שנה"ל תשע"ז

0811-0219-01  על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחת
ד"ר אהרונסון-להבי שרון שיעור מכסיקו 212 א' 1600- 1200 סמ'  ב'
מהם הנושאים המעסיקים מחזאים ומחזאיות ברחבי העולם בימים אלה? מהם הסגנונות הדרמטיים המאפיינים את תחילת המאה העשרים ואחת? בקורס זה נלמד מחזות חדשים המועלים כיום בתיאטראות ברחבי העולם ואשר מבטאים סוגיות וסגנונות בולטים בדרמהובתיאטרון העכשוויים. בין הנושאים בהם נעסוק: הגירה, מצבי דיכוי ומלחמה במאה העשרים ואחת, זהות מקומית/זהות גלובלית, זהות מגדרית והמשפחה כיום, בינתרבותיות, האדם והטכנולוגיה, מבנים כלכליים  בעידן הגלובליזציה, דת וחילון. נברר את מערכות היחסים בין מחזאות לוקאלית ועולמית ונדון באפשרויות תרגום והעברה של המחזות מההקשר שבו נכתבו אל הבמה הישראלית. בנוסף, נעסוק בסוגיות של בניית רפרטואר בתיאטרון הישראלי כיום. הקורס ילווה בצפייה בקטעים מתוך היצירות הנדונות.
 
0811-0220-01  תיאטרון סיפור
פרופ קנר-אריאל רות עבודה מע מכסיקו 206ב א' 2100- 1800 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב א' 2100- 1800 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 206ב ג' 1400- 1100 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב ג' 1500- 1200 סמ'  ב'
 
0811-0222-01  תנועה
מר דומנוב איליה עבודה מע מכסיקו 207א ד' 1800- 1600 סמ'  א'
מטרת הקורס - האימון הגופני של השחקן, כולל מיומנויות תנועה בסיסיות, סטים של תרגילים פיסיים, מיומנויות למידה במה מיוחדות.
בסמסטר הזה עם אימפרוביזציה, מחול עכשווי, וערכות פיתוח של תרגילים, נחקור את העקרונות הבסיסיים של תנועת גוף ולהרחיב יכולות תנועה.
 
0811-0223-01  יסודות המשחק
גב' קרמסקי יעל עבודה מע מאירהוף ב.א' 315 א' 1500- 1200 סמ'  א'
עבודה מע מאירהוף ב.א' 315 א' 1500- 1200 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1500- 1200 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1500- 1200 סמ'  ב'
השיעור יעסוק במיומנויות  של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר הראשון  יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, בהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית, במהלך הסמסטר הסטודנטים יעברו תהליך של תצפיות על מקום עד לבניית עבודה אישית. הסמסטר השני יוקדש לפיתוח של עבודה עם פרטנר.
 
0811-0225-01  גילוי הקול ותרגיל קולי
גב' רייזמן שוש עבודה מע מכסיקו 207א ד' 1700- 1500 סמ'  ב'
גב' אופנהיים מיכל עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 א' 1100- 0900 סמ'  א'
כדי לעשות את קול ראוי לבמה, יש להתוודע למרכיביו: קול - חללי התהודה, היציבה, השחרור הגופני והתמיכה, הגיה – עבודת השפתיים והלשון, אינטונציה – דיוק בצליל, מקצב, זרימה ומכלול ניואנסים המאפיינים את החוויה המוסיקאלית בכלל, והדיבור והשירה בפרט.
כוונת הקורס לבחון כל אחד מן האספקטים הנ"ל לכשעצמו, ובהקשר של עבודה מעשית על שירים בסגנונות שונים.
במסגרת השיעור נשפר את הביצוע של הסטודנטים מזוויות היציבה, הרגש והדמיון.
 
0811-0226-01  אמנות הדיבור
ד"ר כהן בן שאול דפנה עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 א' 1900- 1600 סמ'  א'
עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 ה' 1400- 1100 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בהכרת הקול והדבור על מרכיביו ככלי וכאמצעי מוביל עבור השחקן, הן בידע תיאורטי והן באימון מעשי. הבנת הזיקה בין צורה ותוכן תוך פיתוח מיומנויות תעשה על בסיס עבודה על טקסטים תיאטרליים ופואטיים. השיעורים יכללו פגישות אישיות.
 
0811-0227-01  עבודה על סצנות
פרופ קנר-אריאל רות עבודה מע מכסיקו 206ב א' 1600- 1300 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 206ב א' 1700- 1400 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב ג' 1800- 1500 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב ג' 1900- 1600 סמ'  ב'
עבודה על סצנות ביצוע סצנות נבחרות, תוך הקניית עקרונות להפקת נתוני משחק פעילים מטקסט המחזה: אפיון דמות (מניעים, תבניות פעולה, תכונות פיסיות), משמעות החלל עבור הדמות, מטפורות בימתיות, ודגש מיוחד על פענוח והרחבת היכולת לביצוע פעולות דיבור.
 
0811-0228-01  דרמטורגיה לבמה
מר אבנרי עירא שיעור מכסיקו 208 א' 1400- 1200 סמ'  א'
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים מפתחות לדרמטורגיה מעשית של מחזות קאנוניים, תוך שימת דגש על חשיבה חזותית ופיתוח דימויים בימתיים מתוך ובעקבות הטקסט הכתוב.
על-בסיס עיון בכמה ממחזותיהם של סופוקלס ובשקספיר, נחקור אופנים של דרמטורגיה לתיאטרון היווני ולתיאטרון השקספירי, תוך התמקדות בדימויים פוטנציאליים המשתמעים מתוך בחירותיהם הדרמטיות.
 
 
0811-0229-01  הבעה קולית בדיבור ושירה
גב' רייזמן שוש עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 ה' 1500- 1200 סמ'  א'
עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 ה' 1900- 1500 סמ'  ב'
כל אחד מן המשתתפים יחקור וירחיב את יכולת ההבעה הקולית שלו בדיבור ובשירה, מן ההיבט הפיזיולוגי – עבודת הגוף, האינטלקטואלי – ההבנה, תוך לימוד חלקם והפעלתם של הרגש והדמיון. 
 
0811-0231-01  משחק א
מר רול גד עבודה מע מכסיקו 206ב ה' 2000- 1600 סמ'  א'
תכלית הקורס לגבש את ארגז הכלים המקצועי של התלמיד תוך הקניית האפשרות לפיתוח טכניקה ותובנה משחקית. הקורס מושתת על יסודות ״השיטה״ על פי סטניסלבסקי בפיתוחה של אוטה האגן והוא יושתת על הגשת תרגילים מעשיים במשחק.
 
0811-0232-01  מצילום דקומנטרי למופע
פרופ הניג אופירה עבודה מע מכסיקו 121 ד' 1800- 1500 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 207א ד' 1500- 1200 סמ'  ב'
הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים, שנה א'  תואר ראשון.
הסטודנטים יתבקשו לתחקיר שבסיומו יבחרו צילום דוקומנטרי. במהלך השנה יעבדו על פיענוח הצילום, יזהו סיטואציה דרמטית- יזהו יחסי דמויות, קונפליקט, סיפור שעומד מאחורי התמונה (אמיתי ומומצא), ויציגו את הסצינה שנולדה מהתמונה.
הקורס אינו תלוי מחזה, אלא מתמקד באלמנטים התיאטרונים של התמונה והיכרות עם הכלים התיאטרונים שאינם תלויי טקסט.
 
0811-0233-01  קול
גב' אופנהיים מיכל עבודה מע מאירהוף ב.א' 317 ה' 1200- 1000 סמ'  א'
הקורס יהווה המשך ישיר של תרגול כלים בסיסיים ומתקדמים לצד שירה בקבוצה לכל גווניה - שירה ביוניסון, קולות, קנון ועוד.‬ במהלך הקורס נתמקד בשירה במקהלה לצורך פיתוח הקשבה גבוהה והקניית כלים לעבודה יעילה בקבוצה, הן בתהליך היצירה והביצוע, והן בעבודה על הבמה.‬
 
0811-0234-01  דיבור ושפה
מר זהר מאיר זיו עבודה מע מכסיקו 207א ב' 1900- 1600 סמ'  ב'
בקורס יעבדו הסטודנטים על נאומים ו/או הרצאות, תוך שהם מנסים להפוך אותם לשלהם. כלומר, כאילו הם כתבו אותם.מטרת הקורס היא הקניית  כל הכלים הטכניים הדרושים לשחקן, תוך שימוש בטקסט לא דרמטי, לכאורה.
 
0811-0235-01  קווי שבר בתיאטרון היידי
ד"ר ליפשיץ יאיר סמינר מכסיקו 208 ב' 1600- 1200 סמ'  ב'
מטרת הסמינר לחשוב מחדש על מורשת התיאטרון היידי כמורשת חיה, עשירה, ומאתגרת גם עבור החיים בישראל בראשית המאה העשרים ואחת. התיאטרון היידי המקצועי צמח בתקופת מעבר שבה החברה היהודית עברה שינויים דראסטיים: חילון, מודרניזציה, עיור, הגירה ומהפכות פוליטיות כולם הותירו את רישומם על העשייה התיאטרונית ביידיש. ההתפתחות המסחררת של התיאטרון היידי בסוף המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים, והקהלים הרבים שהוא משך, הפכו אותו למרחב של התכנסות קהילתית שבו מועלים על הבמה הקונפליקטים וקווי השבר של התרבות. בסמינר נעקוב אחר קווי שבר אלו – בין דת לחילוניות; בין מסורת למודרנה; בין סוציאליזם לקפיטליזם; בין יהדות לקוסמופוליטיות – ונבחן כיצד אלו בוצעו באופן בימתי וגולמו בגוף, חלל וזמן. כמו כן, נאתר את ההדים של מורשת התיאטרון היידי בעשייה התיאטרונית היהודית שצמחה אחריו בישראל ובשאר העולם.
הסמינר יכלול היבט מעשי, דרכו נשאל כיצד ניתן לבצע בתרבות העכשווית את מורשת התיאטרון היידי.
 
 
0811-0236-01  תיאטרון לפנים
ד"ר הררי דרור סמינר מכסיקו 120 ג' 1400- 1000 סמ'  ב'
את המונח In-Yer-Face-Theatre טבע אלכס סירץ לתיאור גל חדש של תיאטרון פרובוקטיבי שצומח בשנות ה-90 של המאה ה-20 באנגליה. תיאטרון לפנים (ובקטגוריה זו נכללות גם צורות מופעיות לא דרמטיות) מציג סוגיות חברתיות שונות (כגון: תרבות הסמים, אלימות, איידס, הומופוביה, ניכור) באמצעות שפה בוטה במטרה להעביר את הצופה חוויה מטרידה. בדרך כלל משקף סוג זה של תיאטרון את תחושות המצוקה כמו גם את תקוותיו של דור צעיר בעידן שמיד לאחר שלטונה של מרגרט תאצ'ר, שהצהירה ש"אין דבר כזה הקרוי חברה", השלימה עם חוסר שיוויון חברתי ועודדה שוביניזם. כמו כן, מגיב התיאטרון למנגנון הסדו-מזוכיסטי של תרבות המדיה ותעשית הבידור שמציגים, מייצרים ומשווקים אלימות ואסונות למטרות צריכה. במסגרת הקורס נכיר וננתח חלק מגילוייו של גל אמנותי זה, מהדרמה של שרה קיין ומרק רבנהיל, דרך התיאטרון הפיזי של הכוריאוגרף לויד ניוסון ועד לאמנות הגוף של רון את'י ופרנקו B. כמו כן נעמוד על כמה מתקדימיו של תיאטרון זה דוגמת יצירתם של "המשוררים המקוללים" במאה ה-19, תיאטרון האכזריות של ארטו והדרמה של וולפגן באואר.
 
0811-0237-01  ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי
ד"ר שלגו איגר שלומית סמינר כיתות דן דוד 201 ד' 1600- 1200 סמ'  ב'

תימת המלחמה היא מרחב טעון ברגש, ספוג באידיאולוגיה, עשיר במיתולוגיה ושנוי במחלוקת. בסמינר זה נבחן ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני ונעמוד על היבטים לשוניים, מבניים, חזותיים ומרחביים בדרכי עיצובם. נכיר תיאוריות של תיאטרון פוליטי ומודלים של שכנוע ותעמולה, באמצעותם ננתח את הרטוריקה הדרמטית והפוליטית של המחזות ונדון בפונקציה האידיאולוגית שהם ממלאים.

 
0811-0238-01  דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות
ד"ר מלכא-ילין ליאורה סמינר מכסיקו 212 ג' 1400- 1000 סמ'  א'
אותלו הוא מורי, שיילוק הוא יהודי וג'סיקה ביתו היא יהודיה שמתנצרת ובנוסף גם מתחפשת לנער כדי לחמוק מאביה, ובכך היא פועלת בדומה לפורציה הנוצרייה שמתחפשת לעורך-דין כדי לסייע לבסאניו אהובה. קתרין היא סוררת שיש לאלף וללמד את המקום וההתנהגות הראויה לאישה. אלה הן דוגמאות ספורות בלבד לשפע המפגשים הבין-תרבותיים, חילופי זהויות והתחפשויות, התלבטויות וטלטלות בין האני האישי והתדמית הציבורית, שגודשים את מחזות שייקספיר ומצביעים על חשיבות סוגיות הזהות ביצירתו ובתרבותו. בסמינר נעסוק בסוגיות אלה ובאתגר הרעיוני והדרמטי שהן מעלות. נתחקה אחר הדרכים בהן המאפיינים, הפעולות והדימויים שהדמויות מציגות ומייצגות פורשים את המורכבות התיאטרונית והתרבותית של זהות בהקשר ללאום, גזע, מגדר ומין. נתמקד בשלוש דוגמאות מייצגות ממחזות שייקספיר:  אילוף הסוררת, אותלו והסוחר מוונציה; ונתייחס אליהן בהקשר לתקופתו ותרבותו, כמו גם בהקשר תרבותי ותיאטרוני עכשווי ופרשנויות בימתיות ליצירותיו.
 
0811-0239-01  דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל
ד"ר אהרונסון-להבי שרון סמינר כיתות דן דוד 203 ד' 2000- 1600 סמ'  א'
בסמינר זה נבדוק את האופן שבו יצירות דרמה מהקלאסיקה העולמית הופכות לחומר גלם עבור יוצרי תיאטרון ניסיוני בישראל. מאז שנות השישים במאים בעלי שם עולמי (פיטר ברוק, אריאן מנושקין, ריצ'רד שכנר, לי ברואר, תומס אוסטרמאייר, איוו-ואן-הווה ואחרים) חקרו את אמנות התיאטרון ויצרו תיאטרון פורץ דרך ורלוונטי מבחינה סגנונית ואידיאולוגית דווקא תוך הישענות על דרמה קלאסית עולמית. בסמינר זה נבדוק את המקרה הישראלי ונעסוק בעיבודים ניסיוניים למחזאות קלאסית ומקורות קנוניים בתיאטרון הישראלי. הקורס יעסוק באופן משולב בסוגיות של מחקר היסטוריוגרפי בתיאטרון, יוצרים עצמאיים בתיאטרון הישראלי, עיבודים תיאטרוניים, תהליכי התקה ותיאטרון בין-תרבותי, ובקשרים בין דרמה קלאסית לבין המציאות הישראלית. הקורס ילווה בצפייה במופעים ובקטעים מתוך המופעים הנדונים ובמפגשים עם יוצרים. העבודות הסמינריוניות של המשתתפים יוכלו לעסוק במגוון רחב של עיבודים תיאטרוניים ישראליים לדרמה קלאסית.
 
0811-0240-01  ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
ד"ר אלון חן סמינר מכסיקו 119 ד' 1600- 1200 סמ'  א'
הסמינר סוקר את התפתחות השימושים והיישומים החברתיים השונים למשחק במשמעויותיו השונות (Game, Play, Acting), במדיום התיאטרון, במופע (performance) ובמדיה אמנותיים נוספים, בעיקר אלה המבוצעים עם, בתוך ולמען קהילה/ות במטרה לצור שינוי חברתי.
הקורס סוקר את תופעת המשחק, בחיי היומיום, בתאטרון, במופע ובחיי הקהילה והחברה, לצד סקירת התגבושתן תיאוריות וסוגי משחק שונים המוגדרות כארטיביזם – מתודה רב ובין תחומית המתפתחת בשנים האחרונות באמצעות שילובים שונים של אמנות ואקטיביזם לשינוי חברתי. הסמינר יתמקד בתופעת המשחק ככלי מרכזי בתיאטרון, מופע, מיצב, קרקס, הפנינג, ארכיון, מופעי רשת ורשתות חברתיות ובדיסציפלינות שונות של יישומים אמנותיים באקטיביזם.
 
0811-0241-01  מופע הרפלקסיבי: התיאטרון של נרקיס ואכו
ד"ר בן-שאול דפנה סמינר מכסיקו 209 א' 1800- 1400 סמ'  א'
במובן בסיסי, מופע רפלקסיבי מתבטא בגילויים תיאטרוניים, פרפורמטיביים ואמנותיים מודעים לעצמם, מסתכלים בעצמם במראה כמו נרקיס, כמו בתיאטרון בתוך תיאטרון. במובן רחב ומרתק, מדובר בממד המהדהד בכל גילוי אמנותי. סמינר זה מציע עיון ביקורתי, המלווה בהמחשות מתיאטרון ומופע ומדיומים נוספים, בצורות הופעתו של המופע הרפלקסיבי. הסמינר ייבנה סביב שאלות מהותיות הקשורות בתופעת הרפלקסיביות על מנת לספק היכרות מקפת עם תופעה מרכזית זו ולהתוודע אליה כסוגיה.
 
 
0811-0242-01  לדבר את הטקסט
מר ענבר דן עבודה מע מכסיקו 207א ג' 1700- 1400 סמ'  ב'
מפגש מחודש עם הטקסט המדובר והיכולות המשחקיות הגלומות בו. זיהוי ההיבטים הדיבוריים הקיימים בכל טקסט והדהודם בנפש השחקן. התמקדות בתהליך "הקמתה לתחייה" של המילה הכתובה: מעמידה על תכונותיה (מצלול, סמנטיקה, משלב לשוני וכיו"ב), דרך צורות הביטוי שלה ועד מיצוי הפוטנציאל שבה כפועלת על המאזין (דמויות, פרטנרים, צופים). החזקת "הנשימה המחשבתית" עד לביטויו המלא של רעיון.
 
0811-0813-01  קרבות במה
מר דומנוב איליה עבודה מע מכסיקו 207א ה' 1900- 1700 סמ'  ב'
מטרת הקורס - האימון הגופני של השחקן, כולל מיומנויות תנועה בסיסיות, סטים של תרגילים פיסיים, מיומנויות למידה במה מיוחדות.
             במהלך סמסטר זה נלמדים מיומנויות קרבות הבמה. כגון גלגול, נפילה, קפיצה, עבודה עם אובייקטים על הבמה, אלמנטים סלפסטיק, מיומנויות אקרובטיות. כולל לעבוד כקבוצה.
 
0811-0814-01  תחביר הבימוי
מר רול גד עבודה מע מכסיקו 206ב ב' 2000- 1700 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 207א א' 1500- 1200 סמ'  ב'
תאור הקורס בקורס יילמדו יסודות, עקרונות, כלים ומתודות של בימוי: רפרטואר ושיקולים בבחירת מחזה. יסודות השיטה לחלוקה ליוניטים - פענוח, ניתוח, חלוקה ואופן קריאה של טקסט. יסודות במשחק, יסודות “השיטה" בהתבסס על סטניסלבסקי, הדרכה ובימוי שחקנים. פיתוח של תפישת חלל ותפישה חזותית. עבודה מול צוות יוצרים (מחזאי/מתרגם, מעצב תפאורה, מעצב תאורה, מעצב תלבושות, מוזיקאי/מעצב סאונד, כוריאוגרף), יסודות של שימוש בתאורה, בסאונד ובכוריאוגרפיה לבמאים. גיבוש שפה תיאטרונית, קונספציה ועקרונות של בניית מיזנסצנה. שיקולים בליהוק, ניהול תהליכי חזרות, גיבוש תהליך בזמן, חזרות טכניות, ניהול צוותים ואתיקה מקצועית. הקורס מעשי ויתבסס על הגשת עבודות, תרגילים וסצינות. בסימסטר א׳ יושם דגש מיוחד על בימוי שחקנים. בסימסטר ב׳ יודם דגש מיוחד על גיבוש קונספציה ושפה תיאטרונית.
 
0811-0815-01  עבודה בחלל - פעולה ותנועה
גב' גודר יסמין עבודה מע מכסיקו 207א ב' 1500- 1200 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהתנסות ותירגול כלים סומאטיים לפיתוח מודעות אנטומית אצל הסטודנטים, ושימוש בה

תוך שימוש במשקל ובחיבור לחלל, כדרך למציאת חופש תנועתי. יושם גם דגש על דרכי עבודה שונות

בחיפוש אחר הדיאלוג בין הגוף לרגש ולמחשבה, וכיצד השיח הזה יכול לקבל ביטוי בתנועה ולהוות

השראה לתהליכים יצירתיים ולעבודה עם פרפורמרים. כל זה יוביל להתבוננות ולמחקר של קומפוזיציה

ועיצוב של תנועה בחלל ובזמן.

 
0811-0817-01  תנועה לשחקנים
גב' קופרברג אודליה עבודה מע מכסיקו 207א ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 207א ה' 1100- 0900 סמ'  א'
הטכניקה ככלי למודעות ולשכלול יכולות הגוף והמבע הפיזי.
 
נעבור דרך טכניקות מחול שונות, כראי לאפשרויות המשתנות ב"תפישת הגוף".
שליטה בתנועה ודיוק בבצוע, יהוו בסיס ליצירת יכולות מבע ורסטיליות.
 
הרעיון המרכזי של הקורס, הוא הכרת שפת התנועה וחיבורה לשפת המשחק.
 
נעבור דרך מערכות הגוף השונות (מערכת השרירים, העצמות, הגידים, העצבים..), ונלמד את האפשרויות השונות לאיכויות תנועה. מהלך זה, יקנה כלים לבניית דמות פיזית או מצב פיזי.
 
נלמד להעביר פעולה/רעיון/נושא מילולי, להנחיה פיזית.
 
נעבוד על רצפים תנועתיים (קומבינציות), דרכם יילמדו מושגי יסוד כמו: חיבורים, זרימה, קצב, מוזיקליות, תזמון, מודעות בחלל, דיוק, איכות, דימוי תנועתי וכדומה.
 
דרך דיוק המונחים פעולה ותגובה בתנועה, נלמד את חשיבות ה'כנות התנועתית', האוטנטיות המשחקית.
 
 
0811-1007-01  תיאוריות בימוי
מר פרלשטיין משה שיעור מכסיקו 208 א' 1000- 0800 סמ'  ב'
יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון.
מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

מטבע הדברים, לאור השפעתם המכרעת על התיאטרון המערבי העכשווי, דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט, העומדות כשני קטבים בתיאור המפה התיאטרונית, אך לא ייפקד גם מקומם של יוצרים רבים אחרים, כפי שמפורט בנושאי הקורס.
בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, או שאלות של ייצוג וגילום מול הנטייה של המפנה הפרפורמטיבי לטשטשם, ובעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?
בהתבסס על סקירת הרקע החברתי-תרבותי של כל אחד מהיוצרים, ישלב השיעור ביןקריאה בכתביהם עצמם ודיון תיאורטי בה, לבין הדגמות וניתוח של תיעוד יצירותיהם. יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו. תידון גם ההשפעה העצומה שיש לתיאטרון הלא-אירופאי על התיאטרון המודרני המערבי, כמו גם מקומן של תיאוריות המשחק והבימוי בתוך זרמים אמנותיים מודרניים כללים.
כן ייבחנו ההשפעות התיאורטיות הללו על הפקות עכשוויות, בעיקר בהתאם למצאי הרפרטוארי המשתנה בתיאטרון הישראלי שלשנת הלימודים.
 
 
0811-1013-01  שעור הפקה 1
מר פרידמן עודד במבי יצחק שיעור מכסיקו 208 ה' 2000- 1600 סמ'  א'
שיעורי הפקה יכללו את כל משתתפיה של כל הפקה, החל בתלמידי שנה א' וכלה ביוצרי ההצגה.
מטרת השיעורים היא לגרום לכל משתתפי ההפקה הרגשת מעורבות ושותפות בתהליכים השונים המביאים להיווצרותה. ניתן לחלק כל מפגש לשני חלקים - החלק הראשון יתייחס להתקדמות של המחלקות השונות, תוך שימת דגש על הקשרים הבין הפקתים וההשפעות ההדדיות של הגורמים השונים אלו על אלו. החלק השני, צריך להתייחס כל פעם לאספקט אחר של ההפקה, ולאופני העבודה והפיתוח שלו: משחק, דרמטורגיה, בימוי, חלל, תאורה, תלבושות, תקצוב, ארגון וניהול וכיוב' - הכל לפי אופי ההפקה.
השעור ינוהל ע"י מורה השיעור ויעקוב אחרי כל שלבי ההפקה החל בפיתוח הקונספטואלי ועד לסיכום ההפקה לאחר פירוקה. בכל פגישה תועבר הרצאה ע"י המורה המנחה, אם מדובר בתחום הקרוב אליו, או על ידי מורים ומרצים מקצועיים שאינם שייכים לשיעור או אפילו לחוג, או על ידי יוצרי ההצגה ובעלי תפקידים ארגוניים וטכניים בכירים בהפקה. המטרה היא לאפשר לתלמידים המשתתפים במספר הפקות במהלך לימודיהם להחשף למגוון של פרספקטיבות לגבי ההבטים השונים של העשיה התיאטרונית.
 
0811-1014-01  שעור הפקה 2
מר בר-עוז גדי שיעור מכסיקו 209 ה' 2000- 1600 סמ'  א'
הקורס מהווה מסגרת לימודית תומכת ומשלימה להפקת תיאטרון המועלית במסגרת הפקות החוג. בשיעור נוטלים חלק כל התלמידים המשתתפים בהפקה, הן כשחקנים, הן בתפקידים ארגוניים וטכניים, וכן כל יוצרי ההפקה. הקורס עוקב אחרי תהליך ההפקה ומנתח אותו. במהלכו מוצגים תפקידי ההפקה השונים, ונידונים כל ההיבטים הרלוונטיים, כגון: ליהוק, איוש יוצרים, דרמטורגיה, פרשנות, קונספציה, בימוי, עיצוב תפאורה, תאורה ותלבושות, ייצור ותהליכיו, הרצאות רקע, דרכי עבודה עם שחקנים, שיווק, יחסי ציבור ופרסום וכו'. איוש התלמידים נעשה בחלקו במסגרת הקורס, ובשעתיים האחרונות של כל שיעור מתקיימות הדרכות של צוותים על תפקידי הפקה השונים ועבודה מעשית בהפקה.
 
0811-1015-01  שעור הפקה 3
מר פרידמן עודד במבי יצחק שיעור מכסיקו 213 ה' 2000- 1600 סמ'  ב'
שיעורי הפקה יכללו את כל משתתפיה של כל הפקה, החל בתלמידי שנה א' וכלה ביוצרי ההצגה.
מטרת השיעורים היא לגרום לכל משתתפי ההפקה הרגשת מעורבות ושותפות בתהליכים השונים המביאים להיווצרותה. ניתן לחלק כל מפגש לשני חלקים - החלק הראשון יתייחס להתקדמות של המחלקות השונות, תוך שימת דגש על הקשרים הבין הפקתים וההשפעות ההדדיות של הגורמים השונים אלו על אלו. החלק השני, צריך להתייחס כל פעם לאספקט אחר של ההפקה, ולאופני העבודה והפיתוח שלו: משחק, דרמטורגיה, בימוי, חלל, תאורה, תלבושות, תקצוב, ארגון וניהול וכיוב' - הכל לפי אופי ההפקה.
השעור ינוהל ע"י מורה השיעור ויעקוב אחרי כל שלבי ההפקה החל בפיתוח הקונספטואלי ועד לסיכום ההפקה לאחר פירוקה. בכל פגישה תועבר הרצאה ע"י המורה המנחה, אם מדובר בתחום הקרוב אליו, או על ידי מורים ומרצים מקצועיים שאינם שייכים לשיעור או אפילו לחוג, או על ידי יוצרי ההצגה ובעלי תפקידים ארגוניים וטכניים בכירים בהפקה. המטרה היא לאפשר לתלמידים המשתתפים במספר הפקות במהלך לימודיהם להחשף למגוון של פרספקטיבות לגבי ההבטים השונים של העשיה התיאטרונית.
 
 
0811-1016-01  שעור הפקה 4
מר בר-עוז גדי שיעור קיקואין 001 ה' 2000- 1600 סמ'  ב'
הקורס מהווה מסגרת לימודית תומכת ומשלימה להפקת תיאטרון המועלית במסגרת הפקות החוג. בשיעור נוטלים חלק כל התלמידים המשתתפים בהפקה, הן כשחקנים, הן בתפקידים ארגוניים וטכניים, וכן כל יוצרי ההפקה. הקורס עוקב אחרי תהליך ההפקה ומנתח אותו. במהלכו מוצגים תפקידי ההפקה השונים, ונידונים כל ההיבטים הרלוונטיים, כגון: ליהוק, איוש יוצרים, דרמטורגיה, פרשנות, קונספציה, בימוי, עיצוב תפאורה, תאורה ותלבושות, ייצור ותהליכיו, הרצאות רקע, דרכי עבודה עם שחקנים, שיווק, יחסי ציבור ופרסום וכו'. איוש התלמידים נעשה בחלקו במסגרת הקורס, ובשעתיים האחרונות של כל שיעור מתקיימות הדרכות של צוותים על תפקידי הפקה השונים ועבודה מעשית בהפקה.
 
0811-1017-01  שעור הפקה - 5 מצטיינים
פרופ בילו גורצקה מרים שיעור מכסיקו 120 ה' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור מכסיקו 206ג ה' 1800- 1600 סמ'  ב'
שיעורי הפקה יכללו את כל משתתפיה של כל הפקה, החל בתלמידי שנה א' וכלה ביוצרי ההצגה.
מטרת השיעורים היא לגרום לכל משתתפי ההפקה הרגשת מעורבות ושותפות בתהליכים השונים המביאים להיווצרותה. ניתן לחלק כל מפגש לשני חלקים - החלק הראשון יתייחס להתקדמות של המחלקות השונות, תוך שימת דגש על הקשרים הבין הפקתים וההשפעות ההדדיות של הגורמים השונים אלו על אלו. החלק השני, צריך להתייחס כל פעם לאספקט אחר של ההפקה, ולאופני העבודה והפיתוח שלו: משחק, דרמטורגיה, בימוי, חלל, תאורה, תלבושות, תקצוב, ארגון וניהול וכיוב' - הכל לפי אופי ההפקה.
השיעור ינוהל ע"י מורה השיעור ויעקוב אחרי כל שלבי ההפקה החל בפיתוח הקונספטואלי ועד לסיכום ההפקה לאחר פירוקה. בכל פגישה תועבר הרצאה ע"י המורה המנחה, אם מדובר בתחום הקרוב אליו, או על ידי מורים ומרצים מקצועיים שאינם שייכים לשיעור או אפילו לחוג, או על ידי יוצרי ההצגה ובעלי תפקידים ארגוניים וטכניים בכירים בהפקה. המטרה היא לאפשר לתלמידים המשתתפים במספר הפקות במהלך לימודיהם להיחשף למגוון של פרספקטיבות לגבי ההיבטים השונים של העשייה התיאטרונית.
 
0811-1018-01  חשיבה דרמטית - מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי
מר ברגמן נמרוד עבודה מע מכסיקו 207א ה' 1200- 0900 סמ'  ב'
הקורס מיועד לסטודנטים לבימוי, בתואר הראשון.
מטרת הקורס הינה להקנות כלים לניתוח ולפענוח טקסט דרמתי ואופן ישומם במעבר מדיון תיאורטי לעמידה על הבמה. לפיכך נעמוד על ההבדלים העקרוניים שבין קריאת פרוזה, לקריאת טקסט לביצוע בימתי.
בתהליך של אינדוקציה נלמד כיצד לבנות מהלך דרמתי לדמות. מתוך עבודה על מקטעי טקסט קצרים, נקיש על אופן החשיבה הטקטי והאסטרטגי, הנדרש משחקנים ובמאים בעבודתם.
העבודה בשיעור תכלול דיון בעקרונות ניתוח טקסט, שיח קונקרטי על טקסט נבחר ויישום פרקטי.
 
0811-1019-01  טכניקות משחק יפניות ויישומן
פרופ סרפר צבי עבודה מע מכסיקו 207א ב' 1800- 1500 סמ'  א'
הקורס עוסק בטכניקות, מבנה ואסתטיקה של המשחק והתנועה בתאטרון היפני הקלאסי ויישומם הפוטנציאלי בתאטרון מערבי. הקורס מחבר שתי גישות למשחק: א) טכניקות משחק ותנועה יפניות ומזרח אסיאניות; ב) גישה חדשה למשחק מערבי שבה המשחק נובע מדימויים שונים.
הגישה הראשונה מתחילה עם אימון בשתי דיסציפלינות שמפתחות יחד גמישות ויציבות בגוף השחקן: האמנות הסינית של הטאי-צ'י צ'ואן ושיטת סוזוקי היפנית. הטאי-צ'י צ'ואן מפתח יסודות כגון הרפיה, ריכוז וקורלציה, מחזק את פלג הגוף התחתון, ויוצר איכויות של תנועה קשורה וזורמת. שיטת סוזוקי מחזקת את פלג הגוף התחתון ומפתחת נמרצות בתנועה. בנוסף לאימון התנועתי, התלמידים לומדים את הטכניקות הקוליות של הקבוקי, הנו והקיוגן (שלושת סגנונות המשחק בתאטרון היפני הקלאסי) שעוזרות לתלמיד לרכוש יכולות קוליות מיוחדות ויצירתיות. התלמידים מתרגלים קטעים קוליים אלו בשפת המקור—ביפנית.
הגישה השנייה היא בעלת אוריינטציה מערבית שבה השחקן מתאמן בשימוש באימפולסים דמיוניים ליצירת דמות ומצב, במקום תהליך המבוסס על ניתוח נרטיבי-פסיכולוגיסטי. גישה זו תוכננה כדי לשלב את האלמנטים המיוחדים של משחק יפני מסורתי ועכשווי עם משחק מערבי. התלמיד מפתח את יכולת ההבעה באמצעות שימוש בעבודה פיזית וקולית מדויקת כדי ליצור מומנטים תיאטרליים ייחודיים בעבודה על טקסט. בחלק זה של האימון, כל תלמיד עובד על טקסט של דמות קלסית מערבית. באמצעות עבודה על "מונודרמות" קצרות אלו, כל מרכיבי האימון מתמזגים בעבודתו של התלמיד, ולבסוף בטכניקת המשחק שלו.
 
0811-1020-01  תנועה וריקוד לשחקנים
גב' דיימונד ריבי עבודה מע מכסיקו 207א ג' 1800- 1600 סמ'  א'
בסמסטר הראשון של הקורס ״תנועה וריקוד לשחקנים״ נעבוד עם שיטת חמשת המקצבים. בסמסטר השני נעבוד עם שפת התנועה ״המרחב הפתוח״.
 
 
0811-1021-01  לדבר את הטקסט
מר ענבר דן עבודה מע מכסיקו 207א א' 1400- 1100 סמ'  א'
מפגש מחודש עם הטקסט המדובר והיכולות המשחקיות הגלומות בו. זיהוי ההיבטים הדיבוריים הקיימים בכל טקסט והדהודם בנפש השחקן. התמקדות בתהליך "הקמתה לתחייה" של המילה הכתובה: מעמידה על תכונותיה (מצלול, סמנטיקה, משלב לשוני וכיו"ב), דרך צורות הביטוי שלה ועד מיצוי הפוטנציאל שבה כפועלת על המאזין (דמויות, פרטנרים, צופים). החזקת "הנשימה המחשבתית" עד לביטויו המלא של רעיון.
תהליך העבודה יתמקד בסונטות של שייקספיר כמיקרוקוסמוס של שפתו התיאטרלית: משקל, חריזה, מבנים רטוריים ואמצעים דרמטיים נוספים. התלמיד יערוך היכרות עם המבנה השירי של הסונטה ויתנסה בהגשה משחקית של שתי סונטות: תחילה בליווי המורה, ובהמשך באופן עצמאי, באמצעות הכלים שירכוש בקורס.
 
0811-1023-01  משחק בקולנוע
גב' אזולאי אורית עבודה מע מכסיקו 121 ד' 1500- 1200 סמ'  ב'
השפה הקולנועית היא שפה אינטימית, וויזואלית, בה המצלמה יוצרת את נקודת המבט לעין של הצופה .הרובד הראליסטי בקולנוע שם במרכזו את מלאכת ליהוק השחקנים לדמויות כרכיב מהותי בעולם הדימויים האסתטיים והרגשיים של השפה הקולנועית . פניהם של השחקנים הם הנוף האנושי של הסיפור .
 
0811-1024-01  משחק למתקדמים
מר תבורי דורון עבודה מע מכסיקו 206ב ה' 1400- 1000 סמ'  א'
הקורס יתבסס על תחקיר יסודי של אדם מתוך המציאות, - על פי בחירה של כל סטודנט/ית – כשהמגבלה היחידה היא של גיל, דהיינו – האדם הזה אמור להיות באותו גיל פחות או יותר של הסטודנט/ית. הוא יתבסס על צילומים, ראיונות, תצפיות, מכתבים, סרטי וידאו או כל חומר תחקירי אחר.
מטרת השיעור לאמן ולפתח את היכולת לתחקר דמות, לפענח את מניעיה, את עולמה, את רפרטואר ההתבטאויות המילוליות, הנפשיות, הגופניות, דרכה האישית לנהל את יחסיה עם אנשים ועם העולם – ואז לנסות "להיכנס לעורה" ולתת לה ביטוי במשחק.
 
0811-1025-01  עבודת שחקן במאי
מר תבורי דורון עבודה מע מכסיקו 207א ב' 1400- 1000 סמ'  ב'
השיעור הינו שיעור מעבדה. כל סטודנט מתבקש, מספר פעמים לאורך הסמסטר, לנהל מהלך של חזרה בזמן אמת, במשך השיעור, בהדרכת המורה.  מטרת השיעור היא לפתח יכולת לנהל תהליך של עבודה עם שחקנים, להתאמן בהנחיה של שחקנים, ולעשות את הצעדים הראשונים בדרך לפיענוח וגיבוש דמויות ופיצוח מהלכיהן בסצנה ובמחזה, פיענוח עולמם, והמהלכים שלהן, הן הפסיכולוגיים והן המהלכים הבימתיים - באופן מעשי, בחלל הבמה.  אולם הדגש יושם על היכולת לשרטט את מהלכיהן של הדמויות והאינטראקציות ביניהן במרחב; ועל פיתוח יכולת לקרוא בקלות ובטבעיות קריאה "תלת מימדית" של הטקסט הכתוב.
 
0811-1072-01  כתיבה אקדמית
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 213 ב' 1000- 0800 סמ'  א'
הקורס ישמש מעין סדנא בסיסית לעבודת הכתיבה האקדמית. לצד היכרות עם הכללים היסודיים של פעולת כתיבה זו, נתמודד גם עם המשמעות שלה עבור הכותבת, הקוראת, והקהילה שבתוכה הפרקטיקה מתבצעת. הסדנא תדרוש הגשת תרגילי כתיבה במהלך הסמסטר אשר בהם נעבוד על התחנות השונות בתהליך הכתיבה האקדמית על מנת לפתח עוד את כישורי הכתיבה של הלומדים.
 
0811-1073-01  קריאה בקלאסיקות של הדרמה
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 213 א' 1000- 0800 סמ'  ב'
בקורס זה נבקש להשתהות, להתעכב, ולקרוא מקרוב טקסטים קלאסיים של הדרמה המערבית. ביסודו של הקורס עומדת האמונה כי ככל שנחפור בטקסטים אלה יותר – כך הם יניבו יותר פירות. לכל מחזה יוקדשו מספר מפגשים, בניסיון לאפשר קריאה מלאה, צמודה, ועשירה ככל הניתן. דרך היצירות נעקוב, בין השאר, אחר גילומו של הקונפליקט הדרמטי בטקסט המיועד לבמה; אחר פיתוחים של דימויים ומוטיבים במחזה; אחר עיצוב הדמות הדרמטית; ואחר ההדים והגלגולים שיש למחזות מופת בתרבות המערב לאחר מכן. אולם בראש ובראשונה נחזור ונשאל כיצד מתמודדות היצירות עם קונפליקטים אנושיים, חברתיים, ופוליטיים – וכיצד אנחנו קוראים אותן מהרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים.
כנושא מאגד, נבחן את ההשתתפות של הדרמה בדמיון הארוטי של המערב – תוך התמקדות ביחסים שבין  ארוס, יחיד וחברה.
 
0811-1095-01  סדנת משחק דו חוגי
פרופ אוארבך נולה עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1200- 0900 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1200- 0900 סמ'  ב'
מטרת הקורס לאפשר לשחקנים להתנסות במשחק באופן אישי וקבוצתי, תוך הקניית מיומנות לביצוע טקסטים ממקורות שונים. במגמה ליצור שחקן רגיש המתבונן סביבו, מכיר את החברה בה הוא חי ויודע לעבוד על חומרים מתוך מציאות חייו. תשומת לב מרבית תוקדש לעבודה על דמות – פעולה, מניעים ותכונות.
 
0811-1096-01  מבוא לניהול הפקה
מר בר-עוז גדי שיעור קיקואין 001 ה' 1600- 1400 סמ'  א'
הקורס מיועד לתלמידי התואר הראשון ועוסק בתחומי הארגון הבימתי וההפקה לבמה. מטרת הקורס להקנות פרספקטיבה הכוללת את ההיבטים הרלבנטיים להכנתו של מופע בימתי ולהעלאתו בפני קהל.  
הקורס יעסוק בהיבטים השונים של ההפקה, הפיזיים, הארגוניים והאמנותיים של ההפקה הבימתית. יכללו בו הפרקים הבאים: 
הארגון הפיזי – חללי תיאטרון, אולם ובמה.
תיאטרון כארגון – מבנה הארגון, בעלי תפקידים, דרכי ניהול.
מושגי יסוד בצד הטכני של מופע בימתי: תפאורה, תאורה, סאונד, וידאו, תלבושות, אביזרים. ניהול טכני, ניהול ייצור, ניהול הפקה, ניהול הצגה, ניהול במה.
לוחות זמנים של תהליך ההפקה –תיאור שלבי ההפקה מן הרעיון עד למימוש על הבמה, כולל שלבי הפרה-פרודוקציה, החזרות והחזרות הטכניות.
הקורס יכלול סיורים בבמות מקצועיות וצפייה בחזרה בתיאטרון רפרטוארי
 
0811-1134-01  מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 120 א' 1200- 1000 סמ'  ב'

בשנים האחרונות, התאטרון בישראל עמד שוב במרכזן של סערות פוליטיות שהעלו מחדש שאלות על תפקידו האזרחי של התאטרון, היחסים שבין המדינה לאמנות ובין מרכז ופריפריה, ונוכחותם הבימתית של קולות המאתגרים את ההגמוניה הלאומית. קורס המבוא ייצא מתוך סערות אלה וימקם אותם בהקשרים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים רחבים יותר. נבחן את התהליכים שעברו על התאטרון הישראלי והפלסטיני בעשורים האחרונים תוך התבוננות בתאטרון כמרחב המעלה ומערער מיתוסים תרבותיים, ומגלם בגוף, בחלל ובזמן את הקונפליקטים התשתיתיים של החברה.

 
0811-1149-01  קריאת מחזות
ד"ר בן-שאול דפנה שיעור מכסיקו 206א ד' 1000- 0800 סמ'  א'
קורס זה נועד להקנות כלים בסיסיים להתבוננות ביקורתית במחזות. לשם כך נבחן היבטים שאותם אפשר לזהות (ברוב המקרים) בכל טקסט; נבהיר מושגים מרכזיים ונמחיש את ביטוייהם הדרמטיים הקונקרטיים. ההיבטים שבהם נעסוק הם בראש וראשונה פואטיים. כלומר, אלו הם יסודות שמהם מורכב הטקסט הדרמטי ובאמצעותם נבנה עולם בדיוני. בנוסף לכך, נתייחס גם לערכם הרטורי של היבטים אלו. כלומר, ליכולתם לעצב מובן ולאופני השפעתם האפשריים על הצופה. בתוך כך תודגש כל העת העובדה, כי הטקסט מיועד למימוש בימתי. הגישה המושגית והביצועית המתוארת כאן אינה היסטורית או כרונולוגית, אף כי תודגש זיקת הטקסט להקשרים היסטוריים ותרבותיים-אמנותיים.
 
0811-1151-01  משחק ב
מר רול גד עבודה מע מכסיקו 206ב ה' 1700- 1400 סמ'  ב'
תכלית הקורס לגבש את ארגז הכלים המקצועי של התלמיד. הקורס יתמקד בהקניית השיטה לחלוקה ליוניטים - פיענוח, ניתוח, חלוקה ואופן קריאה של טקסט - ויישומה משחקית הלכה למעשה, והקניית תשתית לגיבוש תובנה וטכניקה משחקית מתקדמת. הקורס מעשי ויתבסס על הגשת סצנות.
 
0811-1193-01  שיטות מחקר של האירוע התאטרוני
ד"ר בן-שאול דפנה שיעור מכסיקו 120 ד' 1200- 1000 סמ'  א'
קורס זה מציע היכרות עם היבטים של התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. נצפה בו בהמחשות באמצעות תיעוד, ונסתמך גם על צפייה חיה בהצגות עכשוויות, שעליהן נקיים דיונים עם יוצרי ההצגה ובמסגרת הקורס. העקרונות המרכזיים שבהם נעסוק הם מיקום ניתוח ההצגה בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של האירוע התיאטרוני, תפקידו של הבמאי, המעתק ממחזה להצגה ופונקצית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיזנסצנה המרחבית והמשחקית.
 
0811-1195-01  תולדות התאטרון:ימי הביניים והרנסנס
ד"ר מלכא-ילין ליאורה שיעור מכסיקו 206א ג' 1200- 1000 סמ'  ב'
קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, שמהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה ונבחן את מגוון צורות ההבעה הדרמטיות והתיאטרוניות שנוצרו בעקבותיו. הרנסנס ידוע קודם כל ולפני הכול בזכות החזרה לקלאסיקה כמופת תרבותי. בכך הוא מציע גרסה נוספת לעשייה ויצירה תיאטרונית, שכן למרות המגמה הבולטת של התנגדות למסורת ימי-הביניים הרנסנס לא התנתק ממנה לחלוטין אלא יצר שילוב בין מסורות תיאטרוניות. שילוב זה בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.
 
0811-1200-01  תולדות הדרמה והתאטרון: יוון ורומא
ד"ר שלגו איגר שלומית שיעור מכסיקו 115 ב' 1200- 1000 סמ'  א'
השיעור הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון, תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית והתמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נקרא מחזות ונדון במאפייני הטקסט הדרמטי והביצוע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.
חלקו השני של השיעור יוקדש לתיאטרון הרומי. נכיר מספר ז'אנרים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומיים בין המודל היווני למרכיבים המקומיים, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.
במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות של המחזאים היוונים אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה.
 
 
0811-1215-01  תאטרון, חברה, קהילה
ד"ר אלון חן שיעור קיקואין 001 ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את התאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תאטרון אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בברור מאפייניו של התאטרון הקהילתי כתאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.
 
0811-1233-01  רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני
ד"ר הררי דרור שיעור מכסיקו 119א א' 1200- 1000 סמ'  א'
נדמה, לכאורה, כי תיאטרון האוונגרד ותיאטרון הבידור העממי הם שני גילויים קוטביים זה לזה. האחד עניינו נַסְיָנות אמנותית וביקורת חברתית, בעוד שהאחר קליל, בידורי, משתף פעולה ונטול עוקץ. הפתעה. לא מעט מהרטוריקה והאסתטיקה של מופע האוונגרד במאה ה-20 שואבים דווקא מהסגנון ודרכי הביטוי של מופעים פופולאריים, דוגמת הוודביל, הבורלסקה והקברט. בקורס נסקור את מאפייניו של המופע הבידורי המודרני הצומח במאה ה-19 ואת השפעתו על תיאטרון האוונגרד.
 
0811-1235-01  זרקור על הבמה: מבוא לתאורה
מר פרידמן עודד במבי יצחק שיעור מכסיקו 207ב ב' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור מכסיקו 207ב ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
שיעור בסיסי בתאורה לבמה. השיעור כולל מושגי יסוד בתאורת במה – מהו אור, אור טבעי ואור מלאכותי. אופטיקה, תכונות של האור ומושגים בסיסיים בחשמל. הכרה של סוגי נורות, סוגי פנסי תיאטרון, ציוד נילווה וכדומה. כמו כן נעסוק במערכות תאורת הבמה, תשתיות נדרשות והציוד בתיאטראות שונים ובתהליכי העבודה עימם. בשיעור יילמדו גם מהם בעלי התפקידים הקשורים בתאורת הבמה ומהות תפקידם כמערכות נילוות ותומכות במעצב התפאורה.
 
0811-1238-01  מספר בימוי לבמה
פרופ הניג אופירה עבודה מע מכסיקו 121 ב' 1600- 1200 סמ'  א'
הקורס מיועד לסטודנטים שלמדו את הקורס : תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-מאסטר, שנה א;.
הקורס הוא שלב מתקדם בעבודת הבימאי ויתמקד בעבודה על מחזה שלם. הסטודנט יבחר את המחזה ודגש יינתן על עבודה עם שחקנים, על פיענוח המחזה כולו, על הדרך בה אנחנו מספרים סיפור, על זיהוי של סיטואציה דרמטית בטקסט הכתוב, מהלכים דרמטורגים.
במהלך הקורס, דרך העבודה על מחזה –נעסוק גם בעבודה עם קיואים: במה, תאורה וסאונד-ככלי דרמטורגי באירוע התיאטרוני.
במהלך הסימסטר, יעבדו הסטודנטים על מחזה עם שחקנים, ובסוף הסימסטר יציגו פרזנטציה פתוחה.
 
 
0811-1239-01  בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט
פרופ הניג אופירה עבודה מע מכסיקו 121 ב' 1900- 1600 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 121 ב' 1900- 1600 סמ'  ב'

הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים, שנה ב'  תואר ראשון.

הסטודנטים יתבקשו לתחקיר שבסיומו יבחרו במשפט שהתקיים במציאות. המשפט יכול להיות מעולמות שונים: אזרחי, פלילי וכ"ד. במהלך השנה יעבדו על פיענוח הסיטואציה הדרמטית בבית המשפט - יזהו יחסי דמויות, קונפליקט, סיפור שעומד מאחורי התמונה (אמיתי ומומצא),יערכו את הפרוטוקולים ויציגו את הסצינה שנולדה מהתחקיר.

הקורס הוא תלוי טקסטים של פרוטוקולים ומתמקד באלמנטים התיאטרונים של המשפט והיכרות עם הכלים התיאטרונים שאינם תלויי מחזה כתוב.

 
0811-1240-01  אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי
ד"ר הררי דרור שיעור מכסיקו 213 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
קורס זה יבקש להתמקד בשאלה מרכזית אחת: אילו סיפורי על של זהות עיצבו את התיאטרון הישראלי מראשיתו ועוצבו על ידו, ובאילו אופנים הם עומדים למבחן לאור הצבתה של שאלת הזהות בחזית החשיבה הפוליטית של קבוצות מודרות. סוגיה זו תבחן הן באמצעות קריאה ביקורתית בטקסטים מהקאנון של הדרמה הישראלית, כמו גם באמצעות ניתוח של טקסטים פרפורמטיביים ביקורתיים בתיאטרון, בפרפורמנס ובמחול.
 
0811-1323-01  תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא
גב' ענבר ליהיא תרגיל מכסיקו 208 ב' 1600- 1400 סמ'  א'
השיעור הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון, תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית והתמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נקרא מחזות ונדון במאפייני הטקסט הדרמטי והביצוע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.
חלקו השני של השיעור יוקדש לתיאטרון הרומי. נכיר מספר ז'אנרים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומיים בין המודל היווני למרכיבים המקומיים, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.
במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות של המחזאים היוונים אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה.
 
0811-1323-02  תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא
גב' להב יעל תרגיל מכסיקו 213 ד' 1400- 1200 סמ'  א'
השיעור הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון, תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית והתמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נקרא מחזות ונדון במאפייני הטקסט הדרמטי והביצוע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.
חלקו השני של השיעור יוקדש לתיאטרון הרומי. נכיר מספר ז'אנרים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומיים בין המודל היווני למרכיבים המקומיים, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.
במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות של המחזאים היוונים אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה.
 
0811-1323-03  תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא
גב' להב יעל תרגיל מכסיקו 206ג ה' 1400- 1200 סמ'  א'
השיעור הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון, תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית והתמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נקרא מחזות ונדון במאפייני הטקסט הדרמטי והביצוע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.
חלקו השני של השיעור יוקדש לתיאטרון הרומי. נכיר מספר ז'אנרים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומיים בין המודל היווני למרכיבים המקומיים, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.
במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות של המחזאים היוונים אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה.
 
 
0811-1342-01  מבוא לעיצוב לבימאים
מר צ'ך לוקאס עבודה מע מכסיקו 120 ב' 1500- 1200 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 206ג ג' 1900- 1600 סמ'  ב'
הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.
 
0811-1343-01  מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני
ד"ר הררי דרור שיעור מכסיקו 206א א' 1200- 1000 סמ'  ב'
הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20. כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.
 
0811-1351-01  מטקסט עצמי לעצמי כטקסט
פרופ לב-אלגם שולמית עבודה מע מכסיקו 121 ג' 1300- 1000 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 121 ג' 1500- 1200 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בקשר שבין הגוף והעצמי, כל אחד מהם כסובייקט ואובייקט של המשחק האמנותי. התהליך המחקרי ישתמש בטקסטים מתחומי הסוציולוגיה, לימודי התרבות ולימודי המופע ובתרגילים בסיסיים מתחום המשחק כחומרי גלם לתרגילים אישיים וקבוצתיים. עבודת סדנה זו תהווה בסיס לכל סטודנט ליצור מונו-מופע שמבטא את פרשנותו האישית ל'עצמי כטקסט'.
 
0811-1359-01  סצינה דרמטית מהדף לבמה
מר ניב רפי עבודה מע מכסיקו 121 ג' 1700- 1400 סמ'  א'
בימוי סצנות. כיצד ניגשים אל סצנה דרמטית. הבנה ניתוח ומימוש. כיצד בוחרים בחירות דרמטיות, מזהים נושא וקונפליקט וכיצד הדמויות היחסים והקונפליקט קורמים עור וגידים על הבמה. במהלך הסמסטר יעבדו התלמידים על סצנות עם שחקנים (מבין תלמידי הכתה או תלמידי החוג למשחק)
 
0811-1362-01  שיטת סטניסלבסקי לבמאים
מר ברזין איגור עבודה מע מאירהוף ב.א' 315 ג' 1300- 1000 סמ'  א'
עבודה מע מאירהוף ב.א' 315 ג' 1500- 1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להכיר ולהתנסות במושגי היסוד של הפרקטיקה התיאטראלית ע"פ שיטת סטניסלבסקי בעבודה של במאי מול שחקן. נכיר ביכולותיו ומגבלותיו של הכלי הפיזי שלנו- הגוף ונרכוש מיומנויות להפעלתו המילולית והלא מילולית. 
 נכיר ונבחן את המושגים הבאים: סיפור (כקונסטרוקציה), מטרה, אירוע, קונפליקט, פעולה, התנאים המדומים, מונולוג פנימי, הערכת מצב ואיפיון.
בסמסטר הראשון נחקור את המושגים הללו באמצעות אטיוד המבוסס על פעולה פיזית ופסיכו פיזית ללא שימוש בטקסט.
בסמסטר השני נעמיק ונרחיב את העבודה על ידי הוספת טקסט מינימלית.
 
0811-1363-01  פרויקט תיאטרון בקהילה
ד"ר אלון חן עבודה מע ב' 2000- 1700 סמ'  א'
עבודה מע ב' 2000- 1700 סמ'  ב'
הקורס הינו פרויקט הפקה המשלב תהליך למידה התנסותי שבסיומו אירוע/מופע בקהילה. בפרויקט סטודנטים לתיאטרון ואסירים, חווים וחוקרים את חוויית היצירה התיאטרונית המשותפת כפעילים בקהילה וכ"לא-שחקנים". התהליך התאטרוני מבוסס על מפגש עם ה"אחר" –האינדיבידואלי והקולקטיבי – ובמהלכו מתהוות מערכות יחסים, מתגבשים נרטיבים, טקסטים ו"תפקידים" המוצאים את דרכם למפגש חי, דיאלוגי, עם קהילת בית הסוהר ועם קהילות צופים/ות שונות.
 
0811-1401-01  עבודת השחקן : גוף - קול - טקסט
גב' קרק טלי עבודה מע מכסיקו 121 ה' 1500- 1200 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 206ב ב' 1300- 1000 סמ'  א'
השיעורים  מלווים בהכרות ואימון  מעמיקים עם טכניקת עבודה שעוסקת בקשר בין גוף, קול וטקסט.
עבודה על שחרור הגוף,  הקשבה לנתונים אישיים, לפרטנר, לקבוצה.
חקירת טכניקות שונות לעיצוב דמות. 
מילה, משפט, גוף - דיבור וקצב, דיבור ופעולות דיבור.
 
0811-1487-01  כתיבה
פרופ קינר(קיסינגר) גד עבודה מע מכסיקו 117א ג' 1700- 1400 סמ'  ב'
הקורס מיועד לשכלל את כליהםומיומנותם של הסטודנטים הכותבים באורח המותאם לכל אחד מהם אישית, ומתוך מגמה לקדם את יצירותיהם לשלב הביצוע הבימתי: וזאת, בהתאם למטרת היצירה, לסוגה שלה, לסגנונה, ולאפשרויות הפיתוח הפוטנציאליות שלה. הקורס ישמש כחממה דרמטורגית לליווי מבוקר של היצירה בטכניקות שונות, הן באמצעות מפגשי הנחייה אישית עם המנחה, הן באמצעות משובים קבוצתיים, והן באמצעות בחינת יכולת הביצוע המשחקי של הטקסט. בשלבים ההתחלתיים יידונו היבטים של כתיבה לתאטרון, כגון: ראיית במה, הטקסט כספר בימוי ומדריך משחקי, פרמיס, קונפליקט, מבנה ותהליך, איפיון, סגנון ושפה בימתית, מסגרת ז'אנרית, דרמטורגיה, וכו'. כן ייערכו תרגולי כתיבה קבוצתיים, וינותחו סצנות מודליות מתוך מחזות מפורסמים במטרה ללמוד את המנגנון הדרמטי והתיאטרוני שלהן. בהמשך – בחלקו העיקרי של הקורס -  ייקראו ויבוצעו בכיתה מחזות, או חלקי מחזות, עליהם עובדים הסטודנטים (לרבות עיבודים וטקסטים "בלתי קונוונציונליים" כתסריטים ל"פרפורמנס" ולמופעים פוסט דרמטיים, ליברטי ליצירות מוסיקליות, וכיוב'), כשיתר המשתתפים מהווים קבוצת תמיכה וביקורת. בד בבד, יתקיימו מפגשים אישיים עם המרצה, ייערכו קריאות ניסיוניות ועוד. בשלבים מתקדמים יוכנו קריאות מבוימות של הטקסטים, שיוגשו במסגרת שיעור פתוח.
 
0811-1488-01  יסודות הבימוי
גב' קרמסקי יעל עבודה מע מאירהוף ב.א' 315 א' 1900- 1600 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 121 ה' 1500- 1200 סמ'  א'
הקורס יעסוק ביסודות, עקרונות, וכלים של בימוי. שיקולים בבחירת מחזה. פענוח, ניתוח, חלוקה ואופן קריאה של טקסט. הדרכת שחקנים. פיתוח של תפישת חלל. גיבוש שפה תיאטרונית, קונספט ועקרונות של בניית מיזנסצנה.
 
0811-1545-01  מבט על תפקיד הצופה
ד"ר בן-שאול דפנה שיעור מכסיקו 211 א' 1200- 1000 סמ'  ב'
העיסוק הפרקטי והעיוני בתיאטרון ומופע קשור מהותית בצופה שאליו/אליה הם מכוונים ומצדיקים את קיומם. הצופה והקהל אינם ישות מובנת מאליה. "המבט על המבט" יתבטא בעיון יישומי בדרכים השונות שבאמצעותן ניתן להבין את תפקיד הצופה. נעסוק באסתטיקה ובפוליטיקה של המבט; בחלקו החיוני של הצופה בהגדרת המדיום ובמיקומם המרחבי של קהלי התיאטרון מזווית היסטורית ותרבותית; באופנים מרכזיים של קליטה והשתתפות מנטאלית; ובשאלות ויישומים אתיים, חושיים, גופניים ואחרים הקשורים בתפקידי הצופה וב"שחרור הצופה" מן הצפייה הנורמטיבית דרך במודלים של השתתפות.
 
0811-1769-01  אימפרוביזציה ויסודות המשחק
ד"ר הריס פיטר עבודה מע מכסיקו 121 ה' 1200- 0900 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 121 ה' 1200- 0900 סמ'  ב'

מטרת השיעור לאפשר לסטודנט לפתח כישורי משחק ומיומנויות באופן חווייתי. מבנה השיעור נועד לשחרר את ה"שחקן" מחרדת המשחק והחשיפה ולהתפתח בקצב אישי בסביבת עבודה קבוצתית בטוחה ותומכת.

 
0811-2100-01  תאוריות וביקורת:גישות תרבותיות-חברתיות
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 209 ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
נקודת המוצא של הקורס היא ההנחה כי המופע הנו התרחשות חברתית קונקרטית, שבהתאם משתתף באופן רב-פנים במערכי הכוח של התרבות הסובבת אותו. בד בבד, המופע נטוע תמיד בגוף – שהוא כשלעצמו אתר פוליטי שעליו מוטבעים מאבקים ופנטזיות. לאור ממדים חברתיים וגופניים אלו, הקורס יציע היכרות ראשונית עם כמה מן התיאוריות הבולטות בתחום ביקורת התרבות החל משנות הששים ועד תחילת שנות האלפיים ויבחן את יחסן אל המופע התיאטרוני. נתמקד לא רק באופן שבו תיאוריות אלו מאירות את המופע – אלא גם בדימויים ובמודלים שהן שואלות מעולם הדרמה והתיאטרון (מסכה, חיקוי, דראג, פרפורמנס). בנוסף, נשאל על מקומן של תיאוריות ביקורתיות בשיח האקדמי היום, על המורשת שלהן, ומהם האופקים המתהווים לחשיבה מחודשת על תיאטרון ותרבות.
 
0811-2136-01  תולדות הדרמה והתאטרון מהמאה ה-71 ועד איבסן
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 206א א' 1200- 1000 סמ'  א'
בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.
 
0811-2137-01  מבוא לתיאטרון מודרני
ד"ר הררי דרור שיעור מכסיקו 208 ד' 1200- 1000 סמ'  א'
הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד שנות ה-60 של המאה ה-20. בנוסף, הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?"
 
 
0811-2138-01  תאוריות וביקורת:תאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן
ד"ר בן-שאול דפנה שיעור מכסיקו 213 ד' 1000- 0800 סמ'  ב'
בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ומתמחה בפרקטיקה של תיאטרון יש צורך חיוני להתמצא בהקדם האפשרי בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות לפרקטיקה. מלבד הצורך בהשכלה, מחקר עיוני וביצועי לא נעשה בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, החל מראשית המאה ה-20, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. במוקד קורס זה גישות שיסודן בחשיבה לינגוויסטית (לשונית) ובגישות המרחיבות חשיבה זו: סמיוטיקה, פוסט-סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי הגישה התיאורטית עצמה.
 
0811-2202-01  מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
ד"ר ליפשיץ יאיר שיעור מכסיקו 209 ב' 1400- 1200 סמ'  א'
לתיאטרון היה לרוב מקום שולי יחסית בתרבות היהודית המסורתית. אולם למרות (ואולי בגלל) זאת, בפעמים הנדירות שהייתה פעילות תיאטרונית בחברות יהודיות, זו אפשרה פרשנויות דרמטיות חדשות וביצועים גופניים חתרניים של המסורת. עם צמיחת התיאטרון היידי המודרני בסוף המאה התשע-עשרה, הפך התיאטרון לזירה מרכזית ובולטת לביצוע הקונפליקטים היסודיים של תרבות העוברת שינויים חריפים: מודרניזציה, הגירה, עיור, וחילון. לצדו, התיאטרון העברי המודרני השתתף בגיבושה של תרבות לאומית חדשה והתמודד עם שאלות דרמטורגיות ופרפורמטיביות שהתעוררו עם הפרויקט הציוני: כתיבה ומשחק בעברית; חלל וגוף; מיתוס והעבר היהודי. בקורס נעקוב אחר התהליכים הללו.
 
0811-2408-01  תנועה וריקוד לשחקנים
גב' דיימונד ריבי עבודה מע מכסיקו 207א ג' 2000- 1800 סמ'  א'
עבודה מע מכסיקו 207א ה' 1400- 1200 סמ'  ב'
בסמסטר הראשון של הקורס ״תנועה וריקוד לשחקנים״ נעבוד עם שיטת חמשת המקצבים. בסמסטר השני  נעבוד עם שפת התנועה ״המרחב הפתוח״.
 
 
0811-4038-01  מכאניזם של מופע
גב' קרמסקי יעל עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1900- 1500 סמ'  א'
הקורס מיועד לסטודנטים שמעוניינים להתמקד בפתוח של יצירה בימתית. 
במהלך הקורס נעסוק ברכיבים מהם בנויה יצירה בימתית באופן של תרגול מעשי,ופיתוח של תרגיל בימתי המבוסס על יצירה בימתית מוכרת, שהסטודנט בוחר לחקור ולנתח את מרכיביה.
 
0811-4045-01  הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות
ד"ר דגני רז אירית סמינר קיקואין 002 ד' 1800- 1400 סמ'  א'
בשנים האחרונות נעשה מאמץ מחקרי רחב היקף שעניינו בחינה מחודשת של מקומו של בקט במרחב התרבותי של המאה העשרים. אחד מכיווני המחקר מתמקד בבחינת הדיאלוג של בקט עם האמנויות בכלל והציור בפרט. דיאלוג זה ,על היבטיו השונים, יעמוד במוקד העיון של הסמינר ויכלול:קריאה בכתביו העיוניים של בקט על האמנות בו הוא מנסח את השקפתו האסתטית הייחודית,קריאה בכתיבתו הביקורתית על עבודותיהם של ציירים וחילוץ עקרונות חשיבה אסתטית המשוקעים בהם;  בחינת מעברים בינמדיומליים  (תוך שימוש במתודולוגיות מחקר שונות ) שתשען על היכרות עם ציורים וזרמים אמנותיים ששימשו מקורות השראה ליצירותיו התיאטרוניות של בקט;  חילוצן של  אנלוגיות צורניות ותכניות בין היצירות ולבסוף בחינתם של קשרים ושיתופי פעולה של בקט עם יוצרים בתחום האמנות הפלסטית. אלה ישמשו מצע לדיון רחב יותר במערך היחסים בין הוורבלי לוויזואלי באמנויות בכלל ובתיאטרון בפרט.
 
 
0811-4046-01  דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני
ד"ר אהרונסון-להבי שרון סמינר מכסיקו 212 ד' 2000- 1600 סמ'  ב'
סמינר זה עוסק בקשרים ובמתחים בין דת וחילון בתיאטרון. רובו של הסמינר יוקדש ליצירות תיאטרון מודרניות אשר נוצרו בתוך הקשר תרבותי חילוני והמבוססות באופן ישיר על מקורות דתיים, טקסים וטקסטים קדושים מתרבות המערב. כבסיס לדיון בדת וחילון בתיאטרון המודרני נעסוק ביצירות תיאטרון מימי הביניים המאוחרים המבוססות על התנ"ך והברית החדשה ואשר נוצרו בהקשר תרבותי דתי. נראה כיצד דווקא בתוך ההקשר הדתי יש מקום רב לביטוי תיאטרוני של שאלות השעה ושל חיי החולין של יוצרי התיאטרון, ומנגד נבדוק ונשאל האם יצירות מודרניות המבקשות לערער על מושגים דתיים אמנם מצליחות בכך. בין הנושאים שבהם נעסוק: ייצוגי האל בתיאטרון, ה'אחר' והקרבן בתיאטרון, כאב וסבל במופע, פוליטיקה של זהויות בתיאטרון המבוסס על מקורות דתיים, חילול וקדושה בתיאטרון, ועוד. הסמינר ילווה בצפייה בקטעים מתוך היצירות הנלמדות.
 
0811-4047-01  גוף, חיות, מופע
ד"ר הררי דרור סמינר מכסיקו 120 א' 1800- 1400 סמ'  א'
"הגוף הוא המדיום האמנותי החדש של המאה ה-20" (מרתה וילסון).
למן הנאורות ועד למודרניזם הודחק מקומו של הגוף במסורת המחשבתית ובפרקטיקות של התרבות המערבית. הסובייקט המודרני נושל מגופו. במחצית השניה של המאה ה-20 ניתן לזהות התעניינות מחודשת בגוף ובמעמדו שמקבלת את ביטויה באמנות בכלל ובתיאטרון ובמופע בפרט. במהלך הסמינר נבחן כיצד התיאטרון והמופע החי בן זמננו משקפים ומייצרים התעניינות מחודשת בגוף, ונדון בזיקה שבין גילויים אלה לשינויים בפרדיגמות תרבותיות. דרך בחינה של גילויי הגוף במופע - למן הגוף הקונספטואלי של שנות ה-70 ועד ל cyborg העתידני נדון בהיבטים תיאורטיים שונים שקשורים בגוף, בין השאר: הגוף-עצמי, הגוף כטקסט, הגוף הדמיוני, הגוף הגרוטסקי, הגוף הפוליטי והגוף-מכונה.
 
0811-4048-01  אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב
ד"ר בן-שאול דפנה סמינר כיתות דן דוד 112 א' 1800- 1400 סמ'  ב'
תפיסת המציאות, כפי שהיא מתבטאת בתיאטרון ובמופע קשורה, באופן חיוני ודינמי במושגים ובמודלים של מרחב. אתר, מקום, מיקום, או סביבה הפכו לנוף פולמוסי רווח. מונחים כמו הטרוטופיה, מרחב פוטנציאלי, מרחב צבירה וספירה ציבורית נודדים בין שדות שיח שונים. קורס זה, שייערך כמסע תחנות סלקטיבי, ישלב בין היוודעות לקריאות מרחביות של המציאות לבין גילוייהן בתיאטרון ובמופע, במיוחד מופע תלוי מקום. התבוננות זו תכלול במהלך הקורס כמה סוגי יישומים והתנסויות, שישמשו גם כהזמנה לחקר עצמאי: מבני תיאטרון מוסדיים או חללי תצוגה אחרים כאתרים חברתיים סמליים; ייצוגים דרמטיים וסצנוגרפיים של מקום ומופעים המתקיימים בחללים המותאמים למיקומים מוסדיים, ציבוריים וביתיים.
 
0811-4049-01  קולוקוויום
פרופ לב-אלגם שולמית סמינר מכסיקו 209 ד' 1600- 1400 סמ'  א'
סמינר מכסיקו 212 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקולוקוויום מוקדש לפיתוח המחקרים האישיים של המשתתפים – עבודות גמר (תיזות) לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה, ובמקרים מסוימים מחקר לקראת פרזנטציות עבור פרויקט גמר מעשי. הפורום כולל מיקוד בשלבים ובמודלים מתודיים אפשריים למחקר, קריאה משותפת של מאמרים בחקר המופע והתבוננות ביקורתית בדוגמאות. עיקרו הצגה הדרגתית ומלווה במשוב של שלבי עבודה שיוצגו על ידי המשתתפים, החל בבחירת נושא והצגתו ובניסוח הצעת מחקר.
 
0811-4050-01  יוצרות בקדמת הבמה: תיאטרון פמיניסטי בישראל
פרופ לב-אלגם שולמית סמינר מכסיקו 200 א' 1400- 1000 סמ'  ב'

הסמינריון מתמקד בפעילותן היצירתית של נשים בתיאטרון המרכזי ובתיאטרון החוץ-ממסדי. מטרת הסמינריון לדון בסוגיות הנוגעות לקשר שבין פמיניזם ותיאטרון בכלל וכתיבה נשית על הבמה המרכזית והחוץ-ממסדית בישראל בפרט. הסמינריון בוחן את תרומתן הייחודית של יוצרות תיאטרון להתגבשותו של תיאטרון פמיניסטי בישראל. מסגרת הדיון היא אינטרדיסיפלינרית ומחברת בין גישות מתחום הסוציולוגיה הביקורתית, לימודי תרבות, תיאטרון מופע ופמיניזם.

 
0811-4051-01  פסטיבל עכו
ד"ר שם טוב נפתלי סמינר ד' 1400- 1000 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד 203 ד' 1400- 1000 סמ'  ב'
הסמינר עוסק בפסטיבל עכו לתיאטרון אחר כאתר של חגיגה ומאבק. בקורס מוצג מודל אנליטי לבחינת הפסטיבל המורכב מחמישה היבטים: ניהול אמנותי; רפרטואר המופעים; ארגון ותקציב; התקבלות; והקהילה המארחת. המתח בין חגיגה לעימות בשדה התיאטרוני ובשדה החברתי משתקף בכל אחד מחמשת ההיבטים ומעצב את פסטיבל עכו כאזור גבול ומפגש מורכב בין המיינסטרים לתיאטרון האלטרנטיבי ובין המרכז לפריפריה.
 
0811-4212-01  פרויקטים מתקדמים בבימוי
מר אבנרי עירא עבודה מע ב' 1000- 0800 סמ'  א'
עבודה מע ב' 1000- 0800 סמ'  ב'
מר רול גד
פרופ הניג אופירה
מר ברזין איגור
הקורס ילווה את עבודות הבימוי של תלמידי המאסטר בשנת הלימודים השנייה בכל היבטי ההפקה והיצירה
 
בקורס יילמדו מתודות של פענוח, ניתוח וחלוקה של טקסט,פיתוח של תפישת חלל ותפישה חזותית,
דיאלוג עם צוות היוצרים (מחזאי/מתרגם, מעצב תפאורה, מעצב תאורה, מעצב תלבושות,
מוזיקאי/מעצב סאונד, כוריאוגרף), גיבוש שפה תיאטרונית, גיבוש קונספציה, ליהוק, תהליכי חזרות, עבודה עם שחקנים, גיבוש תהליך בזמן ,חזרות טכניות, ניהול צוותים ואתיקה ועד למימוש בימתי מלא.
 
 
0811-4228-01  עיצוב ליוצרי תיאטרון
פרופ בילו גורצקה מרים עבודה מע מכסיקו 213 ב' 1900- 1600 סמ'  ב'
עבודה מע קיקואין 002 א' 1300- 1000 סמ'  א'
הקורס מלווה את תהליכי הכנת עיצוב הבמה והתלבושות להפקות תלמידי בימוי ושחקן – יוצר.
 
0811-4313-01  פרויקטים מתקדמים במשחק
ד"ר אלון חן מעבדה ב' 1200- 0800 סמ'  ב'
פרופ קנר-אריאל רות
גב' קרמסקי יעל
השיעור יעסוק בסוגיות של תהליך היצירה לבמה של הסטודנטים המעלים הפקה של פרויקט הגמר. כל סמסטר יוקדש להפקות העולות באותו סמסטר.
 
 
0811-4314-01  תהליכי עבודה ויצירה בבימוי
פרופ הניג אופירה עבודה מע מכסיקו 206ב ד' 1900- 1500 סמ'  ב'
עבודה מע מכסיקו 207א ג' 1600- 1200 סמ'  א'
הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים. הקורס מבוסס על ידיעה ראשונית של הסטודנטים ואינו מיועד לסטודנטים שמתחילים לימודי בימוי. הקורס מבוסס על תפיסת עולם לפיה בימוי הוא דרך חיים ולא רק מקצוע פונקציונאלי במערך התיאטרוני הקיים. הבימוי כאמנות ודרך חיים מחייב הבנה במדיום באשר לעבודת הבימוי בתהליך החזרות, אך גם נקיטת עמדה   באשר לסביבת העבודה-
במהלך הקורס נלווה את עבודת הבימאי על כל שלביה ועל כל שותפיה. במהלך השנה יתבקשו הסטודנטים להראות סצינות בעבודה –על פי בחירת מחזה ובתיאום עם המרצה.
 
0811-4539-01  בימוי למתקדמים
מר רול גד עבודה מע מכסיקו 206ב ה' 1400- 1000 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בהקניית השיטה לחלוקה ליוניטים - פיענוח, ניתוח, חלוקה ואופן קריאה של טקסט; ויישומה הלכה למעשה. הקורס יושתת על סצינות מתוך המחזאות היוונית. בקורס יילמדו יסודות, עקרונות, כלים ומתודות של בימוי, יסודות במשחק, יסודות "השיטה", הדרכה ובימוי של שחקנים, פיתוח של תפישת חלל ותפישה חזותית, עקרונות של בניית מיזנסצינה, גיבוש שפה תיאטרונית וקונספציה.