שנה"ל תשע"ד

0821-1009-01  המיתולוגיה באמנות
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור א' 1200- 1000 סמ'  ב'
ד"ר טלילה מיכאלי
מי הם האלים והגיבורים היווניים והרומיים, כיצד נערך פולחנם, מהו מיתוס, הקשר בין מיתוס לדת, מקומם בחייהם של אנשי יוון ורומא, מהם המיתוסים המלווים אותם על פי המקורות העתיקים, אלה מהווים היבט אחד בו יעסוק הקורס. התפתחות הדימויים עצמם, בחירת הנושאים בהתאם לשימוש שנועד להם, דרכי התיאור האמנותי שלהם, הזיקה בין האלים והגיבורים של יוון ורומא ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר כמו הרנסאנס, הבארוק והעת החדשה, הם ההיבט האחר שבו יעסוק הקורס.
 
0821-1312-01  מבוא לאמנות ימה"ב: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
ד"ר פינקוס אסף שיעור ד' 1600- 1400 סמ'  ב'
ד"ר אסף פינקוס
לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות: האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.
 
0821-1314-01  הנרטיב הנוצרי באמנות: טקסט ודימוי
ד"ר פישהוף גיל שיעור ד' 1200- 1000 סמ'  ב'
ד"ר גיל פישהוף
ההיסטוריה הקדושה הנוצרית, ובמרכזה התגשמותו של ישו בבשר, מותו ותחייתו, מהווה יסוד מרכזי של התרבות המערבית, ושל האמנות המערבית בתקופות השונות. אין ספור יצירות הוקדשו לתיאור רגעי המפתח של חייו של ישו, כמו גם של חייה של המדונה ושל הקדושים השונים, ומסורות התיאור אשר נוצרו היוו מקור מרכזי להתייחסות גם עבור אמנים אשר תיארו נושאים אחרים, לאו דווקא מן ההיסטוריה הקדושה.
קורס זה יבקש ללמוד את אופני תיאוריהם של פרקים מרכזיים מן הנרטיב הנוצרי באמנות, ולעמוד אחר ההקשרים המורכבים שבין המסורות הטקסטואליות – בהן הברית הישנה והחדשה, האפוקריפה, וכתבי אבות הכנסייה והתיאולוגים הנוצרים – לבין הייצוג החזותי של עיקרי ההיסטוריה הקדושה הנוצרית. כל אלו יבחנו מתוך שורה של מתודות ובהן איקונוגרפיה, גישות נרטולוגיות, סמיוטיקה ועוד.
 
0821-1340-01  האמנות המוסלמית בתפארתה
פרופ טרגן חנה שיעור ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
 
פרופ' חנה טרגן
השיעור יקנה לתלמידים מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, והאורנמנט המוסלמיים
תוך בחינת דרכי התבוננות ביצירות ומודלים לפירוש משמעותן. נציע סקירה של האמנות המוסלמית בתקופת תפארתה בימי-הביניים המאוחרים (בהבדל משיעור ליבה באמנות האסלאם, חלק א').
 
 
0821-1430-01  מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לברוק
ד"ר הנדלר יוסף שיעור ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
 
ד"ר ספי הנדלר
השיעור יוקדש לשינויים הדרמטיים שעוברת האמנות ברומא משנת 1534 בה שב אליה מפירנצה מיקלאנג'לו בונארווטי ועד שנת 1606 אז נמלט ממנה מיקלאנג'לו מריזי דה קרוואג'יו. בשישים השנים האלו חל שינוי שנהוג היה לתאר בעבר כמעבר מן הרנסנס הגבוה לבארוק הרומאי. במהלך השיעור ננסה להביט לעומק על התהליכים האמנותיים, הפוליטיים והדתיים שעוברים על רומא ולבחון לאורם שורה של יצירות מרכזיות הן ארכיטקטוניות הן מצויירות והן מפוסלות. במקביל נעלה שאלות אודות סגנון, זהות אמנותית של אמן בודד ויכולתו להשפיע או לעצב את האמנות של תקופתו. 
 
0821-1431-01  אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני
ד"ר צולקמן תמר שיעור א' 1600- 1400 סמ'  ב'
ד"ר תמר צ'ולקמן
במקביל להתפתחות הרנסנס האיטלקי, בארצות שמעבר לאלפים החל הציור להתנתק מהדימויים והמסורות של ימי הביניים ולבסס הסתכלות חדשה על המציאות הגשמית. סגנון ציור זה זכה עוד בזמנו לכינוי "אמנות חדשה" (Ars Nova) ומאופיין, ראשית וקודם כל, בריאליזם. אבל למרות שאחת המטרות של סגנון אמנותי זה היתה ללא ספק לעורר את התפעלות הצופה מיכולת החיקוי של האמן, אין מדובר בהעתקה פשוטה של המציאות הגשמית. מתחת למעטה החיקוי המדוקדק, נושאת בתוכה "האמנות החדשה" משמעויות נסתרות, והופכת להיות מציאות קסומה ומיסתורית.
בשיעור זה נבחן את ה"אמנות החדשה" מערש לידתה בארצות השפלה ואת התפתחותה והתפשטותה בהולנד, גרמניה וצרפת. נבחן את עבודתם של אמנים מובילים כמו יאן ואן אייק, רוג'ר ואן דר ויידן, גררד דויד, הירונימוס בוש, ואחרים על רקע ההתפתחויות ההיסטוריות של זמנם.
 
0821-1528-01  אמנות המאה העשרים
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל שיעור ה' 1200- 1000 סמ'  ב'
 
 
ד"ר עדי לוריא חיון 
קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים. אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים את המעבר ממסורות הציור, הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב, הפרפורמנס והצילום. במהלך השיעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על ידי אמנים אלה. לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ומלביץ', דאדא וסוריאליזם, ועד האקספרסיוניזם המופשט, נדון בביקורת מעמדו של האובייקט, זהות ומגדר, האדם והטבע, משבר הרוח, המשיכה לאחר, והשפעתן המכרעת של מלחמות העולם על הייצוג הפלסטי 
 
0821-1622-01  מבוא לאמנות עכשווית
ד"ר מימון ורד שיעור ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
ד"ר ורד מימון
המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית. הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות ה-70 והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי, תפקידו של האמן, ומעמדו של הצופה. הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס, בהגדרה המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף, וביחסים שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות. דגש מיוחד ניתן למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה, בעיקר ביחס לנושאים כמו שיתוף, קולקטיביות ואקטיביזם.
 
 
0821-1902-01  אמנות על ציר הזמן: העת החדשה - מהרנסנס ועד לאמנות המאה ה-12
שיעור סמ'  ב'
 
מרכז הקורס: ד"ר ספי הנדלר
הקורס יסקור את תולדות האמנות במדיה שונים, החל מהרנסנס המוקדם, דרך הרנסנס הגבוה, התקופה אותה נהוג לכנות ימי ה"מניירה מודרנה" (או "מנייריזם") ואמנות הרפורמה הקתולית המכונה לעיתים קרובות ה"בארוק" ועד למודרניות ולאמנות העכשיווית. נקודת המבט תהיה רחבה ככל האפשר ובמהלך הסמסטר יכללו מפגשים שיוקדשו לאמנות האמריקות, אמנות סין ויפן, אמנות יהודית ואמנות הקשורה בעידן הקולוניאליסטי.
דגש יושם על תפקידה של האמנות בתרבויות השונות ככלי תקשורתי, חברתי, פוליטי, ודתי. כל אלו יקנו לסטודנטים את הרצף ההתפתחותי ואת מושגי היסוד של תולדות האמנות הנחוצים לצורך לימודי הליבה במקצוע ולצורך שיעורים מתקדמים ויאפשרו לנהל דיון מלומד על האיכויות הצורניות של עבודות האמנות, נושאיהן, וחשיבותן מתוך ההקשרים והיבטים ההיסטוריים שלהן.
 
המבוא הפנורמי ילווה בתרגיל קריאה שהוא חובה לתלמידי החוג לתולדות האמנות ורשות לתלמידי שאר החוגים. ההרצאות יועברו על-ידי מספר מרצים, כל אחד מומחה בתחומו כמפורט מטה.
 
0821-6153-01  האמנות הקלטית בעולם העתיק
ד"ר מיכאלי טלילה שיעור א' 1400- 1200 סמ'  ב'
 ד"ר טלילה מיכאלי
אם כי מקובל היום לראות באמנות הקלטית את אמנותם של האיים הבריטיים אין הדבר כך. תפוצתה של האמנות הקלטית הינה כמעט על פני אירופה כולה ואף מזרחה מכך, ושורשיה נעוצים עוד בתקופת הברונזה. זו אמנות שנתפשת בעיקר כאורנמנטלית, של חפצים ברי-נשיאה, והיא מציגה מגוון רחב של מוטיבים וסגנונות.
בקורס זה ננסה לעקוב אחת תרבות ייחודית זו, ללמוד את ביטוייה האמנותיים עד שלהי העת העתיקה.
כן נבחן את השפעתה המכרעת על האמנות ברחבי אירופה, ואת קשרי הגומלין שהתקיימו בינה לבין האיזורים השונים.
 
0821-6158-01  עולם מיתולוגי בעידן דיגיטלי: הנוכחות הקלאסית באמנות ישראלית
ד"ר שדה סביליה נאוה גרצ שיעור ה' 2000- 1800 סמ'  ב'
 
תאור הקורס:
חקר השפעת התרבות הקלאסית בתרבות העכשווית הינו תחום מחקר שהתפתח בעשרים השנים האחרונות ומכונה Reception Studies. למרות אופיה האנטי קלאסי של האמנות הישראלית, ניתן להבחין בכל זאת בהשפעה של התרבות הקלאסית, אשר באה לידי ביטוי בהופעת נושאים מיתולוגיים ודימויים קלאסיים ביצירתם של אמנים ישראליים. דימויים אלו הינם ביקורתיים וטעונים במשמעויות חתרניות. קורס זה יעסוק בהשפעה ובנוכחות הקלאסית באמנות הישראלית, תוך התייחסות לתערוכות עכשוויות, באמצעות בחינה של דימויים וסמלים מיתולוגיים, ערכים אסתטיים ותפיסת "היפה", עקרון ה'אידאה' האפלטונית, עקרון המימזיס, תפיסת הארוס, הדוניזם, מטמורפוזות, קתרזיס, אפותאוזיס והנשגב. ספרות המחקר תכלול מקורות מחקריים וראשוניים בתחום התרבות והאמנות הקלאסית, לצד ספרות מחקר אודות אמנות ישראלית ותרבות עכשווית.

 
 
0821-6382-01  מפגשים מסוכנים: בין אמנות מוסלמית לנוצרית באיטליה וסיציליה ב
ד"ר קפיטיקין לב אריה שיעור ה' 1200- 1000 סמ'  ב'
 
ד"ר אריה קפיטייקין

קירבה גיאופוליטית, קשרי לוחמה ומסחר, ואף נוכחות מוסלמית קבועה או ארעית באזור הפכו את איטליה וסיציליה לאזורי מגע ומפגש בין האמנות הנוצרית למוסלמית בטבורו של הים-תיכון. דרך יצירות וסוגיות נבחרות מימי הביניים המוקדמים, נבחן מי היו הפטרונים, הקהלים והמסרים של האמנות ההיברידית/ האקלקטית שנוצרה מתוך 'מפגשים מסוכנים' אלו.
 
 
0821-6395-01  הפוליטיקה של המרחב הציבורי בקהיר במאות ה-91 וה-02: אמנות, אד
פרופ טרגן חנה שיעור ג' 1600- 1400 סמ'  ב'
 
פרופ' חנה טרגן
מבני ציבור, מבני מגורים, אנדרטאות, פסלי חוצות, כיכרות, מבני ציבור, פארקים וכו'   אשר תופסים את המרחב הציבורי הם נקודות ציון בהתפתחותן האורבאנית של ערים. במקרה הספציפי של קהיר הם מהווים יותר מכל ביטוי סמלי בחומר למאבקיה של מצרים לשחרור והגדרה לאומית והם מנציחים אירועים ספציפיים הקשורים בהיסטוריה של האומה, בדרך כלל מנקודת מבטם של האוטוריטות שהמרחב הציבורי נתון לשליטתן.
השיעור ינתח יצירות ספציפיות בזירת המרחב הציבורי הקהירי בקונטקסט האמנותי, פוליטי ואוטוריטטיבי.
 
0821-6439-01  הארמון והוילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס ובבארוק
ד"ר בלס גולדה שיעור ב' 1200- 1000 סמ'  ב'
ד"ר גולדה בלס
בקורס זה נדון במגורים הפרטיים בתקופת הרנסנס – הארמון (
Palazzo) העירוני והווילה (Villa) מחוץ לעיר - תוך התיחסות להיבטים חברתיים-תרבותיים ופוליטיים.
במסגרת השיעור נעסוק בשלושה אספקטים של הארמון והווילה הפרטיים:
1.     שפת האדריכלות, כולל: הכרות עם האדריכלים המובילים ותפיסתם האדריכלית; רעיונות מרכזיים בתיאוריות של האדריכלות; איפיונים סיגנוניים. יבחנו מקורות ההשראה החזותיים והספרותיים ליצירות, והשפעת אדריכלי הרנסנס על הדורות הבאים.
2.     קישוטו הפנימי של הבית (ציורי קיר, פיסול וכד'), כולל: הכרות עם האמנים השונים; דיון בתכניות האיקונוגרפיות; בחינה של מאפיינים סיגנוניים.
3.     תפיסת הגן הפרטי של הרנסנס: מבנה, פיסול, מזרקות וכד'.
 
 
0821-6557-01  אמנות יהודית? אמנות יהודית!
ד"ר שריג נעמי שיעור ג' 1800- 1600 סמ'  ב'
 ד"ר נעמי שריג
 
שאלת קיומה של האמנות היהדות, הגדרתה ומהותה היא רבת שנים. בין הראשונים שדנו בה היה בצלאל נרקיס, במאמרו "האם קיימת אמנות יהודית", ורבים אחרים הלכו בעקבותיו. הנסיון להבין את האמנות היהודית ולעמוד על ייחודה היה ונותר בגדר בחינה של הזהות היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי באמצעות האמנות.
 
המחשבה הרווחת, כאילו הדיבר השני אוסר על כל צורה של ביטוי אמנותי, בפסל או בתמונה, צריכה להיבחן מחדש לאור עצם קיומו של בית המקדש על שלל עיטוריו. למעשה, בכל דור קמו בעם היהודי אמנים שפעלו במסגרת הקהילה ונזונו ממילון הצורות היהודיהמסורתי, ההלכה והמנהג, אך במקביל היו חשופים לתכנים, לסגנונות ולמנהגים של החברה הסובבת בכל ארצות הפזורה.
 
בקורס נעמוד על ביטוייה השונים והמגוונים של האמנות היהודית, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בינה לבין התרבות הכללית במרחב ובזמן.
 
 
0821-6560-01  פני האל, מגע האדם: האיקונה בעולם הביזנטי
ד"ר קשמן וסרמן אנסטסיה שיעור ג' 1200- 1000 סמ'  ב'
 ד"ר אנסטסיה קשמן
קורס זה יבחן את תופעת הערצת האיקונות אשר עומדת במרכזה של הדת הנוצרית האורתודוכסית. נלמד על ראשית התופעה בתרבות הנוצרית הקדומה. נעקוב אחר התמורות החשובות שחלו בה במהלך מאות השנים בתרבות הביזנטית והפוסט-ביזנטית – מהבחינה הצורנית, הסגנונית והטכנית. נעמוד על הסיבות התיאולוגיות הרשמיות להערצת חפצי אמנות אלו ואף על דרכי הערצתם, הן בחלל הכנסייה והן על-ידי המאמין הפשוט. נתמקד במספר איקונות בעלת חשיבות מיוחדת לגבי הנוצרים האורתודוכסיים, וכן נבדוק האם נותרה האיקונה הביזנטית נחלתה של הנצרות המזרחית בלבד, או שמא היא מהווה גם חלק מן החוויה הדתית הקתולית. לבסוף, ננסה לבחון מה מקומה של האיקונה בעולמו של המאמין המודרני. הקורס כולל קריאת חובה באנגלית. הקורס יכלול סיורים בארץ.
 
 
0821-6642-01  אמנות ו)אינ(סוף
ד"ר לוריא חיון עדי מיכל שיעור ג' 2000- 1800 סמ'  ב'
 ד"ר עדי לוריא חיון 
קורס זה ידרוש אחר הייצוגים החזותיים של הנשגב מהמאה השמונה-עשרה ועד היום. אנו נבחן את שאלת הגבולות המכוננת את היחסים בין האדם והטבע, הטכנולוגיה, והספקטקל, ונשווה מושגי מפתח של הבלתי ניתן לייצוג, כגון האחר הרדיקלי, המוזר, והמאיים. הקורס יתרכז במערך של בעיות היסטוריות חוצות זמן וגבולות לאומיים תוך שימוש בטקסטים היסטוריים ופילוסופיים מרכזיים. בין הנושאים המרכזיים ימנו: המקורות הפילוסופיים והפוליטיים של הקטגוריה של הטבע, מהו ה'נשגב' ויחסו לקטסטרופלי, ייצוגי הנופים האקזוטיים המדומיינים של הנופים הקולוניאלים, וייצוגים של השחתת הסביבה בידי הטכנולוגיה.  
 
0821-6682-01  מנשים אמניות לאמנות פמינסטית במאה העשרים
ד"ר קלורמן עראקי נעמה שיעור ה' 1800- 1600 סמ'  ב'
גב' נעמה קלורמן-עראקי 
שונות המייצגות את פעילותן האמנותית של נשים במאה העשרים, באירופה ובארה"ב. הדיון יפתח בניתוח ביקורתי של יצירות מהעשורים הראשונים של המאה, ויבדוק את הקונטקסט הפוליטי, החברתי, והתרבותי שלהן, אשר בו הפמניזם לא תפס מקום מרכזי. בהמשך יבחן הקורס את התפתחות הפוליטיקה הפמיניסטית החל משנות השבעים, ואת רתימתה לפעילות תרבותית באמצעות ציור,מונטאז',אמנות פרפומנס, צילום, וכלי המדיה.
יידונו סוגיות הנוגעות במחצית הראשונה של המאה העשרים, כגון השתתפות נשים בתנועות הדאדא והסוריאליזם על מגמותיהן השונות, עבודות מונטאז', ציור ופיסול של הנה הוך, ליאונורה קרינגטון, לואיז בורז'ואה ועוד; השתתפות בצילום דוקומנטרי, למשל במסגרת - Farm Security Administration (FSA)  בארה"ב, ותרומתן של נשים לפוטו-ג'ורנלים כמו Life האמריקאי, ו- Picture Post  הבריטי.
הקורס יבחן אסטרטגיות פוליטיות מוקדמות באמנות פמיניסטית בראשית שנות השבעים, כגון התארגנות קולקטיבית, העלאת מודעות (conscious raising), קידום העמדה כי "האישי הוא פוליטי", ויישום כל אלה בפרוייקטים אמנותיים, כגון "Woman House" של ג'ודי שיקגו.
הקורס גם יעסוק באתגור תפיסת "הרחוב" כספרה גברית החל משנות השבעים, על ידי ניתוח אמני מיצג, כגון ויטו אקונצ'י וסוזן לייסי, ותצלומים של גרי ווינוגרנד וקוני הטץ'. בהקשר זה הקורס ינתח שיח פמיניסטי העוסק במגדר במרחב הציבורי העירוני, וידון בשאלות העוסקות במבט (the gaze)וביחסי הכוח השונים המעורבים בו.
כמו כן תבדק התפתחות שיח תיאורטי פמיניסטי בשנות השבעים והשמונים סביב כינון סובייקט נשי כהבניה תרבותית, וזאת תוך דיאלוג עם תיאוריה פסיכואנליטית, תיאוריה סמיוטית ורעיונות מרקסיסטיים. ייבחנו עבודות של האמנים ויקטור בורגין, איב לומקס, מרי ייטס, מרתה רוזלר ועוד.
הקורס יבחן את השימוש באמנות בשנות השבעים והשמונים ככלי המבקר ייצוגי נשים בתקשורת. הדיון יבדוק פעילות פמיניסטית, כגון ריסוס גרפיטי על שלטי חוצות, יצירת דימויים פמיניסטיים אלטרנטיביים המציגים נשים בתפקידים לא "מסורתיים" בציור ובמונטאז', וייסוד מגזינים פמיניסטיים.
הקורס ייסתיים בבדיקת יצירות אמנות בשנות השמונים והתשעים המייצגות את ה"אחר" ומתכתבות עם שיח "הפוליטיקה של זהויות" המפרק והמאתגר את השיח הפמניסטי הכביכול אחדותי.
 
0821-6695-01  ההיסטוריה של הצילום במאה העשרים
ד"ר שבי אורלי שיעור ב' 1800- 1600 סמ'  ב'
ד"ר אורלי שבי
השיעור הינו מבוא לסוגיות נבחרות בהיסטוריה של אמנות הצילום מראשית המאה ה 20 ועד לתקופתנו. בנוסף להכרות עם צילומים, צלמים, תערוכות וטקסטים מרכזיים על חקירת האבולוציה של הצילום, הדיון בשיעור ייסוב סביב שלוש בעיות מרכזיות הקשורות לאופיו הייחודי של התחום: ראשית נעסוק בדיון התיאורטי המתמשך על מהותו של הצילום. נדון גם בתפקידו התרבותי, חברתי ופוליטי של הצילום בעידן המודרני והפוסט מודרני, כמנסח מחדש את יחסנו למציאות. כמו כן, נתמקד בשאלות אסתטיות הקשורות בצילום כאמנות, מתוך קשריו הרבים עם מתודות אמנותיות אחרות. דגש מיוחד יושם על תפקידו של הצילום בשדה באמנות העכשווית, תוך התמקדות במספר אמנים מרכזיים המאתגרים בעבודותיהם את גבולות התחום. 
 
 
0821-6791-01  מה קרה לז'אנרים האקדמים במאה העשרים?
ד"ר שוסטרמן רבקה שיעור ג' 1200- 1000 סמ'  ב'
ד"ר רבקה שוסטרמן
בשיעור נדון בנושא הז'אנרים-היסטוריה,דיוקן, ז'אנר (חיי היום-יום), נוף, דומם, הנושאים האקדמיים היררכיים (נוף ודומם החליפו לעיתים מקומות ),ונבדוק אם וכיצד שרדו באמנות המאה העשרים. בין השאר נדון בהיסטוריה של הז'אנרים במאות ה-שמנה עשרה ו ה-תשע עשרה, ובתזה של תערוכת הנושאים והתפתחותם שפתחה את גלריה טייט מודרן בלונדון-2000. נשאל –האם בעקבות השינויים באמנות המאה התשע עשרה והעשרים נתן לסווג יצירות על פי ז'אנרים ? כיצד משפיע הסגנון המופשט על נושא הדיון? נבדוק - האם ניתן להניח סוג של קשר ו\או הקבלות בין ז'אנר כגון היסטוריה לאמנות החברתית פוליטית,נוף לאמנות האקולוגית, דיוקן לאמנות גוף,דומם למיצבי האובייקט באמנות הכללית  והישראלית.