שנה"ל תשע"ז

0842-1001-01  כתיבה אקדמית הלכה למעשה )ביצוע(
ד"ר בלושטיין מרים שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לימוד כללי הכתיבה האקדמית והקניית המיומנויות הנדרשות לכתיבה אקדמית נכונה. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא ולנתח מאמרים אקדמיים ולהתנסות בתהליך הכתיבה עצמו.
 
0842-1015-01  מבחן בהאזנה א'
מר רוזנקרנץ עדי בחינה סמ'  א'
בחינה סמ'  ב'
קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.
 
0842-1187-01  סדנת כלי נשיפה ממתכת
מר סלטקין מיכאל סדנה בוכמן-מהטה 041 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקורס מיועד לליבון ותרגול נושאים שונים בנגינה בכלי הנשיפה ממתכת, ונגינת אנסמבלים.
 
0842-1203-01  בימת ביצוע
גב' אפלבוים עדית סדנה בוכמן-מהטה 041 א' 1800- 1600 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 א' 1800- 1600 סמ'  ב'
הקורס הינו חובה לפסנתרנים בכל שנות התואר.
הוא מקנה לפסנתרנים ניסיון בימתי; מאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ומחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם; משפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; מגדיל את יכולתם של הפסנתרנים המבצעים לקבל דברי ביקורת ומאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.
 
0842-1206-01  יסודות המרקם והצורה I
ד"ר גוטר ענבל שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ב' 2000- 1800 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ב' 2000- 1800 סמ'  ב'
מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.
 
0842-1206-02  יסודות המרקם והצורה I
ד"ר גוטר ענבל שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ב' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ב' 1600- 1400 סמ'  ב'
מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.
 
0842-1206-03  יסודות המרקם והצורה I
שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.
 
0842-1220-01  סדנת כלי הקשה
מר בור אלון סדנה סמ'  א'
סדנה סמ'  ב'
רכישת מיומנויות בנגינה בהרכב קאמרי של כלי נקישה
הכרת רפרטואר מגוון של יצירות מקוריות לאנסמבל כלי נקישה
הכרת רפרטואר תזמורתי הקשור בקבוצת כלי נקישה
הכנת האנסמבל לתכניות התזמורת הסימפונית של ביה"ס
הכנת התלמידים לקונצרטים של המחלקה למוזיקה עכשווית
עבודה על יצירות מפרי עטם של מלחינים ישראלים
עבודה על יצירות מפרי עטם של תלמידי קומפוזיציה של ביה"ס למוזיקה
ניסיון בעבודת צוות .
 
0842-1263-01  נגינה בויולה )כלי משנה(
ד"ר לבנון לילך שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.

לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
 
0842-1263-02  נגינה בויולה )כלי משנה(
ד"ר לבנון לילך הדרכה אי סמ'  א'
הדרכה אי סמ'  ב'
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.

לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
 
0842-1263-03  נגינה בויולה )כלי משנה(
ד"ר לבנון לילך הדרכה אי סמ'  א'
הדרכה אי סמ'  ב'
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.

לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
 
0842-1284-01  סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
מר סרוסי ראובן סדנה בוכמן-מהטה 016 ג' 2000- 1800 סמ'  א'
סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.
 
0842-1285-01  סדנא למוזיקה בת-זמננו ויצירות תלמידים
מר סרוסי ראובן סדנה בוכמן-מהטה 016 ג' 2000- 1800 סמ'  ב'
סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.
 
0842-1287-01  סדנת כלי נשיפה מעץ
פרופ דורמן זאב סדנה בוכמן-מהטה 041 ג' 1800- 1600 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
הקורס מיועד לליבון נושאים שונים בנגינה בכלי הנשיפה מעץ, רפרטואר מוזיקה קאמרית ונגינת אנסמבלים גדולים לכלי נשיפה.
 
0842-1292-01  תזמורת סימפונית
פרופ דורמן זאב סדנה בוכמן-מהטה 042 א' 1900- 1600 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 042 א' 1900- 1600 סמ'  ב'
סדנה בוכמן-מהטה 042 ד' 1900- 1600 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 042 ד' 1900- 1600 סמ'  ב'
מר תלמי יואב
מר עין הבר איל
מר שו אי אן
התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה מונה כ-100 סטודנטים ומטרתה להכין את הסטודנטים לנגינת תזמורת ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. במסגרת התכנית להכשרה תזמורתית רוכשים הסטודנטים מיומנויות יסוד חיוניות לנגני תזמורת: הכנת תפקידים, אודיציות, נגינה בקבוצות ובמליאת התזמורת, ביצוע קונצרטים; הדרכה ע"י הנגנים הראשיים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ואנשי סגל ביה"ס למוזיקה.
במהלך שנת הלימודים עובדת התזמורת עם מנצחים מסגל ביה"ס על חמישה פרויקטים שונים; כל פרויקט מסתיים בשני קונצרטים. בין פרויקט למשנהו מפרידה הפוגה בת שבוע, המאפשרת לסטודנטים להכין את תפקידי התזמורת לפרויקט הבא.
 
0842-1300-01  מוסיקה קאמרית
פרופ ארז ארנון שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

 
0842-1303-01  מוזיקה קאמרית - 4 ידיים 2 / פסנתרים
מר אדמוני יובל סדנה בוכמן-מהטה 016 ג' 1200- 1100 סמ'  ב'
פרופ ארז ארנון
גב' אדמוני תמי
הקורס הינו קורס סדנאי, המפתח את מיומנויות הנגינה בפסנתר בארבע ידיים או בנגינת שני פסנתרים. כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים.
 
0842-1333-01  מוזיקה לכלי מקלדת עד 0571
פרופ גורין אלכסנדר שיעור בוכמן-מהטה 015 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור בוכמן-מהטה 015 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקורס מוקדש למוזיקה אשר נכתבה לכלי המקלדת של התקופה.
בין הנושאים שיועברו בקורס: כלים של התקופה - עוגב, צ'מבלו, קלאוויקורד ופסנתר פטישים. מבנה הכלי, הפקת צליל והשלכותיהם, פרקטיקת ביצוע. מלחינים, אסכולות, סגנונות וז'אנרים. תשומת-לב מיוחדת תוקדש ליצירות למקלדת של י.ס. באך.
 
0842-1387-01  היגוי א'
גב' גלזר דנה שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1100- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1100- 1000 סמ'  ב'
הקניית מיומנות באינטונציית השפה, עבודה מעשית של כל משתתפיו בקריאת טקסטים והגייה נכונה.
רשימת רפרטואר תינתן בתחילת כל סימסטר.
 
0842-1394-01  מקהלה אורטורית
מר בורשבסקי-בר רונן סדנה בוכמן-מהטה 041 ד' 1900- 1600 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ד' 1900- 1600 סמ'  ב'
זמרי המקהלה ילמדו ויבצעו יצירות ממיטב הרפרטואר האמנותי מכל התקופות. במהלך החזרות יושם דגש על שירת אנסמבל ותתורגלנה מיומנויות מוזיקליות כגון: עבודה מוזיקלית עם מנצח, מיומנויות קוליות בסיסיות, בניית פרזה, הגייה אמנותית ותיאום בין הקולות. על מנת ליעל את העבודה בחזרות יקבע לוח זמנים לאודיציות על שליטה בתפקידים. האודיציות יתבצעו ברביעיות קוליות ויהוו תנאי להשתתפות בקורס. תלמידים אשר לא ישלטו בחומר (רמת דיוק גבוהה הן בתווים והן בטקסט) לא יוכלו להמשיך להשתתף במקהלה.
 
0842-1395-01  מקהלה קאמרית
מר בורשבסקי-בר רונן סדנה בוכמן-מהטה 041 ב' 1400- 1200 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ב' 1400- 1200 סמ'  ב'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ה' 1400- 1200 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 ה' 1400- 1200 סמ'  ב'
המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה מחויבת ללימוד ואימון הזמרים באמנות שירת המקהלה, לימוד וביצוע של ספרות המוזיקה המקהלתית במגוון סגנונות מוזיקליים, ומתן קונצרטים ברמה הגבוהה ביותר.
 
0842-1400-01  פיתוח שמיעה וסולפג א'
גב' בורשטין דבורה שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1700- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1700- 1600 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1700- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1700- 1600 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.
כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.
בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.
 
0842-1400-02  פיתוח שמיעה וסולפג א'
גב' בורשטין דבורה שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1800- 1700 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1800- 1700 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1800- 1700 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1800- 1700 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.
כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.
בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.
 
0842-1400-03  פיתוח שמיעה וסולפג א'
שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.
כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.
בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.
 
0842-1404-01  הרמוניה ליד המקלדת
ד"ר גוטר ענבל שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ב' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ב' 1800- 1600 סמ'  ב'
הקורס מיועד לתלמידי פסנתר במקצוע ראשי (כקורס חובה) ולתלמידי קומפוזיציה וניצוח (כקורס בחירה). כמו כן תיתכן קבלת מספר מוגבל של תלמידים נוספים על בסיס מקום פנוי ועם הוכחת שליטה טובה במיומנות המקלדת (על פי אבחון מראש ובאישור המרצה).
הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות הרמוניות ליד המקלדת הלכה למעשה, באופן התומך ומשלים את לימודי ההרמוניה העיוניים. האינטגרציה בין התחומים תושג באמצעות מגוון כלים הכוללים שליטה בתכנון ונגינה של מהלכים הרמוניים בסיסיים ומתקדמים, פיתוח מיומנות לנגינת סקוונצות ומודולציות, הקניית טכניקות לקריאה מהדף ולנגינה מתוך פרטיטורה, אימון בנגינה בטרנספוזיציות, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים בתולדות המוזיקה המערבית. מיומנויות אלו יילמדו וייושמו תוך התייחסות לרפרטואר מתקופות שונות, כגון הפרלוד הבארוקי, הסונטה הקלאסית, הקונצ'רטו וכו'.
 
0842-1404-02  הרמוניה ליד המקלדת
ד"ר יצחקי עפרה שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקורס מיועד לתלמידי פסנתר במקצוע ראשי (כקורס חובה) ולתלמידי קומפוזיציה וניצוח (כקורס בחירה). כמו כן תיתכן קבלת מספר מוגבל של תלמידים נוספים על בסיס מקום פנוי ועם הוכחת שליטה טובה במיומנות המקלדת (על פי אבחון מראש ובאישור המרצה).
הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות הרמוניות ליד המקלדת הלכה למעשה, באופן התומך ומשלים את לימודי ההרמוניה העיוניים. האינטגרציה בין התחומים תושג באמצעות מגוון כלים הכוללים שליטה בתכנון ונגינה של מהלכים הרמוניים בסיסיים ומתקדמים, פיתוח מיומנות לנגינת סקוונצות ומודולציות, הקניית טכניקות לקריאה מהדף ולנגינה מתוך פרטיטורה, אימון בנגינה בטרנספוזיציות, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים בתולדות המוזיקה המערבית. מיומנויות אלו יילמדו וייושמו תוך התייחסות לרפרטואר מתקופות שונות, כגון הפרלוד הבארוקי, הסונטה הקלאסית, הקונצ'רטו וכו'.
 
0842-1412-01  מבוא ליסודות המוזיקה
מר רוזנקרנץ עדי שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1400- 1200 סמ'  ב'
 
0842-1826-01  תולדות המוזיקה א' - חלק א'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ג' 1000- 0800 סמ'  א'
הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית הראשונה של המאה ה-17.
 
0842-1827-01  תולדות המוזיקה א' - חלק ב'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ג' 1000- 0800 סמ'  ב'
הקורס מוקדש לתולדות המוזיקה האירופאית מתחילת הנוצרות עד מחצית הראשונה של המאה ה-17.
 
0842-2015-01  מבחן בהאזנה ב'
מר רוזנקרנץ עדי בחינה סמ'  א'
בחינה סמ'  ב'
קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.
 
0842-2206-01  יסודות המרקם והצורה II
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1400- 1200 סמ'  ב'
קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.
 
0842-2206-02  יסודות המרקם והצורה II
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1800- 1600 סמ'  ב'
קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.
 
0842-2206-03  יסודות המרקם והצורה II
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1200- 1000 סמ'  ב'
קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.

 
0842-2210-01  ספרות הפסנתר
שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
הקורס לספרות הפסנתר מיועד לחזק אצל התלמידים הפסנתרנים את הידע הספציפי בספרות המוזיקה לפסנתר בתקופה הרומנטית. הקורס ילווה בדוגמאות מיצירות ומז'אנרים שונים אשר יודגמו וינותחו בכיתה. בנוסף – מצורפת כאן רשימת האזנה לתלמיד אשר כל הדוגמאות שבה עשויות להופיע במבחני ההאזנה.
 
0842-2211-01  ליווי כלי
פרופ ארז ארנון שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ג' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 016 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקורס מיועד להקנות לפסנתרנים מיומנות בתפקידי ליווי במגוון ז'אנרים סטנדרטיים: מעיבודים לפסנתר של תפקידים תזמורתיים ועד לתפקידי ליווי שנכתבו במקור לפסנתר. דגש מיוחד יינתן לפיתוח קשב וליכולת השתלבות עם נגנים ממשפחות הכלים השונות.
 
0842-2300-01  מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
פרופ ארז ארנון שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
 
0842-2387-01  היגוי ב'
גב' אפרתי ענת שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ה' 1000- 0900 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ה' 1000- 0900 סמ'  ב'
הכרה ושליטה מושלמת בא"ב הבינלאומי ככלי להיגוי נכון בשירה בשפה הגרמנית. הסטודנטים ילמדו את הסמלים השונים של הא"ב הבינלאומי ויתרגלו הכתבות והקראות, שיכללו שימוש נכון בסמלים והיגוי ראוי ומדויק בשפה הגרמנית.
 
0842-2400-01  פיתוח שמיעה וסולפג ב'
גב' בורשטין דבורה שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1500- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1500- 1400 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1500- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1500- 1400 סמ'  ב'
קורס המשך לשנה א'.
הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה , שירה , זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה , מהירה , מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה , וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.
 
0842-2400-02  פיתוח שמיעה וסולפג ב'
גב' בורשטין דבורה שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1600- 1500 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1600- 1500 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1600- 1500 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ה' 1600- 1500 סמ'  ב'
קורס המשך לשנה א'.
הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה , שירה , זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה , מהירה , מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה , וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.
 
0842-2400-03  פיתוח שמיעה וסולפג ב'
גב' בורשטין דבורה שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1900- 1800 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1900- 1800 סמ'  ב'

קורס המשך לשנה א'.

הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה, מהירה, מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה, וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.
 
0842-3015-01  מבחן בהאזנה ג'
מר רוזנקרנץ עדי בחינה סמ'  א'
בחינה סמ'  ב'
קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.
 
0842-3107-01  מתודיקה להוראת כלי נשיפה
גב' רון רות שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ד' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ד' 1400- 1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לפתח את ארגז הכלים הבסיסי להוראת כלי הנשיפה
בשנים הראשונות תוך גיבוש תפיסת תפקידי המורה, יעדיו והדרכים להשגתם.
 
0842-3207-01  מתודיקה של הוראת הנגינה בפסנתר
ד"ר טל טינטפולבר מיכל שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ג' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
הקורס נועד להקנות כלים בנושא הוראת הנגינה בפסנתר בשנים הראשונות. בקורס ייבחנו מתודות הוראה שונות בראי התקופות ועד ימינו, וכן היבטים פדגוגים כגון סוגיות אינסטרומנטליות, רפרטואר מתאים לשלבי הלימוד הראשונים, תקשורת , סמכות ומנהיגות , ארגון ההוראה ביחד עם יצירתיות וגמישות, ועוד.
 
0842-3210-01  ספרות הפסנתר
פרופ זהר אסף שיעור ות בוכמן-מהטה 014 א' 2000- 1800 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 א' 2000- 1800 סמ'  ב'
הקורס לספרות הפסנתר מיועד לחזק אצל התלמידים הפסנתרנים את הידע הספציפי בספרות המוזיקה לפסנתר בתקופה הרומנטית. הקורס ילווה בדוגמאות מיצירות ומז'אנרים שונים אשר יודגמו וינותחו בכיתה. בנוסף – מצורפת כאן רשימת האזנה לתלמיד אשר כל הדוגמאות שבה עשויות להופיע במבחני ההאזנה.
 
0842-3224-01  ליווי ווקאלי
פרופ זק יהונתן שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ב' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ב' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקורס נועד לפסנתרנים וזמרים. הרפרטואר לקוח ממבחר הספרות הווקאלית. המלחינים והרפרטואר ייבחרו מראש והמשתתפים יכינו את הרפרטואר עד לרמה של ביצוע. מטרת הקורס היא ללמד את הפסנתרנים כיצד ללוות זמרים , על כל הכרוך בכך, ולהנחות את הפסנתרנים כיצד הם עצמם יוכלו להנחות זמרים בבוא היום. לזמרים - כיצד להתייחס לליווי, תוך מודעות לאספקטים המלודיים, ההרמוניים והמוטיביים המופיעים בתפקיד הפסנתר. המשתתפים יחולקו לצוותים וכל צוות יקבל את הרפרטואר שעליו להכין במשך הסמסטר. הצוותים יקיימו חזרות בינם לבין עצמם ויבצעו את אשר הכינו בפני שאר הכיתה. השיעור מתנהל בצורת כיתת אמן.
 
0842-3231-01  פרקטיקום בהוראת הפסנתר
ד"ר טל טינטפולבר מיכל תרגיל סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
פתיחת צוהר לפסנתרנים לליווי במגוון ז'אנרים ויישומים: ליווי זמרים, גופי ביצוע קוליים ובקורסי ניצוח (תזמורת ומקהלה) – כל זאת יאפשר התנסות מעשית בהתמודדות עם יצירות המופת של הרפרטואר התזמורתי, הווקאלי, האורטוריה, השיר האומנותי והאופרה.
 
0842-3258-01  מתודיקה של הוראת הנגינה בכינור וויולה
ד"ר לבנון לילך שיעור ות בוכמן-מהטה 030 ה' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 030 ה' 1400- 1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להציג דרכים וגישות להוראת הנגינה בכינור ובוויולה, ולתת לסטודנטים יסודות וכלים להתמודדות עם ההוראה היחידנית, הן מבחינת הבניית האלמנטים הטכניים והמוסיקליים, והן בהיכרות עם הרפרטואר המתודי לכלים אלה.

בשנה הראשונה של הקורס יינתן דגש על הוראת הנגינה בשנים הראשונות, תוך התייחסות לאלמנטים תנועתיים-טכניים ולגישה חווייתית ומוזיקלית, וכן היכרות עם ספרות מתודית המתאימה לשלבים הראשונים בהוראת הכינור והוויולה.

השנה השנייה של הקורס תבחן את היווצרותן של אסכולות הוראה שונות, וכן תעמיק בהוראה ברמה גבוהה יותר, תוך התייחסות לסגנונות מוזיקליים שונים ולשכלול היכולות הטכניות והמוזיקליות הקיימות אצל התלמיד המתקדם.
 
0842-3258-02  מתודיקה של הוראת הנגינה בכינור וויולה
ד"ר לבנון לילך שיעור ות בוכמן-מהטה 030 ד' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 030 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'
 
0842-3300-01  מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
פרופ ארז ארנון שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
 
0842-3374-01  יסודות המשחק
גב' קרמסקי יעל סדנה בוכמן-מהטה 041 א' 1200- 1000 סמ'  א'
סדנה בוכמן-מהטה 041 א' 1200- 1000 סמ'  ב'
השיעור יעסוק במיומנויות של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר יוקדש לשיעורי משחק מעשיים , שבהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית. נתמקד במחזה פר גינט – מאת הנריק איבסן. נעסוק בניתוח של המחזה ובסוגיות של אינטרפרטציה שיבואו לידי ביטוי בעבודת השחקן .
 
0842-3375-01  כיתת האופרה II
פרופ רחום רוט תמר שיעור ות בוכמן-מהטה 041 א' 1600- 1400 סמ'  א'
הקורס יתנהל במתכונת של שיעור סדנאי, המשותף לכל הסטודנטים המשתתפים בו. התלמידים יקבלו את תכנית העבודה לשני הסמסטרים ויגיעו מוכנים ובע"פ לשיעור. הסטודנטים יתנסו במגוון תפקידים מתוך אופרות שונות. הם יתנסו בעבודת אנסמבל ובאופרה שתתפרסם בקרוב, אנסמבלים חשובים ואריות נבחרות.
 
0842-3387-01  היגוי ג'
גב' נזרי סופי שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ב' 1800- 1700 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ב' 1800- 1700 סמ'  ב'
הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).
בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).
 
0842-3388-01  אורטוריה - רפרטואר סולו ווקלי
פרופ זכאי מירה שיעור ות ג' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
גב' כהן רחל
הקורס הוא סדנה מעשית בתחום הביצוע, של רפרטואר מתקופת שיא הבארוק – מונטוורדי, פרגולזי, ויואלדי , באך, הנדל דגש נוסף לאורטוריה הלא-בארוקית – מנדלסון, ורדי, רוסיני, ברליוז, סן סאנס אלגר בריטן , פנדרצקי, ועוד...
 
0842-3407-01  הרמוניה למלחינים ג'
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ד' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).
 
0842-3454-01  יסודות ניצוח תזמורת למבצעים
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ד' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
קורס זה מעניק מושג כללי ומיומנות בסיסית בניצוח על תזמורת ומיועד כקורס בחירה לתלמידי ביצוע. לצד הקניית יסודות טכניקת הניצוח (קדמה, פיגורות ניצוח, מתן כניסות וכד'), הקורס יעסוק באופן הכנת הפרטיטורה וסימונה לקראת עבודה עם תזמורת, מושגי יסוד בניהול חזרה וכד'. במהלך הקורס יוכרו ויוכנו מבחר יצירות של הרפרטואר התזמורתי הקנוני.
 
0842-3467-01  עיונים במוזיקה לעוגב במאה ה-02
פרופ גורין אלכסנדר שיעור בוכמן-מהטה 015 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקורס מוקדש למוזיקה לעוגב במאה העשרים. בין הנושאים - מלחינים, אסכולות, סגנונות וז'אנרים. בין המלחינים – רגר, הינדמית, שנברג, ליגטי. במהלך הקורס חלק של היצירות ינוגנו על ידי המורה.
 
0842-3469-01  ספרות הפסנתר אחרי 5491
מורגוליס טלי שיעור ות בוכמן-מהטה 014מ ד' 1400- 1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להכיר ולבצע יצירות לפסנתר סולו שנכתבו אחרי שנת 1945 והפכו לחלק אינטגרלי בספרות הפסנתר. לקורס יהיו שני מרכיבים: אמנות הבצוע וקונטקסט היסטורי.
 
0842-4015-01  מבחן בהאזנה ד'
מר רוזנקרנץ עדי בחינה סמ'  א'
בחינה סמ'  ב'
קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.
 
0842-4300-01  מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
פרופ ארז ארנון שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'
הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין   8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
 
0842-4314-01  השיר הארצישראלי האמנותי
מר כהן שמעון שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ג' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
גב' כהן רחל
הזמר הישראלי - * הצגת החדש מול "הישן"
• ניתוח מרכיביו המוזיקליים והאמנותיים
• הסגנונות המוזיקליים על כל גוניהם
• הכרת היוצרים הגדולים
• התחנות החשובות בדרך התפתחותו
• הצגתו בביצועים חיים בשיעור ובקונצרטים.
 
0842-4387-01  היגוי ד'
גב' נזרי סופי שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ב' 1700- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ב' 1700- 1600 סמ'  ב'
הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).
בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).
 
0842-4407-01  הרמוניה למלחינים ד'
מר סרוסי ראובן שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ד' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'
 
0842-5400-01  פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים: ממיומנות לאומנות
מר רוזנקרנץ עדי תרגיל בוכמן-מהטה 002מ ה' 1400- 1200 סמ'  א'
תרגיל בוכמן-מהטה 002מ ה' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בפיתוח מתקדם של אקורדים טרציאליים, קורטיאליים, קלסתרים, קוינטיאליים, במהלכים הרמוניים עם דומיננטות שניוניות ואקורדים גיאוגרפיים במודולציות דיאטוניות, כרומטיות ואינהרמוניות, תוך קישורם לספרות המוזיקלית לסגנונותיה- מאות 15-20.
חידוד והעמקת השמיעה הפנימית, תוך תיקוני טעויות לטקסטים מוזיקליים המנוגנים בפסנתר ובכלי תזמורת, תוך תשומת לב לניתוח של מרכיבים מוזיקליים ביצועיים של דינמיקה, אגוגיקה, ארטיקולציה ועוד.
שירת קטעים טונליים, דיאטוניים וכרומטיים במפתחות סול, פה, דו ושירת קטעים א-טונליים (כולל יצירות מהספרות המוזיקלית), חד קוליים, דו-קוליים ו-4 קולות.
הכתבות מלודיות והרמוניות עד 4 קולות.
פיתוח מיומנות הקצב בניצוח והקשה של תבניות קצב (כולל פענוח קטעי יצירות) במשקלים פשוטים ומורכבים.
 
0842-5429-01  מתיאוס פסיון מאת י. ס. באך - עיונים ביצירה
ד"ר קליינר בוריס שיעור בוכמן-מהטה 031 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
מטרת הקורס היא הכרה יסודית של היצירה שהיא לא רק החשובה ביותר בין היצירות של י''ס באך אלא נכללת בין ההישגים הגבוהים ביותר של התרבות המערבית בכלל.
 
0842-5430-01  אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
קורס חובה לתלמידי שנה ב' בתואר שני (במסלול ללא תזה). מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבנה ביצירות שינוגנו ברסיטלי הסיום ולהכין את הסטודנטים לבחינת גמר בע"פ בסוף שנת הלימודים.
במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני, התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת) , אטונאליות והקשרים חוץ-מוזיקאליים.
חובות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות בכתב
 
0842-5436-01  עיונים באמנות הפוגה של י. ס. באך
פרופ גורין אלכסנדר שיעור ות בוכמן-מהטה 013 א' 1400- 1200 סמ'  א'
הקורס מוקדש לאמנות הפוגה של י.ס. באך. במסגרת הקורס המשתתפים ינגנו את אמנות הפוגה של י.ס. באך על הפסנתר. בהקשר לניתוח של היצירות מהאוסף וביצוע על הפסנתר תוקדש תשומת הלב לשאלות של ארטיקולציה, קישוטים ושאלות אחרות של פרקטיקת ביצוע.
כחלק המעשי של הקורס ובהתאם למספר המשתתפים משתתף נדרש להכין ולנגן על הפסנתר מספר יצירות מהאוסף . אין חובה לנגן בעל פה.
הקורס מיועד לתלמידי פסנתר תואר שני.
 
0842-5437-01  מבוא למוזיקה של קלוד דביוסי
פרופ סדאי יצחק שיעור בוכמן-מהטה 013 ה' 1800- 1600 סמ'  א'
מטרת הקורס היא לקרב את התלמידים להבנת המוזיקה של קלוד דבויסי – על-ידי עיון מחודש
במושגים מוזיקליים וכלליים הנוגעים למוזיקה של דביוסי.
יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים.
– מיקומו של דביוסי על המפה הגנאלוגית של המוזיקה הצרפתית.
– ניתוח הרכיבים הסיגנוניים במוזיקה של דביוסי.
– גישתו של דביוסי לסוגיית האסתטיקה המוזיקלית (בחינה מחודשת של הסימבוליזם והאימפרסיוניזם).
– ההשפעה והאימפקט של המוזיקה והרעיונות של דביוסי על המוזיקה במאה ה- 20.
 
0843-1395-01  יסודות ניצוח מקהלה
גב' כהן רחל שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ד' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
מר בורשבסקי-בר רונן
לימוד יסודות ניצוח המקהלה, הקניית טכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.
 
0843-1500-01  סולפג' ופיתוח שמיעה א'
ד"ר רובינשטיין בת-שבע שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1000- 0900 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1000- 0900 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ה' 1000- 0900 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ה' 1000- 0900 סמ'  ב'
הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית. הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות. הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.
 
0843-1505-01  הרמוניה א'
מר סרוסי ראובן שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
 קורס העוסק בתורת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית על עקרונותיה הבסיסיים.
 
0843-1513-01  אולפן הקלטות - הלכה למעשה
מר אשל רפאל שיעור ות בוכמן-מהטה 013מ ה' 1800- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013מ ה' 1800- 1600 סמ'  ב'
קורס חובה לתלמידי שנה א' בקומפוזיציה; הקורס פתוח גם כקורס בחירה על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.
 
הקורס יעסוק בהכרת סביבת אולפן ההקלטות. הקורס יקנה ידע תיאורטי ומעשי הדרוש לשם עבודה באולפן. התלמידים ירכשו ניסיון מעשי בהקלטות באולפן ובאולמות הקונצרטים, בעיבוד ערוצי ההקלטה ובעריכתם באמצעות מחשב.
 
הקורס מכיל שני רכיבים:
           סמסטר א' - למידה עיונית ומעשית בתנאי אולפן/מעבדה.
            סמסטר ב' - התנסות שטח בהקלטות. הסטודנט ילווה הקלטות של קונצרטים במסגרת מפעל המנויים לצד המרצה. מועדי ההתנסות יקבעו על ידי המרצה בתחילת הקורס.
 
0843-1515-01  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1200- 1000 סמ'  ב'
קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.
 
0843-1523-01  תורת הכלים
מר שרון ישראל שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ה' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017מ ה' 1200- 1000 סמ'  ב'
הכרת כלי התזמורת על משפחותיה (יתקיימו הדגמות מעשיות) , הכרת צבעי הצליל המיוחדים במשפחות הכלים השונות (כלי מיתר, נשיפה מעץ, נשיפה ממתכת, כלי הקשה), המנעדים, המפתחות והטרנספוזיציות השונות. הסטודנט ילמד להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בדרכו לכתוב לכלים ולתזמורת. כל שעור יסתיים במטלה של כתיבת קטע קצר לכלי שנלמד .
 
0843-1532-01  ניתוח וכתיבה לפי מודלים א'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ד' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'

הקורס עוסק בעקרונות של סטרוקטורות וצורות במוזיקה של המחצית השנייה של המאה ה-18 לפי תורת המוזיקה של התקופה. את הבסיס לקורס מהווים כתבי שני תיאורטיקנים ומלחינים גרמניים של המאה ה-18 - ריפל  (Riepel) וקוך (Koch) . הקורס יחקה לימודי הלחנה של המאה ה-18  בדרך דומה מאד ללימודי הלחנה של מוצרט הצעיר. עבודות מוצרט התלמיד ומטלות שמוצרט המורה נתן לתלמידיו יהיו חלק של הקורס. בענייני הניתוח, הקורס עוקב גם אחרי מונחים ומושגים של המאה ה-18 ובאופן מקביל גם אחרי המושגים הרגילים בהוראת המוזיקה היום שהתפתחו במהלך המאה ה-19 . אחת המטרות של הקורס היא לפתח את הבנת ההבדל בין התפיסה "הפסקית" של המאה ה-18  לבין התפיסה "הספרותית" הרומנטית של המאה ה--19  השולטת עד היום. ההבחנה בין שתי התפיסות אמורה להוביל להערכה מחודשת של המוזיקה הקלאסית. כמו כן, השתחררות מתפיסות "ספרותיות" והפנמת העקרונות "הפסקיות" של המבנה המוזיקלי אמורה לספק למלחין מודרני אחד הכלים החשובים ביותר לבניית היצירה ללא קשר לסגנון מוזיקלי שלה.

 
0843-2324-01  הלחנה נתמכת טכנולוגיה
גב' פארי הדס שיעור ות בוכמן-מהטה 019מ ד' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 019מ ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
הקורס מקנה בסיס להלחנת מוזיקה אלקטרו-אקוסטית עם דגש על מוזיקה אינטראקטיבית המשלבת בין מבצעים ואלקטרוניקה חיה. ההוראה מתמקדת בשימוש בתוכנה Max/MSP המאפשרת עיבוד צלילם בזמן אמת וכן יצירת ממשקים המחברים בין נגנים ואלקטרוניקה. תוכנות נוספות ילומדו במידת הצורך. בנוסף, הקורס עוסק בהיבטים האסתטיים, התכניים והפרקטיים של הלחנת יצירה אינטראקטיבית, החל מרעיונות ראשוניים וכלה במימוש היצירה.
לצד תרגילים שיינתנו במהלך השנה, התלמידים יתבקשו להלחין יצירה קצרה לכלי/ם או קול/ות ואלקטרוניקה בהנחיית המרצה ובתיאום עם המורה לקומפוזיציה. חלק ניכר מסמסטר ב' יוקדש לעבודות התלמידים ולעבודה בקבוצות קטנות (התלמידים יבחרו את נושאי העבודה בקבוצה בתיאום מראש עם המרצה).
 
0843-2394-01  ניצוח מקהלה מתקדמים
מר בורשבסקי-בר רונן שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ב' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 014 ב' 1600- 1400 סמ'  ב'
לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.
 
0843-2500-01  סולפג' ופיתוח שמיעה ב'
ד"ר רובינשטיין בת-שבע שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1100- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ב' 1100- 1000 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ה' 1100- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 013 ה' 1100- 1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק בנושאים הבאים:
א) בפיתוח השמיעה המלודית הן בשירה, הן בזיהוי והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות. ב) הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמוניות דרך אקורדים ומהלכים הרמוניים בהתפתחותם בספרות המוזיקה.
ג) פתוח הזיהוי והזיכרון הריתמי.
 
0843-2505-01  הרמוניה ב'
ד"ר רום אורי בנימין שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 001מ ה' 1600- 1400 סמ'  ב'
קורס המשך להרמוניה א'. הקורס מיועד לתלמידי המגמה לניצוח וקומפוזיציה. תלמידי ביצוע ומוזיקולוגיה בעלי ידע ומיומנות מתאימים יכולים לקחת את הקורס בשילוב עם קורסים מתאימים בניתוח מוזיקלי ובקונטרפונקט כתחליף לקורס "יסודות המרקם והצורה ב'". מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית והתנסות במגוון סגנונות המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ בס וסופרן נתונים ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על היכרות עם מודלים הרמוניים נפוצים, על העמקה בתורת המודולציה ועל הירמון כורלים בסגנון י.ס. באך. כמו כן הקורס יכלול מרכיב מעשי של הרמוניה ליד המקלדת.
 
0843-2515-01  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ב'
מר יוהס דן שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ד' 1400- 1200 סמ'  א'
קונטרפונקט 3 ו- 4 קולי בסגנון פלסטרינה
 
0843-2516-01  קונטרפונקט בסגנון באך א'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ד' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.
 
0843-2532-01  ניתוח וכתיבה לפי מודלים )ב'(
מר סרוסי ראובן שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 032 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
 שעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על מציאת קונספציה ואידיאה
בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת.
על פי הנלמד מתבקשים התלמידים מדי כמה שעורים לחבר יצירה הקשורה לנלמד באחת או יותר מן הדוגמאות הנלמדות בשיעור, במטרה ליישם תהליך או מושג הקשור בה או מאפיינים בשפתה המוזיקאלית.
 
0843-2540-01  יסודות ניצוח תזמורת
מר שו אי אן שיעור ות בוכמן-מהטה 017 א' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 א' 1200- 1000 סמ'  ב'
מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.
מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.
 
0843-2541-01  ניצוח תזמורת ב'
מר סטניסלבסקי ויקטור שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ב' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ב' 1600- 1400 סמ'  ב'
גב' גליקסמן ברניקה
מר שו אי אן
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
 
 
0843-2545-01  קריאת פרטיטורה א'
מר ברדנשוילי יוסף שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ה' 1300- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ה' 1300- 1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס לתת לתלמיד כלים וניסיון בהתאמת יצירות רב-קוליות סימפוניות, מקהלתיות וקאמריות לביצוע לפסנתר. הקורס חושף התלמיד לתהליך ההתפתחות של שפות וז'אנרים מוסיקליים מתקופת הרנסנס ועד ימינו. העבודה בקורס מעשית ולכן שליטה בפסנתר הינה תנאי חשוב להשתתפות בקורס.

 
0843-2555-01  תזמור א'
מר ברדנשוילי יוסף שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ג' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
הקניית יסודות הכתיבה לתזמורת. תרגול פיתוח הצד היצירתי של הסטודנט בראשית הדרך של תזמור יצירה תזמורתית. הסטודנט יכיר את אופייני צבע הצליל המיוחדים של כל כלי וכלי ומגבלותיו בתזמורת. הסטודנט ידע להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בתזמורן של מנגינות פשוטות, שירי עם, יצירות אומנות על סוגיהן השונות. כל שיעור יסתיים במטלה של תזמור קטעים קצרים, מהפשוטים ביותר לפסנתר, דרך רביעיית המיתרים, כלי הנשיפה מעץ, כלי הנשיפה ממתכת ועד הרכב תזמורת מוצרט וראשית הרומנטיקה.
 
0843-3395-01  ניצוח מקהלה מתקדמים ג'
מר בורשבסקי-בר רונן שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.
 
0843-3516-01  קונטרפונקט בסגנון באך ב'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

 
 
0843-3540-01  ניצוח תזמורת מתקדמים ג'
מר שו אי אן שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
 
0843-3540-02  ניצוח תזמורת מתקדמים ג'
מר תלמי יואב שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ב' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ה' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 017 ה' 1200- 1000 סמ'  ב'
מר סטניסלבסקי ויקטור
גב' גליקסמן ברניקה
הרפרטואר לתלמידי הניצוח המתקדמים במהלך שנתיים (שנה ג׳ ושנה ד׳) של לימודי ניצוח לתואר ראשון וכן לתלמידים לתואר שני כולל את מיטב הרפרטואר הסימפוני מהתקופה הקלאסית, דרך התקופה הרומנטית והאימפרסיוניזם הצרפתי - ועד המאה ה- 20 וה- 21 (פרטים בהמשך).
 
0843-3545-01  קריאת פרטיטורה ב'
מר ברדנשוילי יוסף שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ה' 1400- 1300 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ה' 1400- 1300 סמ'  ב'
זהו קורס המשך לקריאת פרטיטורות I אשר חושף את התלמיד ליצירות רב-קוליות ותזמורתיות מהתקופה הרומנטית ועד ימינו אנו. העבודה בקורס הינה מעשית ולכן שליטה בפסנתר הינה תנאי הכרחי להשתתפות בקורס.
 
0843-3555-01  תזמור ב'
מר ברדנשוילי יוסף שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ג' 1600- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 033 ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .
 
0843-4395-01  נצוח מקהלה מתקדמים ד'
מר בורשבסקי-בר רונן שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'

לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.

 
0843-4516-01  קונטרפונקט בסגנון באך ג'
ד"ר קליינר בוריס שיעור ות בוכמן-מהטה 031 ד' 1200- 1000 סמ'  א'
קורס המשך. הקורס עוסק בהעמקה של שליטה על טכניקות של קונטרפונקט. מטרת הקורס היא לפתח יכולת להשתמש באימיטציה כאחת הטכניקות המפותחות ביותר בהלחנה וגם להקנות יכולת לכתוב יצירות שלמות המבוססות על טכניקות הפוגה.
 
0843-4540-01  ניצוח תזמורת מתקדמים ד'
מר שו אי אן שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
 
0843-4540-02  ניצוח תזמורת מתקדמים ד'
מר תלמי יואב שיעור ות סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
הרפרטואר לתלמידי הניצוח המתקדמים במהלך שנתיים (שנה ג׳ ושנה ד׳) של לימודי ניצוח לתואר ראשון וכן לתלמידים לתואר שני כולל את מיטב הרפרטואר הסימפוני מהתקופה הקלאסית, דרך התקופה הרומנטית והאימפרסיוניזם הצרפתי - ועד המאה ה- 20 וה- 21 (פרטים בהמשך).
 
0843-5382-01  סוגיות ייחודיות בקומפוזיציה העכשווית הכלית והווקאלית
מר סרוסי ראובן תרגיל בוכמן-מהטה 032 ד' 1600- 1400 סמ'  א'
תרגיל בוכמן-מהטה 032 ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
הקורס ידון באספקטים ייחודיים למלאכת הקומפוזיציה בת-זמננו, כגון: הרחבת השימוש בצליל לכדי הכללת מרכיבים נוספים הן בכיוון הגובה (מיקרוטונליות) והן בהפקת צלילים חדשים בעקבות הרחבת טכניקת ההפקה הכלית, הרחבת מימד המרכיב הריתמי, שילוב של חלקים פתוחים ביצירה כתובה (שילוב בדרכים שונות של אלתור או חופש מוגבר של המבצע לפירוש הפרטיטורה), מודלים חדשים ליצירת תחביר (דיסקורס) מוסיקאלי ועוד.

הקורס יאורגן ברצף תימטי על פי האמור לעיל ויישא בעיקרו אופי עיוני. בין רצף השעורים
בנושאים השונים, ישולבו לאורך כל השנה שעורים מעשיים, עם דגש תרגולי, שמטרתם לפתח מיומנות מעשיות במיוחד בתחום הקצב וגם בדרכי נוטאציה ייחודיות ויעודיות.
 
0843-5540-02  ניצוח תזמורת מתקדמים א'
מר תלמי יואב הדרכה אי סמ'  א'
הדרכה אי סמ'  ב'
הרפרטואר לתלמידי הניצוח המתקדמים במהלך שנתיים (שנה ג׳ ושנה ד׳) של לימודי ניצוח לתואר ראשון וכן לתלמידים לתואר שני כולל את מיטב הרפרטואר הסימפוני מהתקופה הקלאסית, דרך התקופה הרומנטית והאימפרסיוניזם הצרפתי - ועד המאה ה- 20 וה- 21 (פרטים בהמשך).
 
0843-6540-02  ניצוח תזמורת מתקדמים ב'
מר תלמי יואב הדרכה אי סמ'  א'
הדרכה אי סמ'  ב'
הרפרטואר לתלמידי הניצוח המתקדמים במהלך שנתיים (שנה ג׳ ושנה ד׳) של לימודי ניצוח לתואר ראשון וכן לתלמידים לתואר שני כולל את מיטב הרפרטואר הסימפוני מהתקופה הקלאסית, דרך התקופה הרומנטית והאימפרסיוניזם הצרפתי - ועד המאה ה- 20 וה- 21 (פרטים בהמשך).
 
0845-1001-01  תולדות המוזיקה - ימה"ב והרנסנס
פרופ טנאי אסתר דורית שיעור קיקואין 002 א' 2000- 1600 סמ'  א'
בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה מיון העתיקה ועד סוף המאה החמש עשרה.
 
0845-1002-01  תולדות המוזיקה - בארוק
פרופ טנאי אסתר דורית שיעור מכסיקו 206ג א' 2000- 1600 סמ'  ב'
בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה החל מאמצע המאה השש עשרה ועד אמצע המאה השמונה עשרה.
 
0845-1004-01  קריאת פרטיטורה
ד"ר גלפרין איגור תרגיל בוכמן-מהטה 031 ד' 1000- 0900 סמ'  א'
תרגיל בוכמן-מהטה 031 ד' 1000- 0900 סמ'  ב'
נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות במפתחות "דו".
נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות תזמורתיות עם כלים הדורשים טרנספוזיציה.
 
0845-1005-01  פיתוח שמיעה וסולפג' א'
מר רוזנקרנץ עדי שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1700- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1700- 1600 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ה' 1700- 1600 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ה' 1700- 1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק ב-
א. בפתוח השמיעה המלודית: הן בשירה הן בזיהוי הן בהכתבות והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות.
ב. הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמונית דרך זיהוי והכתבת אקורדים ומהלכים הרמוניים דרך התפתחותם בספרות המוסיקה.
ג. פתח הזיהוי והזיכרון הריתמי.
 
0845-2001-01  תולדות המוזיקה - קלסיקה, רומנטיקה
פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל שיעור בוכמן-מהטה 014מ ב' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור בוכמן-מהטה 014מ ד' 1200- 1000 סמ'  א'
הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נקודות ציון עיקריות בהיסטוריה ואסתטיקה של המוזיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים, מק. פ. ע באך עד מאהלר. מטרת הקורס היא הצגת הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוזיקה הקלאסית והרומנטית מחד, ודיון במוסיקה עצמה מאידך. מדי חודש נקדיש שיעור לתרבות מוזיקלית חוץ מערבית.
 
0845-2003-01  מוזיקולוגיות 1
פרופ איתן זהר שיעור בוכמן-מהטה 014מ ב' 1800- 1600 סמ'  א'
הקורס ״מוזיקולוגיות״ מציג את פניו המרובים והמשתנים של המחקר המוזיקולוגי העכשווי בעזרת סקירת תחומי העניין, שאלות היסוד ושיטות המחקר של ענפים מרכזיים בחקר המוזיקה היום. בצד גישות מסורתיות לחקר מוזיקה, כמו מוזיקולוגיה היסטורית, או תיאוריה וניתוח של מוזיקה מערבית, נציג גישות חדשניות שהתפתחו בעשורים האחרונים בהשפעת שדות ידע מגוונים (לדוגמה, מוזיקולוגיה והשיח הביקורתי, מוזיקולוגיה קוגניטיבית, אינפורמטיקה מוזיקאלית, חקר הביצוע המוזיקאלי), כמו גם תחומים שעברו משולי השוליים של השיח המוזיקולוגי אל מרכזו, כחקר המוזיקה הפופולארית.
החלק הראשון של הקורס (סמסטר א') יסקור כיווני מחקר מסורתיים וחדשים בתיאוריה וניתוח מוזיקאלי וכמה משדות המחקר האמפירי או הכמותני של מוזיקה. בין השאר, נעסוק במחקר הקוגניציה המוזיקאלית, מחקר אמפירי של ביצוע מוזיקאלי, ומחקרי קורפוס של סיגנון ותחביר מוזיקאלי.
 
0845-2004-01  מוזיקולוגיות 2
פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל שיעור בוכמן-מהטה 014מ ב' 1800- 1600 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.
 
0845-2005-01  פיתוח שמיעה וסולפג' ב'
מר רוזנקרנץ עדי שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1500- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ב' 1500- 1400 סמ'  ב'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ה' 1500- 1400 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 002מ ה' 1500- 1400 סמ'  ב'
הקורס עוסק בפיתוח שמיעה הרמונית של ספטאקורדים והיפוכיהם, קלסתרים, קורטיאליים במהלכים הרמוניים עם דומיננטיות שניוניות ואקורדים גיאוגרפיים. שירת קטעים דיאטוניים וכרומטיים במפתחות סול, פה ודו (כולל יצירות מתוך הספרות המוזיקלית), הכתבות בקול אחד ובשני קולות עם מודולציות. פיתוח מיומנות הקצב בניצוח והקשה של תבניות קצב במשקלים פשוטים ומורכבים.
 
0845-2109-01  המוזיקה במאה ה-02
ד"ר יצחקי עפרה שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ג' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור ות בוכמן-מהטה 041 ג' 1200- 1000 סמ'  ב'
במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה המערבית מסוף המאה התשע-עשרה ועד לסוף המאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות.
 
0845-2117-01  מבוא לתפיסה וקוגניציה מוזיקאלית
גב' זינגר נעמי שיעור בוכמן-מהטה 032 ב' 1400- 1200 סמ'  א'
שיעור בוכמן-מהטה 032 ב' 1400- 1200 סמ'  ב'
פרופ איתן זהר
הקורס יסקור שאלות יסוד, שיטות מחקר, וממצאים מרכזיים במחקר האמפירי של תפיסה וקוגניציה מוזיקאלית. נכיר את המנגנונים המוחיים המתווכים פעילויות מורכבות אלו ואת הדרכים לבחון מנגנונים אלו. ננסה להבין מה מלמד אותנו מחקר ניסויי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובמדעי המוח על האזנה וביצוע מוזיקלי, ונבחן כיווני מחקר העושים שימוש בידע זה לצרכי טיפול. בין נושאי הקורס: תפיסת מרכיבי המוזיקה, תפיסת המבנה המוזיקאלי, מוזיקה ורגש, מוזיקה ושפה, מוזיקה וקשרים בין החושים.
זהו קורס משותף לתלמידי בית הספר בוכמן-מהטה למוזיקה ובי"ס סגול למדעי המוח, קבוצות שרקען האקדמי שונה. כדי לגשר על הפערים בין שתי הקבוצות ישולבו בקורס שיעורי השלמה, שיעניקו לתלמידי ביה"ס למדעי המוח מצע הכרחי בתיאוריה מוזיקאלית, ולתלמידי ביה"ס למוזיקה רקע בסיסי בחקר המוח.
 
0845-2119-01  בטהובן - התקופה האמצעית
פרופ איתן זהר שיעור בוכמן-מהטה 032 ב' 1200- 1000 סמ'  א'
שיעור בוכמן-מהטה 032 ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
הקורס יחקור את המאפיינים הסגנוניים, הצורניים וההבעתיים של התקופה "ההרואית" של בטהובן (1802-1814), בה נוצרו רבות מיצירותיו המוכרות ביותר. ינותחו יצירות מרכזיות של המלחין מתקופה זו, ביניהן: הסימפוניה השלישית (ארואיקה), הסימפוניה החמישית, הסונטות לפסנתר אופ. 31 מס. 2 ו3, אופ. 57 ("אפסיונאטה), ואופ. a81 ("הפרידה"); הרביעייה לכלי קשת אופ. 59 מס. 1 ("רזומובסקי"), הקונצ'רטי הרביעי והחמישי לפסנתר, ו32 הוריאציות בדו מינור. הכרות עם יצירות אחרות של בטהובן מתקופה זו תיבדק באמצעות מבחן האזנה.
 
0845-2154-01  "קולה שלה" - מלחינות בולטות לאורך ההיסטוריה
פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל סמינר בוכמן-מהטה 014מ ב' 1600- 1400 סמ'  א'
סמינר בוכמן-מהטה 014מ ב' 1600- 1400 סמ'  ב'
הסמינר יציג את תחום המוזיקולוגיה הפמיניסטית/המגדרית מתחילת דרכה בשנות ה-80 של המאה העשרים ועד ימינו, על המהפכות והשינויים שחלו בתחום.
חוקרים מאפיינים שלושה שלבים מרכזיים בתחום, הראשון מאופיין בהתמקדות במוזיקה מערבית אמנותית, בנשים יוצרות, כתיבה נשית, דימויים נשיים ובחתירה תחת הנרטיבים האוניברסליים. השלב הבא מאופיין בבינתחומיות, במיקוד בהאזנה וביצוע (ולא ביצירה), במוזיקות לא אמנותיות ולא מערביות, בסובייקט המגדרי של השיח המחקרי ובביקורות קווירית. השלב הנוכחי מאופיין בהתרחבות לפעילות פוליטית ולגלובליזציה.
 
0845-4123-01  מטמורפוזות של הקול
פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל סמינר בוכמן-מהטה 014מ ד' 1600- 1400 סמ'  א'
סמינר בוכמן-מהטה 014מ ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
הסמינר יציג לעומק את התחום החדש של ׳מחקר הקול׳
נעסוק מזוויות שונות בקול השר תוך התמקדות בגילגוליו השונים של הקול כפי שזה בא לידי ביטוי בתרבות מערבית וחוץ מערבית, בטכנולוגיה, ביחס לגוף, במוזיקה, אמנויות במה ובאמנויות חזותיות.
 
0845-4124-01  כתיבה מחקרית
פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל שיעור ות בוכמן-מהטה 014מ ד' 1800- 1600 סמ'  ב'
קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע׳פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.
 
0845-4126-01  לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה
פרופ איתן זהר סמינר בוכמן-מהטה 032 ב' 1800- 1600 סמ'  ב'
מחקרים אמפיריים בתפיסה, קוגניציה, ומדעי המוח מצביעים על כך שמאזינים מקשרים באופן עקבי מרכיבים מוזיקאליים בסיסיים כגובה צליל, עוצמה וגוון עם אספקטים של ראייה, מגע, תנועה, טעם וריח. אנלוגיות בין-חושיות אלו (לדוגמה, בין גובה צליל וגובה מרחבי, או עצמת צליל וגודל) הנתפסות לעיתים קרובות באופן אוטומטי ולא מודע, עשויות לספק כלי חשוב להבנת היבטים של משמעות מוזיקאלית, ובמיוחד להבנת הקשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או "תכנית" תיאורית. בסמינר זה נסקור את המחקר האמפירי של אנלוגיות בין-חושיות, ונבחן בעזרת ניתוח של יצירות משלוש המאות האחרונות (של היידן, שוברט, מוסורגסקי, שנברג, צ'רנובין, ליגטי ואחרים) כיצד מעוצבות אנלוגיות כאלו במוזיקה, וכיצד הן מעצבות ומשנות קשרים בין מוזיקה לטקסט, נרטיב, או תיאור.
 
0845-4128-01  נסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדי
פרופ טנאי אסתר דורית סמינר בוכמן-מהטה 030 ג' 1800- 1400 סמ'  ב'
בסמינר זה נבחן את המעבר מהרנסנס לבארוק תוך התבוננות מעמיקה ביצירותיו של קלאודיו מונטורדי. דגש יושם על הקשר בין התפתחות שפת המוזיקה בתקופה בין 1580 ל 1650 לבין המעבר, בעקבות המהפכה המדעית והרפורמות הדתיות, מן העולם הישן לעולם החדש.
 
0845-5123-01  בצל המשטר הדיקטטורי: שוסטקוביץ'
ד"ר קרביץ נלי סמינר בוכמן-מהטה 017מ ג' 1400- 1200 סמ'  ב'
המוזיקה של שוסטקוביץ' , יותר מכל מלחין אחר, הייתה קשורה בשלטון פוליטי.
כל יצירה הייתה קשורה לאירוע פוליטי קיים ובכל אחת מהיצירות הללו ניתן להבחין במסר הסמוי , אותו המלחין נאלץ להסתיר, בהיותו אזרח במדינה טוטליטרית . בקורס, הבנוי בצורה כרונולוגית, תשומת לב מיוחדת תוקדש לבעיות חשובות כדלקמן:
- האמביוולנטיות של השפה המוזיקלית .
- מוזיקה כהבעת מחאה נגד המשטר.
- האינטרפרטציה של התוכן הפנימי . ניתוח מערכת הסמלים המוזיקליים, אסוציאציות, "רמזים הכוונה" – כל מה שעוזר להבנת מהות היצירה שנוצרה בתנאי צנזורה חמורים.
- ביקורת ואידיאולוגיה: עיון במאמרים 1936 ו 1948 והחלטות המפלגה הקומוניסטית לגבי יצירות המלחין.
- האלמנט הטרגי והאסטטי ביצירתו של שוסטקוביץ'. גרוטסק-אירוניה-סאטירה כהשתקפות עקיפה של האלמנט הטרגי.
- תשומת לב מיוחדת תוקדש לביקורת חריפה על מאמריהם וספריהם שלJan MacDonald and Solomon Volkov.