורך כתב העת האמריקני  Artforum.  אותו פער יצר "קנוניזציה" לתפיסה המגולמת בשם תערוכתה של רונה סלע על אודות הצילום המקומי"790-70-90".

 

 
0821-6012-01  מיתוסים בשולי המיתוסים ביוון וברומא
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור מכסיקו 213 א' 1400- 1200 סמ'  א'

מטרת השיעור לבחון את המיתוסים הפחות מרכזיים ולעיתים הפחות מפורסמים בעולם היווני והרומי, כפי שהם מוצאים ביטויים ביצירות אמנות מגוונות בתחומים ובמדיה השונים כציור ופסיפס, פיסול ותבליט, אמנות "גבוהה", אמנות "רשמית" ואמנות "מינורית" או "מיניאטורית." מיתוסים אלה יכולים להיות חלק מהאפוסים הגדולים כמו האיליאדה והאודיסאה, ובו בזמן מהאפוסים שלא נותרו בשלימותם והעוסקים באותם הנושאיםועם זאת, כה מעט תיאורים מציגים את המיתוס המכונן של הקרבת איפיגניה, למשל, או את המיתוס של אלקסטיס – לא אלה, וכמעט לא גיבורה במובן "הקלאסי" של המילה, ועוד רבים אחרים. חלק מהמיתוסים שיידונו בהחלט קשורים באלים, בעוד האחרים יכולים לכלול גיבורים. כשמגיעים לרומא התיאורים של המיתוס המכונן של ייסוד של רומא אף הם מועטים. למשל, תיאוריה של דידו מלכת קרתגו ויחסיה עם איניאס, או הזאבה המצילה את רומולוס ורמוס.

 

ננסה לדון בחלק מהנושאים השונים, ויושם דגש על הזיקה שבין טקסט-תיאור חזורי. כן ננסה לעמוד על המשמעויות של הנושאים לאורך התקופות שונות ועל אופני הביטוי החזותי שלהם.

 

במסגרת הקורס נדון בנושאים השונים.

 

 
0821-6015-01  הקרבה, דם וקדושה באמנות השיעית
ד"ר הגר נעמי שיעור מכסיקו 206א ב' 2000- 1800 סמ'  ב'

הזרם השיעי באסלאם התפתח באופן שונה מהזרם המרכזי הסוני הן מבחינה דתית ותיאולוגית, הן מבחינה פוליטית והן מבחינת התוצרים האמנותיים. כפי שדמותו של ישו על הצלב היא הסמל המרכזי באמנות הנוצרית, כך גם המיתוס של חסין, נכדו של הנביא מחמד, המקריב את עצמו למען הקהילה, הופך להיות לבסיס ליצירה בקהילות השיעיות, אז והיום. הזהות השיעית באה לידי ביטוי בעיקר בטקסי יום הזכרון לקרב כרבלא (יום העשורא) ובתרבות החומרית. בנוסף, ניכר שימוש באיקונוגרפיה ובסמלים הנובעים מהתיאולוגיה השיעית הייחודית לצרכים פוליטיים ותעמולתיים של המדינה השיעית החל מהמאה ה-16, עת הפכה איראן לשיעית, ובודאי היום ברפובליקה האסלאמית של איראן. בקורס נבחן את התפתחות המוטיבים של הקרבה, דם וקדושה באמנות ובתרבות החומרית של איראן במהלך הדורות ואת השימושים הפוליטיים שנעשו ונעשים במוטיבים אלו.

 

 
0821-6016-01  צבעי מים באמנות הישראלית
ד"ר שוסטרמן רבקה שיעור מכסיקו 120 ג' 1400- 1200 סמ'  א'

צבעי מים  משמשים את האמנים  הישראלים  מראשית  המאה ה-20  ועד היום כאמצעי הבעה אמנותי אישי, לאיורים, לרישומי הכנה ליצירות בטכניקות שונות, ולציורי מידע (בוטני למשל ).בקורס נדון, בין השאר בתכונות הטכניקה (למשל: אפשרויות  לדרגות שקיפות וביטוי לאור, התמוססות וכתמיות, דיוק ומאידך היענות הבעתית), נשווה את השימוש בטכניקת צבע המים לטכניקות אחרות בידי אותו אמן\נית  ונדון בשאלה האם תולדות השימוש בצבע המים בישראל מחזק ו\או משנה  את עקרונות  הנרטיבים ההיסטוריוגרפים של האמנות הישראלית כולל ההתייחסות לקונטקסט הבינלאומי  והתיאורטי.

 

 

 
0821-6017-01  מהפכות, קטסטרופות ומלחמות באמנות המאה ה-91
גב' מאיר תמר שיעור קיקואין 001 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'

"המאה ה-19 הארוכה" (1789-1914) החלה עם המהפכה הצרפתית והסתיימה עם המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות עד אותה העת, היא מלחמת העולם הראשונה. בין שני האירועים המכוננים הללו התרחשה מאה סוערת ובה תהפוכות ושינויים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ואידיאולוגיים רבים. קורס זה יעסוק במורכבות השינויים הללו: קידום המאבק הנאור לשיוויון מחד, והתפתחותם של טרור רצחני ולוחמה מודרנית מאידךכפי שהם משתקפים באומנות התקופה. אנו נבחן את האופן שבו ייצוג מהפכות, מלחמות וקטסטרופות אפשר לאמנים להבנות מחדש את דמותו של האדם המודרני כגיבור לוחם וסובל, כמו גם את הגוף החברתי-פוליטי שבתוכו הוא פועל. מתוך נקודת מבט זו נתוודע גם לשינויים הרבים שחלו באומנות המאה ולתנועות הרבות והמגוונות שפעלו בה: ניאוקלאסיקה, רומנטיקה, ריאליזם, אימפרסיוניזם, ועוד. במסגרת הקורס סטודנטים ילמדו לזהות ולתאר יצירות אומנות, כמו גם לנתח אותן תוך התבססות על מקורות טקסטואליים וחזותיים כאחד.

 

 
0821-6020-01  רנסנס קליפורני: על הולדת אוסף ומוזיאון הגטי
ד"ר הנדלר יוסף שיעור מכסיקו 200 ה' 1000- 0800 סמ'  א'

מוזיאון הגטי בלוס אנג'לס, שקם הודות לתרומתו העצומה של המליארדר ג פול גטי הוא אחד מהמוזיאונים הגדולים בעולם. הקמתו כמוזיאון מעין "לאומי" בחוף המערבי של ארצות הברית הפכה את "הגטי" כפי שהוא מכונה ואת מרכז המחקר המקושר אליו, למוקד של חקר והצגת אמנות חזותית אירופית ולא רק. את האוסף יוצא הדופן שלו שכולל יצירות של טיציאן, ואן דייק, פונטורמו, רובנס, רמברנדט ורבים אחרים ממשיך מוזיאון הגטי להעשיר ברכישות ובמקביל מציג תערוכות זמניות מדוברות.

 

הבנייה של המוזיאון (שתוכנן ע"י האדריכל ריצ'ארד מאייר) סייעה להפוך את קליפורניה לבירה תרבותית במסורת האירופית של המאה ה-19 ומעוררת שאלות רבות על הקמת אוסף ומוזיאון יש מאין. סוגיה נוספת קשורה לדמותו הדומיננטית מאוד של פול גטי שעמד ברקע הקמת האוסף והמוזיאון והותיר לו עם מותו ירושת ענק. בעשורים שחלפו מאז התחדש "הגטי" במשכן מודרני וכיום הוא גם מפעיל מערכת דיגיטציה מהמתקדמות בעולם.

 

כדי לדון בסוגיות האלו יגיע לאוניברסיטה דר' דוידה גספרוטו, האוצר האיטלקי שמנהל מזה כשנתיים את מחלקת הציור של הגטי. נוכחותו יוצאת הדופן של פרופ' גספרוטו כמרצה אורח שיעביר מספר מפגשים מרוכזים במהלך שבוע אחד בסמסטר, תאפשר הצצה לדילמות של היסטוריון אמנות ואוצר המצוי באחד מן התפקידים הבכירים בעולם ה"אולד מאסטרס". יחדיו ננסה להבין יותר על מקומם של "מגה אספנים" בייסוד מוזיאון, נשאל מהם האתגרים בבנייה של אוסף אמנות "אולד מאסטרס", ומהם היתרונות והחסרונות שיש למוזיאון "חדש" המתמודד מול מוזיאונים ותיקים בהרבה. נציץ למלאכת האוצר תוך כדי התבוננות ביצירות מופת מן האוסף ונלמד מנסיונו העשיר של גספרוטו, מהמומחים המובילים בעולם לציור איטלקי בן המאה ה-16, שהיה קודם לכן אוצר בגלריה הלאומית של פרמה וניהל את הגלריה אסטנזה הנודעת של מודנה, שתיהן באיטליה.

 

 
0821-6040-01  אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המו
ד"ר צדפי קרן שיעור קיקואין 001 ג' 1800- 1600 סמ'  ב'

המאה התשע-עשרה החלה עם הכיבושים האירופאים הראשונים באוריינט והסתיימה כאשר חלקו הארי היה מצוי תחת שלטון קולוניאלי ישיר. מציאות פוליטית חדשה זו באה לידי ביטוי בארכיטקטורה האורבאנית של הכובש ('האוקסידנט'), כמו גם של הנכבש ('האוריינט'). סגנונות אירופאיים החלו לעצב את פניהן של הערים "האוריינטליות" ואת הטעמים של האליטות המקומיות שלהן. ארכיטקטים אירופאים, ובהמשך, ארכיטקטים מקומיים שרכשו את השכלתם באירופה, פעלו כחוקרים וכפרשנים של המסורת הארכיטקטונית במרחב הקולוניאלי, כשהם תעדו, ניתחו וקטלגו את המבנים השונים בהם נתקלו. פעילות זו הניבה את עיצובם של סגנונות ארכיטקטוניים של בנייה ועיטור, שהתבססו הן במזרח והן במערב, שאימצו באופן חופשי מרכיבים מהרפרטוארים הארכיטקטוניים הלא-מערביים ומיזגו אותם עם סגנונות ארכיטקטוניים אירופאיים. התוצאה הסופית נודעה בשם הכללי כ'סגנונות האוריינטליים' ובאופן פרטני כסגנון הנאו-מורי, נאו-ממלוכי, נאו-מוגולי וכיוצא בזה. הקורס יתמקד בסגנון הארכיטקטורה הנאו-ממלוכי במצרים כביטוי למפגש הטעון בין 'האוריינט' לאוקסידנט'.

 

 
0821-6045-01  סדנת מקורות עתיקים
ד"ר מיכאלי טלילה סדנה מכסיקו 200 ב' 1200- 1000 סמ'  א'

מטרת הסדנא הינה קריאה מודרכת במקורות העתיקים בנושאים הקשורים לאמנות החזותית - ציור, פיסול ואדריכלות.  בסדנא יידונו טקסטים עתיקים )ספרות מקור (מסוגים שונים בתרגום לאנגלית ולעברית ואותם ננסה לעמת ולאמת אל מול היצירות. בקורס נדון גם בסוגיה מה הם אותם תרגומים "ראויים" וכיצד להבחין ביניהם לבין תרגומים ש"אינם מתאימים." הקריאה תערך בסדר כרונולוגי של התקופות  (ולא לפי הכרונולוגיה של הכותבים). הטקסטים יעסקו בתקופות הבאות: העת העתיקה (יוון ורומא), ימי הביניים (מזרח ומערב), רנסאנס-בארוק (איטליה וארצות השפלה).

 

 
0821-6050-01  האמנות ככלי תעמולה ברומא בתקופת הרנסנס והבארוק
ד"ר בלס גולדה שיעור קיקואין 001 ה' 1400- 1200 סמ'  ב'

במסגרת הקורס, נבחן את האופן בו שימשה האמנות ברומא, בתקופת הרנסנס והבארוק, ככלי תעמולה שמטרתה היתה להאדיר את העיר ולבסס את עליונותה על פני ערים אחרות; לרומם את הכנסיה הקתולית והעומדים בראשה ולפאר את הפטרונים החילוניים.

 

נבדוק מספר היבטים של סוגיה זו: עיצוב התפיסה האורבנית של רומא; מפעלי הציור והפיסול החשובים של אמנים מובילים כדוגמת מיכלאנג'לו, רפאל, קרווג'ו וברניני. נבחן כיצד ההיבטים האיקונוגרפיים והסיגנוניים, המשתקפים ביצירות האמנות של תקופה זו, מבטאים את המסרים שביקשו להעביר הפטרונים השונים. נבחן באלו מיקרים התקבלה החדשנות והמקוריות של האמנים בהתלהבות ובאלו מיקרים נחשבה האמנות נועזת מדי ופורצת גבולות.

 

 
0821-6055-01  פיסול בריטי במאה ה-02
ד"ר שוסטרמן רבקה שיעור מכסיקו 208 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'

הפיסול הבריטי במאה ה-20 נתפס כפיסול שתרם לשינויים העמוקים שעבר ענף זה של האמנות. קורס זה יתמקד במעבר מסגנונות פיגורטיביים למופשט (כולל קונסטרוקציות), בשינוי מתפיסת מהות האובייקט הפיסולי כייחודי, לשימוש ב 'רדי מייד', להנעה  קינטית, לפיסול-מקום-מרחב, ולמיצב. שינויים אלה הובילו להרחבת ההגדרה של 'פיסול' כמושג. בשיעור נתייחס לקונטקסט ההיסטורי-טכנולוגי בבריטניה ובקונטקסט הבינלאומי, חברתי  ואסתטי של הנושא, כולל התייחסות לטקסטים ביקורתיים שנכתבו על ידי פסלים ותיאורטיקנים.

 

 
0821-6060-01  פסיכה וסומא: "הגוף הפוליטי" בעולם הקלאסי ובאמנות ישראלית עכש
ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה שיעור מכסיקו 213 ד' 2000- 1800 סמ'  ב'

חקר ההתקבלות הקלאסית (Classical Reception Studies) הינו תחום מחקר הנובע מחקר הקלאסיקה. לתחום מחקר זה מוקדשים כתבי עת וספרים רבים המעמידים במרכזם את המחקר ההשוואתי.

 

הגוף האנושי נתפס בעולם העתיק עוד בתקופות הקדומות ביותר (מאות 9-8 לפנה"ס) כמטאפורה וכמיקרו קוסמוס לגוף הפוליטי הציבורי, והדבר ילך ויתעצם בתקופה הארכאית והקלאסית. מאפיין זה משיק באורח מעניין לתפיסת הגוף באמנות הישראלית העכשווית, אשר נושאת, באופן כללי, מסרים פוליטיים וחברתיים. לצד השיח אודות תפיסת הגוף קיימות נקודות השקה נוספות בין אמנות העולם הקלאסי לאמנות הישראלית. קורס זה מציע דיון השוואתי בינתחומי תוך שימוש בידע אודות תפיסת הגוף בעולם הקלאסי באופן מתודולוגי על מנת ללמוד את המסרים העולים מיצירות עכשוויות. במהלך  הקורס ידונו ערכים כגון: פסיכה, סומא, תפיסת "היפה והטוב", "מוות יפה", מימזיס, הדוניזם, קתרזיס, אפותיאוזיס, ו"הנשגב". כבסיס לדיון ינותחו דימויי גוף מהעולם הקלאסי, כאשר הערכים הקלאסיים ייבחנו בעבודותיהם של אמנים בעלי זיקה קלאסית, ואמנים העוסקים בגוף ביצירתם בטכניקות שונות – פיסול, ציור, מיצב ומיצג, כגון: יגאל תומרקין, סיגלית לנדאו, אניסה אשקר, אסד עזי, עדי נס, סשה סרבר ואחרים. במהלך הקורס ייעשה שימוש בספרות מחקרית ומקורות ראשוניים עתיקים, כגון אפלטון, אריסטו, פלוטינוס ואחרים, ובספרות מחקרית אודות האמנות הישראלית העכשווית.

 

 
0821-6061-01  צילום, וידאו ואמנות חזותית פלסטינית עכשווית בזיקה לאמנות מהמ
ד"ר סלע רונה שיעור מכסיקו 213 ג' 2000- 1800 סמ'  ב'

הקורס עוסק באמנות החזותית הפלסטינית העכשווית עם דגש על צילום וידאו וקולנוע ובזיקה לאמנות מהמזרח הקרוב וממדינות ערב. הוא יתחיל בסקירה היסטורית קצרה ובשינוי שחל באמנות הפלסטינית החל משנות השבעים- הן מבחינת המניפה העשירה המדיומלית – צילום, ציור, מיצג, וידאו, פרפורמנס ואמנות במרחב הציבורי והן מבחינת העיסוק בנושאים חתרניים. הקורס יתמקד ביוצרים פלסטינים הפעילים מסוף שנות התשעים, ראשית שנות האלפיים- פלסטינים החיים בישראל, ברשות הפלסטינית ובפזורה ויסיים בפועלם של אמנים צעירים הפועלים בעשור האחרון. דגש מיוחד יינתן לאמנים פלסטינים החיים בישראל – ובמיוחד לעבודתן של אמניות יוצרות ומקומן בשיח האמנות והביקורת העכשוויים. כן יידון הקשר בין האמנות הפלסטינית העכשווית בישראל והחברה האזרחית ותפקידה המשמעותי בכינון תהליכים דמוקרטיים. הקורס ידון בפועלם של האמנים הפלסטינים העכשוויים כחלק מהעשייה התרבותית התוססת של יוצרים עכשוויים מהמזרח התיכון ומארצות ערב הפעילים בארצות מוצאם ובמערב. כן יבדוק הקורס את השפעת האביב הערבי על האמנות. הקורס יעסוק בנושאים המרכזיים המעסיקים אמנים אלה: מגדר, שפה, הגירה, קולוניאליזם, הארכיון והגוף.

 

 
0821-6065-01  האדס ואליזיום-אמנות קבורה בעולם העתיק
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור מכסיקו 120 א' 1400- 1200 סמ'  ב'

שאלת סופיות החיים העסיקה את האנושות מקדמת דנא, ומקביל לה השאלה – האם סוף או החלה חדשה? תרבות הקבורה תפסה חלק ניכר בעיסוקיהם של אנשי העולם העתיק, ובמהלך הקורס ננסה להכיר את המיתוסים והאמונות הקשורים בעולם המתים, את צורות הקבור ואת האמצעים העמנותיים בהם בחרו לבטא את תפישות העולם הבא.

 

בתרבויות השונות רווחה האמונה, כי לאחר מותם מגיעים הנפטרים, באורח כזה או אחר, לעולם הבא. התשובה לשאלה היכן נמצאת דרכם האחרונה אינה תמיד נהירה, ונעה בעיקרון בין אליזיום/גן העדן לבין האדס/שאול תחתיות. לא ברור גם על פי מה נקבע מקומו של זה או אחר, האם מתקיים שיפוט ערכי, ומהם הערכים שבגינם מגיעים למקום זה או אחר. לשאלות אלה ואחרות נידרש במהלך הקורס.

 

שאלה נוספת שתעניין אותנו הינה, מי שולט בעולם או בעולמות "הבאים," באיזו תצורה מתקיימים דרי העול הבא וכדומה. ננסה להכיר את תפיסות המוות של התרבויות השונות כנושא חתך, למן התקופה המצרית והמיקנית – שתשמשנה לו כפרקים מקדימים, ועבור לעולם היווני והרומי ולהשלכות האפשריות על העולם הנוצרי המוקדם. נלמד את תיאוריט "גן העדן, אל מול אלה של "השאול" ואת משמעויותיהם בתקופה הנדונה ובתרבויות השונות. כן נדות בצורות הקבורה ובסמליות הקיימת באלמנטים השונים – אדריכליים ואמנותיים, מחוץ למבנים ובתוכם.

 

 
0821-6070-01  צילום קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי: צילום באסיה, צילום מאסיה
ד"ר זהר אילת שיעור קיקואין 001 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'

שעור זה יבחן במבט ביקורתי את ההיסטוריה והתאוריות של צילום באסיה (למעט יפאן, שהיא מקרה בפני עצמו), תוך דגש ובחינה של יחסים טרנס-תרבותיים הכרוכים בתהליכים של כניסת שפת הצילום לאסיה במהלך המאה ה19, ועד מחצית המאה ה20. נבחן גם את הצילום בתקופת המלחמות הגדולות באסיה – מלחמת קוריאה ומלחמת ויאטנם. הנושאים אשר יידונו בקורס נוגעים בשאלות של ייצוג מקומי, ייצוג האחר, אקזוטיזציה של העבר, מודרניזציה, תרבות המערב והשפעתה בשאלות של ייצוג, יחסי כח קולוניאליים, עצמאות וגלובליזציה; יחסי כח בין מצלם/מצולם. במהלך הקורס נגע בעיקר בצילום המגיע מסין, קוריאה, ויאטנם, תאילנד, והודו. דגש מיוחד יושם על המפגש הבין- תרבותי: על התרגום של מושגי הצילום לשפות מקומיות; על האופן שבו אסיה נוסחה בדמיון הארופאי; אקספרימנטים והתנסויות בצילום במקומות שונים; השימוש בכלים "מדעיים" על מנת לנסח את דמותו של האחר האסייתי; צילום לוויה ומוות; צילום עכשווי באסיה; נתייחס לשאלות של המבט הצילומי – מתבונן/ מתבונן, מבט גברי וגוף נשי, שאלות של מגדר, צילום שנעשה בידי צלמים מקומיים, וצלמים זרים, ייצוגים של אסיה בצילום עכשווי, וצלמים אסייתים בני-ימינו החיים במערב, יחסים היברידיים בצילום עכשווי, ועוד.

בין החוקרים אשר עבודתם תלמד בקורס נמנים עלי בהדד, כריסטופר פיני, יי גו, וו חונג, אלן טאקאטה, יונג מינמון, רוזלינד מוריס, ואחרים.

 

 

 
0821-6090-01  שדה האמנות בישראל
ד"ר בנאי מירה עידית שיעור קיקואין 001 ד' 1800- 1600 סמ'  ב'

הקורס יתרכז במבנה הפנימי של שדה האמנות בישראל: אמנים, מנהלי מוזיאונים, אוצרים, פרשנים, מבקרי אמנות, מנהלי גלריות, ואספנים בעבר ובהווה. השדה יבחן לאור יחסיו עם הסביבה החברתית-תרבותית ־ כלכלית שבתוכה הוא מתנהל. הקורס יתמקד בעמדותיהם של היסטוריונים, אוצרים, נציגי הממסד המוזיאוני והפוליטיקאים לגבי פרקטיקת האמנות; התפקיד אותו הם מייעדים לאמנות במסגרת החברה שבה הם פועלים. שאלות אלה ילמדו תוך התמקדות בטקסטים העוסקים בקשרי הגומלין המתקיימים בין האמנות לחברה ובין האסתטיקה לפוליטיקה.

 

הסוגיות שתועלנה במהלך הקורס: תפקיד המוזיאונים הגדולים בישראל כשהם מרחיבים אוספים, מעניקים פרסים בשם אספנים ומצנטים, מקבלים תרומות של אוספים ותרומות כספיות, רוכשים יצירות ומציגים  תערוכות. באיזו מידה אכן אמונים המוזיאונים על החינוך לאמנות בישראל ועל כתיבת ההיסטוריה שלה. המוזיאונים הפריפריאליים ומקומם בשיח בהתאם לתנאים שמכתיבה החברה שבה הם מתקיימים. מקומן ותפקידן של הגלריות ועסקני האמנות המייצגים את האמנים.

 

ייוחד דיון לאוספי אמנות שנצטברו במוזיאונים מרגע הקמתם. יילמדו אספקטים שונים המתייחסים לאוספיהם של אספנים מישראל ומהעולם, בדגש על השפעתם הישירה והעקיפה על קובעי המדיניות הממסדית. כמו כן נתמקד בשינויים שחלו בהשפעת תהליכי הגלובליזציה על סצנת האמנות בישראל.

 

 
0821-6190-01  כתת אמן: אמת ושקרים אחרים, 42 פעמים בשניה
מר עברון ניר שיעור מכסיקו 213 ה' 1800- 1600 סמ'  א'

הקורס שם לעצמו כמטרה להעמיק בחקירת הזיקות, ההשפעות, האסטרטגיות וההקשרים הנובעים מהיחסים המורכבים שבין צילום והיסטוריה, זמן וטכנולוגיה. במהלך הסמסטר נצפה ונדון בעבודות וידאו ופילם מאת אמנים עכשווים אשר בוחנים בעבודותיהם אספקטים העולים ממעמדם היחודי של צילומים כשרידים וכעקבות, אובייקטים בעלי מעמד מיוחס בנוגע ל"מה שהיה שם". נעמיק וננסה לדייק בניסוח מעמדו ומקומו של האמן אל מול ההיסטוריון, העיתונאי או התייר, ארבעתם עושים שימוש בצילום אל מול ההיסטוריה.

 

כמו כן נבדוק גישות דוקומנטריסטיות המשולבות עם מבנים נראטיביים בקולנוע, תיעודי ושאינו תיעודי ונבחן את טענות האמת המובלעות בסרטים הללו. במהלך הקורס נקדיש תשומת לב מיוחדת לעבודות אמנות העושות שימוש בגישות של ״שחזור״ ו״גילום מחדש״ וכן בשימוש הנרחש שעושים אמנים עכשווים בדימויים קיימים, חומרים טלויזיוניים, ארכיוניים, קולנועיים ואחרים. כל אלו מהווים מרכיבים מרכזיים בפרקטיס שלי שמנסה לשלב בין בחינה של אירועים, מקומות, מסמכים ודמויות היסטוריות במשולב עם שאלות אודות המדיום, אופיו ההיסטורי ומערכת ההקשרים הנפרדת שעולה מכל מדיום ומדיום.

 

בנוסף לצפיה ודיון בעבודותי אנו נצפה בעבודותיהם של האמנים הבאים: מת׳יו באקינגהם, טסיטה דין, עומר פאסט, פייר הוויג, פיליפ פארנו, ארנוט מיק, הארון פארוקי, ארתור ז׳מייאבסקי, רנזו מארטנס, יעל ברתנא ועוד. נצפה גם בקטעים מסרטיהם של הבמאים: אורסון וולס, שאנטל אקרמן, ז׳אן רוש, איל סיון ועוד
 
0821-6394-01  ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה )איראן, הודו וה
ד"ר הגר נעמי שיעור מכסיקו 208 ב' 1800- 1600 סמ'  א'

בין המאה ה-15 למאה ה-16 חל מהפך פוליטי דרמטי במרחב המסלמי, מהפך אשר בסופו התייצבו ארבע אימפריות מובחנות זו לצד זו, שכולן ינקו מאותה מורשת פוליטית, תרבותית ואמנותית. הארמונות שניבנו על ידי שליטי האימפריות השונות משקפים את האופן בו כל אחד מן השליטים יצק לתוך הארמון שהזמין את התפיסות האימפריאליות הייחודיות של כל שושלת, את מעמדו כשליט ואת היחסים האמורים לשרור בינו לבין נתיניו. כדי לבחון את השונה והדומה בארמונות, ניעזר בתיאוריות מתחום הפוליטיקה של המבט.

 

 
0821-6439-01  הארמון והוילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי
ד"ר בלס גולדה שיעור קיקואין 001 ה' 1200- 1000 סמ'  א'

בקורס זה נדון במגורים הפרטיים בתקופת הרנסנס – הארמון (Palazzo) העירוני והווילה (Villa) מחוץ לעיר - תוך התיחסות להיבטים חברתיים-תרבותיים ופוליטיים.

 

במסגרת השיעור נעסוק בשלושה אספקטים של הארמון והווילה הפרטיים:

 

1.     שפת האדריכלות, כולל: הכרות עם האדריכלים המובילים ותפיסתם האדריכלית; רעיונות מרכזיים בתיאוריות של האדריכלות; איפיונים סיגנוניים. יבחנו מקורות ההשראה החזותיים והספרותיים ליצירות, והשפעת אדריכלי הרנסנס על הדורות הבאים.

 

2.     קישוטו הפנימי של הבית (ציורי קיר, פיסול וכד'), כולל: הכרות עם האמנים השונים; דיון בתכניות האיקונוגרפיות; בחינה של מאפיינים סיגנוניים.

 

3.     תפיסת הגן הפרטי של הרנסנס: מבנה, פיסול, מזרקות וכד'. 

 

 

 
0821-6539-01  האמנות הרומנסקית באירופה: לידה, תחייה והמצאה
ד"ר פישהוף גיל שיעור מכסיקו 206א ד' 1400- 1200 סמ'  א'

תחייתו של פיסול האבן המונומנטלי באירופה במאות ה-11 וה-12, לאחר שלא התקיים במשך מאות בשנים, מהווה תופעה מרכזית בהתפתחות האמנות האירופית. בתקופה זו נבנו ועוטרו מאות רבות של כנסיות על דרכי עולי הרגל, בערים הצומחות ובמרכזים מנזריים שונים. הפריחה המחודשת של העבודה באבן מגלה ההתמודדות מגוונת בעלת יחס משתנה אל מסורת העולם העתיק, כמו גם דיאלוג עם מקורות אמנותיים מתקופות שונות ומדיה שונים ובהם עיטור כתבי יד, אמנות זעירה, האמנות המוסלמית, האירית, ומקורות נוספים. בעוד חלק מן הפיסול הרומנסקי מציג נושאים קנוניים בעלי זיקות לכתבים הקדושים, חלק אחר כולל פיסול אשר נושאיו אניגמטיים, גרוטסקיים וקשים לפענוח.

 

 

קורס זה יבקש ללמוד סוגיות מרכזיות בתהליך תחייתו של הפיסול באירופה במאות ה-11 וה-12, ובהן שאלת מקורותיו של הפיסול, השפעותיהם של פטרונים על התוכניות הפיסוליות, התפתחותה של שפה על-אזורית לצד מסורות אזוריות, ונושאים נוספים. 

 

 
0821-6616-01  צילום ואקטיביזם חברתי
ד"ר קלורמן-עראקי נעמה שיעור מכסיקו 211 ב' 1400- 1200 סמ'  א'

הקורס יתמקד בצילום ככלי פוליטי וחברתי החל משנות השבעים ועד הזמן העכשווי, בבריטניה ובארצות הברית. נושא זה ייבדק לאור השיח התיאורטי בשאלות של "ייצוג" ( representation) ותוך התייחסות לביקורת על מערכי כוח מכוננים בחברה. נבחן פעילות זו גם על רקע מגמות טכנולוגיות חדשות ומדיה חברתית, כגון צילום דיגיטלי, טלפונים ניידים, ופלטפורמות ההפצה החדישות של רשתות החברתיות, היוצרות קהילות אקטיביסטיות טרנס לאומיות. 

 

בין הנושאים שידונו,  הקונטקסט החברתי והפוליטי של בריטניה  כמצע להתפתחות הרעיונות בהם נדון. נלמד על  המשבר הכלכלי, התפרקות מוסדות הרווחה, הגירה מוגברת לבריטניה ממושבותיה לשעבר, ושביתות של עובדים.

 

נדון בעלייתן של תנועות חברתיות, בכללן התנועה הפמיניסטית והפאנק. תנועות חברתיות אלו יבחנו  לאור אירועים גלובליים מכוננים כגון מהפכת הסטודנטים בפריס ב- 1968, ועליית תנועת ה- Civil Rights בארה"ב של סוף שנות השישים.

 

הקורס  ירחיב את השיח הצילומי שראה את הצלם כפעיל פוליטי החושף אירועים המושתקים בכלי התקשורת המרכזיים. התפקיד הפוליטי והחברתי של צילום ייבחן באירועים, כגון מהומות הגזע בבריטניה ב- Lewisham, Brixton  וכן בהפגנות הסוערות של הפועלות הדרום אסייתיות   ב- Grunwick. השימושים הפמיניסטים שנעשו בצילום כפרקטיקה מעצימה וכפעילות המערערת על ייצוגי נשים במדיה שנתפסו כמדכאים יבדקו גם כן.

 

שיח צילומי זה ייבדק לאור הדיאלוג שניהל עם הרעיונות והפעילות של תנועת הדאדא, הקונסטרוקטיביזם הרוסי, האקספרסיוניזם הגרמני, וכן של הפועלים הצלמים בגרמניה.

 

הקורס גם ינתח את המתח שנוצר בזירת הצילום הפוליטית בין תפיסות אקטיביסטיות של צילום לתפיסות תיאורטיות. נבחן למשל סוגיות תיאורטיות שערערו על תוקפו של הצילום הדוקומנטרי ואשר התמקדו בשאלות סביב "הפוליטיקה של הייצוג" ובמנגנוני הכוח המשפיעים עליה. הדיון גם יבדוק כיצד השפיע שיח זה על עבודותיהם של צלמים כגון  Victor Burgin, Jo Spence, Yves Lomax.

 

לדיון יעלו גם ביטויים למגמות תיאורטיזציה של צילום  בארה"ב בעבודות של צלמים ותיאורטיקנים, כמו  Alan Sekula ו- Martha Rosler.

 

הקורס גם ידון בצילום אקטיביסטי עכשווי של תנועות חברתיות כמו Occupy Wallstreet  ו- Slut Walk ובפעילות  קולקטיבים של צילום דוגמתActivestills  .

 

הקורס גם יבחן מגמות קונטמפורניות בחקר הצילום שהתמקדו בסוגיות כגון, עדות, פרפורמטיביות, אפקט, צילום משתתף (participatory photography) וצילום כאירוע .

 

 
0821-6694-01  אמנות וסאונד
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל שיעור מכסיקו 206א ב' 1400- 1200 סמ'  ב'
האם ניתן להקשיב לאמנות פלסטית? מאז המאה השמונה עשרה נקט חקר תולדות האומנות בגישה המבדילה באופן מובהק בין אמנות חזותית ומוזיקה. עם זאת, שתי דיסיפלינות אלה הניבו יצירות משותפות רבות המהוות חלק בלתי נפרד מרפטואר האמנויות המודרניות. קורס זה יסקור את השורשים הגיניאולוגיים של כניסת הסאונד לשדה האמנות הויזואלית ויתחקה אחר הפעילות המוזיקלית וקשריה לחזותי. במהלך הקורס נבחן את התנגדות האוונגרד למשטרים הדיסיפלינריים ונעקוב אחר התפתחות יצירות המשלבות ראייה ושמע מהקברט וולטר ועד למיצבי סאונד, ומרעשי הפוטוריזם ועד ליצירותיו הויזואליות של המלחין ג'ון קייג'. בקורס זה נביט ונאזין למוסיקה ניסיונית ונבחן את הידהודיה הפלסטיים.

 

 

 

 
 
0821-6803-01  שיעור במקצועות האמנות - חומרים וטכניקות בציור
גב' גל-נור אפרת סדנה ג' 1200- 0800 סמ'  א'

זהו קורס מעשי העוסק בהתנסות בקשר המורכב והמרתק בין חומר ותוכן. הסטודנטים "ילכו לאיבוד" במרחב שבו פעולה, חומר ורעיון פועלים בו זמנית והפרדתם אינה מובנת מאליה.

 

הסטודנטים יכירו  חומרים וטכניקות שונות של הדו-ממד, תוך התנסות במצעים שונים, צבעים שונים ותכונותיהם, מדיומים, כלי עבודה, אופני עבודה שונים, ועוד.

 

כל מפגש יפתח עם יצירת אמנות דרכה יוצג התרגיל המעשי  ויסתיים ביצירת אמנות עכשווית שמאתגרת את היצירה שפתחה את השיעור.