0542-1810-01  מכניקה של חלקיקים
 MECHANICS OF PARTICLES 
 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
סטטיקה של חלקיקים. וקטורים. שיווי משקל של חלקיקים. כוחות במישור ובמרחב. קינמטיקה של חלקיקים. תנועה ישרה ותנועה במסלול כללי. תנועה יחסית ותאוצת קוריוליס. דינמיקה של חלקיקים, חוקי ניוטון. מערכות אינרציאליות ולא-אינרציאליות. שיטות אנרגיה ותנע. חוקי שימור. תנועה בהשפעת כוח מרכזי, חוקי קפלר, לווינים. תנודות. מערכות של חלקיקים. מרכז המסה, תנע קווי וזוויתי, אנרגיה. חוקי שימור, מערכות עם מסה משתנה.
 

 
0542-1820-01  סטטיקה של גוף קשיח
 STATICS OF RIGID BODIES 
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  מכניקה של חלקיקים (במקביל)
מערכות כוחות אקויולנטיות. שיווי משקל של גופים קשיחים. עומסים רציפים, מרכזי שטח ומרכז כובד. הידרוסטטיקה, מומנטי שטח ומומנטי אינרציה. אנליזה של מסבכים, קורות ומסגרות. פילוג כוחות פנימיים במסבכים, קורות ומסגרות. אנליזה של כבלים. חיכוך. שיטת עבודה ווירטואלית.
0542-1820-02  סטטיקה של גוף קשיח
 STATICS OF RIGID BODIES 
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  מכניקה של חלקיקים (במקביל)
מערכות כוחות אקויולנטיות. שיווי משקל של גופים קשיחים. עומסים רציפים, מרכזי שטח ומרכז כובד. הידרוסטטיקה, מומנטי שטח ומומנטי אינרציה. אנליזה של מסבכים, קורות ומסגרות. פילוג כוחות פנימיים במסבכים, קורות ומסגרות. אנליזה של כבלים. חיכוך. שיטת עבודה ווירטואלית.
0542-1830-01  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1830-02  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1830-03  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1830-04  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1830-05  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1830-06  מבוא למדע והנדסת חומרים
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

שעות:                3 ש',  1 ת', 1 מ'

משקל:               4

מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
 
0542-1832-01  מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING-LABORATORY 
משקל: 0.5
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים (ניתן במקביל).
 
הקניית הבנה בסיסית אודות עולם החומר והבנת הקשר בין תהליכי הייצור לבין המיקרומבנה ותכונות החומר.
מטלוגרפיה ודיאגרמת פאזות ברזל-פחמן, קשיות, מתיחה חיסום והרפיה.
0542-1832-02  מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING-LABORATORY 
משקל: 0.5
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים (ניתן במקביל).
 
הקניית הבנה בסיסית אודות עולם החומר והבנת הקשר בין תהליכי הייצור לבין המיקרומבנה ותכונות החומר.
מטלוגרפיה ודיאגרמת פאזות ברזל-פחמן, קשיות, מתיחה חיסום והרפיה.
0542-1832-03  מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING-LABORATORY 
משקל: 0.5
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים (ניתן במקביל).
 
הקניית הבנה בסיסית אודות עולם החומר והבנת הקשר בין תהליכי הייצור לבין המיקרומבנה ותכונות החומר.
מטלוגרפיה ודיאגרמת פאזות ברזל-פחמן, קשיות, מתיחה חיסום והרפיה.
0542-1832-04  מבוא למדע והנדסת חומרים - מעבדה
 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING-LABORATORY 
משקל: 0.5
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים (ניתן במקביל).
 
הקניית הבנה בסיסית אודות עולם החומר והבנת הקשר בין תהליכי הייצור לבין המיקרומבנה ותכונות החומר.
מטלוגרפיה ודיאגרמת פאזות ברזל-פחמן, קשיות, מתיחה חיסום והרפיה.
0542-2110-01  דינמיקה של גוף קשיח
 DYNAMICS OF RIGID BODIES 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   סטטיקה של גוף קשיח.
קינמטיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית ותנועה מרחבית. מערכות ייחוס נעות. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית. שיטות אנרגיה ותנע. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מרחבית. טנזור האינרציה. כוונים ראשיים. משוואות התנועה של אוילר. זוויות אוילר, ג'ירוסקופ.
0542-2200-01  מכניקת המוצקים (1)
 MECHANICS OF SOLIDS (1) 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח.
מאמץ, עיבור, חוק הוק. מאמצים ציריים במוטות. פיתול של מוטות עגולים. כפיפת קורות. דיאגרמות של כפיפה, גזירה וכוחות ציריים. מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה. שקיעת קורות. בעיות יתר – סטטיות. מאמצים תרמיים ציריים. כפיפת קורות ופיתול גלים בתחום הפלסטי.
 
0542-2200-02  מכניקת המוצקים (1)
 MECHANICS OF SOLIDS (1) 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח.
מאמץ, עיבור, חוק הוק. מאמצים ציריים במוטות. פיתול של מוטות עגולים. כפיפת קורות. דיאגרמות של כפיפה, גזירה וכוחות ציריים. מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה. שקיעת קורות. בעיות יתר – סטטיות. מאמצים תרמיים ציריים. כפיפת קורות ופיתול גלים בתחום הפלסטי.
 
0542-2300-01  
  
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1).
כפיפה של קורות: כפיפה כללית, חתכים בדופן דק, מרכז גזירה. קורות עקומות. קריסה ואי-יציבות אלסטית. קורות – עמוד. שיטות אנרגיה: משפט קסטיליאנו, עבודה וירטואלית, הדדיות של הזזות, הזזות, מערכות לא מסוימות. כפיפה פלסטית ושיטת העומס הגבולי. מכלים בדופן דק. 
0542-2300-02  
  
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1).
כפיפה של קורות: כפיפה כללית, חתכים בדופן דק, מרכז גזירה. קורות עקומות. קריסה ואי-יציבות אלסטית. קורות – עמוד. שיטות אנרגיה: משפט קסטיליאנו, עבודה וירטואלית, הדדיות של הזזות, הזזות, מערכות לא מסוימות. כפיפה פלסטית ושיטת העומס הגבולי. מכלים בדופן דק. 
0542-2400-01  תכן מכני (1)
 MECHANICAL DESIGN (1) 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה  הנדסית.
תהליך תכן הנדסי: שלבים וכלים, קריטריוני כושר עבודה: חוזק, התעייפות, בלאי, רעידות, שיקולים סטטיסטיים בתכן, תכן משיקולי הרכבה, אפיצויות וחיבורי לחץ, ריכוזי מאמץ, עקומות התעייפות, צירים, שגמים, ברגים, קפיצים, מיסוב.
0542-2400-02  תכן מכני (1)
 MECHANICAL DESIGN (1) 
Mechanical Design (1)
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה  הנדסית.
תהליך תכן הנדסי: שלבים וכלים, קריטריוני כושר עבודה: חוזק, התעייפות, בלאי, רעידות, שיקולים סטטיסטיים בתכן, תכן משיקולי הרכבה, אפיצויות וחיבורי לחץ, ריכוזי מאמץ, עקומות התעייפות, צירים, שגמים, ברגים, קפיצים, מיסוב.
0542-2500-01  מכניקת הזורמים (1)
 FLUID MECHANICS (1) 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח.
מושגי יסוד, תכונות נוזל (מתח פנים, דחיסות, לחץ), הידרוסטטיקה, קינמטיקה (תאור אוילר ולגרנז', תאוצות), משוואת יסוד וחוקי שמור, חוק שמור המסה, משפט הרציפות, חוק שמור אנרגיה- משוואת ברנולי, חוק שמור התנע - תנע קווי, אנליזה מימדית וחוקי דמיות, זרימה צמיגה, זרימת קוויט ופואזיי, זרימה בצינור, הפסדי עומד בצינורות ומערכות צנרת, שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות, המשוואה האינטגרלית של פון-קרמן, חישובי גרר ועילוי, זרימה דחיסה, זרימות בנחיר מתכנס - מתבדר, גלי הלם.
0542-2500-02  מכניקת הזורמים (1)
 FLUID MECHANICS (1) 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח.
מושגי יסוד, תכונות נוזל (מתח פנים, דחיסות, לחץ), הידרוסטטיקה, קינמטיקה (תאור אוילר ולגרנז', תאוצות), משוואת יסוד וחוקי שמור, חוק שמור המסה, משפט הרציפות, חוק שמור אנרגיה- משוואת ברנולי, חוק שמור התנע - תנע קווי, אנליזה מימדית וחוקי דמיות, זרימה צמיגה, זרימת קוויט ופואזיי, זרימה בצינור, הפסדי עומד בצינורות ומערכות צנרת, שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות, המשוואה האינטגרלית של פון-קרמן, חישובי גרר ועילוי, זרימה דחיסה, זרימות בנחיר מתכנס - מתבדר, גלי הלם.
0542-2600-01  תרמודינמיקה (1)
 THERMODYNAMICS (1) 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות; מכניקה של חלקיקים;  כימיה בסיסית.
מושגי יסוד: מערכת תרמודינמית ונפח בקרה, תכונות ומצב של חומר, תהליכים ומחזורים, שווי משקל, תהליכים דמויי שווי משקל, מימדים ויחידות, תכונות תרמודינמיות של חומר טהור, משוואות מצב וטבלאות של תכונות תרמודינמיות. עבודה וחום. החוק הראשון של התרמודינמיקה למערכת ולנפח בקרה. מושגי האנרגיה הפנימית, האנטלפיה וחום סגולי. החוק השני של התרמודינמיקה; תהליך הפיך, מחזור קרנו, סקלת הטמפרטורה התרמודינמית, מושג האנטרופיה. החוק השני למערכת ולנפח בקרה. שנויי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי הפיך ועקרון גידול האנטרופיה. מחזורים תרמודינמיים בסיסיים. מחזורים להפקת כוח ומחזורי קרור.
0542-2600-02  תרמודינמיקה (1)
 THERMODYNAMICS (1) 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות; מכניקה של חלקיקים;  כימיה בסיסית.
מושגי יסוד: מערכת תרמודינמית ונפח בקרה, תכונות ומצב של חומר, תהליכים ומחזורים, שווי משקל, תהליכים דמויי שווי משקל, מימדים ויחידות, תכונות תרמודינמיות של חומר טהור, משוואות מצב וטבלאות של תכונות תרמודינמיות. עבודה וחום. החוק הראשון של התרמודינמיקה למערכת ולנפח בקרה. מושגי האנרגיה הפנימית, האנטלפיה וחום סגולי. החוק השני של התרמודינמיקה; תהליך הפיך, מחזור קרנו, סקלת הטמפרטורה התרמודינמית, מושג האנטרופיה. החוק השני למערכת ולנפח בקרה. שנויי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי הפיך ועקרון גידול האנטרופיה. מחזורים תרמודינמיים בסיסיים. מחזורים להפקת כוח ומחזורי קרור.
0542-2612-01  
  
Heat and Flow Processes
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; פיזיקה (1).
דיון כללי בהיבטים השונים של תהליכי חום וזרימה, כגון: החוק הראשון ומושג העבודה. תהליכי זרימה, תכונות נוזלים ואדים, החוק השני, תכונות גזים, מחזורי מכונות חום. מושגי שריפה ומאזן אנרגיה, מעבר חום: הולכה, קרינה, הסעה.
 
0542-2809-01  מבוא לחומרים הנדסיים ותהליכי ייצור
 INTRO. TO ENGINEERING MATERIALS & MANUFACTURING PROCCESING 
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:      פיזיקה (1); שרטוט בסיוע מחשב
1.   הקשר בין תכונות ומבנה חומרים.
2.   בחירת חומרים: קווים מנחים, מתכות ונתכים, פולימרים, חומרים קרמיים, חומרים מרוכבים, מוליכים למחצה.
3.   תהליכי עיבוד שבבי מסורתיים: חריטה, כרסום, קדיחה, השחזה, השחזה עדינה.
4.  תהליכי עיבוד שבבי לא מסורתיים: עיבוד בקילוח אברזיבי, עיבוד אולטרה סוני, עיבוד אלקטרוכימי, עיבוד בהתפרקות חשמלית, עיבוד בקרן אלקטרונים, עיבוד בקרן לייזר, כרסום כימי, עיבוד פוטוכימי.
5.  ציפויים: איחוי, טבילה חמה, התזה בלהבה, ציפוי דיפוזיה, ציפוי אלקטרוליטי, שיקוע אדים פיסיקלי, ניתוז, שיקוע אדים כימי, שיקוע כימי, ציפוי בטבילה, המרה כימית.
0542-3620-01  מעבר חם
 HEAT TRANSFER 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
מבוא , הולכה, הסעה וקרינה.
הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד. שיטות נומריות.
הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית. עיבוי ואיוד.
קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.
0542-3620-02  מעבר חם
 HEAT TRANSFER 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
מבוא , הולכה, הסעה וקרינה.
הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד. שיטות נומריות.
הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית. עיבוי ואיוד.
קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.
0542-3780-01  תהליכי עיבוד (1)
 MANUFACTURING PROCESSES (1) 
 

שעות:                3 ש"ס

משקל:               3

דרישות קדם:   גרפיקה הנדסית, מבוא למדע והנדסת חומרים

נושאים: בחירת חומרים; תהליכי עיבוד שבבי מסורתיים (חריטה, קדיחה, קידוד, כרסום, השחזה, שיפוד); כוחות, הספק, זמן ייצור; סיבולות, אפיצויות, שרשרת מידות, סיבולות צורה ומצב (עקרון מקסימום חומר); תהליכי עיבוד שבבי לא מסורתיים (עיבוד גיצי, עיבוד אלקטרוכימי, עיבוד על קולי, עיבוד בקרן אלקטרונים (בקרן לייזר); ריתוך; עיצוב פלסטי (משיכה עמוקה, ערגול, כפיפה); ציפויים (ציפוי אלקטרוליטי, טבילה); שיטות ייצור, דוגמאות תהליך ייצור של חלקים טיפוסיים; בקרת מחשב נומרית (CNC).

0542-3791-01  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-02  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-03  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-04  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-05  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-06  תהליכי עיבוד - מעבדה
 MANUFACTURING PROCESSES - LABORATORY 
שעות:                    2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-07  
  
 Manufacturing Processes Laboratory
שעות:                2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3791-08  
  
 Manufacturing Processes Laboratory
שעות:                2 מ'
משקל:                   1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
0542-3792-01  הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
 ENGINEERING TESTING AND MEASUREMENTS - LAB. 
שעות:            5 ש"ס: 2 ש' + 3 מ'
משקל:            3
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),
אלקטרוניקה בסיסית
מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.
קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.
0542-3792-02  הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
 ENGINEERING TESTING AND MEASUREMENTS - LAB. 
שעות:            5 ש"ס: 2 ש' + 3 מ'
משקל:            3
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),
אלקטרוניקה בסיסית
מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.
קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.
0542-3792-03  הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
 ENGINEERING TESTING AND MEASUREMENTS - LAB. 
שעות:            5 ש"ס: 2 ש' + 3 מ'
משקל:            3
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),
אלקטרוניקה בסיסית
מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.
קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.
0542-3792-10  הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
 ENGINEERING TESTING AND MEASUREMENTS - LAB. 
שעות:            5 ש"ס: 2 ש' + 3 מ'
משקל:            3
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),
אלקטרוניקה בסיסית
מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.
קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.
0542-4010-01  תיכון ופרוייקט (1)
 DESIGN PROJECT (1) 
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   136 שעות  או באישור מנחה.
0542-4020-01  תיכון ופרוייקט (2)
 DESIGN PROJECT (2) 
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   תיכון ופרוייקט (1).
0542-4091-01  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-02  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-03  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-04  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-05  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-06  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-07  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4091-08  מעבדה במכניקת המוצקים
 SOLID MECHANICS LABORATORY 
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
0542-4092-01  מעבדת זרימה ומעבר חום
 FLUIDS AND HEAT TRANSFER LABORATORY 
שעות:             3 מ'
משקל:            2
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום.
מערכות קירור ומיזוג אוויר: בדיקת בצועי המערכת , לחצים, טמפרטורות, הספקים תוך כדי שנוי פרמטרים כגון: קצב ספיגה ושחרור החום במחליפי החום. הפעלת המערכת כמשאבת חום.
מערכת ניסוי מיסב: הרצת מיסב-החלקה בתנאי עומס ומהירות משתנים וקבלת פילוג הלחצים סביב היקף המיסב ולאורך צירו.
נחיר על-קולי: הניסוי מיועד להדגמת חוקי הזרימה הדחיסה בנחיר. בניסוי נמדדים פרמטרים כגון: פילוג לחצים לאורך הנחיר, ספיקה, השפעת שינוי לחצי הכניסה והיציאה.
מערכת מדי ספיקה וזרימה בצנרת: בדיקת בצועי מדי ספיקה נחיר, מד- ונטורי, אוריפיס, בדיקת מפל הלחץ לאורך צינורות בעלי אופי שונה. בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים. השוואת הנתונים והגרפים המתקבלים לנתון בספרות.
ניסוי גלילי במנהרת רוח: בדיקת פיזור הלחצים סביב גליל בזרימה תת-קולית. חישוב הכוחות הפועלים ומדידות בשובל.
זרימה בתעלות פתוחות: זרימה בתעלות, זנק הידראולי, מעבר מזרימה על-קריטית לתת-קריטית בתוך ההצרות, אנלוגיות לזרימה על-קולית ותת-קולית.
מחליף חום: בדיקת בצועי מחליף חום. זרימה נגדית ומקבילה.
מגדל קרור: בצועי מגדל קרור כפונקציה של פרמטרים בסיסיים כגון: ספיקת הנוזל, גודל הטיפות, ספיקת האוויר ותנאי החדר, טמפרטורה ולחות.
סילון טורבולנטי: מדידת פרופילי מהירות ממוצעות ופלקטואציות המהירות באמצעות חוט להט ושפורפרת פיטו.
מנוע דיזל: מדידות פרמטרים אופיניים כגון נצילות תרמית ותצרוכת דלק סגולית במנוע דיזל ארבע פעימות בעל צילינדר אחד.
משאבה צנטריפוגלית: נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה. קביעת מספרים חסרי מימד האופיניים למשאבה.
ניסוי המחשה: ניסוי ריינדולס, מדידת פירוס המהירות בצינור באמצעות מערכת לעיבוד תמונה. זרימה במתקן ונטורי.
מעבר חום במוטות מתכתיים: מעבר חום בהולכה ובהסעה חופשית ומאולצת בצלעות אנכיים.
0542-4092-02  מעבדת זרימה ומעבר חום
 FLUIDS AND HEAT TRANSFER LABORATORY 
שעות:             3 מ'
משקל:            2
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום.
מערכות קירור ומיזוג אוויר: בדיקת בצועי המערכת , לחצים, טמפרטורות, הספקים תוך כדי שנוי פרמטרים כגון: קצב ספיגה ושחרור החום במחליפי החום. הפעלת המערכת כמשאבת חום.
מערכת ניסוי מיסב: הרצת מיסב-החלקה בתנאי עומס ומהירות משתנים וקבלת פילוג הלחצים סביב היקף המיסב ולאורך צירו.
נחיר על-קולי: הניסוי מיועד להדגמת חוקי הזרימה הדחיסה בנחיר. בניסוי נמדדים פרמטרים כגון: פילוג לחצים לאורך הנחיר, ספיקה, השפעת שינוי לחצי הכניסה והיציאה.
מערכת מדי ספיקה וזרימה בצנרת: בדיקת בצועי מדי ספיקה נחיר, מד- ונטורי, אוריפיס, בדיקת מפל הלחץ לאורך צינורות בעלי אופי שונה. בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים. השוואת הנתונים והגרפים המתקבלים לנתון בספרות.
ניסוי גלילי במנהרת רוח: בדיקת פיזור הלחצים סביב גליל בזרימה תת-קולית. חישוב הכוחות הפועלים ומדידות בשובל.
זרימה בתעלות פתוחות: זרימה בתעלות, זנק הידראולי, מעבר מזרימה על-קריטית לתת-קריטית בתוך ההצרות, אנלוגיות לזרימה על-קולית ותת-קולית.
מחליף חום: בדיקת בצועי מחליף חום. זרימה נגדית ומקבילה.
מגדל קרור: בצועי מגדל קרור כפונקציה של פרמטרים בסיסיים כגון: ספיקת הנוזל, גודל הטיפות, ספיקת האוויר ותנאי החדר, טמפרטורה ולחות.
סילון טורבולנטי: מדידת פרופילי מהירות ממוצעות ופלקטואציות המהירות באמצעות חוט להט ושפורפרת פיטו.
מנוע דיזל: מדידות פרמטרים אופיניים כגון נצילות תרמית ותצרוכת דלק סגולית במנוע דיזל ארבע פעימות בעל צילינדר אחד.
משאבה צנטריפוגלית: נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה. קביעת מספרים חסרי מימד האופיניים למשאבה.
ניסוי המחשה: ניסוי ריינדולס, מדידת פירוס המהירות בצינור באמצעות מערכת לעיבוד תמונה. זרימה במתקן ונטורי.
מעבר חום במוטות מתכתיים: מעבר חום בהולכה ובהסעה חופשית ומאולצת בצלעות אנכיים.
0542-4092-03  מעבדת זרימה ומעבר חום
 FLUIDS AND HEAT TRANSFER LABORATORY 
שעות:             3 מ'
משקל:            2
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום.
מערכות קירור ומיזוג אוויר: בדיקת בצועי המערכת , לחצים, טמפרטורות, הספקים תוך כדי שנוי פרמטרים כגון: קצב ספיגה ושחרור החום במחליפי החום. הפעלת המערכת כמשאבת חום.
מערכת ניסוי מיסב: הרצת מיסב-החלקה בתנאי עומס ומהירות משתנים וקבלת פילוג הלחצים סביב היקף המיסב ולאורך צירו.
נחיר על-קולי: הניסוי מיועד להדגמת חוקי הזרימה הדחיסה בנחיר. בניסוי נמדדים פרמטרים כגון: פילוג לחצים לאורך הנחיר, ספיקה, השפעת שינוי לחצי הכניסה והיציאה.
מערכת מדי ספיקה וזרימה בצנרת: בדיקת בצועי מדי ספיקה נחיר, מד- ונטורי, אוריפיס, בדיקת מפל הלחץ לאורך צינורות בעלי אופי שונה. בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים. השוואת הנתונים והגרפים המתקבלים לנתון בספרות.
ניסוי גלילי במנהרת רוח: בדיקת פיזור הלחצים סביב גליל בזרימה תת-קולית. חישוב הכוחות הפועלים ומדידות בשובל.
זרימה בתעלות פתוחות: זרימה בתעלות, זנק הידראולי, מעבר מזרימה על-קריטית לתת-קריטית בתוך ההצרות, אנלוגיות לזרימה על-קולית ותת-קולית.
מחליף חום: בדיקת בצועי מחליף חום. זרימה נגדית ומקבילה.
מגדל קרור: בצועי מגדל קרור כפונקציה של פרמטרים בסיסיים כגון: ספיקת הנוזל, גודל הטיפות, ספיקת האוויר ותנאי החדר, טמפרטורה ולחות.
סילון טורבולנטי: מדידת פרופילי מהירות ממוצעות ופלקטואציות המהירות באמצעות חוט להט ושפורפרת פיטו.
מנוע דיזל: מדידות פרמטרים אופיניים כגון נצילות תרמית ותצרוכת דלק סגולית במנוע דיזל ארבע פעימות בעל צילינדר אחד.
משאבה צנטריפוגלית: נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה. קביעת מספרים חסרי מימד האופיניים למשאבה.
ניסוי המחשה: ניסוי ריינדולס, מדידת פירוס המהירות בצינור באמצעות מערכת לעיבוד תמונה. זרימה במתקן ונטורי.
מעבר חום במוטות מתכתיים: מעבר חום בהולכה ובהסעה חופשית ומאולצת בצלעות אנכיים.
0542-4120-01  תרמודינמיקה (2)
 THERMODYNAMICS (2) 
שעות:                4 ש"ס
משקל:           3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1).
אי הפיכות וזמינות. קשרים תרמודינמיים; קשרי מקסוול, פיתוח טבלאות של תכונות תרמודינמיות, התנהגות של גזים ראליים - דיאגרמות וטבלאות מוכללות. תערובות של גזים אידאליים, תערובות אדי- מים ואוויר, חישובי לחות, תהליכי הלחה ויבוש. מבוא לתערובות של גזים ריאליים ותמיסות: שינוי התכונות כתוצאה מערבוב, משוואות גיבס, פוגסיטי ואקטיביטי. ריאקציות כימיות: תהליכי בעירה, אנטלפית היוצרות, אנליזת חוק ראשון של מערכות מגיבות, החוק השלישי ואנטרופיה מוחלטת, אנליזת חוק שני של מערכות מגיבות. מבוא לשיווי משקל: הפוטנציאל הכימי, חוק הפזות של גיבס, שיווי משקל של פזות רב-מרכיביות.
 
0542-4121-01  תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה
 SEPARATION PROCESSES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מעבר חום, מכניקת הזורמים (1).
מבוא: סקירה, סיווג ושיקולים בבחירת שיטת הפרדה. יסודות הדיפוזיה ומעבר מסה, מאזני מסה ובניית "עקומת פעולה", הפרדה בשלבים: שלב אידיאלי, יעילות שלב, קביעת מספר שלבים. מערכות גז-נוזל (ספיגה וכיחוש)- מסיסות גזים בנוזל, ספיגה בשלבים, ספיגה במגע רציף, שיטת יחידות (NTU), עקרונות תיכון מתקנים. מערכות נוזל-נוזל (מיצוי)- עקרונות ומושגי יסוד. שיווי משקל במערכת נוזלים, מיצוי בשלבים ובמגע רציף, מתקני מיצוי שונים. מערכות מוצק-פלואיד (ספיחה והחלפת יונים)- ספיחה פיזיקאלית וכימית, שיווי משקל, מאזני אנרגיה. ספיחה בשלבים ובמגע רציף, ספיחה במצע . מחליפי יונים: עקרונות ושימושים, שיווי משקל, קצבי החלפת יונים.
0542-4122-01  הסעת מזהמים בסביבה
 CONTAMINANT TRANSPORT IN THE ENVIRONMENT 
 
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:       מכניקת הזורמים (1).
מנגנוני פיזור מזהמים בזרימת מים ואוויר: דיפוזיה מולקולרית, הסעה על-ידי הזורם, דיספרסיה בגלל ניודי המהירות. תהליכי דעיכה רדיואקטיבית וספיחה.
משוואות ההסעה ופתרונות פשוטים: מקור נקודתי רגעי ורצוף, מקור קווי, השפעת גבולות.
יישומים: הסעה במי-תהום ובאיזור הלא-רווי של הקרקע. התפשטות פלומות בים ובמאגרים. מנגנוני הסעה באטמוספירה.
0542-4123-01  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מעבר חום; מכניקת הזורמים (1).
מנגנוני מעבר חומר. הגדרות ריכוזים, קשרי שיווי משקל בין פאזות. חוק פיק, דיפוזיה במצב תמידי ולא תמידי בתמיסות מהולות. מעבר חומר בהסעה בתמיסות מהולות. אנלוגיות בין מעבר תנע חום ומסה. מעבר חומר בין פאזי. אנליזה של תהליכים משולבים של מעבר חומר וחום. מודלים למקדמי דיפוזיה. עקרונות דיפוזיה והסעה בתמיסות מרוכזות, מאזני חומר דיפרנציאליים "מוכללים". דיפוזיה תרמית ודיפוזיה מאולצת. מחליפי מסה. מבוא לתהליכי הפרדה.
.
0542-4131-01  
  
 Internal Combustion Engines
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1)
מחזורי אוויר, תרמודינמיקה של פלואידים מעשיים., מחזורי אוויר-דלק, המחזור המעשי., מנועי ארבע-פעימות, מנועי שתי פעימות, איזון המנוע ותנודות, יסודות הבערה, דטונציה, דלקים למנועי שריפה פנימית, מערכות עירוב אוויר-דלק, מנועי שריפה פנימית בלתי קונבנציונליים ועתידיים.
0542-4163-01  מיזוג אויר וחימום
 HEATING AND AIR CONDITIONING 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); מכניקת הזורמים (1)
תרמודינמיקה של מערכות מיזוג אוויר. פיסיולוגיה של נוחות האדם. חישובי עומס. חישובי לחות (Psychrometrics). סוגי מדחסים, מאיידים ומעבים, מגדלי קירור, תעלות ומפזרי אוויר, צנרת, משאבות ואביזרים. טיפול בזהום אוויר וריחות. מערכות בקרה.
0542-4179-01  מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה
 POWER PRODUCTION FACILITIES& ENERGY UTILIZATION 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); מעבר חום.
מעגל רנקין לייצור כח, דיזלים, שריפת שמנים ופחם, אנרגיה גרעינית, טורבינות גז, מעגלים משולבים לייצור כח, אנרגיה הידרואלקטרית, אגירת אנרגיה, אנרגיית: גלים, גיאותרמית, רוח, גיאות ושפל, סולרית, פוטואלקטרית ועוד.

0542-4220-01  תורת התנודות
 THEORY OF VIBRATIONS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (2).
תנודות של מערכת בעלת דרגת חופש אחת. תגובה לעמיסה מחזורית ולעמיסה כללית. תהודה. יסודות של בולמי  זעזועים. מערכות דיסקרטיות בעלות מספר דרגות חופש. תדירויות טבעיות וצורות אופייניות. אורטיגונאליות. אנליזה מודלית. תנודות חופשיות ותנודות מאולצות של מערכות בעלות מספר דרגות חופש. מבוא לתנודות של מערכות רציפות.
0542-4221-01  מבוא לתורת האלסטיות
 INTRODUCTION TO THEORY OF ELASTICITY 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מכניקת המוצקים (2)
טנסור המאמצים. חוק הטרנספורמציה. מאמצים וכוונים ראשיים. משוואות המאמצים. עבור צירים ראשיים. משוואות התאמה. חוק הוק. איזוטרפיה. ניסוח בעיות האלסטוסטטיקה. בעיות דו-ממדיות, מאמץ עבור משוריים, פונקציות Airy. קואורדינטות פולריות. גליל חלול הנתון ללחץ פנימי וחיצוני. מתיחה צירית של לוח דק עם חור. דיסקית מסתובבת. רכוזי מאמצים. כח מרוכז על חצי מישור. תרמו‑אלסטיות.
0542-4222-01  תורת המבנים
 THEORY OF STRUCTURES 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (2).
מבוא לניתוח מבנים, משוואות השדה, מערכות בשיווי משקל ומערכות תואמות, שיטת עומס היחידה; שיטת הגמישות, מסויימות ויתירות סטטית, מטריצות גמישות, שיטת העיוותים התואמים; שיטת הקשיחות. מטריצת קשיחות של אלמנט. הרכבת מטריצת הקשיחות המערכתית. כוחות שווי-ערך בצמתים; יישומים לקורות, מסגרות ומסבכים, הטרחה תרמית, חוסר התאמה ודריכה, מבנים סימטריים; שיטות ממוחשבות.
0542-4223-01  מבוא לאלמנטים סופיים
 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENTS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא לתורת האלסטיות (במקביל); או מכניקת המוצקים (2)
מושגים בסיסיים, מוט אלסטי: ניסוח משוואות האלמנט הסופי, פונקציות צורה, מטריצת קשיחות. תכונות הפתרון המקורב. ממברנה: אלמנטים איזופרמטריים, אינטרפולציה לינארית, מטריצות האלמנט, הרכבה למטריצות גלובליות, מערכי עיבוד נתונים, יישום במחשב. פתרון בעיות באמצעות תוכנות, אלמנט סופי מסחריות: בניית המודל ורישות, הרצה וניתוח תוצאות. התכנסות ושיקולים חישוביים. אלסטיות סטטית לינארית.
 
0542-4291-01  מעבדה בחומרים הנדסיים
 ENGINEERING MATERIALS LABORATORY 
משקל: 1
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים.
 
הבנה מעמיקה של עולם החומרים ההנדסיים ותכונותיהם תוך שימוש בציוד הנדסי מתקדם.
נגיפה, פחמון, זיקון נתכי אלומיניום, טיפולים תרמיים לנתכי נחושת-אבץ וטיפולים אלקטרו-כימיים.
0542-4291-02  מעבדה בחומרים הנדסיים
 ENGINEERING MATERIALS LABORATORY 
משקל: 1
 דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים.
 
הבנה מעמיקה של עולם החומרים ההנדסיים ותכונותיהם תוך שימוש בציוד הנדסי מתקדם.
נגיפה, פחמון, זיקון נתכי אלומיניום, טיפולים תרמיים לנתכי נחושת-אבץ וטיפולים אלקטרו-כימיים.
0542-4320-01  מכניקת הזורמים (2)
 FLUID MECHANICS (2) 
שעות:                4 ש"ס
שקל:                  3.5
דרישות קדם : מכניקת הזורמים (1).
משוואות תנועה כוללות לזורם צמיג: ראולוגיה של נוזלים לא-ניוטונים, זרימות זוחלות, הקרובים של סטוקס ואוסין, סיכה ומיסוב, זרימות טורבולנטיות (צמיגות טורבולנטית, אורך הערבוב, חוק החזקה, מאמצי ריינולדס), עקבה וסילונים בזרימות טורבולנטיות, זרימות אידאליות דו-מימדיות, משוואות קושי-רימן, זרימות סינגולריות, התמרות קונפורמיות, זרימה סביב גליל עם סירקולציה, משוואות בלאזיוס, זרימות אידאליות אקסיסימטריות, זרימה סביב כדור, זרימות עם פן חופשי, גלי כובד.
0542-4321-01  הידראוליקה הנדסית
 ENGINEERING HYDRAULICS 
שעות:                4 ש"ס
שקל:                  3.5
דרישות קדם:       משוואת דיפרנציאליות חלקיות; מכניקת הזורמים (1).
זרימה בתעלות: משפטי יסוד, אנרגיה סגולית, מעברים זנק הידראולי, צירים הידראוליים. מערכות משאבות וצינורות: דמיות משאבות, אופייני משאבות, קוויטציה, זרימה במערכות צינורות ומשאבות.
גל הלם בצינורות: משוואות יסוד, מהירות הקול, פתרונות בעזרת אופיינים. זרימה בתווך נקבובי: הידרוסטטיקה, חוק דארסי, זרימה תמידית דו-ממדית, פתרונות בעזרת פונקציות אנליטיות, זרימה לבארות.
0542-4322-01  תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני
 THERMAL DESIGN OF ELECTRONICS EQUIPMENT 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מעבר חום.
תיאור המרכיבים של מערכות אלקטרוניות חדישות. סקירת שיטות זיווד מקובלות ליישומי ציוד ימי, יבשתי, מוטס וציוד ללויינים תוך דגש על התאמתן למאפייני הסביבות השונות. הגדרת מטרות תכנון זיווד אלקטרוני וקביעה נכונה של תנאי הסביבה תוך שמוש בתקנים אמריקאים. לימוד אופני מעבר החום בתוך הציוד ובין הציוד לסביבה. קירור של ציוד אלקטרוני קומפקטי באמצעות הולכה, הסעה חופשית קרינה והסעה מאולצת. ניצול אופטימלי של מקורות אוויר מאולץ במטוסים ECS וRAM-AIR-. קירור תוך התחשבות בקרינת שמש. תכנון תרמי לפעולה טרנזיינטית. שיטות להערכה גסה של ביצועים תרמים. קירור נוזלי של ציוד אלקטרוני ודרכים לקירור הנוזל. אמצעים נוספים לסייע בסילוק החום: צינורות חום, חומרים משני פזה וקירור תרמואלקטרי. אנליזות תרמיות ממוחשבות, עקרונות לפישוט המודל התרמי של ציוד אלקטרוני בתוכנות מעבר חום כלליות. הצגת תוכנות מעבר חום יעודיות לציוד אלקטרוני. ניצול מודל אלמנט סופי גם לבדיקת עמידות הציוד בסביבות רעידות והלמים מכניים, עקרונות לבניית המודל והגדרת קריטריוני כשל. אמצעי ניסוי לבדיקת התכנון.
0542-4351-01  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת הזורמים (1).
גלים בעלי אמפליטודה קטנה, תכונות הנדסיות של גלים: שבירה, החזרה, רפלקציה ודיפרקציה. גלי רוח: סטטיסטיקת הגלים, ספקטרום של גלי ים. גלים לא-לינאריים:  מאמצי קרינה, זרמים נוצרים עקב שבירת הגלים. תורת מחוללי הגלים ותהודה בנמלים. אינטראקציה בין גלים ומבנים. הסעת סחופת, זיהום תרמי, דיספרסיה ותהליכי ערבוב באוקיאנוס, חוקי דמיות.
0542-4352-01  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
חזרה מתומצתת על עקרונות התרמודינמיקה ודינמיקת הזורמים. דינמיקת הגזים החד-מימדית. תנועת גלים חד מימדית. גל הלם ניצב. גל הלם משופע. זרימה חסרת חיכוך. תאוריית הפרעות קטנות. תאוריית הכנף הדקה.
0542-4391-01  מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום
 A LABORATORY IN NUMERICAL SIMULATION OF FLOW & HEAT TRANSFER 
שעות:                2 ש', 3 מ'
משקל:               3.5
דרישות קדם:  מכניקת הזורמים (1), מעבר חום.
המעבדה תבוסס על תוכנה מסחרית, כדוגמת FIDAP.
עיבוד מקדים: בניית מודל נומרי של בעיות הנדסיות, בניית מערכת קואורדינטות, ניתוח טיב מערכת הקואורדינטות, הגדרה אינטראקטיבית של הבעיה.
ביצוע סימולציות: בחירת פרמטרים נומריים, תנאי יציבות, כלים לבקרה על מהלך הפתרון.
דוגמאות: זרימה בתעלה, זרימה סביב גופים עם זרימה מנותקת ועם השלת מערבולות, זרימה סביב פרופילים אווירודינמיים, זרימות תלויות בזמן וזרימה עם גבולות נעים.
ניתוח תוצאות: בדיקת התכנסות, הערכת הפתרון, אימות הפתרון, ויזואליזציה של התוצאות, הצגת תוצאות.
פרוייקט סיום.
על מנת להקנות את הרקע התאורטי הדרוש לביצוע סימולציות בעזרת מחשב, תינתן השלמה בנושאים הבאים: בניית מודלים נומריים של משוואות נוויה-סטוקס. שיטות דיסקרטיזציה. סוגי מערכות קואורדינטות. פתרון מספרי של מערכות משוואות אלגבריות לא-לינאריות. יציבות והתכנסות של שיטות איטרטיביות. שיטות אימות של תוצאות נומריות. שיטות לניתוח גרפי של תוצאות.
0542-4392-01  
  
שעות:                2 ש', 3 מ'
משקל:               3.5
דרישות קדם:   הנדסת ניסויים ומדידות, מעבר חום, תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני.
קורס זה משלב שיטות חישוביות במכניקת הזורמים ומעבר חום עם ניסויי מעבדה, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל תחום ואימות הדדי. הניסויים בקורס כוללים מדידת פילוג הטמפ' ע"ג משטח באמצעות חישה מרחוק, בתווך חופשי, סגור או מאולץ עם פילוג מקורות חום משתנה, ביצועים של התקן תרמואלקטרי, ביצועים של צלעות קירור בהסעה חופשית ומאולצת, פילוג טמפ' במארז סגור עקב מקורות חום מפוזרים, ובדיקת התנגדות למעבר חום במגע.
סימולציות נומריות של חלק מהניסויים יבוצעו בעזרת תוכנות מתקדמות, הנמצאות בשימוש נרחב בתעשייה, המאפשרות חקר פרמטרי ואופטימזציות ביצועים של התקני זיווד אלקטרוני.
על מנת לשפר את הרקע התאורטי והבנת חבילות התוכנה הייעודיות, סטודנטים ילמדו עקרונות ביצוע וניתוח של סימולציות חישוביות בתכנון תרמי של ציוד אלקטרוני. הנושאים אשר יילמדו יכללו: שיטות דיסקרטיזציה ובנייה אופטימלית של רשתות קואורדינטות; שיטות פתרון איטרטיביות ומקורות של שגיאה; בעיות התכנסות והקשר למודל הפיזיקלי והמודל החישובי; שיטות לתיקוף הפתרון ושיטות לויזואליזציה ולניתוח התוצאות; איתור גרפי וחישובי של נקודות קריטיות של התכנון; אופטימיזציה נומרית. משך הקורס העיוני הינו כ 10- הרצאות דו-שעתיות.  
0542-4392-02  
  
שעות:                2 ש', 3 מ'
משקל:               3.5
דרישות קדם:   הנדסת ניסויים ומדידות, מעבר חום, תכנון תרמי של ציוד אלקטרוני.
קורס זה משלב שיטות חישוביות במכניקת הזורמים ומעבר חום עם ניסויי מעבדה, תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל תחום ואימות הדדי. הניסויים בקורס כוללים מדידת פילוג הטמפ' ע"ג משטח באמצעות חישה מרחוק, בתווך חופשי, סגור או מאולץ עם פילוג מקורות חום משתנה, ביצועים של התקן תרמואלקטרי, ביצועים של צלעות קירור בהסעה חופשית ומאולצת, פילוג טמפ' במארז סגור עקב מקורות חום מפוזרים, ובדיקת התנגדות למעבר חום במגע.
סימולציות נומריות של חלק מהניסויים יבוצעו בעזרת תוכנות מתקדמות, הנמצאות בשימוש נרחב בתעשייה, המאפשרות חקר פרמטרי ואופטימזציות ביצועים של התקני זיווד אלקטרוני.
על מנת לשפר את הרקע התאורטי והבנת חבילות התוכנה הייעודיות, סטודנטים ילמדו עקרונות ביצוע וניתוח של סימולציות חישוביות בתכנון תרמי של ציוד אלקטרוני. הנושאים אשר יילמדו יכללו: שיטות דיסקרטיזציה ובנייה אופטימלית של רשתות קואורדינטות; שיטות פתרון איטרטיביות ומקורות של שגיאה; בעיות התכנסות והקשר למודל הפיזיקלי והמודל החישובי; שיטות לתיקוף הפתרון ושיטות לויזואליזציה ולניתוח התוצאות; איתור גרפי וחישובי של נקודות קריטיות של התכנון; אופטימיזציה נומרית. משך הקורס העיוני הינו כ 10- הרצאות דו-שעתיות.  
0542-4420-01  תורת המכונות
 THEORY OF MACHINES 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     דינמיקה של גוף קשיח;  מכניקת המוצקים (1)
מבנה של מערכות קינמטיות, מיונן, מכניזמים יסודיים ומכניזמים שקולים. חישוב מספר דרגות חופש של מערכות קינמטיות. שיטות לאנליזה של מערכות קינמטיות: בבואת מהירות, מרכז רגעי, הפרדת וקטורים ושיטות אנליטיות למיניהן. שיטות לחישוב תאוצות וכוחות התמדה במכניזמים. ממסרות גלגלי שיניים, דיפרנציאלים ופלנטריות. שיטות לסינתזה קינמטית. שיטות שונות לייצוג מכניזמים במחשב. נושאים מתקדמים: מכניזמים אינפי מסדר ראשון ומעלה, גישות שיטתיות לסינתזה של מערכות קינמטיות.
0542-4421-01  נושאים מתקדמים בתכן מערכות מכניות
 ADVANCED TOPICS IN MECHANICAL SYSTEMS DESIGN 
שעות:              4 ש"ס
משקל:             3.5
דרישות קדם:    תכן מכני (1); תורת המכונות; רצוי (לא חובה) קורס במכאטרוניקה
תאור כללי:
הקורס מורכב משני חלקים עיקריים: הבנת עקרונות פעולה של מערכות מכניות במגוון רחב של תחומים ומתכן מתקדם של מערכות תלת מימדיות.
החלק הראשון משולב בפרויקט המאפשר לסטודנטים לימוד והבנת עקרונות הפעולה של מערכות מכניות במגוון רחב של תחומים. המטרה להביא את הסטודנט להבין את עקרונות הפעולה של מגוון רחב של מערכות מכניות/אלקטרו-מכניות. המטרה להקנות לסטודנט כושר תכנון מעשי ועצמאי של מערכות הנדסיות מודרניות תוך כדי ראיה כוללת על מגוון רחב ביותר של פתרונות הקיימים בתחומים השונים. הנושאים שיילמדו: מערכות הפחתת סיבובים בעלי דרגות חופש; מערכות עם בקרה מכאנית; מערכות להפיכת כיווני סיבובי ועוד מתחומים שונים.
בחלקו השני של הקורס יילמדו גישות וכלים מדעיים מגיאומטריה פרויקטיבית לתכנון מערכות תלת-מימדיות, התכונות המיוחדות בהן וכיצד לנצלן בתכן המערכות המכאניות התלת מימדיות.
 
סילבוס לידיעון:
עקרונות הפעולה של מערכות מכניות במגוון רחב של מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות: מערכות הפחתת סיבובים בעלי דרגות חופש; מערכות עם בקרה מכאנית; מערכות להפיכת כיווני תנועה ועוד.
תכן מתקדם של מערכות תלת מימדיות: כלי גיאומטריה פרויקטיבית לתכנון מערכות תלת-מימדיות, התכונות המיוחדות בהן וכיצד לנצלן בתכן מערכות מכאניות תלת מימדיות.
0542-4422-01  תכן הנדסי: מבוא ושיטות
 ENGINEERING DESIGN: FOUNDATION AND METHODS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:       אלגברה לינארית
מבוא למוצרים, תהליכי פיתוח ותכונותיהם. תשתית מתמטית ולוגית: תורת הגרפים, אופטימיזציה, ניתוח מונחה עצמים. שיטות QFD, תכן רעיוני, בחירה בין חלופות (שיטות Pugh, QFD ו-AHP), מידול מערכת ותהליכים, ניתוח מערכת (שיטת DSM). תכן ממשקים. נושאים מתקדמים (ניהול מידע הנדסי, כלי תיב"מ).
0542-4423-01  גרפיקה בעזרת מחשב
 INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תכנות
מבוא + מעבדת הכרה. טרנספורמציות: הזזה, מתיחה, סיבוב, תמונות ראי, הטלים, פרספקטיבה. clipping, הורדת קוים נסתרים. חומרה לגרפיקה ממוחשבת. תוכנה לגרפיקה ממוחשבת: דוגמאות + מבנה כללי של תוכנה. מודלים גאומטרים. תקנים למעבר בין תוכנות. משטחים תלת מימדיים.
0542-4451-01  שיטות חישוביות רכות (SC) בתכן ובקרת מערכות
 SOFT COMPUTING IN SYSTEMS DESIGN AND CONTROL 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
מבוא: תכן, זיהוי ובקרת מערכות, הצורך ההנדסי ב-SC, יסודות שיטת הגרדינטים, MLE, LSM. לימוד עם מדריך: פרספטרון, אדליין, BP. השוואת BP עם LSM. היזון חוזר ב-BP. לימוד ללא מדריך: WTA, Hebb, Kohonen. שילובים: LVQ, CPN. קללת המימד, ייצוג פנימי, דחיסה, הבלטת תכונות, עיבוד מקדים. קלסטרים: גבולות החלטה בשיטת בייס ובשיטת פישר, מדידת דמיון ומרחק. הפחתת מימד: OJA, PCA. לימוד עם חיזוקים. לוגיקה: טיעונים, מרובת ערכים, הסתברותית, עמומה. עקרונות הלוגיקה והבקרה העמומה. השוואת הגישה ההסתברותית והעמומה. רשתות עצביות להסקה עמומה של מסקנות. שיטות בתכן אופטימלי של מערכות: פונקציות מטרה, משתני תכן, אילוצים שוויוניים ואי שוויוניים, כופלי לגרנז ופונקצית קנס. עקרונות התכן האבולוציוני והאלגוריתמים הגנטיים. מכונות לומדות באבולוציה. שילוב רשתות עצביות להסקה עמומה ואלגוריתמים גנטיים בתכן מערכות ובבקרת מערכות לומדות.
הקורס ילווה בדוגמאות בנושאים כמו: רובוטיקה, ראייה ממוחשבת, זיהוי, גילוי, קלסיפיקציה, ראייה אקטיבית, בקרה, תכן מכני ועוד.                    
0542-4520-01  
  
 Structural Design
שעות:                4 ש"ס
משקל                 3.5
דרישות קדם:   תורת המבנים.
שלבי התיכון. תכונות החומרים: תכונות פיזיקליות (חוזק ואלסטיות) וכימיות (קורוזיה). פלדה לסוגיה. סגסוגות האלומיניום. חומרים מרוכבים. עבידות - רתוך, ניקוב, משיכה וערגול. תקנים: תקנים ישראליים ותקנים זרים. מבנים: מבנים קוויים, מישוריים ומרחביים. סכימות סטטיות - הנחות לעומת ההתנהגות האמיתית של המבנה. חישובים סטטיים. תיכון רכיבים: תיכון רכיבים למתיחה, לחץ, כפיפה, פיתול להטרחה משולבת, פרופילים סטנדרטיים, תיכון חתכים בנויים, מסבכים ומסגרות. יציבות מבנים: רכיב בודד, מבנה השלם. מחברים ואמצעי חבור: תיכון המחבר. מחברי ריתוך, ברגים ומסמרות. ברגים מעולים (דרוכים), מחברי חיכוך.

0542-4521-01  תיכון מבני אויר וחלל
 DESIGN OF AIRCRAFT STRUCTURES 
 שעות:               4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מכניקת המוצקים (2).
הגדרות. חלקי המטוס העקריים. רשימת משקלים. פרמטרים אווירודינמיים של המטוס ושל הכנף. דיאגרמות תמרון, משבי-רוח ועומסים על הקרקע. עומסים גבוליים ועומסים מירביים. כנף: גיאומטריה ואווירודינמיקה של הכנף במהירויות נמוכות וגבוהות. עומסים הפועלים על הכנף ומקרים קריטיים. חלקי המבנה של הכנף. חשובי חוזק. מחברים. התעייפות. מאמצים מותרים. קריסה מקומית. מקדם הבטיחות. אמצעים להגדלת העלוי.
גוף: גיאומטריה ואווירודינמיקה. עומסים, חשובי חוזק פתחים. דחוס-אוויר. ויברציות. כני-נסע: גיאומטריה. מקרים לתיכון. עומסים קריטיים. ניסויים. כני מנוע: גאומטריה. פתרונות תיכנוניים. עומסים קריטיים. מערכות היגוי: דרישות תקניות. עומסים. חמום קינטי במטוסים במהירויות גדולות. מאמצים תרמיים.
מבוא לתכנון גופים בחלל. גופים אלסטיים גמישים. ריסון תנודות. בקרה. שימוש בחומרים מתקדמים. עמיסה תרמית. בעיות הרכבה בחלל.
0542-4522-01  מכניקת של טייס וגופים בחלל
 FLIGHT AND SPACE MECHANICS 
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5             
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים.
עילוי וגרר מטוס. הנעה של כלי טיס. ביצועי מטוסים. משוואת תנועה במישור האורכי, טיסת שווי משקל, שיעור הנמכה, גלישה, טיסה אופקית וישרה ללא תאוצה, טיסת נסיקה ותקרת טייס. טווח ושהייה, טווח מירבי, ספרת עומס בפניה , זמן פניה, רדיוס פניה. המראה ונחיתה, מרחק המראה, זמן המראה, מרחק נחיתה. דינמיקת טיס, יציבות, יציבות אורך סטטית, מרווח יציבות, יציבות דינמית ונגזרות יציבות.
דינמיקה של גופים בחלל. תנועה בשדה כובד מרכזי. משוואות מסלולים. מעבר בין מסלולים.
0542-4523-01  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מכניקת הזורמים (1).
יסודות תאור הזרימה - חזרה, משוואות אוילר ברנולי. ערבוליות, זרימה סביב גופים (סופרפוזיציה), משפט בלאסיוס לעלוי ומומנט.
זרימה סביב כליל. תנאי קוטה. כנף דקה (קימור, זוית התקפה). השפעת העובי. כנף סופית (מערבולת פרסה. פילוג עילוי אליפטי ופיתול), קו העילוי של פראנדטל, גופים תמירים, תיקוני ניקבת-רוח, מושגים על טיסה בזוויות התקפה גדולות.
0542-4620-01  מכאטרוניקה - עקרונות השימוש במיקרו מעבדים
 MECHATRONICS - MICROPROCESSORS IN MECHANICAL ENGINEERING 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
מבוא ודוגמאות של מכטרוניקה עם דגש על שימושי מיקרו-מעבדים ומיקרו-בקרים בהנדסה מכאנית. ארכיטקטורה של מיקרו-מחשבים לשימושי זמן אמיתי. שפת אסמבלר למיקרו-בקר. הדמיה של מערכות זמן אמיתי. חיבור רכיבים במערכות הפועלות בזמן אמיתי. סקירה מחזורית לעומת פסיקות לקלט ופלט. שילוב חיישנים ומפעילים. תכן מערכות משולבות. דוגמאות של מערכות קיימות הכוללות מערכות מכאניות, תהליכים מכאניים, מעבר חום ובעיות בזרימה. תרגילי מעבדה הכוללים מיקרו-בקר, תכנות בשפת האסמבלר וחיבור למערכות מכאניות.
הקורס מכיל מספר פגישות מעבדה.
0542-4620-02  מכאטרוניקה - עקרונות השימוש במיקרו מעבדים
 MECHATRONICS - MICROPROCESSORS IN MECHANICAL ENGINEERING 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
מבוא ודוגמאות של מכטרוניקה עם דגש על שימושי מיקרו-מעבדים ומיקרו-בקרים בהנדסה מכאנית. ארכיטקטורה של מיקרו-מחשבים לשימושי זמן אמיתי. שפת אסמבלר למיקרו-בקר. הדמיה של מערכות זמן אמיתי. חיבור רכיבים במערכות הפועלות בזמן אמיתי. סקירה מחזורית לעומת פסיקות לקלט ופלט. שילוב חיישנים ומפעילים. תכן מערכות משולבות. דוגמאות של מערכות קיימות הכוללות מערכות מכאניות, תהליכים מכאניים, מעבר חום ובעיות בזרימה. תרגילי מעבדה הכוללים מיקרו-בקר, תכנות בשפת האסמבלר וחיבור למערכות מכאניות.
הקורס מכיל מספר פגישות מעבדה.
0542-4620-03  מכאטרוניקה - עקרונות השימוש במיקרו מעבדים
 MECHATRONICS - MICROPROCESSORS IN MECHANICAL ENGINEERING 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
מבוא ודוגמאות של מכטרוניקה עם דגש על שימושי מיקרו-מעבדים ומיקרו-בקרים בהנדסה מכאנית. ארכיטקטורה של מיקרו-מחשבים לשימושי זמן אמיתי. שפת אסמבלר למיקרו-בקר. הדמיה של מערכות זמן אמיתי. חיבור רכיבים במערכות הפועלות בזמן אמיתי. סקירה מחזורית לעומת פסיקות לקלט ופלט. שילוב חיישנים ומפעילים. תכן מערכות משולבות. דוגמאות של מערכות קיימות הכוללות מערכות מכאניות, תהליכים מכאניים, מעבר חום ובעיות בזרימה. תרגילי מעבדה הכוללים מיקרו-בקר, תכנות בשפת האסמבלר וחיבור למערכות מכאניות.
הקורס מכיל מספר פגישות מעבדה.
0542-4621-01  מבוא לרובוטיקה
 INTRODUCTION TO ROBOTICS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תכנות
יסודות ורקע. מטריצות טרנספורמציה הומוגנית. קינמטיקה ישירה והפוכה של רובוטים. ייצוג דנויט הרטנברג. תנועה דיפרנציאלית ומהירויות. אנליזה דינמית וכוחות. תכנון מסלולים. מבוא לבקרת מניפולטורים.          
0542-4621-02  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תכנות
יסודות ורקע. מטריצות טרנספורמציה הומוגנית. קינמטיקה ישירה והפוכה של רובוטים. ייצוג דנויט הרטנברג. תנועה דיפרנציאלית ומהירויות. אנליזה דינמית וכוחות. תכנון מסלולים. מבוא לבקרת מניפולטורים.          
0542-4621-03  
  
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תכנות
יסודות ורקע. מטריצות טרנספורמציה הומוגנית. קינמטיקה ישירה והפוכה של רובוטים. ייצוג דנויט הרטנברג. תנועה דיפרנציאלית ומהירויות. אנליזה דינמית וכוחות. תכנון מסלולים. מבוא לבקרת מניפולטורים.          
0542-4622-01  דינמיקה ובקרה של מערכות
 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 
 Systems Dynamics and Control
שעות:    4 ש"ס
משקל:   3.5
דרישות קדם:       מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
היבטי תכנון בקרת תהליכים, עקרונות קבלת מודל דינאמי, סימולציה ולינאריזציה, מודלים פיזיקליים להתנהגות דינמית של מערכות תהליכיות ומכשירי מדידה, ייצוג מודל במישור הזמן, לפלס והתדר. זיהוי תהליך במערכות רציפות : שיטות במישור הזמן והתדר, שיטות רגרסיה לינארית ולא-לינארית, זיהוי במערכות בדידות בשיטת הריבועים הפחותים. מבנה ושיקולי תכנון במערכת בקרת משוב, בקרת PID, תכן וכיוונון מערכות SOIS תהליכיות במשוב: מדדים לביצועי החוג הסגור, שיטות אנליזה וסינתזה במישור התדר. מגבלות ביצועים: מערכות פאזה לא מינימלית, אילוצים תהליכיים, אי-ודאות ורוויה של כוחות בקרה, יציבות רובסטית, שיקולי אנליזה ותכנון בקרה למתקן תהליכי שלם.
0542-4656-01  
  
Control of Autonomous Robots
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   תכנות
מבוא. גישות בבקרת רובוטים אוטונומיים. יכולות תנועה וקינמאטיקה. תכנון משימה. תאור מרחב. שיטות תכנון מסלול. תפיסה וחישה. ראיה ממוחשבת. מיזוג חיישנים. נווט עם חיישנים. לוקליזציה ומיפוי. שימושים. נושאים מתקדמים.
0542-4720-01  התנהגות מכנית של חומרים
 MECHANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת מוצקים (2)
הקורס עוסק בתכונות מכניות מזווית של מיקרומבנה של חומרים: מנגנוני חיזוק, זחילה, התעייפות, קורוזיה, יסודות תורת הנקעים, ויסקואלסטיות, ותכונות מכניות של חומרים קרמיים, פולימרים ומרוכבים.
0542-4721-01  
  
Polymers and Ceramics
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
 נושאים:
פולימרים - מבוא: הגדרות, סימון, סוגי פולימרים ותהליכי פלמור, משקל מולקולרי, מצב פיסיקלי, יישומי פולימרים; משקלים מולקולריים: התפלגויות, ממוצעים ושיטות קביעה; הכנת פולימרים; מורפולוגיה וסידור, מצב אמורפי ומצב גבישי, קינטיקת התגבשות, הקשר בין מבנה לתכונות מכאניות ותרמיות; התנהגות מכאנית של פולימרים: מאמץ-עיבור, שבר; תכונות אופטיות: צבע, ברק, ערפל, שיטות מדידה ובדיקה; עיבוד פולימרים: שבבי, פלסטי, התכה וריאולוגיה; תוספים לפלסטיקים.
 חומרים קרמיים – מבוא והגדרות; מבנה חומרים קרמיים גבישיים; הכנה ועיבוד; טכנולוגיית אבקות – הפרדת אבקות, דחיסה וסנטור; מבנה ותכונות; כשל מכני של חומרים קרמיים, דפורמציה בטמפ' גבוהות; תכונות תרמיות; עמידות בשחיקה; הכנת זכוכיות וחומרים קרמיים זכוכיתיים ויישומים שלהם; חומרים קרמיים מתקדמים ליישומים אופטיים, חשמליים ומגנטיים.